הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים לספר דברי הימים, ומציע את דרכי היישוב של ההבדלים הללו.

למעבר למאמר לחץ כאן
מאמר מומלץ

אין גאולה אלא בדעת

פרשת וארא | מה פשר הזכרת האבות ומניית התולדות המופיעות בפרשתנו? מדוע בשורת הגאולה מופיעה דווקא דרך ייחוסם של משה ואהרון, ומדוע מתגלה הקב"ה למשה בשתי פנים מנוגדות- דין ורחמים? ננסה לבאר כל זאת, ומתוך כך להבין כיצד נוכל להכיל אורה בשעת החשיכה, ולהתקשר בדעתנו אל מה שלמעלה מכל דעת.

לחץ כאן למעבר למאמר
פרשת השבוע

ושמי ה' לא נודעתי להם

פרשת וארא | מדוע לא נגלה הקב"ה לאבות בשם המפורש? בפרשה זו מתבארת המעלה הגדולה של עם ישראל כעם, בניגוד למציאות האבות שהיו פרטים. כך נעמוד על תפקידו...

כ-70 דק'

כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד

פרשת וארא | מדוע מדבר הקב"ה עם משה קשות בתחילת הפרשה? הרי משה רק התפלל! מכאן נלמד שכל דבר שקורה בעולם הוא טוב, גם אם לאדם הוא נראה רע.

כ-74 דק'

הנה עם בני ישראל

פרשת וארא | בפסוקים הראשונים בפרשה מראה הקב"ה למשה את ההבדל בין מעלת האבות למעלה שעתידה להתגלות בעם ישראל. דרך זה מתבררת האיכות המיוחדת שמתגלה בעם...

הדרך אל הגאולה

פרשת וארא | התבוננות בשלבים השונים של גאולת מצרים מלמדת על מהלך קבוע החורז את ההיסטוריה מתחילתה ועד סופה

יציאת מצרים בהקשר של היציאה מגן עדן

פרשות שמות-בשלח | בשיעור זה נעסוק בהפתעה הגדולה בכך שישראל לא נשארו במצרים, המקום השופע והמבורך, אלא יצאו משם אל המדבר.

51 דק'

סדר הזמנים של עשרת המכות

פרשות שמות-וארא | אנו יודעים כי עשרת המכות הסתיימו בחצות של ליל טו בניסן. אך מתי החלו עשרת המכות? ומתי במהלך עשרת המכות הפסיקו המצרים משיעבוד בני...

21 דק'

בין מכות 'וארא' למכות 'בא'

פרשות שמות-וארא | לא לחינם נוהגים ישראל לסיים את פרשת וארא ולהתחיל את פרשת בא לפני המכה השמינית - מכת הארבה. בשיעור זה נעמוד על התהליך החדש המתחיל...

25 דק'

סוגי ההכאה השונים בעשרת המכות

פרשות וארא-בא | ברור כי אין המכות בעשרת המכות דומות זו לזו. כל אחת מהן מבטאת עיקרון מסוים של שלטון ה'. בשיעור זה נערכת סקירה בסיסית ופשוטה של סוגי...

16 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

מצרים = סכנה רוחנית

הפטרת וארא | יחזקאל כח-כט | חורבנות האומות ביחזקאל חטיבת פרקים מרכזית בתוך נבואות יחזקאל עוסקת בנבואות פורענות וחורבן על אומות העולם. פר…

מכות מצרים עוד לא תמו

הפטרת וארא | יחזקאל כח | גודל הגאולה האחרונה יציאת מצרים היא הגאולה הראשונה של עם ישראל. אחריה, הגאולה מגלות בבל, ובאחרית הימים הגאול…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים לספר דברי הימים, ומציע את דרכי היישוב של ההבדלים הללו.

פסוקי דזימרה

התבוננות מעמיקה בסדר הפרקים והפסוקים בפסוקי דזימרה, מגלה עומק חדש ביחס לתפילה

בין "לבד" ל"בדד" במקרא

ביאור המושג "בדד" בתנ"ך |

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

בלי תורה שבכתב אין קיום לתורה שבעל פה

עין איה ברכות (קכד):

"כי לבד ההשחתה החוקית בהבטל ההשענה על הקבלה ותורה שבעל פה, תהיה תורה שבכתב נתונה לכל אחד לפי סגנונו, עד שלא יוכר בהמשך הזמן שום שיווי בין הנהגה של עיר לעיר, וכאלה, ומזה תוצאות לביטול התורה ומשפטיה בכלל. כי היש גבול לאמר לפירושים זרים העולים על רוח כל איש חושב עצמו לחכם, לאמר עד פה תבא".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

כ"ד הספרים מביעים את נשמת ישראל

של"ה פרשת קרח תורה אור:

"וכבר ביארתי סוד כלל ופרט, והיא כ"ד מתנות כנגד כ"ד ספרים, כי כבר ביארתי (פרשת בראשית אות ז, ועוד) שהתורה כולה היא נשמות ישראל, רק שתורת משה ששים רבוא אותיות הכלל, וכ"ד ספרים הם הפרט".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי