מאמר מומלץ

כמה שנים מלך שאול?

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול במלכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ב. ויבחר לו שאול שלשת אלפים מישראל, ויהי…

פרשת השבוע
כ-50 דק'

פרשת המתאוים

פרשת בהעלותך | ספר במדבר מחולק לשלושה חלקים, מהם החלקים ומה משמעותם?

כ-80 דק'

החצוצרות וההליכה במדבר

פרשת בהעלותך | עמ"י מתכונן פעם ראשונה ללכת במדבר לאחר מעמד הר סיני.

כ-60 דק'

הקדשת הלויים וטהרתם

פרשת בהעלותך | מה מיוחד בלווים שבגלל זה ההקדשה שלהם אחרת?

כ-60 דק'

חצוצרות הכסף - היכולת לאחד את הפרטים

פרשת בהעלותך | חצוצרות משה, חצוצרות רק של משה, בכניסה לארץ נגנזו חצוצרות אלה.

כ-60 דק'

שבט הקיני - מקורו ותפקידו בעם ישראל

פרשת בהעלותך | מי רעואל ומי זה חובב? |

כ-60 דק'

פסח ופסח שני

פרשת בהעלותך | אפשר לעשות את הפסח בלי מעטפת, חודש אחרי. מדוע?מה יש במצווה הזאת?

כ-60 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

"ונלוו גויים רבים אל ה'"

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | בתחילת ספר זכריה רואה הנביא חזון ובו 'משלחת' של סוסים ממונה מאת ה' 'לסייר' ברחבי העולם ולדווח על מצבו. המדובר…

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | מנורה הדולקת מעצמה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא בתחילת הבית השני. בפרק ד של ספר זכריה...

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | החידוש בחזון המנורה של זכריה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא בתחילת הבית השני. בפרק ד של...

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר יהפוך למישור לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבנין הבית השני. לאחר שמונה עשרה שנות הפסקת הבניה על ידי...

המנורה המאחדת

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | מעלת הדלקת הנרות ההפטרה עוסקת בחזון המנורה ונרותיה. האם יש להפטרה קשר למהלך כל הפרשה או רק לתחילתה, למצות הד…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

"יונתן" ו"יהונתן"

פרק יד | הקדמה פרקנו עוסק בחלקו הגדול ב"מבצע יונתן". ברוב הפעמים בפרק מופיע השם "יונתן", ורק בשני מקומות...

כריתת ראשו של גלית

פרק יז | הקדמה נאמר בפרקנו: מט. "וישלח דוד את ידו אל הַכֶּלִי, ויקח משם אבן וַיְקַלַע, ויך את הפלשתי אל...

האם נהג שאול כראוי בשתיקתו למבזיו?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק כ"ז: "ובני בליעל אמרו: מה יֹשִׁעֵנו זה, ויִבְזֻהו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

קרבה נפשית ללימוד תנ"ך

ר' קלונימוס שפירא כותב ב'הכשרת האברכים':

"כשתלמד תנ"ך, תשתדל להשתתף בכל מאורעות הקודש שעברו כאילו היית אתה אז. תשתתף בהליכת אברהם אבינו ויצחק אל העקידה, ובצערו של יעקב אבינו בשעה שהתפלל לה' הצילני נא מיד אחי מיד עשיו..."".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

צדקתו של המשאיל ספרי תנ"ך לאחרים

מסכת כתובות (נ, א):

"'הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד' - רב הונא ורב חסדא, חד אמר: זה הלומד תורה ומלמדה, וחד אמר: זה הכותב תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

נבואות ירמיהו על הגויים

הרב יוסי ברינר
שאלות על הנבואות לגויים בספר ירמיהו - ביחס לספרים אחרים - יש' יח' עמוס מה פשר סדר האומות בכל ספר וספר, מה מאפיין את הנבואות האלה בירמיהו - לפעמים כמו בנבואה על מואב יש דמיון רב לנבואות אחרות על מואב כמו ביש'. לעומת זאת על עמון לא מופיע הרבה בירמיהו - זה אומר דרשני בפרט שראינו שמלך עמון הוא זה שעומד מאחורי רצח גדליה וההרס הסופי של יהודה אך ההתיחסות אל עמון לא מתקרבת להתיחסות למואב שרומזת על חטאים יותר עתיקים. קשה לראות מגמה מסוימת בספר ירמיהו ביחס לנבואות לגויים. מדוע עמים מסוימים זוכים לפסוק סיום של נחמה - שה' יחזיר את שבותם... מה המכנה המשותף בין עמים אלה. למה כל הסדרות של שיעורים שמצאתי באינטרנט מסיימים עם ירידת העם למצרים ומתעלמים משאר הספר - חבל דוקא על ירמיהו כתוב "נביא לגויים" אבל אין התיחסות לפקרים על הנבואות לגויים.

מלחמת פלשתים בגלבוע

הרב יוסי ברינר
שלום רב לגבי הקרב האחרון של שאול המלך בגילבוע, רציתי לשאול מה הפלישתים עשו באיזור זה? הרי מקום מושבם במישור החוף הדרומי - חבל עזה - אשקלון?

עין הארץ

הרב מנחם שחור
מה פירוש המשפט "כסה את עין הארץ"
לכל השו”ת
קשר חי