הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

שיעור מומלץ

בין רחל ללאה

עיון בדמויותיהן של רחל מול לאה- לבירור בניין האומה הישראלית אז והיום.

כ - 70 דק'
פרשת השבוע

בשדה ועל הבאר

מפגשי יצחק ורבקה, יעקב ורחל |

כ-70 דק'

'פלך של שתיקה' - עוצמת השתיקה של רחל

בשיעור נעסוק בעוצמת השתיקה של רחל אמנו לאורך תחנות בספר בראשית ומשמעותה בבניית בית ישראל

כ-70 דק'

מאבקי יעקב מול לבן ועשיו

פרשות ויצא - וישלח | דרכי ההתמודדות של יעקב הן מערכתיות ובעלי אופי יחודי. יעקב נלחם נגד קרובי משפחתו. מהו הסוד של מאבקים אלה?

כ - 45 דק'

יעקב ועשיו - איש אוהלים ואיש שדה

פרשת ויצא | לא לחינם עשיו ויעקב היו איש שדה ואיש אוהלים. הם מהווים המשך ישיר של שני האבות הראשונים - אברהם איש האוהלים ויצחק איש השדה.

כ - 45 דק'

האם יעקב שנא את לאה?!

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק כ"ט): ל. "ויבא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות. לא. …

"ויפגע במקום ההוא"

החידוש באישיותו של יעקב אבינו המתגלה טרם צאתו לחרן בהגעתו למקום המקדש ובחלום הסולם

כ - 70 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

טובת ה' גם בשעת הצרות

הפטרת ויצא | הושע יב | לשים לב לטובת ה' בפרקי הסיום של ספר הושע מוכיח הנביא את ישראל על היותם כפויי טובה כשהם חוטאים לה' אשר היטיב …

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום בתחילת הפרשה, השם מבטיח את נצחיות זרע יעקב. כל הגוים עולים בסולם ויורדים. אולם יעקב אינ…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

ערמת הגבעונים כתיקון לערמת הנחש

פרק ט' | יסודה של ערמת הגבעונים בערמת שמעון ולוי | מדוע דנו את בני העיר למיתה? | אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל |...

התקבצות המלכים ועורמת הגבעונים

פרק ט' | ישראל לא נלחמים לבד | עם ישראל - תופעה בלתי מוסברת | עליך ברית יכרותו | איחוד חוסיין מלך ירדן עם...

מעמד הברכה והקללה

פרק ח' | הכל נעשה כאשר ציוה משה | שמא בכל זאת שינה יהושע במשהו | בדרך נס הגיעו ישראל להר גריזים ביום אחד |...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

החיסרון הגדול שבלימוד הדרש ללא פשט

ר' יוסף קרא (שמואל א א, כג) מבאר כי עליונות התורה, ושלימותה מצויה גם בתוך רובד הפשט:

"אך דע לך: כשנכתבה הנבואה – שלימה נכתבה עם פתרונה, וכל הצורך, שלא יכשלו בה דורות הבאים, וממקומו אין חסר כלום. ואין צריך להביא ראיה ממקום אחר ולא ממדרש, כי תורה תמימה ניתנה, תמימה נכתבה ולא תחסר כל בה. ומדרש חכמינו להגדיל תורה ויאדיר.

אבל כל מי שאינו יודע פשוטו של מקרא ונוטה לו אחר מדרשו של דבר, דומה לזה ששטפתהו שבולת הנהר ומעמקי הים מצפין ואוחז כל אשר יעלה בידו להינצל. ואילו שם ליבו אל דבר ה', היה חוקר אחר פשט דבר ופשוטו ומוצא, לקיים מה שנאמר (משלי ב, ד-ה: "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה – אז תבין יראת ה', ודעת אלוקים תמצא'".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

לתנ"ך יש דין קדימה על הכל

בספר שולחן ערוך הרב (הלכות תלמוד תורה ב, ט) מורה לאדם שאין בידו ללמוד חלקים רבים בתורה, מה עליו ללמוד. ולאחר מכן אומר:

"וכל זה מלבד הקריאה בתנ"ך לעתים מזומנים כמו שנתבאר למעלה שיש לה דין קדימה על הכל".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי