הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

ימי העיון בתנ"ך תשעח

ממשיכים את ימי העיון

לחצו כאן והאזינו לשיעורים מימי העיון תשע"ח

מעבר לשיעורים
בין המצרים

מאמרים ושיעורים לימי בין המצרים

שלושת השבועות | שבת חזון | תשעה באב | מגילת איכה

לחץ למעבר לימי בין המצרים
איך לומדים תנ"ך?

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

במאמר זה מתברר מהי הגדרת ה'פשט' של התנ"ך, מה המקור של דרך לימוד הפשט, ומתוך כך מהו מקומו הנכון בתוך כלל הדרכים של לימוד תנ"ך | מתוך הספר: "פשוטו של מקרא"

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
סדרת מאמרים מומלצת

היחס בין שלושת בתי המקדש

הקדמה כמובן שנושא זה הוא רחב מאד. במאמר קצר זה נעסוק רק בחלק קטן ממנו, על פי מה שהסבירו חז"ל והמפרשים ביחס ל…

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
פרשת השבוע

ולמוכיחים ינעם - תוכחת משה ותופעת התוכחה בתנ"ך

מדוע הוכיחו מנהיגי ישראל את העם? מה הדבר מלמד על מדרגתו הרוחנית של העם? ומה יש ללמוד מהדרך שבה התבצעה התוכחה?

לסיחון מלך האמרי

שבת דברים, שבת חזון | מדוע משה קורא לשלום אל האמורי ולא נלחם בו בתחילה? נתבונן ונעמיק בדרכי התבררות הטוב והרע ובדרך תיקון הרע, וננסה להסביר, כיצד...

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה במחול ובשיר. אך מי הם השושבינים המלווים מטרונה בדברי קינה ותוכחה? נעסוק כאן בשלושה שושבינים מיוחדים...

כ-50 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
שבת חזון

"צדק ילין בה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (א, כא): "איכה היתה לזונה קריה נאמנה. מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים". נאמר במדרשים…

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט אבלות על החורבן בימינו? נתבונן בשאלה זו ונציע ארבע דרכים שונות להבין מדוע אכן יש מיעוט אבלות, כיצד...

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת מדרגות שונות באהבת ישראל, ונעמיק בהן כפי שהן נשקפות בחייהם ובמעשיהם של גדולי ישראל. נברר: כיצד נוכל...

לסיחון מלך האמרי

שבת דברים, שבת חזון | מדוע משה קורא לשלום אל האמורי ולא נלחם בו בתחילה? נתבונן ונעמיק בדרכי התבררות הטוב והרע ובדרך תיקון הרע, וננסה להסביר, כיצד...

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" מי היא ציון? מי הם שביה? מהי מעלת...

התוכן של עבודת ה'

ישעיהו פרק א | יש לתמוה על סדר הפרשיות בפרק א של ישעיהו. בפרשה הפותחת את הספר מציג הנביא מציאות קשה של 'גוי חוטא', 'עם כבד ע…

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון ירושלים בפרק הראשון של ספר ישעיהו מצויים שני חזונות: חזון לאנשי יהודה (פסוקים א-כ) וחזון לי…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

בזכות נשים מרירות נגאלו ישראל

מרים, חנה ונעמי. שלוש נשים בתנ"ך נקראו ע"ש המרירות. עיון מעמיק במקורות יגלה שלא זו בלבד שהצליחו להפוך מר...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

"אל תהרהר אחריו"

הגישה היסודית כלפי תלמיד חכם באשר הוא, מבוארת במסכת ברכות (יט, א):

"תנא דבי רבי ישמעאל: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה - אל תהרהר אחריו ביום... ודאי עשה תשובה".

אפילו מול חטא ודאי, היחס לתלמיד חכם הוא כשל צדיק בודאות. אם כן, כשמדובר בגדולי האומה, וכשיש אפשרות להבין את מעשיהם באופנים שונים – אין לנו אלא להיות ודאיים בצדקתם המוחלטת.

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

המקרא והמשנה - יסוד בית הלימוד

במסכת אבות (ו, ה) נאמר: "והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים... במקרא...".

בספר מדרש שמואל על פרקי אבות (ו, ה) מבאר זאת:

כלומר שצריך שיהיה בקי בהן, בפירוש המקרא והמשנה, שהם היסוד אשר בית הלימוד נכון עליהם. ואיך יכול לבנות הבית בלי היסוד"?

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

פתיחת פיו של יחזקאל

הרב נועם וידר
משהו מוזר: למרות שביחזקאל פרק כד ופרק לג מסופר שה' פתח את פיו של יחזקאל על ידי בוא הפליט שסיפר על החורבן, בפרק כט ביחזקאל, כשמספרים על חורבן מצרים - חמש שנים לאחר החורבן - נאמר לפתע שוב שה' יפתח אז את פיו של יחזקאל! מדוע ולמה צריך לפתוח עוד פעם את פיו?

המלכים שהיכה יהושע - ומלך חברון

הרב יואב אוריאל
ביהושע פרק יב מנויים שלושים ואחד מלכים שהכה יהושע ועל כל אחד כתוב "מלך... אחד", וביניהם מלך חברון. שאלתי היא שהרי הכו שני מלכים שמלכו בחברון: הראשון שהתחבר יחד עם מלכי הדרום בתחילת פרק י, ובפסוקים כב-כז מתוארת הריגתם. אח"כ כשכבשו את עריהם כתוב שוב: "ויעל יהושע... חברונה וילחמו עליה וילכדוה לפי חרב ואת מלכה" (פס' לו-לז) וכתבו הרד"ק והמצו"ד שבינתיים המליכו מלך נוסף, והמלבי"ם כתב שאולי מלכו שם שני מלכים יחד.

קורבנות מוספים והכניסה לארץ

הרב מנחם שחור
לא מצליחה להבין - מדוע פרשת המוספין המופיעה בפרשת פנחס נמצאת בחומש במדבר ולא בחומש ויקרא - האין מתאים מכך שפרשה העוסקת כולה בקרבנות המועדים תהיה בתוך החומש העוסק בעבודת המשכן? פשוט כל הכבוד לכם - האתר שלכם מדהים ויעיל. חיכיתי שנים לבשורה כזאת.
לכל השו”ת
קשר חי