הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

חודש אלול

חודש אלול וימי התשובה

לחצו כאן לשיעורים ומאמרים על חודש אלול

מעבר לחודש אלול | תמונה: כרמלה שוורץ, פיקיויקי
חומש דברים

השפה של ספר דברים

הקדמה חומש דברים הוא משנה התורה. התורה כולה מקבלת בו פנים חדשות, ומתחדשים עקרונות רוחניים יסודיים. עקרונות א…

עבור למאמר
פרשת השבוע

קיום מצוות מחיית עמלק במגילת אסתר

מדוע יכלו מרדכי ואסתר לקבל את בית המן ולהשאיר אותו בנוי, ולא היו מחויבים להרוס אותו מדין מחיית עמלק?

לפני ה' תטהרו

פרשת כי תצא | באמצעות התבוננות במהלך כניסתו של הכהן הגדול לפני ולפנים נסביר מהו היחס שבין הפנים לחוץ, כיצד קול השופר מבריח מן הקצה אל הקצה, ומהו...

וה' יאספני

פרשת כי תצא | מצוות השכחה המופיעה בפרשתנו היא מצווה מיוחדת ויקרה. נתבונן בה וננסה להבין- מה מזכירה לנו מצוות השכחה שאנו מעדיפים לשכוח? כיצד מי...

גפן ממצרים תסיע

פרשת כי תצא | מסעה של הגפן ממצרים דרך מפגשה עם גויים שונים ועד מטעה בארץ ישראל, יבואר כאן כמסע בירור זהותה של האומה הישראלית, קדושתה וסגולתה....

אשת יפת תואר - היתר או מצוה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |

אשת יפת תואר - הבטחה או תנאי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |

כ-50 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

קיום מצוות מחיית עמלק במגילת אסתר

מדוע יכלו מרדכי ואסתר לקבל את בית המן ולהשאיר אותו בנוי, ולא היו מחויבים להרוס אותו מדין מחיית עמלק?

לפני ה' תטהרו

פרשת כי תצא | באמצעות התבוננות במהלך כניסתו של הכהן הגדול לפני ולפנים נסביר מהו היחס שבין הפנים לחוץ, כיצד קול השופר מבריח מן הקצה אל הקצה, ומהו...

וה' יאספני

פרשת כי תצא | מצוות השכחה המופיעה בפרשתנו היא מצווה מיוחדת ויקרה. נתבונן בה וננסה להבין- מה מזכירה לנו מצוות השכחה שאנו מעדיפים לשכוח? כיצד מי...

גפן ממצרים תסיע

פרשת כי תצא | מסעה של הגפן ממצרים דרך מפגשה עם גויים שונים ועד מטעה בארץ ישראל, יבואר כאן כמסע בירור זהותה של האומה הישראלית, קדושתה וסגולתה....

אשת יפת תואר - היתר או מצוה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |

אשת יפת תואר - הבטחה או תנאי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |

כ-50 דק'
לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

התורה והתשובה

פרשת ניצבים | הקדמה: דברי הרמב"ן במאמר הקודם הובאו דברי הרמב"ן על הפסוק "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא...

ואמרת אשימה עלי מלך

מה היא המשמעות הרחבה של מצוות הקמת המלכות על ישראל? מה הן הסכנות הכרוכות בכך? וכיצד התורה מקדימה 'רפואה...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

אין יחס בין ענייני התורה לתופעות המתגלות במחקר המדעי

בספר אדר היקר (עמוד לז-לח) מסתמך הרב על תופעת 'קלקול החשבונות' שהוזכרה לעיל ומבאר שלעולם לא ניתן יהיה להקשות קושיות היסטוריות על דברי הנביאים:

"כל בר דעת יודע שאין ענין [=יחס] כלל לקיום האמונה, לא בכללות היסוד האלהי של דעת השי"ת בעיון, ולא מצד קדושת התורה במעשה, [=בין כל אלו אין יחס] לאיזה מצב של ידיעות תכוניות, או גיאולוגיות, ובכלל אין יחש לתורה בעצם מצד הנגלה שבה, כי-אם לידיעת האלהות והמוסר וענפיהם בחיים ובפועל, בחיי הפרט, האומה והעולם, שבאמת הידיעה הזאת, שהיא נזר החיים כולם, היא יסוד הכל וכוללת הכל. אבל לצורות של ידיעות מחקריות ותושיות, ומהם נצוצים קלים לגבי הדעה הכללית של דעת האלהים וקדושת החיים, אין שום הבדל ביחש לדברי תורה, ואין שום הפרש, למשל, בין דעת בתלמיאוס לקופרניקוס וגליליי ועוד ועוד, גם מכל החדשות שבחדשות שישנן ושיוכלו לצמוח, וכן לכל הדעות שהולכות בדרר המחקר והדרישה מזמן לזמן. כבר מפורסם למדי שהנבואה לוקחת את המשלים להדרכה האנושית, לפי המפורסם אז בלשון בני אדם באותו הזמן, לסבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע בהוה, "ועת ומשפט ידע לב חכם", וכדעת הרמב"ם וביאור הרש"ט במורה נבוכים סוף פרק ז' משלישי, ופשטם של דברי הירושלמי שלהי תענית לענין קלקול חשבונות של תשעה בתמוז".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

מעלת היכולת להשיב על שאלות בתנ"ך

אליהו רבה (פרשה ו):

מכאן אמרו: קורא אדם תורה נביאים וכתובים ויודע להשיב בהם, ישמרם בידו ויברך וישבח ויגדל וירומם ויקדש לשמו של מי שאמר והיה העולם הקדוש ברוך הוא".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי