הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

היחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

כיצד עלינו להתיחס לסתירות ומחלוקות חריפות בביאור פסוקי התנ"ך.

מעבר לשיעור
67 דק'
שיעור מומלץ

מבחן המידות בקבלת הנבואה

בשיעור זה מבאר הרב עד כמה צריך הנביא להיות קדוש וטהור במידותיו בשביל לזכות לנבואה.

כ - 39 דק'
פרשת השבוע

ושמי ה' לא נודעתי להם

פרשת וארא | מדוע לא נגלה הקב"ה לאבות בשם המפורש? בפרשה זו מתבארת המעלה הגדולה של עם ישראל כעם, בניגוד למציאות האבות שהיו פרטים. כך נעמוד על תפקידו...

כ-70 דק'

כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד

פרשת וארא | מדוע מדבר הקב"ה עם משה קשות בתחילת הפרשה? הרי משה רק התפלל! מכאן נלמד שכל דבר שקורה בעולם הוא טוב, גם אם לאדם הוא נראה רע.

כ-74 דק'

הנה עם בני ישראל

פרשת וארא | בפסוקים הראשונים בפרשה מראה הקב"ה למשה את ההבדל בין מעלת האבות למעלה שעתידה להתגלות בעם ישראל. דרך זה מתבררת האיכות המיוחדת שמתגלה בעם...

הדרך אל הגאולה

פרשת וארא | התבוננות בשלבים השונים של גאולת מצרים מלמדת על מהלך קבוע החורז את ההיסטוריה מתחילתה ועד סופה

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה בכך שישראל לא נשארו במצרים, המקום השופע והמבורך, אלא יצאו משם אל המדבר.

51 דק'

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו בחצות של ליל טו בניסן. אך מתי החלו עשרת המכות? ומתי במהלך עשרת המכות הפסיקו המצרים משיעבוד בני...

21 דק'

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את פרשת וארא ולהתחיל את פרשת בא לפני המכה השמינית - מכת הארבה. בשיעור זה נעמוד על התהליך החדש המתחיל...

25 דק'

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות דומות זו לזו. כל אחת מהן מבטאת עיקרון מסוים של שלטון ה'. בשיעור זה נערכת סקירה בסיסית ופשוטה של סוגי...

16 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

מצרים = סכנה רוחנית

הפטרת וארא | יחזקאל כח-כט | חורבנות האומות ביחזקאל חטיבת פרקים מרכזית בתוך נבואות יחזקאל עוסקת בנבואות פורענות וחורבן על אומות העולם. פר…

מכות מצרים עוד לא תמו

הפטרת וארא | יחזקאל כח | גודל הגאולה האחרונה יציאת מצרים היא הגאולה הראשונה של עם ישראל. אחריה, הגאולה מגלות בבל, ובאחרית הימים הגאול…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

ושמי ה' לא נודעתי להם

פרשת וארא | מדוע לא נגלה הקב"ה לאבות בשם המפורש? בפרשה זו מתבארת המעלה הגדולה של עם ישראל כעם, בניגוד למציאות...

כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד

פרשת וארא | מדוע מדבר הקב"ה עם משה קשות בתחילת הפרשה? הרי משה רק התפלל! מכאן נלמד שכל דבר שקורה בעולם הוא...

הנה עם בני ישראל

פרשת וארא | בפסוקים הראשונים בפרשה מראה הקב"ה למשה את ההבדל בין מעלת האבות למעלה שעתידה להתגלות בעם ישראל....

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

זהירות מהבנה שלא על פי חז"ל

בהקדמתו לפירוש השאילתות אומר הנצי"ב:

"...מי שאינו תלמיד חכם אין לו להתקשט ב-כ"ד מקראי קודש, פירוש שאין לו לעשות פירושים ולהפשיט (= לבאר פירושי 'פשט'), רק לקפל המקראות. ומי שרוצה להפשיט לפי דעתו, כל עוד לא עמד על דעת חז"ל, יש לחוש שהוא אפיקורס ומטה המקראות אחר דעתם".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

הנצי"ב: לא רק בקיאות בתנ"ך

בהקדמה לפירושו על השאילתות כותב הנצי"ב:

"דזה ברור... במשמעות המדרש, דתלמיד חכם צריך להיות זריז בכ"ד ספרים, שאין הכוונה, שיהיה בקי בהם בלי פשוט קמטי המקרא, דבזה אין בו מעלה לחכמתו, אלא הכוונה, שהתלמיד חכם צריך שיהיה זריז לדעת היאך לפשט הכתובים, ולהשכיל מהם חכמות ומוסרים ומידות טובות, לפי הנדרש ממנו באותה שעה. וכל אחד לפי ערך חכמתו כך הרגשתו בכתבי הקודש".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

יאיר בן מנשה מחומש במדבר ויאיר הגלעדי מספר שופטים

הרב נועם וידר
שלום וברכה! רציתי לשאול האם יאיר הגלעדי שמסופר עליו בפרק י בספר שופטים ויש לו 'חוות יאיר' הוא בעצם יאיר בן מנשה שנזכר בסוף פרשת מטות וגם לו היו חוות יאיר?

תלונות על הקב"ה בתנ"ך

הרב אס"ף בנדל
כיצד עלינו להבין פרקים בתנ"ך שמכילים תלונה חריפה על הקב"ה, למשל פרק מ"ד ופרק פ"ט בתהילים שבהם יש תלונה חריפה שה' עוזב את עם ישראל, אף על פי שהם לא עזבו את בריתו. ועל פניו הדברים תמוהים מאד - הרי וודאי שהקב"ה נוהג בצדק ובמשפט על פי שכר ועונש והעניש את ישראל בגלל חטאיהם, וא"כ מה המשמעות של תלונה חריפה זו, וכיצד יתכן שהיא מופיעה בספר תהילים?

ישעיהו כולו נחמה

הרב יואב אוריאל
שלום וברכה! חז"ל במסכת ב"ב אומרים שישעיהו כולו נחמה, אמנם בספר ישעיהו יש נבואות תוכחה רבות, ולפי בדיקה זריזה שערכתי כרבע מהספר מכיל נבואות תוכחה? מה פשר הדבר, מה עושות כל כך הרבה נבואות פורענות ותוכחה בספרו של נביא הנחמה והגאולה? האם הישוב הוא רק בכך שכמעט כל התוכחות מסתיימות בנימה אופטימית של הבטחה לגאולה, או שיש לכך הסבר מעמיק ורחב יותר? אודה לתשובה, תודה מראש!
לכל השו”ת
קשר חי