הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

מחלקות באתר

פרשת השבוע

"ולעבדו בכל לבבכם" - איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה

פרשת עקב | הקדמה בפרשיות ואתחנן ועקב מרובות התפילות. בתחילת פרשת ואתחנן מספר משה רבנו לבני ישראל על תפילותיו ותחנוניו …

מדברה כעדן

המדבר, ארץ ישראל, מצרים וגן עדן - מה הוא סודם של מקומות אלו? ומה הוא עתידה של ארץ ישראל?

ולמדתם אתם את בניכם

פרשת עקב | בפרשיית "והיה אם שמוע" המופיעה בפרשתנו, מופיע הציווי על חובת ההורים ללמד את בניהם ולהנחילם את דרך התורה: "וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת...

ממה בנוי הזיכרון הקולקטיבי שלנו

פרשת עקב | שלוש בעיות שפתרונם הוא הזיכרון. |

כ-15 דק'

גבולות הארץ ב

פרשת עקב | הקדמה גבולות הארץ מופיעים בתורה בארבעה מתוך חמשת החומשים [שאלה לקורא: היכן?]! בחלק מהחומשים יותר מפעם אחת. כ…

גבולות הארץ

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרקנו (דברים יא, כד): "כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת…

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

התנערות מעייפות הגלות

הפטרת עקב | ישעיהו מט | החל מפרק מט בישעיהו, נפרס נושא שלם בספר ישעיהו, המעמיד את אמונת ישראל ביכולת ה' לגאול אותם ובכוונתו לעשות זאת…

ודאות הגאולה של ישעיהו

הפטרת עקב | ישעיהו מט | בהפטרת פרשת עקב נוהגים ישראל לקרוא מספר ישעיהו (מט, יד – נא, ג). זוהי למעשה תחילתו של נושא שלם בספר ישעיהו, ה…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

"ולעבדו בכל לבבכם" - איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה

פרשת עקב | הקדמה בפרשיות ואתחנן ועקב מרובות התפילות. בתחילת פרשת ואתחנן מספר משה רבנו לבני ישראל על...

"וַיֶעְתַּר יצחק לד' לנֹכח אשתו" - כוחה של תפילה

פרשת תולדות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וַיֶעְתַּר יצחק לד' לנֹכח אשתו, כי עקרה הוא, וַיֵעָתֶר לו ד', ותהר רבקה...

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כד | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שֶמָנָה דוד המלך את העם, פרצה מגפה בעם, וכשדוד התפלל אל ד' שיפסיק...

לכל השיעורים בבית המדרש

תכנים מרכזיים

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

כח פעולת הנבואה לדורות

ר' צדוק הכהן מלובלין (תקנת השבין עמוד קלב):

"שהוא דבר הנביא בשם ה' הקיים לעולם, דמאחר שנכתבה נבואתו בספר דמצטרכת לדורות הרי הדיבור קבוע וקיים ופועל לדורות בכל דבר ה', כענין (תהלים קיט, פט): 'לעולם ה' דברך נצב בשמים', ונאמר (ישעיה נה, יא): 'כן יהיה דברי וגו' לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את וגו' שלחתיו'. וכל דיבוריו יתברך מפי נביאיו שנכתבו בתנ"ך הם פועלים לדורות עולם בכל הנפשות מישראל בכל דור ודור להוליד בלבבם הרהורי תשובה והתעוררות לשוב, וה' יתברך מבטיח דלא ישוב ריקם".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

לאיזו מלכות היה שייך שבט שמעון?

הרב יואב אוריאל
שלום רב, מי היו עשרת השבטים במלכות ישראל, הלא מלבד יהודה ובנימין, גם שמעון ישב באזור באר שבע. תשובה אחת - שמעון היה בנחלה זו זו עד ימי דוד בלבד, ואח"כ מצא נחלה אחרת. (דה"י א,ד, פסוק לא, וכן בהמשך הפרק.). האם ישנן תשובות / התיחסויות נוספות לענין זה?

פוקד עוון אבות על בנים

הרב יוסף שילר
השאלה היא בעיקר תיאולוגית מוסרית - במקרים רבים אנו מוצאים שצאצאיו של אדם נענשים בגללו: כך נאמר לעלי, כך אומר נתן לדוד 'לא תסור חרב מביתך עד עולם', דוד מקלל את צאצאי יואב, ירבעם בעשא ואחאב נענשים בהכרתת זרעם, ועוד. מהי ההצדקה המוסרית לענישה\קללה זו?

כלי המקדש בתקופת אחשוורוש

הרב יוסי ברינר
שלום! א. חז"ל אומרים שאחשוורוש לבש את בגדי הכהן הגדול והשתמש בכלי המקדש. נשאלת השאלה - הרי ששבצר העלה את כלי המקדש כבר בימי כורש - ואם נאמר שלא העלה את כולם, מדוע? ויותר קשה מדוע לא העלה את בגדי הכהן הגדול (ואכן אינם נזכרים ברשימת הדברים שהעלה)! ב. מה עלה בגורלם של הקרשים והיריעות של המשכן שעשה משה (שעמד בגבעון), לאחר שנבנה בית ראשון?
לכל השו”ת
קשר חי