הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

יום ירושלים

הפתעת העיר הקדושה

המסע אל ירושלים - סרטון 16 |

לראות את ירושלים

המסע אל ירושלים - סרטון 11 |

המקום אשר יבחר ה'

המסע אל ירושלים - סרטון 8 |

ירושלים - מקום מסתורי

המסע אל ירושלים - סרטון 5 |

לכל השיעורים בנושא יום ירושלים

חידות לילדים על פרשת השבוע

לפי סדר העולים לתורה

ניווט באתר לפי ספר ופרק בתנ"ך

לא כולל את תכני אגף המורים

מאמרים לפרשת השבוע

יובל

פרשת בהר | בפרשתנו, פרשת בהר מצוה התורה על מצות היובל. בכל חמישים שנה, לאחר שבע שמיטות, מצווים בית דין להכריז על היובל ו…

חירות המקום והזמן

פרשת בהר | פרשת בהר היא פרשת הדרור- היכולת להשתחרר מכל שעבוד. המצוות בפרשה מכוונות לשחרור של האדם והאנושות מכל מעגלי העב…

היובל

פרשת בהר | פרשת בהר פותחת בדיני שנת השמיטה ושנת היובל. שנת שמיטה נקראת בתורה בדרך כלל 'השנה השביעית'. גם המסכת במשנה …

מצות השמיטה – חיזוק באמונה

פרשות בהר בחוקותי | פרשת בהר פותחת במצוה ייחודית – מצות השמיטה, כפי שכתוב: "כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְש…

המבט של המקדש על החיים

פרשות בהר בחוקותי | בספר ויקרא נפרס מבט חדש על החיים, מתוך המקדש. כאשר ה' יורד לשכון בישראל ומקים לשכינתו בית בתוכם, זהו שינוי שמ…

איסורי אונאה

פרשות בהר בחוקותי | בפרשת בהר (כה, יד-יז), אגב דיני חזרת הקרקעות לבעליהן בשנת היובל, נאמר איסור אונאה: "וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּ…

"כִּי לִי הָאָרֶץ"

פרשת בהר | | למה ביובל השדות חוזרות לבעלים המקוריים? אם בשמיטה לא עבדנו את האדמה בכלל, כדי לומר שהארץ שייכת לה', ביובל צרי…

שנת השמיטה – על שום מה?

פרשת בהר | | פרשתנו היא הפרשה המרכזית בתורה שבה מתבארים דיני שנת השמיטה בהרחבה. לאורך כל פרשתנו, שנת השמיטה לא נזכרת בשם …

דוד בן דוד

פרשת בהר | | פרשות בהר בחוקותי הן פרשות הגאולה חומריות בתורה. מושג הגאולה בתורה פרטי כמעט תמיד לגאולה שחרור אדמה, בית, רכו…

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה את ציוויי השמיטה, היובל וגאולת הקרובים. לאחר מכן מופיע היסוד הערכי של…

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

משפט הגאולה

להפטרת פרשת בהר | מצוות הגאולה כגרעין לגאולת האומה בהפטרה אנו לומדים על קיום מצוות גאולת השדה על ידי ירמיהו. ירמיהו קונה את שד…

גם כשגולים אין גלות!

הפטרת בהר | ירמיהו לב | הנבואה המפתיעה, רגע לפני החורבן לאורך ספר ירמיהו, התמודד הנביא פעמים רבות מול נביאי השקר. ירמיהו לימד את ישר…

קשר התורה והארץ

הפטרת בהר | ירמיהו לב | היובל – הגבול למלחמת החיים בפרשת בהר אנו לומדים שמצוות יובל משפיעה על כל הסדרים החברתיים. היובל מכריז שלה' ה…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

יובל

פרשת בהר | בפרשתנו, פרשת בהר מצוה התורה על מצות היובל. בכל חמישים שנה, לאחר שבע שמיטות, מצווים בית דין להכריז...

פרק ק"ל דרך שלישית - הצלה מצרה פרטית

תהלים מפורש לפי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - הצלה מצרות לאומיות דרך ב - לעשרת ימי תשובה...

פרק ק"ל דרך שניה - לעשרת ימי תשובה ולחוטא

תהלים מפורש על פי גדולי ישראל | לפרק זה שלוש דרכי פירוש:דרך א - הצלה מצרות לאומיות דרך ב - לעשרת ימי תשובה...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת רות

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

לימוד הפשט הוא הדרך העיקרית

ר' יוסף קרא (ישעיהו ה, ח) כותב על חשיבות לימוד הפשט לצד המצוה לשמוע דברי חכמים.

"והט אזנך וכוף עצמך למקרא זה – שכל מקרא ומקרא שדרשוהו רבותינו בטוב תלין נפשם, משאמרו עליו מדרש, הם הם שאמרו עליו, לסוף אמרו 'אין מקרא יוצא מידי פשוטו'. שאין לנו מידה טובה במקרא יותר מפשוטו... ועל כן אמרתי שאין לך מידה יתירה במקרא מפשוטו של דבר. וכן שלמה מלך ישראל הוא אומר: 'הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי' (משלי כב, יז). ופתרונו: אף על פי שמצוה אליך לשמוע דברי חכמים, לבך תשית לדעתי לגופו של דבר. לדעתם לא נאמר אלא לדעתי. עד כאן פירשתיהו לפי הילוכו ופשוטו, עתה נחזור לדברי רבותינו עצמותם כדשא תפרחנה".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

לימוד התנ"ך בימי התשובה

ספר שיחות מוהר"ן, אות רנא:

"בימי אלול ועשרת ימי תשובה וימים נוראים עד הושענא רבא ציווה לכמה אנשים לומר אז כל ספרי תנ"ך מתחלתם ועד סופם. וגם הוא בעצמו נהג כך כמה פעמים".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

מה מטרתנו בלימוד תנ"ך?

הרב אס"ף בנדל
שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא בונה בנו? לצורך העניין - אם לימוד אמונה מלמד אותנו את העומק האלוקי הקיים במציאות, והמוסר הולך ומבנה את השייכות הנפשית שלנו ואת החתירה המתמדת שלנו לחשוף אותו בקרבנו, מה תפקידו של לימוד התנ"ך? האם הוא כלימוד אמונה רגיל, רק שנעשה כמועבר דרך משלים וסיפורים? תודה רבה! שאלה זו מטרידה אותי זה זמן ארוך ואשמח לתשובה מפורטת.

בחירתו החופשית של עשו

הרב יוסף שילר
בס"ד שלום רב, פירושי התורה (פשט התורה ורש"י) מתייחסים לעשו כבעל כמיהה לעבודה זרה עוד בבטן רבקה אמנו. עם זאת נראה שהייתה ממנו תביעה מוסרית גבוהה מיצחק אבינו, כלומר שיש לו ייעוד חיובי מוסרי. יוצא מאלו, שלמרות היותו בן ליצחק ורבקה ובעל פוטנציאל להיות שותף בתיקון העולם, היה בעל שאיפות אליליות רשעיות, והיו לכך סימנים עוד בבטן אמו ובאופן גלוי בהמשך חייו. א. האם הייתה לו בחירה? ב. האם לאבותיו הייתה בחירה שהביאה לכך שהיה רשע מראשיתו? ואם כן היכן יסוד הבחירה החופשית? תודה, עומר

מכת בכורות

הרב איתן שנדורפי
שלום לרבנים למה בכל מכות מצרים אומרים:דם, צפרדע, כינים.... ורק במכת בכורות מדגישים "מכת בכורות"? תודה רבה תחיה שטרן כתה ג מוריה כרמיאל
לכל השו”ת