הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

פסח

מדוע קבעה התורה שיש "פסח שני"?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרשת בהעלתך (במדבר פרק ט'): ו. "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא…

"חג המצות", "חג הפסח", ו"זמן חרותנו"?

מדוע חג הפסח מופיע בשמות שונים, בפסוקי התורה ובחז"ל, ומה המשמעות לכך?

מדוע תקנו חז"ל שסיפור יציאת מצרים יהיה בנוי על פרשת "ארמי אובד אבי"?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבו…

"בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם" - חסד ד' על עם ישראל

פרק כד | | הקדמה בפרקנו מסופר שיהושע אסף את העם לשכם, וסקר בפניהם את תולדות עם ישראל, מתרח ועד הכניסה לארץ (א-יג). אחר …

נפלאות שנאת המצרים כלפי העבריים

פרשת שמות | שנאת המצרים את העברים כשעוסקים בשיעבוד בני ישראל במצרים, התבנית הפשוטה העולה על הדעת היא של עם עבדים מנוצל ה…

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וַיַרְא, והנה איש עֹמֵד לנגדו, וחרבו…

שתי המזוזות מול המשקוף

פרשת בא | מדוע הקדים ד' את שתי המזוזות למשקוף ומדוע הקדים משה את המשקוף לשתי המזוזות? הקדמה בפרשת "החדש" (שמות יב, א-…

מדוע נצטוינו לתת דווקא דם, מדוע באגודת אזוב, ומדוע בשלושה מקומות?

פרשת בא | הקדמה בפרשת "משכו וקחו", ציוה משה את בני ישראל: "ולקחתם אֲגֻדַת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף …

שלוש המכות שהכריעו את פרעה

פרשת בא | פרשת בא נפתחת במבט מחדש אשר מעביר ה' למשה - "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בֹּא אֶל פַּרְעֹה כִּי אֲנִי הִכְבַּדְתּ…

פסח יאשיהו - "כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים"

פרק כג | הקדמה בספר מלכים ב פרק כ"ג נאמר: כא. "ויצו המלך את כל העם לאמר: עשו פסח לד' אלקיכם, ככתוב על ספר הברית הזה.…

מדוע היתה דרושה מצווה כדי להינצל ממכת בכורות?

פרשת בא | מדוע הוצרכו ישראל לקיים מצוה כדי להינצל ממכת בכורות? והרי בשאר המכות לא הוצרכו לקיים מצוות! הקדמה נאמר בפרש…

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה בכך שישראל לא נשארו במצרים, המקום השופע והמבורך, אלא יצאו משם אל המדבר.

51 דק'

פסח עזרא ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: יט. "ויעשו בני הגולה את הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון. כ. כי הטהרו הכהנים והלוים כאחד כלם…

פרק ו דק'

יסודות ה'מגיד' בתנ"ך

הפרשיות העומדות במרכז ההגדה סיפור יציאת מצרים שבהגדה מיוסד על שתי פרשיות בתנ"ך: נאום יהושע לישראל בס…

מה בין עשרת המכות לקריעת ים סוף?

פרשת בשלח | האם קריעת ים סוף היא בעצם המכה האחת עשרה? מה עוד היה חסר לאחר עשרת המכות אשר התמלא בטביעת המצרים בים?

20 דק'

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים לראשונה האש והענן כביטוי מוחשי להשראת השכינה. מדוע דוקא ביציאת מצרים? מתי בדרך כלל תופיע האש ומתי...

18 דק'

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו בחצות של ליל טו בניסן. אך מתי החלו עשרת המכות? ומתי במהלך עשרת המכות הפסיקו המצרים משיעבוד בני...

21 דק'

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את פרשת וארא ולהתחיל את פרשת בא לפני המכה השמינית - מכת הארבה. בשיעור זה נעמוד על התהליך החדש המתחיל...

25 דק'

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות דומות זו לזו. כל אחת מהן מבטאת עיקרון מסוים של שלטון ה'. בשיעור זה נערכת סקירה בסיסית ופשוטה של סוגי...

16 דק'

מעמדו של משה ביחס לישראל בפרשיות שמות - וארא

פרשות שמות-וארא | בשיעור זה מתבאר מדוע מפסיקה לפתע התורה בתיאור ההתרחשויות בפרשת וארא, ועוברת לפירוט השושלת של אהרון ומשה. מתברר כי יש כאן שינוי גדול...

28 דק'

היחוס של משה בפרשת וארא

פרשת וארא | הסתרת יחוס משה בפרשת שמות חומש שמות, כשמו כן הוא - מתגלים בו שמות. תחילתו במניית שמות השבטים, המשכו בשמות שק…

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר ע…

מהי "חרפת מצרים"?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כשמע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים…

הולדת משה

פרשת שמות | "כל הבן הילוד.." בן יהודי או שלאו דווקא?

כ-50 דק'

שלח את עמי

פרשת וארא | משיח בן יוסף- הכלל הוא שלא מכירים אותו. מדוע?

כ-50 דק'

ממשפחה לעם

פרשת שמות | בפרק א התורה מספרת לנו על שיעבוד עם ישראל במצרים, אז מדוע הפרק פותח במות יוסף ואחיו, מה פרט זה מוסיף לנו?

כ-50 דק'

האמונה בגאולה

פרשת וארא | מה ההבדל בין השם "אהיה" לשם "ה-ו-י-ה"?

כ-50 דק'

יציאת מצרים ראשונה ושניה

פרשת בשלח | שתי יציאות מצרים היו: יציאת מצרים בט"ו ניסן ויציאת מצרים בים סוף.

כ-80 דק'

ביאור פרשות קודש והיה כי יביאך

פרשת בא | התורה קבעה שתי פרשיות בתפילין, פרשיות שצריכות להיות קבועות אצל האדם.

כ-80 דק'

ביאור שם הויה

פרשת שמות | "וידעתם כי אני ה'"-מפה לומדים את מצוות האמונה.

כ-80 דק'

הממון והרכוש בחיי האדם

פרשת בא | אנחנו נפגשים עם בקשה לא שיגרתית מפי הקב"ה לעמ"י, לשאול כלי כסף וכלי זהב. למה זה כזה עקרוני שכשעמ"י יצאו ממצרים, הם יצאו עם הרכוש של...

כ-14 דק'

המעלה שעם ישראל בנו בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | לכאורה אחרי עשרת המכות היה אפשר להפסיק את הניסים כי המסר הועבר, אז מה קריעת ים סוף מוסיפה לנו?

כ-14 דק'

מעלת משה רבנו מנהיג האומה

פרשת שמות | ההבנה מיהו משה רבינו זה לא רק ההבנת האישיות, אלא זה הבנה על הסתכלות על החיים בכלל.

כ-14 דק'

הערב רב ביציאת מצרים

מדוע צירף משה את הערב רב לעלות עם ישראל ממצרים? ומדוע אמר משה לפרעה שישראל יצאו לשלושת ימים בלבד?

11.30 דק'

הנותר בקרבן הפסח

פרשת בא | מקורבן הפסח אסור להותיר, מה שנותר צריך לשרוף.

כ-50 דק'

קדש לי כל בכור

פרשת בא | מרכז הפרשה היא יציאת מצרים ומרכז היציאה ממצרים זה מכת בכורות.

כ-50 דק'
למעבר לכל השיעורים לחץ כאן
איך לומדים תנ"ך

היחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

כיצד עלינו להתיחס לסתירות ומחלוקות חריפות בביאור פסוקי התנ"ך.

מעבר לשיעור
67 דק'
שיעור מומלץ

מדוע תיקנו לומר ארמי אובד אבי בליל הסדר?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבו…

למעבר לשיעור לחץ כאן

מחלקות באתר

פרשת השבוע

עבודת הנפש

פרשת בא | מצוות המצה מתארת את העבודה הנפשית הייחודית לימי הפסח, שעל היהודי לעשות

בני בכורי ישראל

פרשת בא | מדוע מכת בכורות נחשבת למכה המרכזית מבין כולן? מכה זו מבררת את המעמד והתפקיד המיוחד של עם ישראל בעולם, גם לעצמו וגם לעולם כולו

הקשיית לב פרעה

פרשת בא | כיצד ניתן להבין להבין מבחינה מוסרית ואמונית שהקב"ה הקשה את לב פרעה ולאחר מכן העניש אותו על כך? דרך פרשה זו מתבררים יסודות אמוניים עמוקים...

עושר כבוד וגבורה בבניין ישראל

פרשת בא | מדוע כה חשוב הציווי לקחת ממצרים את כלי הכסף וכלי הזהב, עד שהתורה חוזרת על כך ארבע פעמים מאז ימי אברהם אבינו? עם ישראל נזקק לעושר כדי לרומם...

שתי המזוזות מול המשקוף

פרשת בא | מדוע הקדים ד' את שתי המזוזות למשקוף ומדוע הקדים משה את המשקוף לשתי המזוזות? הקדמה בפרשת "החדש" (שמות יב, א-…

מדוע נצטוינו לתת דווקא דם, מדוע באגודת אזוב, ומדוע בשלושה מקומות?

פרשת בא | הקדמה בפרשת "משכו וקחו", ציוה משה את בני ישראל: "ולקחתם אֲגֻדַת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף …

שלוש המכות שהכריעו את פרעה

פרשת בא | פרשת בא נפתחת במבט מחדש אשר מעביר ה' למשה - "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בֹּא אֶל פַּרְעֹה כִּי אֲנִי הִכְבַּדְתּ…

"ויצאו ברכוש גדול"

פרשת בא | מה פשר הויכוח בין משה ופרעה בעניין השארת הבהמות והטף במצרים? מדוע כל כל חשוב שיצאו ישראל ברכוש גדול ומה הדבר מלמד על מהותה של יציאת מצרים?

"דרך שלושת ימים"

מדוע נדרש משה להודיע לפרעה על יציאה לשלושה ימים ולא על יציאה לחירות? מה בני ישראל יודעים? האם יש כאן רק מהלך טקטי או משהו במהות "שלושה ימים", בתורה...

כ - 70 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וַיַרְא, והנה איש עֹמֵד לנגדו, וחרבו…

המילה בגלגל

פרק ה | הפסוקים נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כִשְמֹע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר ע…

מהי "חרפת מצרים"?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו (יהושע פרק ה): א. "ויהי כשמע כל מלכי האמֹרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים…

פסח גלגל ושאר הפסחים הנזכרים בתנ"ך

פרק ה | הקדמה לאחר שבני ישראל עברו את הירדן (יהושע פרקים ג-ד) ומלו את עצמם (ה, ב-ט), נאמר: "ויחנו בני ישראל בגלגל, ו…

המילה בכניסה לארץ ישראל

הפטרת ראשון של פסח | יהושע ה | בהפטרתנו קוראים אנו על מעמד המילה ועשיית הפסח של בני ישראל, עם כניסתם לארץ בזמן יהושע. לקיום מצוות המילה על …

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

מדוע קבעה התורה שיש "פסח שני"?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרשת בהעלתך (במדבר פרק ט'): ו. "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו...

"חג המצות", "חג הפסח", ו"זמן חרותנו"?

מדוע חג הפסח מופיע בשמות שונים, בפסוקי התורה ובחז"ל, ומה המשמעות לכך?

מדוע תקנו חז"ל שסיפור יציאת מצרים יהיה בנוי על פרשת "ארמי אובד אבי"?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו...

לכל השיעורים בבית המדרש

תכנים מרכזיים

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

בישיבה ילמדו תורה שבכתב

במאמרי הראי"ה (א, טללי אורות, קרבת אלוקים) מתווה הרב קוק את הלימוד בישיבה שיש להקים:

"וכתבי הקודש, תורה שבכתב, ילמדו בישיבה בשום שכל עומק הפשט וחכמת הלשון וקדושת הרוח בסיוע של כל הידיעות המביאות לחקר עומקה של תורה וקדושתה ולהבנת הרוח העליון והפנימי של כתבי הקודש כולם, כל ספר וספר לפי ענינו וטיבו וערכו".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

אי הכרתת הענקים מערי פלשתים

הרב יואב אוריאל
שלום הרב! בספר יהושוע , פרק יא פסוק כב כתוב-״לא נותר ענקים בארץ בני ישראל רק בעזה בגת ובאשדוד נשארו״ מדוע יהושוע לא הרג גם אותם ?

מדוע מרדכי מצוה על אסתר להכנס אל אחשורוש מיד?

הרב יוסף שילר
שאלה במגילת אסתר. אחרי שנגזרת הגזירה, מרדכי רוצה שאסתר תיכנס לאחשווראש באופן מידי על מנת לנססות להציל את העם. אולם בתשובתה של אסתר - ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום- יש לכאורה הגיון רב. שהרי הגזירה של ההשמדה נגזרה בחודש ניסן, ויש 11 חודש עד אדר על מנת לנסות לבטל את הגזירה. ואם כן מדוע יש להסתכן בכך שאסתר תיכנס אל המלך בזמן שהיא איננה קרואה, ובכך תסתכן במוות, ואם אסתר תמות, הרי שהסיכוי שלה להציל את היהודים- נגמר. מדוע שלא ימתינו עוד זמן מה עד שאחשווראש יקרא גם ככה לאסתר, ואז תתחנן על עמה? נראה שההגיון אומר שנכון לההמתין ולא להסתכן במוות. תודה רבה רבה

שמות אמהות מלכי יהודה

הרב איתן שנדורפי
התוכלו לענות לי - אני לא מבין מדוע לאורך כל ספר מלכים טורח התנ"ך לציין את שמות האימהות של מלכי יהודה. מדוע זה חשוב? ולמה זה דוקא אצל מלכי יהודה ולא אצל מלכי ישראל?
לכל השו”ת
קשר חי