הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

מאמר מומלץ

מדרגתו המופלאה של יצחק

פרשת תולדות | מדוע נפלה רבקה מהגמל? מה המשמעות של המריבה בין אנשי גרר ליצחק? וכיצד הדברים קשורים זה לזה?

עבור למאמר
איך לומדים תנ"ך

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר לחטוא?

עבור למאמר
שיעור מומלץ

מדוע לא היה ארון בבית המקדש השני?

יודעים אנו ממקורות חז"ל כי בבית המקדש השני לא היה ארון בקודש הקודשים. מאמר זה בא לברר מהי בעצם הסיבה לכך שהארון לא שכן במקדש.

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
פרשת השבוע

"ויפגע במקום ההוא"

החידוש באישיותו של יעקב אבינו המתגלה טרם צאתו לחרן בהגעתו למקום המקדש ובחלום הסולם

כ - 70 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר הקרבה והריחוק של הקב"ה לאדם הראשון,...

60 דק'

דרגת האבות בגבהם האמיתי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויצא |

לידת השבטים

פרשת ויצא | "כי שנואה לאה" מה אנו לומדים מביטוי זה?

כ50 דק'

רחל ולאה

פרשת ויצא | מה משמעות הביטוי "יפת תואר ויפת מראה"?

כ50 דק'

לך אמר לבי בקשו פני

פרשת ויצא | את הפרכת של ארון הקודש בישיבתנו מעטר הפסוק "לך אמר ליבי בקשו פני את פניך ה' אבקש". שיעור זה מרחיב להתבונן בשאלות העולות מפשט הכתוב,...

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

טובת ה' גם בשעת הצרות

הפטרת ויצא | הושע יב | לשים לב לטובת ה' בפרקי הסיום של ספר הושע מוכיח הנביא את ישראל על היותם כפויי טובה כשהם חוטאים לה' אשר היטיב …

סוד הקיום הישראלי

הפטרת ויצא | הושע יא-יב | תכונת חיי יעקב בחלום בתחילת הפרשה, השם מבטיח את נצחיות זרע יעקב. כל הגוים עולים בסולם ויורדים. אולם יעקב אינ…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

מדרגתו המופלאה של יצחק

פרשת תולדות | מדוע נפלה רבקה מהגמל? מה המשמעות של המריבה בין אנשי גרר ליצחק? וכיצד הדברים קשורים זה לזה?

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר לחטוא?

המעלה העצומה של אברהם בעקדת יצחק

פרשת וירא | בעקדת יצחק זוכה אברהם לניסיון מסוג חדש. ניסיון זה מתווה דרך חדשה לכל הנסיונות באשר הם

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

חשיבות החידושים הפשוטים בתנ"ך

בספר יסוד ושורש העבודה (שער העליון פרק שמיני) האריך במעלת חידושי תורה ביום השבת קודש, והוסיף וכתב וז"ל:

"ובודאי הקדוש ברוך הוא אינו בא בטרוניא עם בריותיו לחדש דווקא חידוש נפלא מאוד, אלא לפי שכלו יהולל איש, איש אל משא שכלו ורוח מבינתו יטוף, הן לברר איזה דינא דגמרא לפי האמת ע"פ פי' תוספות ומפרשים, או לחדש פי' אמתי בפסוק של תורה נביאים וכתובים...".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

קרא תורה? – יקרא נביאים.

אליהו זוטא (פרשה טו):

"אשרי מי ששם את עצמו כשור לעול וכחמור למשוי וכפרה חורשת בשדה, שנאמר: 'אשריכם זורעי על כל מים/ וגו' (ישעיה לב כ). 'על כל מים', כיצד? קרא תורה יקרא נביאים, קרא נביאים יקרא כתובים, כתובים ישנה הלכות, שנה הלכות הרי הוא בן העולם הבא, שנאמר: 'רוח ה' דבר בי וגו'' (שמואל ב כג, ב).

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי