ביאור הפסוקים

שאלות ותשובות על ספר יחזקאל

בס"ד [התשובות לשאלות נמצאות בסוף הקובץ] שאלות חזרה לספר יחזקאל   פרק א' מה התאריך המדויק של תחילת...

ביאור על שיר השירים

בעריכת אוריה כראדי על פי שיעורי הרב אליקים |

ספר דניאל עם תרגום וביאור 'ושננתם'

כל ספר דניאל על הסדר עם ביאור פשוט על פי חז"ל והמפרשים

הודעה והבהרה

הבהרה מאת הרב מנחם אליהו - מחבר ביאור הפסוקים בדף הקשר להורים כתבתי את ביאורי הפסוקים. כל מה שמובא בהערות...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת בראשית

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת נח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת לך לך

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת וירא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת חיי שרה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת תולדות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת ויצא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת וישלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת וישב

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת מקץ

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת ויגש

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור הפסוקים - פרשת ויחי

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש בראשית

ביאור פשט הפסוקים - פרשת נח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     הדורות שמשם ועד אברם {י} אֵ֚לֶּה תּֽוֹלְדֹ֣ת שֵׁ֔ם שֵׁ֚ם...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת לך לך

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     אברהם הולך לארץ ישראל [פרק יב] בטרם נכיר את אברהם אבינו...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וירא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     הכנסת האורחים של אברהם אבינו [פרק יח] להדגיש כל הזמן את...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת חיי שרה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     מות שרה וקבורתה [פרק כג] הדגשות לאורך הפרק: דמותה המופלאה...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת תולדות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     הריונה של רבקה [פרק כה] נדגיש את מעלת יעקב לעומת שפלותו...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויצא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     יעקב יוצא לחרן וה' מתגלה אליו בהר המוריה (ר' יעקב מספר כאן...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וישלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     שליחת המלאכים אל עשו {ד} וַיִּשְׁלַ֨ח יַֽעֲקֹ֤ב...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וישב

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     אהבת יעקב את יוסף לאחר שהתורה עסקה בסיפור כל תולדותיו של...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת מקץ

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     חלומות פרעה [פרק מא] א וַיְהִ֕י מִקֵּ֖ץ שְׁנָתַ֣יִם...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויגש

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     נאום יהודה לפני יוסף נאומו של יהודה ליוסף הוא ארוך מאוד...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויחי

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     בקשת יעקב מיוסף להיקבר עם אבותיו [פרק מז] כח וַיְחִ֤י...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

הודעה והבהרה

הבהרה מאת הרב מנחם אליהו - מחבר ביאור הפסוקים בדף הקשר להורים כתבתי את ביאורי הפסוקים. כל מה שמובא בהערות...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור הפסוקים - פרשת שמות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור הפסוקים - פרשת וארא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור הפסוקים - פרשת בא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור הפסוקים - פרשת בשלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור הפסוקים - פרשת יתרו

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור הפסוקים - פרשת משפטים

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור הפסוקים - פרשת תרומה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור הפסוקים - פרשת תצוה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור הפסוקים - פרשת כי תשא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור הפסוקים - פרשת ויקהל

הביאור בפרשה זו חלקי בלבד | להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות"

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים חומש שמות

ביאור פשט הפסוקים - פרשת שמות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | [כדאי לפתוח בתיאור כללי של סיבת ירידת יוסף מצרימה, פועלו במצרים...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וארא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     דברי ה' אל משה על הגאולה לאחר הכבדת העבודה על בני ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת בא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     מכת ארבה שמות פרק-י {א} וַיֹּ֤אמֶר ה' אֶל-מֹשֶׁ֔ה בֹּ֖א...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת בשלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     ה' מסב את העם במדבר והולך לפניהם {יז} וַיְהִ֗י בְּשַׁלַּ֣ח...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת יתרו

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     הקדמה בפרשות הקודמות למדנו על הניסים והנפלאות שעשה ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת משפטים

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     הקדמה שמות פרק-כא {א} וְאֵ֨לֶּה֙ הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֥ר...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת תרומה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     הציווי על הבאת התרומה שמות פרק-כה {א} וַיְדַבֵּ֥ר ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור פשט הפסוקים - פרשת תצווה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1.     הציווי על לקיחת השמן למנורה {כ} וְאַתָּ֞ה תְּצַוֶּ֣ה |...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט הפסוקים

ביאור הפסוקים - פרשת ויקרא

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת ויקרא {א}  וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה - ה' קורא למשה ורק אח"כ...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

ביאור הפסוקים - פרשת צו

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | תורת העולה - סדר העבודות במקדש מהלילה עד הבוקר {א} וַיְדַבֵּר...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

ביאור הפסוקים - פרשת שמיני

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | הציווי על היום השמיני {א} וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי - אחרי...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

ביאור הפסוקים - פרשת תזריע

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרק יב: טומאת יולדת בפרשת שמיני עסקנו בשני אבות הטומאה שבבע"ח -...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

ביאור הפסוקים - פרשת מצורע

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרק יד' פסוק א-כ: טהרת המצורע הקדמה טהרת המצורע היא דבר מאד...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

ביאור הפסוקים - פרשת אחרי מות

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים {א} וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

ביאור הפסוקים - פרשת קדושים

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת קדושים {א} וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: {ב} דַּבֵּר...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

ביאור הפסוקים - פרשת אמור

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | קדושת הכהנים אחרי שלמדנו על קדושת כל עם ישראל לעומת הגויים,...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

ביאור הפסוקים - פרשת בהר

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרק כה:  שנת השמיטה - שבת הארץ {א}  וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

ביאור הפסוקים - פרשת בחוקתי

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | הברכות והקללות הברכות {ג} אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ - קראנו...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

ביאור הפסוקים - פרשת במדבר

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ מצורף"

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש במדבר

ביאור הפסוקים - פרשת נשא

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ מצורף"

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש במדבר

ביאור הפסוקים - פרשת מטות

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ מצורף"

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש במדבר

ביאור הפסוקים - פרשת מסעי

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ מצורף"

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש במדבר

ביאור הפסוקים - פרשת דברים

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ מצורף"

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש דברים

ביאור הפסוקים - פרשת ואתחנן

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ מצורף"

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש דברים

ביאור הפסוקים - פרשת עקב

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ מצורף"

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש דברים

ביאור הפסוקים - פרשת ראה

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ מצורף"

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור הפסוקים - חומש דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

ביאור הפסוקים חומש בראשית

הרב מנחם אליהו 13 שיעורים
סדרה

פשט הפסוקים

הרב בניה כהן 11 שיעורים
סדרה

ביאור הפסוקים חומש שמות

הרב מנחם אליהו 11 שיעורים
סדרה

פשט הפסוקים

הרב בניה כהן 8 שיעורים
סדרה

ביאור הפסוקים - חומש ויקרא

הרב אורי שטמלר 10 שיעורים
סדרה

ביאור הפסוקים - חומש במדבר

הרב אורי שטמלר 4 שיעורים
סדרה

ביאור הפסוקים - חומש דברים

הרב אורי שטמלר 4 שיעורים
שיעור

ספר בראשית עם ביאור ושננתם

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

בראשית עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

ספר שמות עם ביאור ושננתם

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

שמות עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

ספר ויקרא עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ויקרא עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

ספר ויקרא עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר במדבר עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

במדבר עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

ספר במדבר עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר דברים עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

דברים עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

ספר דברים עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ספר שופטים עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ספר שמואל א עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ספר שמואל ב עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ספר מלכים א עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ספר מלכים ב עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ישעיהו עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

ספר ירמיהו עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ירמיהו עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

שאלות ותשובות על ספר ירמיהו

הרב שמעון שוהם
שיעור

יחזקאל עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

שאלות ותשובות על ספר יחזקאל

בס"ד [התשובות לשאלות נמצאות בסוף הקובץ] שאלות...
הרב שמעון שוהם
שיעור

הושע עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

יואל עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

עמוס עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

עובדיה עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

יונה עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

מיכה עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

נחום עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

חבקוק עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

צפניה עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

חגי עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

זכריה עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

מלאכי עם ביאור

הרב שמעון שוהם
שיעור

ספר שמואל ב עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ספר מלכים ב עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

ביאור על שיר השירים

בעריכת אוריה כראדי על פי שיעורי הרב אליקים |
אוריה כראדי
שיעור

מגילת רות עם ביאור ושננתם

פרקים א-ב |
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

מגילת איכה עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

מגילת אסתר עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ביאור על מגילת אסתר

סידור שים שלום
שיעור

ספר דניאל עם תרגום וביאור 'ושננתם'

כל ספר דניאל על הסדר עם ביאור פשוט על פי חז"ל...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

ספר עזרא עם תרגום וביאור 'ושננתם'

ושננתם - אוצר התורה
שיעור

מגילת רות עם ביאור ושננתם

פרקים א-ב |
ושננתם
שיעור

מגילת איכה עם ביאור 'ושננתם'

פרקים א-ב |
ושננתם
שיעור

הודעה והבהרה

הבהרה מאת הרב מנחם אליהו - מחבר ביאור...
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת בראשית

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת נח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת לך לך

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת וירא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת חיי שרה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת תולדות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת ויצא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת וישלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת וישב

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת מקץ

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת ויגש

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת ויחי

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת נח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת לך לך

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וירא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת חיי שרה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת תולדות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויצא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וישלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וישב

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת מקץ

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויגש

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת ויחי

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

הודעה והבהרה

הבהרה מאת הרב מנחם אליהו - מחבר ביאור...
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת שמות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת וארא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת בא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת בשלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת יתרו

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת משפטים

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת תרומה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת תצוה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת כי תשא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" |
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת ויקהל

הביאור בפרשה זו חלקי בלבד | להורדת קובץ וורד לחץ...
הרב מנחם אליהו
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת שמות

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | [כדאי...
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת וארא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת בא

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת בשלח

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת יתרו

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת משפטים

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת תרומה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור פשט הפסוקים - פרשת תצווה

להורדת קובץ וורד לחץ על "הורד דף מקורות" | 1....
הרב בניה כהן
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת ויקרא

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת צו

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | תורת...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת שמיני

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת תזריע

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרק...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת מצורע

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרק...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת אחרי מות

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | עבודת...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת קדושים

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרשת...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת אמור

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | קדושת...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת בהר

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" | פרק...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת בחוקתי

להורדת קובץ וורד לחץ על: "הורד קובץ מצורף" |...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת במדבר

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת נשא

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת מטות

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת מסעי

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת דברים

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת ואתחנן

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת עקב

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ...
הרב אורי שטמלר
שיעור

ביאור הפסוקים - פרשת ראה

להורדה כקובץ וורד יש ללחוץ על הכפתור "הורד קובץ...
הרב אורי שטמלר
קשר חי