מגילת רות

"אמהּ של מלכות"

לקראת שבועות - מאמרים ושיעורים על מגילת רות

מעבר למגילת רות | תמונה: אלי תומר, פיקיויקי
איך לומדים תנ"ך?

דמויותיהם של אישי התנ"ך

דמויותיהם של אישי התנ"ך התנ"ך מתייחס לתקלות ולשגיאות של אישיו החיוביים, אולם גם כשהוא מבקר צדיק, הצדיק נשאר …

עבור לתוכן השיעור/ מאמר
פרשת השבוע

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני הנזיר, עולה שהנזיר מחויב בשלשה דינים עיקריים: התנזרות מוחלטת מ…

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את הבכ…

הברו נשאי כלי ה'

פרשת נשא | משא המשכן המבואר בתחילת פרשתנו, מחלק ומארגן את מקום השראת השכינה בישראל. נתבונן בחלוקה זו כביטוי למדרגות השונות בעבודת ה' באומה ובאדם...

ונשא ברכה מאת ה'

פרשת נשא | כאשר הכוהנים נושאים את ידיהם ומברכים את ישראל בברכה המשולשת, מציץ הקב"ה מבין כפות ידיהם ונותן להם את הכוח לברך את ישראל ואת העולם...

"ולא שבט לוי בלבד"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

המדרש מלמד הלכה לשעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נשא |

כ-50 דק'

עניין סוטה

פרשת נשא | סדרי החיים קשורים לקדושת המחנה. לוקחים מעפר המשכן, עפר מהמקום המקודש וכך משפיעים על סדרי החיים

כ-80 דק'

מחנה ישראל וירושלים

פרשת נשא | לפי מה מחלקים את המחנות? ומה המשמעות של כל מחנה?

כ-80 דק'

תפקידה של הגירות בעם ישראל

פרשת נשא | למעול מעל בה'- אדם שגזל ונשבע בשם ה' שהוא לא גזל.

כ-60 דק'

שיער הנזירות כהפרשה לתפקיד הקדושה

פרשת נשא | נזיר הוא אדם שמחליט להיות נזיר, לא להתנזר מדברים, אלא להיות נזיר והתורה קבעה מה זה להיות נזיר.

כ-60 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
הפטרת השבוע

נזירות מבטן

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת נשא, מתווה התורה דרך לאדם הבודד להיות קדוש המורם מעם. בעקבות דיבור פה של נדר נזיר, חלים עליו דינים ייחו…

נזיר נקרא קדוש

הפטרת נשא | שופטים יג | מה בין פרישות הנזיר לקדושה? נזיר נקרא קדוש. ממשיכה הגמרא ולומדת מנזיר: ומה זה שלא פרש עצמו אלא מן היין נקרא …

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

העין הטובה של בועז

העין הטובה של בעז מה חשבו אנשי בית לחם, כאשר רות הגיעה אליהם עם נעמי? מן הסתם הם חשבו: מי צריך את ה"שיקצה"...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

מכלל יופי - מגילת איכה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

מכלל יופי – ספר יונה

הרב יואב אוריאל
  • 30 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קצר ולענין - נקודות מרכזיות על פי נושאים

השמחה בלב האדם היא סימן שמעשיו רצויים

"לֵךְ אֱכֹל בְּשִׂמְחָה לַחְמֶךָ וּשֲׁתֵה בְלֶב טוֹב יֵינֶךָ כִּי כְבָר רָצָה הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֶׂיךָ" (קהלת ט, ז).

על פסוק זה מקהלת מבאר הר"י קרא מבאר באופן נפלא כי ההנאה הנולדת באדם מן האכילה והשתייה היא עצמה הראייה הגדולה שהם רצויים בעיני ה':

 "כי בדבר הזה תדע שרצה אלוקים מעשיך – כשיתן הקב"ה בלבך ליהנות מעמלך שעמלת בו, אז תכיר שכבר רצה האלוקים את מעשיך".

עבור למדור: קצר ולענין
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

במה עוסקים המלאכים והצדיקים בגן עדן?

ספר חסידים (סימן אלף טז):

"לאחר שמתו נביאים האחרונים מכאן ואילך לא נתנה לעליונים רשות ולא לתחתונים להרבות פסוק אחד. כיצד לעליונים? המלאכים לא יוסיפו פסוק אחד, כגון: פליגי בה תרין מלאכי ברקיע לא יוסיפו לדבר שום פסוק שאינו מן המקרא. וכן התחתונים – כגון אליהו הכל מכ"ד ספרים, מפני שלאחר שפסקו הנביאים לא ניתן לכתוב פסוק אחד ולא אות אחת, שנאמר (משלי ל, ו): 'אל תוסף על דבריו'. לכך עשו מסורת מכ"ד ספרים: כך פעמים אותה תיבה בקריאה, כי ידעו שאין להוסיף אות אחת. ומה שכתוב (דברי הימים ב ט, כט): 'הלא הם כתובים על דברי [וגו'] החוזה'.

במדרש עוד: אנשי כנסת הגדולה אמרו: מה שהוצרכו לדרוש כבר, ואין נביא רשאי לחדש דבר על כ"ד ספרים לא מלאך ולא אליהו? אלא כל מה שעוסקים מלאכים וצדיקים בגן עדן רק בכ"ד ספרים ובתורה של בעל פה".

עבור לצפייה בכל המקורות
שאלות ותשובות חדשות

הבטחת שאול את ביתו למכה גלית

הרב נועם וידר
פעמיים הבטיח שאול את בנותיו לדוד מה קרה בפעם הראשונה ומה קרה בפעם השנייה

מלכות איש בשת

הרב יוסי ברינר
היי. צריכה עזרה לגבי שמואל ב פרק ג. לא הבנתי מי רצה למלוך במקום איש בושת

בענין מועד גילוי מקום המקדש

הרב איתן שנדורפי
שאלה לרב שנדורפי: בנוגע למאמר שהרב פרסם על מועד גילוי דוד את מיקום המקדש. הרב שאל שמצד אחד נאמר במסכת זבחים שדוד ידע על מיקום המקדש כבר כשהיה עם שמואל בניות, ומצד שני נראה שרק בגורן ארוונה בירידת האש התגלה המקום. שאלתי: מדוע לא נתרץ על פי דברי המדרש המפורשים: "דרוש ומצא ואחר כך יאמר לך נביא" - שדוד אמנם ידע זמן רב מה אמור להיות מקום המקדש, אבל עד שהקב"ה לא עושה סימן מפורש משמים שבאמת בחר במקום זה בפועל, עדין לא התקיים התנאי הבסיסי המופיע לאורך ספר דברים שה' יבחר במקום - "המקום אשר יבחר". כלומר ירידת האש נצרכה לא לידוע על המקום, אלא לחותמת הקב"ה שהוא בוחר בו בפועל.
לכל השו”ת
קשר חי