הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

פסח

חג המצות או חג הפסח

חג פסח | השבת, פרשת שמיני מכונה גם שבת החודש, משום שהיא סמוכה לראש חודש ניסן. בשבת זו מוציאים 2 ספרי תורה ובשני קוראים…

"ארץ כנען... ארץ מְגֻרֵיהם אשר גרו בה" - מה סיבת הכפילות?

פרשת וארא | הקדמה נאמר בתחילת פרשת וארא (פרק ו): ב. "וידבר אלקים אל משה, ויאמר אליו: אני ד'. ג. וארא אל אברהם אל יצחק …

מה מכת דם מספרת?

פרשת וארא | מכת דם המכה הראשונה שהנחית הקב"ה על המצרים פגעה במקור הקיום שלהם – ביאור. היאור הוא עורק החיים העצום והיחידי…

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל אורך תהליכי יציאת מצרים, וקשה להבין מהי חשיבותו: מדוע יש צורך בחפץ זה שנראה סתמ…

ארבע לשונות של גאולה - מה משמעותן ומתי הן התקיימו?

פרק ו | | הקדמה מפורסמות הן ארבע הלשונות של גאולה המופיעות בתחילת פרשת וארא (ו, ו-ז), וכך נאמר שם: "והוצאתי אתכם מתחת…

כיצד יתכן שבני ישראל נימולו בלילה?

פרק יב | | הקדמה: דברי רש"י על ברית המילה במצרים          בפרשת בא נאמר: "ויאמר ד' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר... ד…

מעלת ההשתוקקות לקיום המצוות

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בחג הפסח התגלתה האפשרות להזדמנות שנייה לקיום המצוה, ומדוע הדבר התגלה דווקא דרך אותם טמאים שלא יכלו לקיימו בזמן?

מדוע קבעה התורה שיש "פסח שני"?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרשת בהעלתך (במדבר פרק ט'): ו. "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא…

"חג המצות", "חג הפסח", ו"זמן חרותנו"?

מדוע חג הפסח מופיע בשמות שונים, בפסוקי התורה ובחז"ל, ומה המשמעות לכך?

מדוע תקנו חז"ל שסיפור יציאת מצרים יהיה בנוי על פרשת "ארמי אובד אבי"?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבו…

"בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם" - חסד ד' על עם ישראל

פרק כד | | הקדמה בפרקנו מסופר שיהושע אסף את העם לשכם, וסקר בפניהם את תולדות עם ישראל, מתרח ועד הכניסה לארץ (א-יג). אחר …

נפלאות שנאת המצרים כלפי העבריים

פרשת שמות | שנאת המצרים את העברים כשעוסקים בשיעבוד בני ישראל במצרים, התבנית הפשוטה העולה על הדעת היא של עם עבדים מנוצל ה…

התגלות המלאך ליהושע לפי הסבר הגמרא

פרק ה | הקדמה נאמר ביהושע סוף פרק ה': יג. "ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וַיַרְא, והנה איש עֹמֵד לנגדו, וחרבו…

לכל השיעורים בנושא פסח

חידות לילדים על פרשת השבוע

לפי סדר העולים לתורה

ניווט באתר לפי ספר ופרק בתנ"ך

לא כולל את תכני אגף המורים

מאמרים לפרשת השבוע

להבדיל בין הטמא ובין הטהור

פרשת תזריע | בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, נפגשנו לראשונה עם הלכות טומאה וטהרה, והעיסוק בהלכות אלו נמשך בפרשות תזריע ומצורע, …

מהותו של האדם – חיוּת וטהרה

פרשות תזריע מצורע | על הפסוק הפותח את פרשת השבוע "אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר" (יב, ב) ביאר רש"י כדברי חז"ל (מדרש רבה …

דמי טהרה

פרשת תזריע | פרשות תזריע-מצורע מחוברות לא רק בקריאתם אלא גם בתוכנם- ענייני טומאות שבאות מגופו של האדם עצמו. הסדר שבו נכתבו…

על מה באה צרעת?

פרשות תזריע מצורע | בפרשה אנחנו פוגשים את הצרעת. על מה היתה באה לאדם צרעת? מקובל על פי המדרש הידוע לומר שעל לשון הרע. אבל יש מדרש…

הירוק והירקרק - מי יותר חזק?

פרשת תזריע | | אמנם פרשתנו נקראת פרשת 'תזריע', והפרשה שאחריה נקראת 'מצורע', אך דווקא פרשתנו עוסקת ברובה המוחלט בדיני הצרעת…

אשה כי תזריע

פרשת תזריע | | תזריע - תרגם אונקלוס: תעדי עידוי בארמית הוא הריון (עי' למשל בראשית טז ד ובתרגום שם), אבל לכאו' הזרעה אינה הר…

שמירת נגיעה

פרשת תזריע | | "אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ שְׂאֵת אוֹ סַפַּחַת אוֹ בַהֶרֶת וְהָיָה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ לְנֶגַע צָרָעַת…

בין "לבד" ל"בדד" במקרא

ביאור המושג "בדד" בתנ"ך |

כ-63 דק'

השוואת קרבן עולה ויורד של יולדת ושל מצורע לקרבן עולה ויורד שבפרשת ויקרא

פרשת ויקרא | פרשת תזריע | פרשת מצורע | הקדמה          בשלש פרשיות בתורה נזכר קרבן עולה ויורד: בפרשת ויקרא (ה, א-יג), בפרשת תזריע (יב, א-ח), ובפרשת...

כח הדיבור

פרשת תזריע - מצורע | מעלת הדיבור לעומת מעלת השתיקה

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

להחזיר גיחזי בתשובה

להפטרת פרשת תזריע | בין טומאה לחטא אי הכרה במעלה בשלושה מקרים בתנ"ך מופיעה הצרעת כתגובה אלוקית לאי הכרה במעלה עליונה. נצטרע עוז…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

להבדיל בין הטמא ובין הטהור

פרשת תזריע | בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, נפגשנו לראשונה עם הלכות טומאה וטהרה, והעיסוק בהלכות אלו נמשך בפרשות...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת רות

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

איסור ללמוד פסוק כצורתו

במדרש אגדה כי תשא נאמר:

"ויאמר ה' אל משה כתב לך את הדברים האלה' – אלו הוריות של תלמוד שעיקר הברית נכרת על פרושי התורה שנאמר: 'ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם'. שכל הדורש פסוק כצורתו בלא מדרש ובלא שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, עליו הכתוב אומר: והכסיל בחושך הולך".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

לתנ"ך יש דין קדימה על הכל

בספר שולחן ערוך הרב (הלכות תלמוד תורה ב, ט) מורה לאדם שאין בידו ללמוד חלקים רבים בתורה, מה עליו ללמוד. ולאחר מכן אומר:

"וכל זה מלבד הקריאה בתנ"ך לעתים מזומנים כמו שנתבאר למעלה שיש לה דין קדימה על הכל".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

מה מטרתנו בלימוד תנ"ך?

הרב אס"ף בנדל
שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא בונה בנו? לצורך העניין - אם לימוד אמונה מלמד אותנו את העומק האלוקי הקיים במציאות, והמוסר הולך ומבנה את השייכות הנפשית שלנו ואת החתירה המתמדת שלנו לחשוף אותו בקרבנו, מה תפקידו של לימוד התנ"ך? האם הוא כלימוד אמונה רגיל, רק שנעשה כמועבר דרך משלים וסיפורים? תודה רבה! שאלה זו מטרידה אותי זה זמן ארוך ואשמח לתשובה מפורטת.

בחירתו החופשית של עשו

הרב יוסף שילר
בס"ד שלום רב, פירושי התורה (פשט התורה ורש"י) מתייחסים לעשו כבעל כמיהה לעבודה זרה עוד בבטן רבקה אמנו. עם זאת נראה שהייתה ממנו תביעה מוסרית גבוהה מיצחק אבינו, כלומר שיש לו ייעוד חיובי מוסרי. יוצא מאלו, שלמרות היותו בן ליצחק ורבקה ובעל פוטנציאל להיות שותף בתיקון העולם, היה בעל שאיפות אליליות רשעיות, והיו לכך סימנים עוד בבטן אמו ובאופן גלוי בהמשך חייו. א. האם הייתה לו בחירה? ב. האם לאבותיו הייתה בחירה שהביאה לכך שהיה רשע מראשיתו? ואם כן היכן יסוד הבחירה החופשית? תודה, עומר

מכת בכורות

הרב איתן שנדורפי
שלום לרבנים למה בכל מכות מצרים אומרים:דם, צפרדע, כינים.... ורק במכת בכורות מדגישים "מכת בכורות"? תודה רבה תחיה שטרן כתה ג מוריה כרמיאל
לכל השו”ת