הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

איך לומדים תנ"ך

היחס לפרשנויות סותרות ומחלוקות

כיצד עלינו להתיחס לסתירות ומחלוקות חריפות בביאור פסוקי התנ"ך.

מעבר לשיעור
67 דק'
שיעור מומלץ

פרי הארץ

ט"ו בשבט | בחמישה מיני פרות נשתבחה ארץ ישראל. באמצעות הקבלתם לחמש מדרגות שבנפש האדם ננסה לעמוד על ייחודו של כל פרי ומעלתו, ולטעום מעט מטיב מעלתה של הארץ.

פרשת השבוע

מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים?

פרשת משפטים | | מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים? הקדמה בפרשת משפטים מצוות רבות מאד, חמישים ושלש במספ…

חוקים קדושים

פרשת משפטים | פירוט המצוות המופיע בפרשתנו, מעיד על ההבדל המהותי שבין ישראל לעמים

הקרבנות שהופיעו ביצאת מצרים ומתן תורה

פרשיות יתרו-משפטים | בשיעור זה נעקוב אחר הקרבנות השונים שליוו את ישראל לאורך יצירתם - ביציאת מצרים, במדבר ובהר סיני. נעסוק במיפוי תפקידיו של כל אחד...

21.24 דק'

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים משיב הקב"ה את המבט אל מהלך היצירה של עם ישראל. מעמד הר סיני וכל הכרוך בו …

הדינים במשפטים - פירוט משפטי של עשרת הדברות

פרשת משפטים | בשיעור זה נבאר כי פרשת משפטים מבוססת על מערכת המשפט שהקים יתרו. בפרשה זו מפורטים עשרת הדברות שניתנו בסיני לכדי חוקים משפטיים.

11.56 דק'

עשי דברו לשמע בקול דברו

פרשת משפטים | ידועים ומוכרים דברי חז"ל אודות מעלתם העליונה של בני ישראל אשר הקדימו "נעשה" ל"נשמע", אך המעיין בסדר הכתובים יגלה שביטוי זה נאמר...

לשמר משפטי צדקך

פרשת משפטים | ארבעה שומרים המנויים בפרשתנו, יבוארו כאן בפרטי דיניהם כמשל לארבעה עובדי ה'. נבאר- מיהו שומר חינם? מי הם שומר שכר והשוכר? מיהו...

לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

מערכת הגביה של יהואש מלך יהודה

הפטרת שקלים | מלכים ב יב | הצלת בית דוד מכיליון יהואש מלך יהודה חווה על בשרו צרת כיליון נוראית של מלכות בית דוד. הוא היחיד ששרד. הפורענ…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים?

פרשת משפטים | | מדוע המצוה הראשונה שנאמרה בפרשת משפטים היא שילוח עבדים? הקדמה בפרשת משפטים מצוות רבות מאד,...

עד כמה צריך להיזהר מלדבר רע על עם ישראל

הפטרת פרשת יתרו | | הקדמה כתב ה"לבוש" (אורח חיים סימן תרפה): "לפרשת יתרו מפטירין בישעיה (ו, א) 'בשנת מות...

איזו מיתה נגזרה על האדם בעקבות אכילת עץ הדעת?

מאמר מאת ר' שלמה מונדשיין הסוקר ומסדר את השיטות בפירוש המוות שנגזר על אדם הראשון | לתגובות:...

לכל השיעורים בבית המדרש
ארץ ישראל

ט"ו בשבט

שיעורים על קדושתה של ארץ ישראל

למעבר לשיעורים לחץ כאן

מחלקות באתר

תכנים מרכזיים

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

היחס בין הפשט והדרש על פי הראב"ע

בהקדמת פירושו לאיכה מזכיר הראב"ע את אמיתות מדרשי חז"ל:

"אנשי אמת יבינו מדרשי קדמונינו הצדיקים, שהם נוסדים על קשט וביציקת מדע יצוקים, וכל דבריהם כזהב וככסף שבעתים מזוקקים".

ממשיך הראב"ע ומבאר שהפשט והמדרשים הם כגוף ולבוש:

"אכן מדרשיהם אל דרכים רבים נחלקים, מהם חידות וסודות ומשלים גבוהים עד שחקים ומהם להרויח לבות נלאות בפרקים עמוקים, ומהם לאמץ נכשלים ולמלאת הריקים.
על כן ידמו לגופות – טעמי הפסוקים, והמדרשים כמלבושים בגוף דבקים, מהם כמשי דקים ומהם עבים כשקים, ודרך הפשט הוא הגוף בדברים נבחרים ובחוקים, וכן אמרו שהמקרא כפשוטו והדברים עתיקים".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

תיקון כ"ד התכשיטים

ר' צדוק הכהן מלובלין (פרי צדיק במדבר לחג השבועות):

"ובזוה"ק בהקדמה (ח' א) נזכר דבעי ללמוד תורה נביאים וכתובים. הוא ענין אחר כדי לתקן תכשיטי כלה על ידי עשרים וארבעה ספרי תורה כידוע".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

שמות אמהות מלכי יהודה

הרב איתן שנדורפי
התוכלו לענות לי - אני לא מבין מדוע לאורך כל ספר מלכים טורח התנ"ך לציין את שמות האימהות של מלכי יהודה. מדוע זה חשוב? ולמה זה דוקא אצל מלכי יהודה ולא אצל מלכי ישראל?

ארבע מלכויות

הרב איתן שנדורפי
אני שואלת שאלה בסיסית ואולי מפורסמת, אבל אם תוכלו אשמח לתשובה בהירה ופשוטה עליה. אם דניאל ראה בסוף ימי בבל חלום עם ארבע מלכויות שישלטו בעולם, ויעשו צרות לישראל, איך יכול להיות מלכתחילה שהגאולה שעליה ניבא ירמיהו שתגיע בסוף שבעים שנה היתה אמורה להתגשם? הרי השבעים שנה עוברות קצת אחרי דניאל, ולפי מה שדניאל כבר ראה - זאת לא תהיה גאולה אלא המלכויות ימשיכו לשלוט בישראל? כל הכבוד על האתר המדהים שלכם! אתם חידוש ששנים חיכינו לו. חיזקו ואימצו!

האם היה מותר לדוד להרוג את נבל הכרמלי?

הרב איתן שנדורפי
שלום וברכה. קודם כל תודה רבה על האפשרות לשאול שאלות ועל התשובות הנפלאות. אנחנו לומדים את ספר שמואל ועלתה לנו שאלה בסיפור עם נבל הכרמלי. רואים שנבל באמת מתנהג בצורה לא הגונה בכך שמסרב לתת לדוד ואנשיו וגם כופר בכל הטובה שעשו לו. אבל עם כל זה היה לנו קשה למה דוד על דבר כזה יוצא למלחמה ומתכנן להרוג את נבל? ראינו במפרשים את העניין של מורד במלכות אבל באופן פשוט דוד עדיין לא הומלך בפני כולם ורוב עם ישראל עוד לא יודעים על זה. לסיכום השאלה- מה ההצדקה להרוג את נבל ולהכרית את ביתו על זה שלא הכיר בטובה של דוד ואנשיו?
לכל השו”ת
קשר חי