הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

מאמר מומלץ

מדרגתו המופלאה של יצחק

פרשת תולדות | מדוע נפלה רבקה מהגמל? מה המשמעות של המריבה בין אנשי גרר ליצחק? וכיצד הדברים קשורים זה לזה?

עבור למאמר
איך לומדים תנ"ך

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר לחטוא?

עבור למאמר
שיעור מומלץ

מדוע לא היה ארון בבית המקדש השני?

יודעים אנו ממקורות חז"ל כי בבית המקדש השני לא היה ארון בקודש הקודשים. מאמר זה בא לברר מהי בעצם הסיבה לכך שהארון לא שכן במקדש.

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
פרשת השבוע

האם יעקב שנא את לאה?!

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק כ"ט): ל. "ויבא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות. לא. …

"ויפגע במקום ההוא"

החידוש באישיותו של יעקב אבינו המתגלה טרם צאתו לחרן בהגעתו למקום המקדש ובחלום הסולם

כ - 70 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר הקרבה והריחוק של הקב"ה לאדם הראשון,...

60 דק'

דרגת האבות בגבהם האמיתי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויצא |

לידת השבטים

פרשת ויצא | "כי שנואה לאה" מה אנו לומדים מביטוי זה?

כ50 דק'

רחל ולאה

פרשת ויצא | מה משמעות הביטוי "יפת תואר ויפת מראה"?

כ50 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

טובת ה' גם בשעת הצרות

הפטרת ויצא | הושע יב | לשים לב לטובת ה' בפרקי הסיום של ספר הושע מוכיח הנביא את ישראל על היותם כפויי טובה כשהם חוטאים לה' אשר היטיב …

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום בתחילת הפרשה, השם מבטיח את נצחיות זרע יעקב. כל הגוים עולים בסולם ויורדים. אולם יעקב אינ…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

האם יעקב שנא את לאה?!

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק כ"ט): ל. "ויבא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבד עמו עוד שבע שנים...

מדרגתו המופלאה של יצחק

פרשת תולדות | מדוע נפלה רבקה מהגמל? מה המשמעות של המריבה בין אנשי גרר ליצחק? וכיצד הדברים קשורים זה לזה?

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר לחטוא?

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

הסכנה של לימוד מקרא מסברא, בלי המסורת

כך מלמד הרמח"ל במאמר על ההגדות:

"ואמנם הנה כבר הקדמתי לך שלא בהחלט נאמר שכל מה שיוכל להיות מובן במילות יהיה אמת על כל פנים, אלא יש לדבר הזה מידות וכללים והם כללי ההגדה. והנה כבר יוכל ליפול בזה הטעות בנקל, אם ידרוש איש מקרא אחד והוא לא השתמש מן הכללים האלה שזכרנו, שאז מה שיוציא בדרש ההוא אפשר שיהיה שקר גמור אשר לא יאומת בשום פנים. ולא עוד אלא שאפילו אם יהיה העיקר שבדבריו אמיתי, הנה אפשר שיהיה כוזב בכתוב ההוא, כי אין הכונה במלות ההן על הענין ההוא".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

על מה ציווה בעל ה'נתיבות' בצוואתו?

צוואת בעל 'נתיבות המשפט' (אות א):

"יהיה לכם שיעור קבוע בכל יום למקרא ולמשנה. ואם כי אמרו חז"ל: 'תלמוד בבלי בלול מכולם', הם כבר מילאו כריסם במקרא ובמשנה. גם כי אין יצר הרע שולט ללמוד שלא לשמה במקרא ומשנה".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי