הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

 

איך לומדים תנ"ך

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים לספר דברי הימים, ומציע את דרכי היישוב של ההבדלים הללו.

למעבר למאמר לחץ כאן
מאמר מומלץ

אין גאולה אלא בדעת

פרשת וארא | מה פשר הזכרת האבות ומניית התולדות המופיעות בפרשתנו? מדוע בשורת הגאולה מופיעה דווקא דרך ייחוסם של משה ואהרון, ומדוע מתגלה הקב"ה למשה בשתי פנים מנוגדות- דין ורחמים? ננסה לבאר כל זאת, ומתוך כך להבין כיצד נוכל להכיל אורה בשעת החשיכה, ולהתקשר בדעתנו אל מה שלמעלה מכל דעת.

לחץ כאן למעבר למאמר
פרשת השבוע

השמדת המוות מהעולם

פרשת חוקת | מדוע נאמרה מצוות פרה אדומה דווקא בכניסה לארץ? נלמד מכאן על הקשר בין ישוב הארץ לבין העברת המוות מהעולם

תמידיות חשבון הנפש

פרשת חוקת | מדוע למדו חז"ל מכיבושיו של סיחון את יסוד חשבון הנפש? נלמד מכאן יסוד גדול בעבודת הנפש

חטא מי מריבה - סדר בדעות המפרשים

אז במה באמת חטא משה? שלל דעות בין פרשני התורה בנוגע לחטא מי מריבה – האם ניתן לעשות סדר בדברים?

וצמאון למבועי מים

פרשת חוקת | שאלת המים היא שאלה קיומית לכל חי, המחריפה עשרת מונים במדבר. כאשר הקב"ה מוליך את בני ישראל במדבר הוא מובילם דרך התמודדויות שונות של...

זאת חקת התורה

פרשת חוקת | מה פשר החוקיות של פרה אדומה, המטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים? נתבונן בכפילות הטומאה והטהרה, וננסה להבין מהי הכפילות שבה עלינו...

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

כ-50 דק'
כ-50 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

האם יפתח העלה את בתו לעולה?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: ל. "וידַר יפתח נדר לד', ויאמר: אם נתון תתן את בני עמון בידי. לא. והיה היוצא אשר יצא מדל…

שטחים תמורת שלום?

פרק יא | הפטרת חוקת | הקדמה מיוחד הוא יפתח בין כל השופטים: הוא אינו מיוחס, והוא נדחה על ידי אחיו ונזרק מביתו, ומתקבצים אליו אנשים …

מעלת יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | מעלתו של יפתח כאשר מתבוננים בדמותו של יפתח, עלולים אנו להפחית ממעלתו מחמת פרשת הנדר שלו. גם מלחמתו עם בני אפ…

מעלת השופטים

הפטרת חוקת | שופטים יא | עלולים אנו להפחית ממעלתו של יפתח הגלעדי, מחמת פרשת הנדר שלו. גם מלחמתו עם בני אפרים יכולה להביא לכך שנדונו לכ…

הדיפלומטיה של יפתח הגלעדי

הפטרת חוקת | שופטים יא | הייחוד של הנהגת יפתח מיוחדת היא התנהלותו של יפתח הגלעדי אל מול האויב, ביחס להתנהלותם של כל שאר השופטים. כאש…

קצב כיבוש הארץ

הפטרת חוקת | שופטים יא | דרכים שונות לירושת הארץ נצטוו ישראל לכבוש את ארץ ישראל ולהוריש את כל הגויים ממנה. אמנם התורה עצמה מתארת אופנ…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

שני הצדדים של הייחוס

משלי פרק יז פסוק ו | עֲטֶרֶת זְקֵנִים בְּנֵי בָנִים וְתִפְאֶרֶת בָּנִים אֲבוֹתָם (משלי יז, ו).   הזקנים עשו...

טעם של חצץ

משלי פרק כ פסוק יז | עָרֵב לָאִישׁ לֶחֶם שָׁקֶר וְאַחַר יִמָּלֵא פִיהוּ חָצָץ (משלי כ, יז).   התאווה אינה...

מסלול ההליכה של המרגלים

פרשת שלח | הציווי על מסע מקוצר כאשר משה ציוה את המרגלים להיכנס ולתור את הארץ, הוא פירט להם מה הם האזורים...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 25 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – מגילת רות

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 70 ₪
  • 60 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

הרעיונות העמוקים והגדולים ביותר נאמנים לפשט הכתוב

בעין איה שבת (פרק ו, נא) כותב הרב קוק:

"...שידע המחדש, הרוחף בשמי שמים של הרעיונות היותר רוחניים ומפרים, שהבסיס הפשטי, שהיא ההבנה היותר פשוטה וברורה, הוא היסוד שעליו נבנה הכל. כל מה שהוא עליון ונשגב הוא מובן יפה וברור כשהפשט הוא ברור, כשהידיעות הראשונות הן מושכלות בכל פשטיותן הבריאה".

אמנם הרב קוק ממשיך וכותב שעיקרון זה אינו פשוט ונגיש להבנה, אלא צריך גודל עצום בתורה בכדי לדעת לקשר בין עומקי המחשבה לבין פשטי הפסוקים:

"אמנם עליה גדולה היא לאדם ההבנה של יקרת הפשט והכרתו החודרת, איך כל מה שהוא יותר רוחני מהפשטיות, הכל הוא צומח יפה כשהפשטיות היא מתבררת יפה, כשהמדרגה היותר נמוכה, שהיא הקרקע הרוחנית, אינה נשמטת מתחת מעמד הרגלים. על זה צריך העמקה גדולה, להבין את כל הענינים הרוחניים והעליונים, לא רק כמו שהם עומדים כל אחד בפני עצמו, כי אם גם כמו שהם קשורים זה בזה מתחילת צמיחתם עד הפרחתם היותר עליונה. ורק אז יוכר איך שעל ידי הבירור של המדרגה התחתונה הפשטית הכל מתקשר בקשר מלא חיים, באגד של אמת וקיום. ובראשית תלמודו של אדם לא יוכל לבא לידי מידה זו, על כן לא יוכל להשיג את ההוד והזוהר שבפשטיות, ואת השפע הגדול של חיים שהוא משפיע בכל השדרות העליונות של ההבנה".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

מה ללמוד: תהלים או משלי?

במסכת עבודה זרה (יט, א) מתואר כיצד שני אמוראים למדו תנ"ך יחד והתווכחו מה ללמוד:

"לוי ור' שמעון ברבי יתבי קמיה דרבי וקא פסקי סידרא, סליק ספרא. לוי אמר: "לייתו לן משלי". ר' שמעון ברבי אמר: "לייתו לן תילים", כפייה ללוי ואייתו תילים.

כי מטו הכא כי אם בתורת ה' חפצו, פריש רבי ואמר: "אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ" אמר לוי: "רבי, נתת לנו רשות לעמוד".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי