הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

סוכות

חג הסוכות

לחצו כאן לשיעורים ומאמרים על חג הסוכות

עבור לשיעורים | ארכיון חוקוק, פיקיויקי
איך לומדים תנ"ך?

היחס לקטעים בתנ"ך שנראים לנו סתמיים ולא מועילים

כל אדם כפי מדרגתו מוצא לפעמים בתנ"ך פרשיות או פסוקים, שאין הוא מבין את התועלת שבהם, ומה המסר שלהם. כיצד יש ללמוד אותם?

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
פרשת השבוע

מורשה

פרשת וזאת הברכה | ארבע פנינים זו על גבי זו, עומק לפנים מעומק,  יחורזו כאן לכדי הבנה שלמה. מהי התורה שניתנה לנו 'מורשה', ומהו היחס העמוק בינינו...

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

ה'אפיקומן' של רש"י

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וזאת הברכה |

מהי הברכה?

פרשת וזאת הברכה |

כ-50 דק'

ארץ ישראל בפרשת וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בתחילת פרק לד נאמר: א. ויעל משה מערבֹת מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירֵחו, ויראהו ד' את כל הא…

שנים עשר השבטים בברכת משה

פרשת וזאת הברכה | הקדמה בפרק לג, בברכת משה מופיעים השבטים בסדר מיוחד:   ראובן (ו) יהודה (ז) לוי (ח-יא)   בנימין (יב) יו…

לכל התכנים בפרשת השבוע
חדש בבית המדרש

"אשביתה מאנוש זכרם" – היעלה על הדעת?

מדוע הקב"ה גואל את ישראל? האם בזכות אבותיהם או מצד חילול שמו הגדול?

הענן חוזר למקדש

במאמר זה נבין מה מיוחד בקטורת, ונפגוש את החיבור המופלא שלה אל קודש הקודשים ואל השכינה.

הקטורת והשראת השכינה

במאמר זה נבין מה מיוחד בקטורת, ונפגוש את החיבור המופלא שלה אל קודש הקודשים ואל השכינה.

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

החיסרון הגדול שבלימוד הדרש ללא פשט

ר' יוסף קרא (שמואל א א, כג) מבאר כי עליונות התורה, ושלימותה מצויה גם בתוך רובד הפשט:

"אך דע לך: כשנכתבה הנבואה – שלימה נכתבה עם פתרונה, וכל הצורך, שלא יכשלו בה דורות הבאים, וממקומו אין חסר כלום. ואין צריך להביא ראיה ממקום אחר ולא ממדרש, כי תורה תמימה ניתנה, תמימה נכתבה ולא תחסר כל בה. ומדרש חכמינו להגדיל תורה ויאדיר.

אבל כל מי שאינו יודע פשוטו של מקרא ונוטה לו אחר מדרשו של דבר, דומה לזה ששטפתהו שבולת הנהר ומעמקי הים מצפין ואוחז כל אשר יעלה בידו להינצל. ואילו שם ליבו אל דבר ה', היה חוקר אחר פשט דבר ופשוטו ומוצא, לקיים מה שנאמר (משלי ב, ד-ה: "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה – אז תבין יראת ה', ודעת אלוקים תמצא'".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

שנה של לימוד תנ"ך

בספר 'יסוד ושור העבודה' (שער הניצוץ, ב) כותב הגאון ר' אלכסנדר זיסקינד הדרכה ייחודית של לימוד תנ"ך במשך שנה שלמה:

"שנה אחת תמימה תקבע לימודך רק בפסוק [=מקרא] בל יערב דבר אחר בלימודה, תוכל להיות בקי בכל העשרים וארבעה עם פירוש רש"י כמעט על פה. על כל פנים לא תמעט מהיות חוזר על לימודך בשנה ההיא שבע פעמים, גם בלילה... שנה שניה ילמד משניות לבד, בל יערב עמו לימודים אחרים חוץ מהמקרא הנ"ל, ויחזור על לימודו שבע פעמים...". וממשיך ומורה ש"בכל השנים הבאות לאחר מכן, יחזור על כל המקרא שתי פעמים ביום – האחד מן נביאים והאחד מן כתובים, חוץ מן פרשיות השבוע בתורה. וכך יעשה כל שנה ושנה כל ימות חייו".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי