הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

חודש אלול

חודש אלול וימי התשובה

לחצו כאן לשיעורים ומאמרים על חודש אלול

מעבר לחודש אלול | תמונה: כרמלה שוורץ, פיקיויקי
חומש דברים

השפה של ספר דברים

הקדמה חומש דברים הוא משנה התורה. התורה כולה מקבלת בו פנים חדשות, ומתחדשים עקרונות רוחניים יסודיים. עקרונות א…

עבור למאמר
פרשת השבוע

ואמרת אשימה עלי מלך

מה היא המשמעות הרחבה של מצוות הקמת המלכות על ישראל? מה הן הסכנות הכרוכות בכך? וכיצד התורה מקדימה 'רפואה למכה'?

ארבע רשויות ההנהגה בעם ישראל

בפרשת שופטים התורה מונה את ארבע רשויות ההנהגה - שופטים, מלך, נביא וכהונה. בשיעור זה נגלה כיצד כל מערכת ההנהגה בעם ישראל שונה מן המוכר בעולם, ומה היא...

כהן משוח מלחמה

פתיחה כאשר סוקרים את הלכות כהן משוח מלחמה ומה מעמדו מתגלים לנו דברים מעניינים. יש דינים בהם הוא קרוב לכהן ג…

מלפניך משפטי יצא

פרשת שופטים | נעיין בפרשתנו ונבאר מה תפקידה של כל אחת מן הדמויות המרכיבות את מערכת המשפט – שוטר, שופט וכהן. מתוך כך נעמיק להבין מה תפקידם בתוכנו...

ה' אורי וישעי ממי אירא

פרשת שופטים | האויב מספר אחד במלחמה הוא הפחד. כיצד ניתן להילחם בלעדיו? עיון בדיני המלחמה בפרשתנו יבהיר לנו מהו האומץ הראוי במלחמה הן כנגד האויב...

ידינו לא שפכו את הדם הזה

פרשת שופטים | פרטי פרשת עגלה ערופה מזכירים בחלקם את פרשת פרה אדומה, ובחלקם– את השעיר המשתלח ביום הכיפורים. מה מרמז דמיון זה על תפקידה של העגלה בכפרת...

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

קריאה להתעוררות ירושלים

הפטרת שופטים | ישעיהו נא-נב | בפרקים אלו הנביא מנבא שהקב"ה יעורר את ישראל להיגאל, והוא משתמש בלשון מיוחדת: חמש קריאות שפותחות במילה כפולה: …

הנחמות הכפולות של ישעיהו

הפטרת שופטים | ישעיהו נא | הפטרת פרשת שופטים היא הפטרת הנחמה הרביעית מתוך שבע הפטרות הנחמה. בהפטרה זו, כמו בשתי ההפטרות הקודמות (עקב, רא…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

התורה והתשובה

פרשת ניצבים | הקדמה: דברי הרמב"ן במאמר הקודם הובאו דברי הרמב"ן על הפסוק "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא...

ואמרת אשימה עלי מלך

מה היא המשמעות הרחבה של מצוות הקמת המלכות על ישראל? מה הן הסכנות הכרוכות בכך? וכיצד התורה מקדימה 'רפואה...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

חשיבות החידושים הפשוטים בתנ"ך

בספר יסוד ושורש העבודה (שער העליון פרק שמיני) האריך במעלת חידושי תורה ביום השבת קודש, והוסיף וכתב וז"ל:

"ובודאי הקדוש ברוך הוא אינו בא בטרוניא עם בריותיו לחדש דווקא חידוש נפלא מאוד, אלא לפי שכלו יהולל איש, איש אל משא שכלו ורוח מבינתו יטוף, הן לברר איזה דינא דגמרא לפי האמת ע"פ פי' תוספות ומפרשים, או לחדש פי' אמתי בפסוק של תורה נביאים וכתובים...".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

דבר ה'

מהר"ל בספר תפארת ישראל (פרק נו):

"אבל הפירוש "דבר ה'" כולל תורה נביאים וכתובים, כי כל אלו שלשה הם "דבר ה'".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי