הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

שיתוף בשר ודם בתהליך התורה מן השמים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

עבור למאמר
שיעור מומלץ

המטרה של עשר המכות

פרשת וארא | עשר המכות הולידו את האמונה בה'. בשיעור זה מתבאר ההבדל בין האמונה ע"י ניסי יציאת מצרים, לבין האמונה ע"י מעמד הר סיני.

פרשת השבוע

"אמת מה נהדר"

נעסוק במהות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים - על מה באה עבודתו לכפר?

כ - 70 דק'

הטהרה, הכפרה והכניסה אל קודש הקודשים

פרשת אחרי מות | טהרת בית ה' הקדמה - יחסי ההקרבה והטהרה בפרשות הקודמות מתחילת ספר ויקרא ועד כה, עסקה התורה בשני נושאים ראשיי…

כ-50 דק'

עניין הקדושה בספר ויקרא

פרשת אחרי מות קדושים | פרשות אלו מבהירות לאן ספר ויקרא חותר ומה הסוגיה המרכזית שלו.

כ-60 דק'

ההזאה בעבודת יום הכיפורים

פרשת אחרי-מות קדושים | כיצד יבוא אהרון הכהן הגדול אל הקודש? חלקי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים.

כ-60 דק'

סודה של ארץ ישראל

פרשת אחרי מות | א. הפסוקים בסוף פרק יח בסוף פרשת אחרי מות (ויקרא פרק יח) נאמר: "אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגוים אש…

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי הפיכה ספר עמוס חותם בפסוק בו מבטיח ה' לישראל כי לאחר גאולתם, לא תבוא עליהם גלות נוספת - "וּנ…

ישראל כבני כושיים?!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | התוכחה הקשה בסוף ספר עמוס, פונה הנביא אל ישראל בתוכחה חריפה: הוא בוחן האם כאשר ישראל חוטאים, הרי הם דומים לא…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

מדוע לא כבשו בני יהודה את ירושלים?

פרק טו | הקדמה נאמר בסוף הפרק: "ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו [קרי: יכלו] בני יהודה להורישם, וישב היבוסי...

כיבוש קרית ספר ופרשת עכסה

פרק טו | הקדמה פרקנו מתאר בחלקו הראשון את גבולות נחלת שבט יהודה, ובחלקו השני את הערים שקיבל שבט יהודה. בין...

מדוע שרף יהושע את חצור?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי כִשְמֹעַ יבין מלך חצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ואל מלך שִמרון ואל מלך...

לכל השיעורים בבית המדרש

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

אין לפרש מצוות על דרך השכל בלבד

דרשות ר"י אבן שועיב פרשת ויקרא:

"ושמעתי למורי הרשב"א ז"ל על זה, שהדברים נעלמים בתורה בקרבן וכיוצא בהם מורים על מעלת הקרבן, שהדבר הנסתר והנעלם הוא מורה על עלוייו כענין האלקות, כי מהותו וענינו נסתר מכל אדם ואפילו מן המלאך. ועוד היה אומר, כי היה תמה מן החכמים בעלי תורתינו היאך רוצים לפרש המצות על דרך השכל ביסודות תורתינו והמצות הנכבדו' הם חוץ מן השכל, כי מה ענין לתפילין ולד' בתים שבהם, ולציצית ולחוטין בדרך השכל, ולפרה אדומה ולכלאים, אבל מצותינו המעולות הם חוץ מן השכל, ואינן ידועין אלא למי שחננו השם שכל החנון כמו לנביאים ומסרום לחכמים איש מפי איש, ולכן אמר קהלת פסוק מה שהיה וגו' כל זה נסיתי. וכתב הרמב"ם ז"ל בספר הידוע בחלק הראשון פרק ל"א דע שיש לשכל האנושי גבול ישיג עניינים במציאות וישכיל עניינים, כמו שיש לחושים גבול לראות ולשמוע, וכמו שיש יתרון לאישי המין זה על זה, אבל יש לו תכלה וגבול, כמו לראות הדק ולשמוע, וזה אפי' בענייני המציאות כמספר הכוכבים, ואם הם זוג או נפרד ועניינים אחרים, כל שכן בענייני האלקות.

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

על ידי ספרי התנ"ך ה' מאיר לישראל

פסיקתא רבתי (פיסקא מו) - תוספתא:

"כשם שברא הקדוש ברוך הוא ארבע רוחות כך סיבב לכסאו ארבעה מלאכים, ואילו הן מיכאל גבריאל אוריאל רפאל, וכך העמיד ארבעה דגלים... ולמה נקרא שמו אוריאל? בשביל תורה נביאים וכתובים שהקדוש ברוך הוא מכפר עליו, ומאיר להן לישראל שנאמר: 'כי אשב בחושך ה' אור לי'".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

הזכרת מעמד הר סיני בתנ"ך

הרב יואב אוריאל
שלום לכם מדוע לא מוזכר מעמד הר סיני בנביאים ובכתובים, למעט פעם אחת בספר נחמיה? זהו האירוע המכונן של עם ישראל, ובכל זאת, בכל הסקירות המופיעות בנביאים ובכתובים של תולדות עם ישראל, לעיתים מאז שאברהם אבינו יצא מאור כשדים, לא מוזכר המעמד הזה, והוא מדולג באלגנטיות. הדברים אומרים דרשני. בתודה

כמה שאלות בספר שמואל ובשופטים

הרב איתן שנדורפי
1. במלחמתו של שאול עם עמלק הוא הורג את כל העמלקים ומשאיר רק את המלך אגג(שמ''א, טו'). אחרי לא הרבה שנים (ששאול עוד בחיים) העמלקים עולים על צקלג ושורפים ומחריבים אותה(שמ''א, ל').דוד בתגובה רודף אחרי הפלשתים ומכה בהם "מהנשף ועד הערב ולא נמלט מהם איש כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים וינסו"(שמ''א, ל', י''ז). השאלה כזאת: איך העמלקים הספיקו להתרבות כ''כ בזמן כזה קצר? 2. במרדפו של שאול אחר דוד, שאול מבקש מדוד להישבע לו שלא יכרית את זרעו, ודוד נשבע(שמ''א, כד', כ''ב-כ''ג). לאחר מרד אבשלום, דוד נשבע לשמעי בן גרא שהוא לא יהרוג אותו(שמ''ב, יט', כ''ד) למרות ששמעי הוא ממשפחת בית שאול(שמ'''ב, ט''ז, ה'). למה נשבע דוד לשמעי שבועה זו אם כבר נשבע אותה לשאול? 3. לאחר מות הפילגש בגבעה, אישה מנתח אותה ל-12 חלקים ושולחה בכל גבול ישראל(שופ', י''ט, כ''ט). רד''ק מפרש: לכל שבט נתוח אחד, ולבנימין לא שלח, כי ממנו יצאה הרעה הזאת. אז למה 12 חתיכות? וגם אם הוא שלח לבנימין נתח, הם לא ידעו על המעשה הזה שהיה צריך לשלוח להם נתח? 4. לאחר המעשה של הפילגש בגבעה כל העם מתכונן לעשות באנשים האלה דין צדק, ובנימין לא מסכימים למסור אותם ומתכוננים למלחמה(שופ', כ'). למה?

מדוע שרו ישראל בשירת דבורה

הרב איתן שנדורפי
שלום. לגבי שירת דבורה, למה דווקא אצל דבורה יש שירה ולא אצל אף שופט אחר? תודה!
לכל השו”ת
קשר חי