הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

בין המצרים

מאמרים ושיעורים לימי בין המצרים

שלושת השבועות | שבת חזון | תשעה באב | מגילת איכה

לחץ למעבר לימי בין המצרים

איך לומדים תנ"ך?

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

במאמר זה מתברר מהי הגדרת ה'פשט' של התנ"ך, מה המקור של דרך לימוד הפשט, ומתוך כך מהו מקומו הנכון בתוך כלל הדרכים של לימוד תנ"ך | מתוך הספר: "פשוטו של מקרא"

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
סדרת מאמרים מומלצת

היחס בין שלושת בתי המקדש

הקדמה כמובן שנושא זה הוא רחב מאד. במאמר קצר זה נעסוק רק בחלק קטן ממנו, על פי מה שהסבירו חז"ל והמפרשים ביחס ל…

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
פרשת השבוע

לסיחון מלך האמרי

שבת דברים, שבת חזון | מדוע משה קורא לשלום אל האמורי ולא נלחם בו בתחילה? נתבונן ונעמיק בדרכי התבררות הטוב והרע ובדרך תיקון הרע, וננסה להסביר, כיצד...

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה במחול ובשיר. אך מי הם השושבינים המלווים מטרונה בדברי קינה ותוכחה? נעסוק כאן בשלושה שושבינים מיוחדים...

כ-50 דק'
כ-50 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
שבת חזון

"צדק ילין בה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (א, כא): "איכה היתה לזונה קריה נאמנה. מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים". נאמר במדרשים…

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט אבלות על החורבן בימינו? נתבונן בשאלה זו ונציע ארבע דרכים שונות להבין מדוע אכן יש מיעוט אבלות, כיצד...

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת מדרגות שונות באהבת ישראל, ונעמיק בהן כפי שהן נשקפות בחייהם ובמעשיהם של גדולי ישראל. נברר: כיצד נוכל...

לסיחון מלך האמרי

שבת דברים, שבת חזון | מדוע משה קורא לשלום אל האמורי ולא נלחם בו בתחילה? נתבונן ונעמיק בדרכי התבררות הטוב והרע ובדרך תיקון הרע, וננסה להסביר, כיצד...

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" מי היא ציון? מי הם שביה? מהי מעלת...

התוכן של עבודת ה'

ישעיהו פרק א | יש לתמוה על סדר הפרשיות בפרק א של ישעיהו. בפרשה הפותחת את הספר מציג הנביא מציאות קשה של 'גוי חוטא', 'עם כבד ע…

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון ירושלים בפרק הראשון של ספר ישעיהו מצויים שני חזונות: חזון לאנשי יהודה (פסוקים א-כ) וחזון לי…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

חוקי הנבואה

הקדמה הלכות נבואה הן מהלכות הסתומות שבש"ס. עם הסתתמות הנבואה בתחילת ימי בית שני נשארנו דלים וריקים עם הלכות...

הקרבנות שקרבו במדבר

שאלה אלו קרבנות נהגו בזמן הליכת ישראל במדבר ארבעים שנה ומדוע קרבנות אחרים לא נהגו? הקדמה נאמר בשבת (פז ע"ב):...

האם הנבואה לטובה שאמרה חולדה הנביאה לא התקיימה?

פרק כב | הקדמה בעקבות מציאת ספר התורה בבית ד' אמרה חולדה הנביאה ליאשיהו מלך יהודה: "כה אמר ד' אלקי ישראל:...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

משה וחבורות לומדי התורה

ספרי דברים (וזאת הברכה פיסקא שנה):

"'ויתא ראשי עם' - ...מלמד שעתיד משה ליכנס בראש כל חבורה וחבורה: בראש חבורה של בעלי מקרא ובראש חבורה של בעלי משנה ובראש חבורה של בעלי תלמוד, ונוטל שכר עם כל אחד ואחד וכן הוא אומר (ישעיה נג, יב): 'לכן אחלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל'".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

שערי החכמה

בראשית רבתי (פרשת בראשית עמוד 8):

"אמר ר' עקיבא: 'זכרו תורת משה עבדי' – אלו תורה נביאים וכתובים. חמשת אלפים שערי חכמה נפתחו למשה בסיני כנגד ה' חומשי תורה, וח' אלפים שערי בינה כנגד שמנה נביאים, וי"א אלפים שערי דעת כנגד י"א כתובים".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

קורבנות מוספים והכניסה לארץ

הרב מנחם שחור
לא מצליחה להבין - מדוע פרשת המוספין המופיעה בפרשת פנחס נמצאת בחומש במדבר ולא בחומש ויקרא - האין מתאים מכך שפרשה העוסקת כולה בקרבנות המועדים תהיה בתוך החומש העוסק בעבודת המשכן? פשוט כל הכבוד לכם - האתר שלכם מדהים ויעיל. חיכיתי שנים לבשורה כזאת.

בני רחל בספר שופטים

הרב מנחם שחור
למה דווקא השבטים שיצאו מרחל אימנו חוטפים ומוכים בצורה כה קשה בתקופת השופטים - בנימין כמעט נכחד בפילגש בגבעה. בהמשך הדברים בפילגש בגבעה, בני יבש גלעד ממנשה, מוכחדים גם הם. בימי יפתח נהרגים 42000 מבני אפרים על ידי יפתח? מה קרה לבני רחל?

בית ד' ובית המלך

הרב מנחם שחור
ראיתי בספר מלכים ששלמה המלך סיים את בניין בית המקדש במשך שבע שנים, אך הוא לא העלה את הארון לתוכו ולא חנך אותו, וממילא לא ירדה האש והשכינה אלא לאחר שלוש עשרה שנה שבנה את בית מלכותו. איך אפשר להבין שהוא עיכב את השראת השכינה בשביל לבנות לעצמו ארמון?
לכל השו”ת
קשר חי