הבית של התנ"ך

הבמה המרכזית ללימוד תנ"ך בדרך מסורת ישראל

 

מחלקות באתר

פרשת השבוע

מעלת ההשתוקקות לקיום המצוות

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בחג הפסח התגלתה האפשרות להזדמנות שנייה לקיום המצוה, ומדוע הדבר התגלה דווקא דרך אותם טמאים שלא יכלו לקיימו בזמן?

איחוד והנהגה לאור הנרות

פרשת בהעלותך | מה מלמדת אותנו התורה בצורת העמידה של נרות המנורה?

מדוע קבעה התורה שיש "פסח שני"?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרשת בהעלתך (במדבר פרק ט'): ו. "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא…

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות בראשונים ובאחרונים

כ-50 דק'

פרשת המתאוים

פרשת בהעלותך | ספר במדבר מחולק לשלושה חלקים, מהם החלקים ומה משמעותם?

כ-80 דק'

החצוצרות וההליכה במדבר

פרשת בהעלותך | עמ"י מתכונן פעם ראשונה ללכת במדבר לאחר מעמד הר סיני.

כ-60 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

"ונלוו גויים רבים אל ה'"

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | בתחילת ספר זכריה רואה הנביא חזון ובו 'משלחת' של סוסים ממונה מאת ה' 'לסייר' ברחבי העולם ולדווח על מצבו. המדובר…

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | מנורה הדולקת מעצמה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא בתחילת הבית השני. בפרק ד של ספר זכריה...

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | החידוש בחזון המנורה של זכריה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא בתחילת הבית השני. בפרק ד של...

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר יהפוך למישור לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבנין הבית השני. לאחר שמונה עשרה שנות הפסקת הבניה על ידי...

המנורה המאחדת

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | מעלת הדלקת הנרות ההפטרה עוסקת בחזון המנורה ונרותיה. האם יש להפטרה קשר למהלך כל הפרשה או רק לתחילתה, למצות הד…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

סוגיית הדודאים

מקומם של הדודאים בחיי המשפחה ומדוע הפכו לסמל שבטו של ראובן?

הולדת גד ואשר

ייחודיותם של השבטים הנולדים ללאה מזלפה מתוך ההרמוניה שבין רחל ולאה

הולדת דן ונפתלי

ייחודיותם של השבטים הנולדים לרחל מבלהה |

לכל השיעורים בבית המדרש

תכנים מרכזיים

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

בישיבה ילמדו תורה שבכתב

במאמרי הראי"ה (א, טללי אורות, קרבת אלוקים) מתווה הרב קוק את הלימוד בישיבה שיש להקים:

"וכתבי הקודש, תורה שבכתב, ילמדו בישיבה בשום שכל עומק הפשט וחכמת הלשון וקדושת הרוח בסיוע של כל הידיעות המביאות לחקר עומקה של תורה וקדושתה ולהבנת הרוח העליון והפנימי של כתבי הקודש כולם, כל ספר וספר לפי ענינו וטיבו וערכו".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

השתהות בועז

הרב יואב אוריאל
שאלה במגילת רות: מדוע בועז לא הציע את עזרתו לנעמי עם חזרתה?, ובטוח ידע! שהרי אירוע חזרת נעמי לבית לחם התפרסם בכל הישוב.["ותהום וכו'] וגם מפורש בדברי בועז לרות ששמע עליה ועל יחסה לנעמי.

מה מטרתנו בלימוד תנ"ך?

הרב אס"ף בנדל
שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא בונה בנו? לצורך העניין - אם לימוד אמונה מלמד אותנו את העומק האלוקי הקיים במציאות, והמוסר הולך ומבנה את השייכות הנפשית שלנו ואת החתירה המתמדת שלנו לחשוף אותו בקרבנו, מה תפקידו של לימוד התנ"ך? האם הוא כלימוד אמונה רגיל, רק שנעשה כמועבר דרך משלים וסיפורים? תודה רבה! שאלה זו מטרידה אותי זה זמן ארוך ואשמח לתשובה מפורטת.

המטרה בלימוד תנ"ך

הרב יוסי ברינר
שלום! מה מטרתנו בלימוד תנ"ך? מה הקומה הנפשית שהוא בונה בנו? לצורך העניין - אם לימוד אמונה מלמד אותנו את העומק האלוקי הקיים במציאות, והמוסר הולך ומבנה את השייכות הנפשית שלנו ואת החתירה המתמדת שלנו לחשוף אותו בקרבנו, מה תפקידו של לימוד התנ"ך? האם הוא כלימוד אמונה רגיל, רק שנעשה כמועבר דרך משלים וסיפורים? תודה רבה! שאלה זו מטרידה אותי זה זמן ארוך ואשמח לתשובה מפורטת.
לכל השו”ת
קשר חי