הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

לימוד תנ"ך דורש זהירות

לימוד תנ"ך דורש זהירות בבואנו לעסוק בספרי הנביאים, עלינו להעמיד לנגד עינינו דברי הדרכתם של גדולי ישראל בדבר.…

עבור למאמר
שיעור מומלץ

מתי בא יתרו להר סיני?

פרשת יתרו | הקדמה נחלקו חז"ל במכילתא (כאן) ובגמרא (זבחים קטז ע"א), ובעקבותיהם רבותינו הראשונים (ראב"ע, רמב"ן ועוד), בשאל…

עבור למאמר
פרשת השבוע

מעמד הר סיני בנביאים ובכתובים

מעקב אחרי האזכורים השונים של מעמד הר סיני בנביאים והכתובים.

כ - 70 דק'

הכפיה והרצון במתן תורה

מתן תורה- כפיה דתית או התעוררות הרצון והטבע היהודי? הכרת התורה בעולם, ההבדל בין תורה בחו"ל לתורה בארץ ישראל

כ - 70 דק'

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש חידוש גדול ביחס למהלך המאורעות שהתרחשו עד כה בחטא העגל.

7 דק'

הקרבנות שהופיעו ביצאת מצרים ומתן תורה

פרשיות יתרו-משפטים | בשיעור זה נעקוב אחר הקרבנות השונים שליוו את ישראל לאורך יצירתם - ביציאת מצרים, במדבר ובהר סיני. נעסוק במיפוי תפקידיו של כל אחד...

21.24 דק'

עשרת הדיברות - דרכי גילוי של שם ה'

פרשת יתרו | כבר בפרשת וארא ייעד ה' שבמעמד הר סיני יתגלה שם חדש של הבורא. עשרת הדברות מהוות גילויים שונים של שם זה

21.27 דק'

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת ישראל (שהסתיימה בקריעת הים) לבין מעמד הר סיני מופיעים בתורה שני נושאים:…

ההגבלה והפרישה לקראת מעמד הר סיני

פרשת יתרו | מדוע מופיעה לראשונה בתנ"ך חובת הפרישה וההישמרות מקרבה יתירה אל הקודש(שלא לעלות בהר) בהר סיני?

16.40 דק'

התחלת הופעת התאריכים בתנ"ך החל מיציאת מצרים

שיעור רביעי בסדרה | בשיעור זה נוסיף להבהיר את המהפך שמחולל חומש שמות לחומש בראשית.

51 דק'

המהות של חומש בראשית מתגלה במעמד הר סיני

שיעור שלישי בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה מתברר כיצד כל המהות והתפקיד של חומש בראשית מובן מחדש...

51 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

נבואות המינוי של ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | נבואת המינוי היחודית של ישעיהו בפרק ו בישעיהו מתארת הנבואה את מינויו של ישעיהו לנביא - "וָאֶשְׁמַע אֶת קוֹל …

"עד מתי ה'?"

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | דמיון ישעיהו למשה בפרשת השבוע קוראים אנו על מתן תורה – ירידת דבר ה' מן השמים אל הארץ. במעמד נתינת התורה נוצר…

החזונות המניעים

הפטרת יתרו | ישעיהו ו | שליחותו של ישעיהו אוי לי כי נדמיתי. מפרש התרגום שישעיהו קובל על עצמו שהוא שותק ואינו מוכיח את עם ישראל . וממ…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

בים - ביבשה

פרשת בשלח | מה היא המשמעות ההיסטורית של קריעת ים סוף?

שתי המזוזות מול המשקוף

פרשת בא | מדוע הקדים ד' את שתי המזוזות למשקוף ומדוע הקדים משה את המשקוף לשתי המזוזות? הקדמה בפרשת "החדש"...

מדוע נצטוינו לתת דווקא דם, מדוע באגודת אזוב, ומדוע בשלושה מקומות?

פרשת בא | הקדמה בפרשת "משכו וקחו", ציוה משה את בני ישראל: "ולקחתם אֲגֻדַת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם...

לכל השיעורים בבית המדרש

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

זהירות מלימוד זכות על עם ישראל יתר על המידה בניגוד לפשט הפסוקים

אל מול מי שטען שבני ישראל במצרים שמרו על צדקות גדולה בניגוד לפסוקים ומדרשי חז"ל רבים כותב חזון איש (אגרות חזון איש א, רח):

"ומה שנראה לך שאי אפשר שיתקלקלו ישראל כיון שראו הנסים של ילדי הצדקניות, זה אינו. דהרי ראו נסים ונפלאות ביציאת מצרים ובים ובמן ובאר ומתן תורה ועשו העגל, והיו עשרה ניסים במקדש והרבה נסים ונפלאות על ידי הנביאים, ומכל מקום לא הכריחו כל אלו את הבחירה ועבדו עבודה זרה. ואל לנו לדרוש במופלא ממנו, שהיו הדורות הראשונים באופי בלתי אפשר לנו להשיג שום מושג מהם, אבל היו בבחירה חפשית שזו עיקר עבודתו יתברך".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

החולי החזק

בעל ה'אפודי' (ר' יצחק פרופיאט דוראן) כותב בספרו 'מעשה אפוד':

"והנה גם בימים האלה והזמן הזה גואה אני חכמי ישראל וגדוליהם מתרשלים מאד מהמקרא ודי להם לקרוא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, ועדיין אולי אם תשאלם על פסוק אחד לא ידעו מקומו איו, וגם יחשבו לסכל מי שיטריד זמנו במקרא כי התלמוד הוא העיקר. והחולי הזה חזק מאד בצרפת ואשכנז... הנה כי כן זה הגלות לסגירת דלתות הספר הזה המקודש... ולכבות הנרות להתעצל מהעיון בו חרה אף ה' ונתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים וכי חטאו בתורת ה'... וכל המתעצלים מהמקרא ומתרשלים מחקירתה בו אמרו 'בדברי ה' מאסו וחכמת מה להם'".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי