הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

פשוטו של מקרא אצל רש"י - מטרה או אמצעי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת דברים |

הסבר פשוט על מבנה ארץ ישראל

סקירה עם מצגת על מבנה ארץ ישראל. מה הם האזורים הפוריים של ארץ ישראל? מה מיוחד במבנה הארץ מבחינת ההרים והעמקים?

17 דק'

מחלקות באתר

פרשת השבוע

מדוע דרשו את נח לגנאי?

פרשת נח | הקדמה: חשיבות לימוד הזכות על הצדיקים נאמר בסוף הפרשה (פרק יא): פסוק ל"א: "ויקח תרח את אברם בנו, ואת לוט בן …

המבול ומתן תורה

היעדר תאריכים בחומש בראשית פירוט התאריכים בתורה מתחיל באופן עקבי רק מיציאת מצרים. כוונתנו היא לתאריך בשנה: ח…

בני האלוקים ובני האדם

פרשת וירא | מה הם ההבדלים שבין חטאם של דור המבול ואנשי סדום? מה הדבר מלמד אותנו לדורות?

האם הכנענים נלחמו באברהם?

פרשת לך לך | מן הסתם הכנענים ילחמו בכל הכח באברהם החודר לארץ בכדי להסיג את גבולם. אך האם זה מה שקורה בפועל?

כ - 45 דק'

איש האדמה

פרשת נח | מדוע התורה מכנה את נח "איש האדמה"? מדוע אבותינו הקדושים היו לעומת זאת בעיקר רועי צאן וכיצד הדבר משמעותי למהלך ההיסטוריה הישראלית?

יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-לך לך

סקירת יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-נח-לך לך. נח הוא 'איש האדמה'. תפקידו לתקן את קללת האדמה שהחלה באדם הראשון והמשיכה אצל קין. אך גם אצל נח התיקון...

כ - 45 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

ההופעה העתידית של נח

הפטרת נח | ישעיהו נד | הגאולה - חלק מן הבריאה בהפטרת פרשת נח (ישעיהו פרק נד) מלמד ישעיהו הנביא את ישראל מהו המבט הבריא והנורמלי על …

ודאות הגאולה

הפטרת נח | ישעיהו נד | האמונה בגאולה פרק זה בישעיהו מגיעה כחתימה לחטיבת פרקים גדולה בספר (מט-נד) אשר עוסקת בהעמדת אמונת ישראל בגאול…

מלחמת הגויים בישראל

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בברית בין הבתרים למדנו שההיסטוריה של עם ישראל מתחלקת לשנים. תקופות של הכנה, כגון, שיעבוד מצרים ושיעבוד ארבע מ…

מטרת המבול

הפטרת נח | ישעיהו נד | לאחר המבול, נח יוצא מן התיבה ומקריב קרבן. בעקבות הקרבן באה ההבטחה האלוקית שלא יהיה עוד מבול. הבטחה זו נאמרת א…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

הסבר פשוט על מבנה ארץ ישראל

סקירה עם מצגת על מבנה ארץ ישראל. מה הם האזורים הפוריים של ארץ ישראל? מה מיוחד במבנה הארץ מבחינת ההרים...

כיצד יתכן להרוג את מי שאינו מבצע את פקודת המלך?

פרק א' | הקדמה          בסוף הפרק נאמר: יב. "ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמר: יג. זכור את...

לכל השיעורים בבית המדרש

תכנים מרכזיים

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

המנהג הראוי להיות בכל תפוצות ישראל

בספר ווי העמודים לבן השל"ה (עמוד התורה, פרק חמישי) כותב:

"חי ראשי נחתכו בני מעי, בעוברי מפרנקפורט [=עיר מגוריו], ועברתי בק"ק אמשטרדם ראיתי שהקטנים לומדים המקרא מבראשית עד לעיני כל ישראל, ואח"כ העשרים וארבעה (ספרי התנ"ך) ואח"כ כל המשניות. וכשנעשה גדול אז מתחיל ללמוד גמרא עם פירוש התוספות, גדלו והצליחו גם עשו פרי. ואנכי בכיתי על זה למה ועל מה לא יעשה כן בארצנו? הלואי שיתפשט המנהג הזה בכל תפוצות ישראל. ומה יזיק בזה שימלא כרסו במקרא ומשנה עד שיהיה בן י"ג שנים, ואח"כ יתחיל ללמוד התלמוד? כי בודאי בשנה אחת יגיע לתכלית ולכמה מעלות טובות למקום בחריפות התלמוד, משא"כ בלימוד דידן בכמה שנים".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

עונשם של דור המדבר

הרב יוסף שילר
כתוב באיכה רבה (פתיחתא לג) ובירושלמי דף כו: (פ''ד הלכה ז) שהאנשים שבכו בגלל מה סיפר המרגלים, כל ליל ט' באב היו ישנים בקברותם כי אולי ימותו. אבל אם כן, מה כותב רש''י בבמדבר פרק יד, לג שאף אחד מהם מת פחות מבן ששים שנה? הצעירים ראו שכל שנה מתים רק אנשים בן ששים שנה, אז למה לישון על הקבר, הם ידעו שוודאי הם לא ימותו? תודה.

האם זרובל הוא נחמיה?

הרב יוסף שילר
כתוב בסנהדרין דף לח. שזרובבל ונחמיה הם אותו אדם, אז איך כתוב בעזרא פרק ב, ב שנחמיה היה בין העולים לירושלים עם זרובבל, לא היו אותו אדם? תודה.

זיהוי בימינו של המקומות בתנ"ך

הרב עמנואל בן ארצי
שלום, רציתי לשאול, בעקבות קריאה בשופטים על מלחמת גדעון, האם עמק יזרעאל שלהם הוא עמק יזרעאל שלנו, היום? כנ״ל הר תבור ונחל קישון מברק ודבורה, וכו׳. האם אלה רק השערות שמדובר באותם מקומות, או שזה זיהוי ודאי? האם בעקבות מסורת או ארכיאולוגיה או צורה אחרת? באופן כללי הייתי שמח להסבר על הגיאוגרפיה המקראית, איך וכיצד מזהים מקומות ואיזורים (כמו ב״דעת מקרא״ וכו׳), ועד כמה זה ודאי. תודה רבה, אשריכם!
לכל השו”ת
קשר חי