הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

סוכות

חג הסוכות

לחצו כאן לשיעורים ומאמרים על חג הסוכות

עבור לשיעורים | ארכיון חוקוק, פיקיויקי
איך לומדים תנ"ך?

היחס לקטעים בתנ"ך שנראים לנו סתמיים ולא מועילים

כל אדם כפי מדרגתו מוצא לפעמים בתנ"ך פרשיות או פסוקים, שאין הוא מבין את התועלת שבהם, ומה המסר שלהם. כיצד יש ללמוד אותם?

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
פרשת השבוע

מורשה

פרשת וזאת הברכה | ארבע פנינים זו על גבי זו, עומק לפנים מעומק,  יחורזו כאן לכדי הבנה שלמה. מהי התורה שניתנה לנו 'מורשה', ומהו היחס העמוק בינינו...

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

ה'אפיקומן' של רש"י

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וזאת הברכה |

מהי הברכה?

פרשת וזאת הברכה |

כ-50 דק'

ארץ ישראל בפרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בתחילת פרק לד נאמר: א. ויעל משה מערבֹת מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירֵחו, ויראהו ד' את כל הא…

שנים עשר השבטים בברכת משה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בפרק לג, בברכת משה מופיעים השבטים בסדר מיוחד:   ראובן (ו) יהודה (ז) לוי (ח-יא)   בנימין (יב) יו…

לכל התכנים בפרשת השבוע
חדש בבית המדרש

"אשביתה מאנוש זכרם" – היעלה על הדעת?

מדוע הקב"ה גואל את ישראל? האם בזכות אבותיהם או מצד חילול שמו הגדול?

הענן חוזר למקדש

במאמר זה נבין מה מיוחד בקטורת, ונפגוש את החיבור המופלא שלה אל קודש הקודשים ואל השכינה.

הקטורת והשראת השכינה

במאמר זה נבין מה מיוחד בקטורת, ונפגוש את החיבור המופלא שלה אל קודש הקודשים ואל השכינה.

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

מאמץ להבין בשכל, ולא רק קריאת המפרשים

ר' יצחק קנפנטון מתווה בחיבורו 'דרכי הגמרא' את סדר ההתלמדות:

"בראשית תקרא בשמחת לבב פעמים או שלשה הלשון בקול רם. ואחר כך חזור לעיין הלשון ההוא היטב. וקח בידך הבנת הלשון ההוא כפשוטו. ותחזור לעיין שנית המובן מכלל הלשון ההוא והדברים ההם... וככה תעשה כאשר תעיין בגמרא או במקרא, כי בתחילה תעיין בכל מאמצי כחך, והוי משתדל להבין בשכלך כל מה שתוכל, בטרם תבוא לראות מה שפירשו המפרשים על אותה משנה או גמרא או מקרא".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

החולי החזק

בעל ה'אפודי' (ר' יצחק פרופיאט דוראן) כותב בספרו 'מעשה אפוד':

"והנה גם בימים האלה והזמן הזה גואה אני חכמי ישראל וגדוליהם מתרשלים מאד מהמקרא ודי להם לקרוא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, ועדיין אולי אם תשאלם על פסוק אחד לא ידעו מקומו איו, וגם יחשבו לסכל מי שיטריד זמנו במקרא כי התלמוד הוא העיקר. והחולי הזה חזק מאד בצרפת ואשכנז... הנה כי כן זה הגלות לסגירת דלתות הספר הזה המקודש... ולכבות הנרות להתעצל מהעיון בו חרה אף ה' ונתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים וכי חטאו בתורת ה'... וכל המתעצלים מהמקרא ומתרשלים מחקירתה בו אמרו 'בדברי ה' מאסו וחכמת מה להם'".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי