מאמר מומלץ

כמה שנים מלך שאול?

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול במלכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ב. ויבחר לו שאול שלשת אלפים מישראל, ויהי…

פרשת השבוע
כ-50 דק'

פרשת המתאוים

פרשת בהעלותך | ספר במדבר מחולק לשלושה חלקים, מהם החלקים ומה משמעותם?

כ-80 דק'

החצוצרות וההליכה במדבר

פרשת בהעלותך | עמ"י מתכונן פעם ראשונה ללכת במדבר לאחר מעמד הר סיני.

כ-60 דק'

הקדשת הלויים וטהרתם

פרשת בהעלותך | מה מיוחד בלווים שבגלל זה ההקדשה שלהם אחרת?

כ-60 דק'

חצוצרות הכסף - היכולת לאחד את הפרטים

פרשת בהעלותך | חצוצרות משה, חצוצרות רק של משה, בכניסה לארץ נגנזו חצוצרות אלה.

כ-60 דק'

שבט הקיני - מקורו ותפקידו בעם ישראל

פרשת בהעלותך | מי רעואל ומי זה חובב? |

כ-60 דק'

פסח ופסח שני

פרשת בהעלותך | אפשר לעשות את הפסח בלי מעטפת, חודש אחרי. מדוע?מה יש במצווה הזאת?

כ-60 דק'
לכל התכנים בפרשת השבוע
מאמרים להפטרה

"ונלוו גויים רבים אל ה'"

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | בתחילת ספר זכריה רואה הנביא חזון ובו 'משלחת' של סוסים ממונה מאת ה' 'לסייר' ברחבי העולם ולדווח על מצבו. המדובר…

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | מנורה הדולקת מעצמה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא בתחילת הבית השני. בפרק ד של ספר זכריה...

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | החידוש בחזון המנורה של זכריה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא בתחילת הבית השני. בפרק ד של...

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר יהפוך למישור לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבנין הבית השני. לאחר שמונה עשרה שנות הפסקת הבניה על ידי...

המנורה המאחדת

הפטרת בהעלותך | זכריה ב | מעלת הדלקת הנרות ההפטרה עוסקת בחזון המנורה ונרותיה. האם יש להפטרה קשר למהלך כל הפרשה או רק לתחילתה, למצות הד…

לכל התכנים בהפטרת השבוע
חדש בבית המדרש

כיצד זוכים לנבואה?

פרק י | הקדמה מפורסמים דברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (פ"ז), שמי שרוצה להתנבא צריך להיות שמח, ושינגנו לפניו,...

כיצד נמשח שאול?

פרק י | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו, ויאמר: הלוא כי משחך ד' על  נחלתו...

תשובת ישראל במצפה מול חטאיהם במלחמה הקודמת

פרק ז | הקדמה כאשר משוים את תשובת ישראל בפרקנו להתנהגות ישראל במלחמה הקודמת בפלשתים (בפ"ד), מגלים ניגודים...

לכל השיעורים בבית המדרש

מכלל יופי – מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל
  • 60 ₪
  • 50 ₪

מכלל יופי – שיר השירים

הרב יואב אוריאל
  • 50 ₪

קשר חי

אתר זה הוא חלק מתנועה רחבה של לימוד התנ"ך. אנו מזמינים אותך ליטול חלק בלימוד החי והפועם.
 

 

קטע מתוך: 'דרך לימוד התנ"ך'

פשט סיפורי התורה – כאור היוצא מן השמש

פירוש הריקאנטי (בראשית יא, כו):

"מכל אלו הענינים תוכל לדעת כי כל הספורים אשר בתורה עיקרם למעלה [=בעולם הרוחני הפנימי]. ובהיותם למעלה על כל פנים מולידים פרי למטה, דוגמתו דוגמת האור היוצא מן השמש. ועל כן תמצא בתורה ענינים רבים אשר בפשטם נראין ענינים מיותרים, ובהעלותך ענינם אל מול פני המנורה העליונה יאירו, כדכתיב (תהלים קיט, יח): "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

עבור למדור: דרך לימוד התנ"ך
קטע מתוך: 'מקורות על לימוד תנ"ך'

על שליח הציבור להיות בקיא בתנ"ך

טור אורח חיים (סימן נג, וכן בשו"ע שם):

"צריך שיהיה שליח ציבור הגון... ואיזהו הגון? זה שהוא ריקן מעבירות ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעם ויש לו נעימה וקולו ערב ורגיל לקרות תורה ונביאים וכתובים".

[במפרשים על הטור מובא כי הטעם לדין זה הוא כדי שיהיה שליח הציבור מכיר ורגיל בפסוקים שבתוך התפילה].

עבור לצפייה בכל המקורות
קשר חי