הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

לימוד תנ"ך מול חקר התנ"ך

ההבדל בין לימוד תנ"ך לחקר התנ"ך קיים הבדל מהותי בין לימוד התנ"ך ובין חקר התנ"ך (גם אם הוא נעשה על טהרת הקודש…

שיעור מומלץ

הקדמה לתופעת ארבע המלכויות

מכל התנ"ך, רק בספר דניאל ניתן מקום לתופעה עקבית ומתמשכת של שלטון ארבע המלכויות על העולם. בשיעור זה נבאר כיצד תופעה זו מנוגדת לבריאת העולם, וכיצד בספר דניאל מוגדר ומתוחם היטב גבול השלטון של מלכויות אלו.

46 דק'
פרשת השבוע

ספרן של הנושאים

פרשת במדבר | | ספר במדבר הוא ספרם של הנשיאים. הנשיאים הם הבאים בתור בחשיבותם אחרי משה ואהרון מנהיגי האומה כולה, ובכל זאת בכל…

ארבע רוחות השמיים

פרשת במדבר | | שמות ארבע רוחות השמים השגורים בפינו כיום, הם: 'מזרח', 'מערב', 'צפון' ו'דרום'. שמות אלה  נזכרים כולם בתנ"ך, אם…

צבאות ה'

פרשת במדבר | | למה ספרו בפרשה את יוצאי הצבא דווקא? מה הקשר בין המפקד לבין צבא? אם המטרה היתה לדעת כמה חיילים יש לצבא, לא היה…

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל בו מתחילים הלויים לעבוד: לקראת סוף פרשת במדבר, מצווה ה' את מ…

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את הבכ…

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל. …

המספרים במקרא - מדויקים או מעוגלים?

אחת התמיהות הגדולות העולות בפרשת במדבר בפרט ובתורה כולה בכלל היא בעניין המספרים המוזכרים בפסוקים. לא אחת, ברא…

לכתך אחרי במדבר

פרשת במדבר, שבועות | באמצעות ארבעה משלים שונים ננסה לעמוד על טיבו של המדבר. מה יש בו במדבר, או שמא מה אין בו, שהוא משמש כצליל וכתפאורה המלווים...

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

"וארשתיך לי"

הפטרת במדבר | הושע ב | "אין לך בכל הנביאים שאמר דברים יותר קשים לישראל מהושע, ואעפ"כ פייסם בנחמות" (ספרי דברים לב). התוכחה הקשה של …

לגדולת ישראל אין מספר

הפטרת במדבר | הושע, ב | המנין - האצלת הגודל שבאומה על הפרטים אומר רש"י בתחילת הפרשה שהמניין בא בעקבות השראת שכינה בישראל בהקמת המשכן…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

החומש של דור המדבר

שמו של החומש 'במדבר' אינו מצביע רק על אזור מסויים בו היה עם ישראל באותה התקופה. שם זה מצביע גם על דור מסויים...

ספרן של הנושאים

פרשת במדבר | | ספר במדבר הוא ספרם של הנשיאים. הנשיאים הם הבאים בתור בחשיבותם אחרי משה ואהרון מנהיגי האומה...

ארבע רוחות השמיים

פרשת במדבר | | שמות ארבע רוחות השמים השגורים בפינו כיום, הם: 'מזרח', 'מערב', 'צפון' ו'דרום'. שמות אלה  נזכרים...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת רות

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

כל מילה בתנ"ך מדויקת

ספר הברית (חלק א, מאמר כ, דרך אמונה פרק יז):

כי מודעת זאת שכל דברי הנבואה וכל הכתוב בתנ"ך כלם נכתבו בכוונה עצומה ובצמצום נפלא לא יסבו בלכתם על חנם, אפילו במה שאנו קוראים אותם שמות נרדפים כגון אטד קוץ דרדר ברקנים חוחים חרולים נעצוץ סרפד וכדומה, מה גם בשכל ובינה.

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

הפעולה הגדולה של הבנת מעשי אבותינו

הרמח"ל ב'דרך עץ החיים' כותב:

"זאת היא הפעולה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר והיא קלה ופעולתה גדולה ופריה רב שיעמוד האדם לפחות שעה אחת פנוי משאר כל המחשבות לחשוב כן על הדבר הזה שאמרתי ויבקש בלבבו מה עשו הראשונים אבות העולם שכך חשק ה' בהם מה עשה משה רבינו ע"ה ומה עשה דוד משיח ה' וכל הגדולים אשר היו לפנינו".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

מה מטרתנו בלימוד תנ"ך?

הרב אס"ף בנדל
שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא בונה בנו? לצורך העניין - אם לימוד אמונה מלמד אותנו את העומק האלוקי הקיים במציאות, והמוסר הולך ומבנה את השייכות הנפשית שלנו ואת החתירה המתמדת שלנו לחשוף אותו בקרבנו, מה תפקידו של לימוד התנ"ך? האם הוא כלימוד אמונה רגיל, רק שנעשה כמועבר דרך משלים וסיפורים? תודה רבה! שאלה זו מטרידה אותי זה זמן ארוך ואשמח לתשובה מפורטת.

בחירתו החופשית של עשו

הרב יוסף שילר
בס"ד שלום רב, פירושי התורה (פשט התורה ורש"י) מתייחסים לעשו כבעל כמיהה לעבודה זרה עוד בבטן רבקה אמנו. עם זאת נראה שהייתה ממנו תביעה מוסרית גבוהה מיצחק אבינו, כלומר שיש לו ייעוד חיובי מוסרי. יוצא מאלו, שלמרות היותו בן ליצחק ורבקה ובעל פוטנציאל להיות שותף בתיקון העולם, היה בעל שאיפות אליליות רשעיות, והיו לכך סימנים עוד בבטן אמו ובאופן גלוי בהמשך חייו. א. האם הייתה לו בחירה? ב. האם לאבותיו הייתה בחירה שהביאה לכך שהיה רשע מראשיתו? ואם כן היכן יסוד הבחירה החופשית? תודה, עומר

מכת בכורות

הרב איתן שנדורפי
שלום לרבנים למה בכל מכות מצרים אומרים:דם, צפרדע, כינים.... ורק במכת בכורות מדגישים "מכת בכורות"? תודה רבה תחיה שטרן כתה ג מוריה כרמיאל
לכל השו”ת
קשר חי