הרב שלמה אבינר על פרשיות במדבר

ברכת כוהנים

פרשת נשא | מברכת הכוהנים נלמד עד כמה מידת אהבת ישראל הינה יסודית בקיומו של עם ישראל ובאמונתו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

במה אשם הצופה בסוטה?

פרשת נשא | מדוע מי שראה סוטה יזיר עצמו מן היין? יסוד זה מלמדנו את השפעת היצר הרע ודרכי ההתמודדות עמו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

תרומת הנשיאים

פרשת נשא | מדוע האריכה התורה בצורה כל-כך מפורטת בתיאור קורבנות הנשיאים?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

איחוד והנהגה לאור הנרות

פרשת בהעלותך | מה מלמדת אותנו התורה בצורת העמידה של נרות המנורה?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

מעלת ההשתוקקות לקיום המצוות

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בחג הפסח התגלתה האפשרות להזדמנות שנייה לקיום המצוה, ומדוע הדבר התגלה דווקא דרך אותם...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

מי היה בלעם

פרשת בלק | תיאורו של בלעם בפסוקים מתאר גישה שלימה המנוגדת לדרכה של תורה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

מצוות ציצית

פרשת שלח | מדוע נכתבה פרשת ציצית מיד לאחר חטא המרגלים? יסוד גדול נלמד מכאן לגבי ההתמודדות עם היצר

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

חטאם של המרגלים

פרשת שלח | קושיותיו של ה"מגיד מישרים" על חטא המרגלים נותנות הארה גדולה ביחס לאהבת הארץ ואופי הגאולה העתידה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

טשטוש מדרגות העולם

פרשת קרח | מהו הריקבון המוסרי שעומד מאחורי דברי קרח "כל העדה כולם קדושים"

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

דתן ואבירם

פרשת קורח | ממה נובעת התנגדותם של דתן ואבירם לאורך כל השנים למנהיגותו של משה?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

תמידיות חשבון הנפש

פרשת חוקת | מדוע למדו חז"ל מכיבושיו של סיחון את יסוד חשבון הנפש? נלמד מכאן יסוד גדול בעבודת הנפש

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

השמדת המוות מהעולם

פרשת חוקת | מדוע נאמרה מצוות פרה אדומה דווקא בכניסה לארץ? נלמד מכאן על הקשר בין ישוב הארץ לבין העברת המוות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

מי הוא בלעם?

פרשת בלק | מתוך עיון בדמותו של בלעם נוכל לעמוד על ההתמודדות של כל יהודי עם כוחות אלה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

נבואת משה רבינו

פרשת בלק | עיון בדמותו של בלעם תחדד לנו את ההכרה בגדולתה של נבואת משה רבינו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

כח הרע והרשעה ומעלותיו

פרשת בלק | בלעם נשען על הרע בעולם. מכאן נלמד על מקומו ותפקידו של הרע בעולם

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

קנאותו של פנחס

פרשת פינחס | מתוך דמותו ומעשיו של פינחס נוכל ללמוד מהי מידת הקינאה בטהרתה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

טענתו של זימרי

פרקת פינחס | מה העומק שעומד מאחורי טענתו של זימרי? מתוך הבנת טענתו יתברר יסוד גדול בהתמודדות עם היצר

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

מהותו של הנדר לכלל וליחידים

פרשת מטות | פרשת הנדרים מאירה את היחס שבין עבודת ה' הפרטית לעבודת ה' הכללית

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

'והורשתם את הארץ'

פרשת מסעי | בשיעור זה יתבארו גדרי מצוות הורשת הגויים מן הארץ

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ברכת כוהנים

פרשת נשא | מברכת הכוהנים נלמד עד כמה מידת אהבת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

במה אשם הצופה בסוטה?

פרשת נשא | מדוע מי שראה סוטה יזיר עצמו מן היין?...
הרב שלמה אבינר
שיעור

תרומת הנשיאים

פרשת נשא | מדוע האריכה התורה בצורה כל-כך מפורטת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

איחוד והנהגה לאור הנרות

פרשת בהעלותך | מה מלמדת אותנו התורה בצורת העמידה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מעלת ההשתוקקות לקיום המצוות

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בחג הפסח התגלתה האפשרות...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מי היה בלעם

פרשת בלק | תיאורו של בלעם בפסוקים מתאר גישה שלימה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מצוות ציצית

פרשת שלח | מדוע נכתבה פרשת ציצית מיד לאחר חטא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חטאם של המרגלים

פרשת שלח | קושיותיו של ה"מגיד מישרים" על חטא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

טשטוש מדרגות העולם

פרשת קרח | מהו הריקבון המוסרי שעומד מאחורי דברי...
הרב שלמה אבינר
שיעור

דתן ואבירם

פרשת קורח | ממה נובעת התנגדותם של דתן ואבירם לאורך...
הרב שלמה אבינר
שיעור

תמידיות חשבון הנפש

פרשת חוקת | מדוע למדו חז"ל מכיבושיו של סיחון את...
הרב שלמה אבינר
שיעור

השמדת המוות מהעולם

פרשת חוקת | מדוע נאמרה מצוות פרה אדומה דווקא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מי הוא בלעם?

פרשת בלק | מתוך עיון בדמותו של בלעם נוכל לעמוד על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

נבואת משה רבינו

פרשת בלק | עיון בדמותו של בלעם תחדד לנו את ההכרה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כח הרע והרשעה ומעלותיו

פרשת בלק | בלעם נשען על הרע בעולם. מכאן נלמד על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

קנאותו של פנחס

פרשת פינחס | מתוך דמותו ומעשיו של פינחס נוכל ללמוד...
הרב שלמה אבינר
שיעור

טענתו של זימרי

פרקת פינחס | מה העומק שעומד מאחורי טענתו של זימרי?...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מהותו של הנדר לכלל וליחידים

פרשת מטות | פרשת הנדרים מאירה את היחס שבין עבודת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

'והורשתם את הארץ'

פרשת מסעי | בשיעור זה יתבארו גדרי מצוות הורשת...
הרב שלמה אבינר