הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

תהלים מפורש

פרק פ"ג דרך ראשונה - בקשה מה' שיפגע באויבינו

תהלים מפורש לפי גדולי ישראל | (א) שִׁ֖יר מִזְמ֣וֹר לְאָסָֽף: (ב) אֱלֹהִ֥ים אַל־דֳּמִי־לָ֑ךְ אל תשתוק על מה שהאויבים עושים לנו[1] אַל־תֶּחֱר…

פרק קמב דרך שניה - תפילה שהתפלל דוד במערה

תהלים מפורש לפי גדולי ישראל | למזמור זה שתי דרכי פירוש: דרך א - בקשת הצלה כשאין לאדם איך להציל את עצמו דרך ב - תפילה שהתפלל דוד כששאול חי…

פרק קמב דרך ראשונה - בקשה כשלאדם אין יכולת להציל את עצמו

תהלים מפורש לפי גדולי ישראל | למזמור זה שתי דרכי פירוש: דרך א - בקשת הצלה כשאין לאדם איך להציל את עצמו דרך ב - תפילה שהתפלל דוד כששאול חי…

פרק צ"א דרך שלישית - לשמירה והצלה כל אחד לפי מדרגתו

תהלים מפורש על פי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - בטחון בה' ושמירה לכל אדם דרך ב - שמירה והצלה על ידי התעלות רוחנית דרך ג...

פרק צ"א דרך שניה - לשמירה והצלה על ידי התעלות רוחנית

תהלים מפורש על פי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - בטחון בה' ושמירה לכל אדם דרך ב - שמירה והצלה על ידי התעלות רוחנית דרך ג...

פרק צ"א דרך ראשונה - בטחון בה' ושמירה לכל אדם

תהלים מפורש על פי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - בטחון בה' ושמירה לכל אדם דרך ב - שמירה והצלה על ידי התעלות רוחנית דרך ג - …

פרק ק"ל דרך שלישית - הצלה מצרה פרטית

תהלים מפורש לפי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - הצלה מצרות לאומיות דרך ב - לעשרת ימי תשובה ולחוטא דרך ג - הצלה מצרה פרטית …

פרק ק"ל דרך שניה - לעשרת ימי תשובה ולחוטא

תהלים מפורש על פי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - הצלה מצרות לאומיות דרך ב - לעשרת ימי תשובה ולחוטא דרך ג - הצלה מצרה...

פרק ק"ל דרך ראשונה - הצלה מצרות לאומיות

תהלים מפורש לפי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - הצלה מצרות לאומיות דרך ב - לעשרת ימי תשובה ולחוטא דרך ג - הצלה מצרה פרטית …

פרק קכ"א דרך שלישית - הצלה מהיצר הרע וסיעתא דשמיא להיות צדיק

תהלים מפורש לפי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - הצלה מצרות לאדם פרטי דרך ב - הצלת העם מהגלות דרך ג - הצלה מיצר הרע וסיעתא ד…

פרק קכ"א דרך שניה - הצלת העם מהגלות

תהלים מפורש לפי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - הצלה מצרות לאדם פרטי דרך ב - הצלת העם מהגלות דרך ג - הצלה מיצר הרע וסיעתא ד…

פרק קכ"א דרך ראשונה - הצלה מצרות לאדם פרטי

תהלים מפורש לפי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - הצלה מצרות לאדם פרטי דרך ב - הצלת העם מהגלות דרך ג - הצלה מיצר הרע וסיעתא ד…

תהילים מזמור א על פי גדולי ישראל

הקלטה ודף מקורות | מקורות לתהילים מזמור א על פי גדולי ישראל   בחירה חופשית והרגל   עין איה ברכות ב פרק תשיעי רכא. תניא ר"י…

לכל השיעורים בנושא תהלים מפורש

חידות לילדים על פרשת השבוע

לפי סדר העולים לתורה

ניווט באתר לפי ספר ופרק בתנ"ך

לא כולל את תכני אגף המורים

מאמרים לפרשת השבוע

מים טהורים

פרשת חוקת | מצוות התורה שטעמם אינו מבואר נקראות 'חוקים'. יתרה עליהם החוקה של פרה אדומה שיש בה סתירה פנימית: 'דאפר פרה מטה…

עפר ואפר

פרשת חוקת | אפר, הוא השם של מה שנשאר מחומר בעירה שנשרף. כך ידוע ומפורסם בלשוננו, והמקום (היחיד, כמדומני) שבו מבוארת משמ…

עדת ישראל

פרשת חוקת | בשנת הארבעים לנדודיהם במדבר, חוו עם ישראל רצף של כמה אירועים. אחד מהם הוא מות מרים, ובעקבותיו הסתלקות הבאר. …

קהל ועדה

פרשת חוקת | עם ישראל מכונים פעמים רבות בתורה בכינויים 'עדה' ו'קהל'. בפרשת חקת, בפרשיית 'מי מריבה', הכינוי משתנה כמה פעמי…

דור המדבר מתמודד מחדש עם החטאים ההיסטוריים הגדולים

פרשת חוקת | בפרשת חוקת עם ישראל מתקרב אל ארץ ישראל, הארץ המובטחת. בכך הוא מתקרב אל הגשמת היעודים הגדולים שנאמרו לאבות ולה…

נדר בהמשכים

פרשת חוקת | | משה רבינו סיים את כתיבת התורה במותו בערבות מואב בעבר הירדן המזרחי לפני הכניסה לארץ. בגמרא נחלקו לגבי שמונת הפ…

עץ ארז ואזוב ושני תולעת

פרשת חוקת | | כשהכהן שורף את הפרה האדומה, הוא משליך אל תוך האש גם "עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלָעַת", שלישייה שפגשנו כב…

לשון נופל על לשון

פרשת חוקת | | במקומות רבים מאוד בתנ"ך, אנו מוצאים מילים סמוכות הדומות בצליליהן אך שונות במשמעויותיהן. תופעה זו נקראת בלשו…

ההתמודדות עם המוות בפרשת חוקת

פרשת חוקת | ההתמודדות עם המוות בפרשת חוקת פרשת חוקת נפתחת עם פרשת פרה אדומה בה הקב"ה מלמד את ישראל כיצד ניתן להיטהר מטומ…

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

גיבור חיל

להפטרת פרשת חקת | מן הפרט אל הכלל ובחזרה משבר זהות תחילתם של ימי יפתח במשבר גדול, ישראל עוזבים את ד' וניתנים ביד בני עמון. לז…

לב ההפטרה חוקת

סרטון קצר וטקסט הסרטון. | בפרשה שלנו שולח משה שליחים אל מלך אדום. הוא מפרט לו את ההסטוריה שעברה עליהם ומבקש שיתן להם לעבור דרך הארץ שלו…

האם יפתח העלה את בתו לעולה?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: ל. "וידַר יפתח נדר לד', ויאמר: אם נתון תתן את בני עמון בידי. לא. והיה היוצא אשר יצא מדל…

שטחים תמורת שלום?

פרק יא | הפטרת חוקת | הקדמה מיוחד הוא יפתח בין כל השופטים: הוא אינו מיוחס, והוא נדחה על ידי אחיו ונזרק מביתו, ומתקבצים אליו אנשים …

מעלת יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | מעלתו של יפתח כאשר מתבוננים בדמותו של יפתח, עלולים אנו להפחית ממעלתו מחמת פרשת הנדר שלו. גם מלחמתו עם בני אפ…

מעלת השופטים

הפטרת חוקת | שופטים יא | עלולים אנו להפחית ממעלתו של יפתח הגלעדי, מחמת פרשת הנדר שלו. גם מלחמתו עם בני אפרים יכולה להביא לכך שנדונו לכ…

הדיפלומטיה של יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | הייחוד של הנהגת יפתח מיוחדת היא התנהלותו של יפתח הגלעדי אל מול האויב, ביחס להתנהלותם של כל שאר השופטים. כאש…

קצב כיבוש הארץ

הפטרת חוקת | שופטים יא | דרכים שונות לירושת הארץ נצטוו ישראל לכבוש את ארץ ישראל ולהוריש את כל הגויים ממנה. אמנם התורה עצמה מתארת אופנ…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

מים טהורים

פרשת חוקת | מצוות התורה שטעמם אינו מבואר נקראות 'חוקים'. יתרה עליהם החוקה של פרה אדומה שיש בה סתירה פנימית:...

עפר ואפר

פרשת חוקת | אפר, הוא השם של מה שנשאר מחומר בעירה שנשרף. כך ידוע ומפורסם בלשוננו, והמקום (היחיד, כמדומני) שבו...

פרק פ"ג דרך ראשונה - בקשה מה' שיפגע באויבינו

תהלים מפורש לפי גדולי ישראל | (א) שִׁ֖יר מִזְמ֣וֹר לְאָסָֽף: (ב) אֱלֹהִ֥ים אַל־דֳּמִי־לָ֑ךְ אל תשתוק על מה...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת רות

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

לחשוב לבד על משמעות הכתוב בפסוקים, ולא להיסמך רק על המפרשים

בהקדמת ה'אור החיים' לפירושו מספר כיצד הקפיד לעיין בפסוקים בעצמו:

"גם יחונני לבל אכשל במכשול גניבת דעת קטן וגדול וסייג עשיתי שמשכתי ידי מפתיחת ספרים לא לקולתם כוונתי חלילה חלילה כי כולם אענדם לראשי ואתעטר בהם אלא לבל אכשל להתכסות בשמלתם ובפתחי בספר תורת ה' לא הייתי מקדים להתחכם מהראשונים לדעת הערותיהם וישוביהם ואכניס טפח ואפרש פירוש ממוצע מביניהם ולזה יקרא אחיו של נחש הקדמוני כי ערום יערים להתגדר אלא תורת ה' כתובה לפני והיא העירה אותי והיא השיחתני והיא האירה נפשי לאור באור הערבי והרגשתי בנפשי שראתה נסתרות ותאכל ותשבע ותותר ממטעמי התורה באור פני מלך חיים".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

כ"ד הספרים מביעים את נשמת ישראל

של"ה פרשת קרח תורה אור:

"וכבר ביארתי סוד כלל ופרט, והיא כ"ד מתנות כנגד כ"ד ספרים, כי כבר ביארתי (פרשת בראשית אות ז, ועוד) שהתורה כולה היא נשמות ישראל, רק שתורת משה ששים רבוא אותיות הכלל, וכ"ד ספרים הם הפרט".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

מה מטרתנו בלימוד תנ"ך?

הרב אס"ף בנדל
שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא בונה בנו? לצורך העניין - אם לימוד אמונה מלמד אותנו את העומק האלוקי הקיים במציאות, והמוסר הולך ומבנה את השייכות הנפשית שלנו ואת החתירה המתמדת שלנו לחשוף אותו בקרבנו, מה תפקידו של לימוד התנ"ך? האם הוא כלימוד אמונה רגיל, רק שנעשה כמועבר דרך משלים וסיפורים? תודה רבה! שאלה זו מטרידה אותי זה זמן ארוך ואשמח לתשובה מפורטת.

בחירתו החופשית של עשו

הרב יוסף שילר
בס"ד שלום רב, פירושי התורה (פשט התורה ורש"י) מתייחסים לעשו כבעל כמיהה לעבודה זרה עוד בבטן רבקה אמנו. עם זאת נראה שהייתה ממנו תביעה מוסרית גבוהה מיצחק אבינו, כלומר שיש לו ייעוד חיובי מוסרי. יוצא מאלו, שלמרות היותו בן ליצחק ורבקה ובעל פוטנציאל להיות שותף בתיקון העולם, היה בעל שאיפות אליליות רשעיות, והיו לכך סימנים עוד בבטן אמו ובאופן גלוי בהמשך חייו. א. האם הייתה לו בחירה? ב. האם לאבותיו הייתה בחירה שהביאה לכך שהיה רשע מראשיתו? ואם כן היכן יסוד הבחירה החופשית? תודה, עומר

מכת בכורות

הרב איתן שנדורפי
שלום לרבנים למה בכל מכות מצרים אומרים:דם, צפרדע, כינים.... ורק במכת בכורות מדגישים "מכת בכורות"? תודה רבה תחיה שטרן כתה ג מוריה כרמיאל
לכל השו”ת