איך לומדים תנ"ך

הגישה ללימוד תנ"ך

בשיעור זה נברר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך לאור פרשנות חז"ל

כ-70 דק'
שיעור מומלץ

עצת ה' ועצת היועצים בספר משלי

ננסה להבין את מקומם של העצות והיועצים אשר בספר משלי לעבודת ה' של האדם

כ-70 דק'
פרשת השבוע

משמעותה ההיסטורית של השירה

מדוע נכתבה השירה? מה הוא המהלך ההיסטורי העולה מפרשתנו?

לברית הבט

פרשת ניצבים-וילך | בתפילת יום הכיפורים אנו מבקשים מהקב"ה "לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר"- שיתבונן בברית שכרת עמנו, ולא ביצר המביא אותנו...

הנסתרת והנגלת

פרשת ניצבים-וילך | כיצד חטאו של אדם בודד משפיע על הכלל  וכיצד בכלל ניתן לקום ממציאות נפולה ולהיגאל?  נעמיק להתבונן במארג היחסים העדין שבין הנסתרות...

בלב אחד

פרשת וילך, שבת שובה | מדוע דווקא המלך הוא שמשמיע את התורה במעמד הקהל ומהי מעלת הר המוריה על הר סיני? נתבונן במצוות הקהל המופיעה בפרשתנו, ומתוך כך...

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

שיטת הנצי"ב: התורה כשירה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וילך |

האם אנחנו מאמינים שיש בחירה חופשית ?

פרשת ניצבים וילך | למה התורה אומרת "ובחרת בחיים"? הרי זה ברור שנרצה לבחור בחיים..

כ-15 דק'

על מי מוטלת המצוה לשאת את ארון הברית?

פרשת וילך | הצגת הבעיה בפרשת במדבר נאמר: "ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדות... וכלה אהר…

"חזק ואמץ"! - מינוי יהושע

פרשת וילך | משה אומר ליהושע: "חזק ואמץ" כפי שה'' ציווה אותו. לאחר מכן הקב"ה בעצמו משתמש בביטוי זה. מדוע צריך לחזק כל כך את יהושע?

לכל התכנים בפרשת השבוע
חדש בבית המדרש

מהו הדביר?

פרק ח | הקדמה בפרקי המקדש בספר מלכים (א פרקים ו-ח) ובספר דברי הימים (ב פרקים ג-ז) מופיע מספר פעמים השם...

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך שלמה לד' ששים אמה ארכו, ועשרים רחבו, ושלשים אמה...

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: כו. "וד' נתן חכמה לשלמה כאשר דִבֶּר לו, ויהי שָלֹם בין חירם ובין שלמה, ויכרתו...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

הגפן הסמדר והרימונים

מסכת עירובין (כא, ב):

"'נצא השדה' - בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק...

'נשכימה לכרמים' - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות.

'נראה אם פרחה הגפן' - אלו בעלי מקרא.

'פתח הסמדר' - אלו בעלי משנה.

'הנצו הרמונים' - אלו בעלי גמרא".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

בישיבה ילמדו תורה שבכתב

במאמרי הראי"ה (א, טללי אורות, קרבת אלוקים) מתווה הרב קוק את הלימוד בישיבה שיש להקים:

"וכתבי הקודש, תורה שבכתב, ילמדו בישיבה בשום שכל עומק הפשט וחכמת הלשון וקדושת הרוח בסיוע של כל הידיעות המביאות לחקר עומקה של תורה וקדושתה ולהבנת הרוח העליון והפנימי של כתבי הקודש כולם, כל ספר וספר לפי ענינו וטיבו וערכו".

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי