הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

מפרשי המקרא

מפרשי המקרא - דמויותיהם, פועלם וחיבוריהם

מבוא ורקע למפרשים וחיבוריהם - מן הרשב"ם, רד"ק ורמב"ן ועד הכתב והקבלה, אור החיים, והאלשיך.

עבור לסידרה | תמונה - הרווי ספיר, פיקיוויקי
איך לומדים תנ"ך?

תנ"ך בגובה ה'אני העליון'

כיצד ניתן ליישב את העליונות הברורה מאליה של גדולי התנ"ך עם האמירה החדה והברורה בפסוקים אשר מורה על חטאיהם?

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
פרשת השבוע

חטא מי מריבה - סדר בדעות המפרשים

אז במה באמת חטא משה? שלל דעות בין פרשני התורה בנוגע לחטא מי מריבה – האם ניתן לעשות סדר בדברים?

וצמאון למבועי מים

פרשת חוקת | שאלת המים היא שאלה קיומית לכל חי, המחריפה עשרת מונים במדבר. כאשר הקב"ה מוליך את בני ישראל במדבר הוא מובילם דרך התמודדויות שונות של...

זאת חקת התורה

פרשת חוקת | מה פשר החוקיות של פרה אדומה, המטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים? נתבונן בכפילות הטומאה והטהרה, וננסה להבין מהי הכפילות שבה עלינו...

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

כ-50 דק'
כ-50 דק'

חוקת פרה מזה טהור וטומאת מת

פרשת חוקת | מדוע קוראים את פרשת פרה לפני ראש חודש ניסן? ומה עניין טהרת הפרה?

כ-80 דק'

דרישת טעמי מצות

פרשת חקת | מצוות פרה היא תיקון לחטא העגל, וכן היא מצווה שטעמה אינו ידוע.

כ-15 דק'

פרה אדומה- טומאת מת

פרשת חוקת | האם הנושא של טומאת מת התחדש רק בפרשה הזאת?

כ-60 דק'

הנחשים - חתימת תקופת המדבר

פרשת חוקת | סוף תקופת המדבר ותחילת הכניסה לארץ. |

כ-60 דק'

פרה אדומה

פרשת חוקת | דוחסים לפרשה הזאת המון תתי נושאים שהם מגלים את הגלוי שבפרה אדומה.

כ-60 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
הפטרת השבוע

שטחים תמורת שלום?

פרק יא | הפטרת חוקת | הקדמה מיוחד הוא יפתח בין כל השופטים: הוא אינו מיוחס, והוא נדחה על ידי אחיו ונזרק מביתו, ומתקבצים אליו אנשים ר…

מעלת יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | מעלתו של יפתח כאשר מתבוננים בדמותו של יפתח, עלולים אנו להפחית ממעלתו מחמת פרשת הנדר שלו. גם מלחמתו עם בני אפר…

מעלת השופטים

הפטרת חוקת | שופטים יא | עלולים אנו להפחית ממעלתו של יפתח הגלעדי, מחמת פרשת הנדר שלו. גם מלחמתו עם בני אפרים יכולה להביא לכך שנדונו לכ…

הדיפלומטיה של יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | הייחוד של הנהגת יפתח מיוחדת היא התנהלותו של יפתח הגלעדי אל מול האויב, ביחס להתנהלותם של כל שאר השופטים. כאש…

קצב כיבוש הארץ

הפטרת חוקת | שופטים יא | דרכים שונות לירושת הארץ נצטוו ישראל לכבוש את ארץ ישראל ולהוריש את כל הגויים ממנה. אמנם התורה עצמה מתארת אופנ…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

שטחים תמורת שלום?

פרק יא | הפטרת חוקת | הקדמה מיוחד הוא יפתח בין כל השופטים: הוא אינו מיוחס, והוא נדחה על ידי אחיו ונזרק מביתו,...

נבואת מיכה וברכות בלעם

הפטרת בלק | מיכה פרק ה | הפטרת פרשת בלק היא מספר מיכה (פרקים ה-ו). א. ההסבר הפשוט לכך שדווקא פרקים אלו נבחרו...

מלחמת יהורם בן יהושפט מלך יהודה באדום

פרק כא | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "וישכב יהושפט עם אבֹתיו, ויקבר עם אבֹתיו בעיר דויד, וימלֹך יהורם בנו תחתיו. ב....

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

חטאי גדולים - נטייה זעירה בכוונת הלב

כך כותב רבנו ירוחם (דעת תורה עמוד רפו):

"על דרך זו צריכים להבין כל החטאים של הגדולים, כי איך אמנם אפשר לתלות בהם שום טעות או חטא חלילה? אין ספק כי כל מעשיהם עשו באמת, הטענה עליהם היתה רק כי בתוך הנקודה האמיתית לא כיוונו ולא קלעו בדיוק, וזה כבר נקרא חטא!"

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

על שליח הציבור להיות בקיא בתנ"ך

טור אורח חיים (סימן נג, וכן בשו"ע שם):

"צריך שיהיה שליח ציבור הגון... ואיזהו הגון? זה שהוא ריקן מעבירות ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעם ויש לו נעימה וקולו ערב ורגיל לקרות תורה ונביאים וכתובים".

[במפרשים על הטור מובא כי הטעם לדין זה הוא כדי שיהיה שליח הציבור מכיר ורגיל בפסוקים שבתוך התפילה].

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי