הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים לספר דברי הימים, ומציע את דרכי היישוב של ההבדלים הללו.

למעבר למאמר לחץ כאן
מאמר מומלץ

אין גאולה אלא בדעת

פרשת וארא | מה פשר הזכרת האבות ומניית התולדות המופיעות בפרשתנו? מדוע בשורת הגאולה מופיעה דווקא דרך ייחוסם של משה ואהרון, ומדוע מתגלה הקב"ה למשה בשתי פנים מנוגדות- דין ורחמים? ננסה לבאר כל זאת, ומתוך כך להבין כיצד נוכל להכיל אורה בשעת החשיכה, ולהתקשר בדעתנו אל מה שלמעלה מכל דעת.

לחץ כאן למעבר למאמר
פרשת השבוע

השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם"

פרשת כי תשא | | השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם" הקדמה          בשתים עשרה פרשות ובחמישה עשר מקומות בתורה נזכרת השב…

עבודת ד' על טבעית

פרשת כי תשא | הטעות של חטא העגל מבארת את היחס הנכון הראוי לעולם הטבע בעבודת ה'

עם קשה עורף

במילים אלה מנמק הקב"ה את הסיבה להשמדת העם החוטא בעגל, והקמת עם חדש מזרעו של משה. באותן מילים ממש, מתנסח משה בבקשתו להצלת ישראל מהעונש. המפרשים...

כ - 70 דק'

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל. …

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש חידוש גדול ביחס למהלך המאורעות שהתרחשו עד כה בחטא העגל.

7 דק'

ילכו מחיל אל חיל

פרשת כי תשא | מהי מעלתם הנשגבה של הלוחות השניים על פני הראשונים, וכיצד זכינו להם דווקא בעקבות חטא העגל? נתבונן בשלוש מדרגות בהבנת 'יתרון האור מן...

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

השמדת המוות מהעולם

פרשת חוקת | מדוע נאמרה מצוות פרה אדומה דווקא בכניסה לארץ? נלמד מכאן על הקשר בין ישוב הארץ לבין העברת המוות מהעולם

טהרת ישראל בארץ ישראל

הפטרת פרה | יחזקאל לו | פריחת הארץ תחילה בפרק לו של ספר יחזקאל מותווה קו ברור לסדר הגאולה העתידה: פריחת הארץ קודמת לקיבוץ הגלויות של…

טהרה מן השמים

הפטרת פרה | יחזקאל לו | טהרת פרה אדומה השבת קוראים אנו את פרשת פרה אדומה. במצווה זו מופיעה טהרה עליונה ופלאית מן הטומאה הראשית טומאת…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

"ד' אלקיך" - לשון של כפירה או לשון של כבוד?

פרק יג | הקדמה בפרקנו מסופר שירבעם הקריב על המזבח שעשה בבית א-ל. איש האלקים שבא מיהודה ניבא עליו נבואת...

מרד ירבעם בן נבט והגאולה העתידה

פרק יב | הקדמה פרקנו עוסק במרד של עשרת השבטים וירבעם בן נבט בראשם, ברחבעם מלך יהודה, ובתוצאותיו...

מה היתה טעותו של יואב בענין עמלק?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "ויהי בהיות דוד את אדום, בעלות יואב שר הצבא לְקַבֵּר את החללים, ויך כל...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 25 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – מגילת רות

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

אין לזלזל בתלמידי חכמים גדולים שאינם בקיאים בתנ"ך

רש"ש מסכת בבא בתרא (ח, א):

"גמרא: יכנסו בעלי מקרא בעלי משנה בעלי גמרא כו'. משמע דאפשר שיהיו בעלי משנה או בעלי גמרא ולא בעלי מקרא. וכן כשהשיבו ריב"ע דלא קרא שאלהו שוב: אולי שנית? ודלא כאותן ששופכין בוז על מקצת גדולי זמנינו בש"ס ופוסקים ואין להם ידיעה ג"כ במקרא".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

מדוע לא מופיעה אש מסביב ללומד תנ"ך?

אלשיך דברים (פרק ה):

"אלא שנתן טעם למה שאר האדם שקורא או דורש בפשטיות התורה אין האש מלהטת סביבותיו? לזה אמר הייתי חורז כו'. והוא, כי תורה נביאים וכתובים הם כנגד מדות העליונות, שהמקשרן דרך ייחוד שורשן בכוונתו, מעורר מדות העליונות להשפיע מרוחניותן חוצה. וזהו אומרו הייתי חורז, שהוא מקשר מה שכנגד המדות ההם, ועל ידי כן היו הדברים שמחים ומגלים אש רוחניותן לחוץ".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי