מאגר השיעורים והמאמרים

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך בדיון הנוקב ביחס ללימודי התנ"ך, יש לזכור ולהזכיר את שלושת עקרונות היסוד,...

שיעור קומה

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי לכל אדם בכל דור יש מושג של 'השיעור קומה' שלו. מתוך כך הוא מבאר כיצד יש להתייחס...

הדרך הנכונה ללמד תנ"ך

בשיחה למחנכים פורס הרב קוטלר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך

פשוטו של מקרא - הרב עדין שטיינזלץ

"שנים אלה היו בעוכרינו - הטבע והפשט" (ספר אמונת חכמים פרק ב') מקומו של הפשט בדורנו כדי לברר את הנושא כל...

לימוד תנ"ך דורש זהירות

לימוד תנ"ך דורש זהירות בבואנו לעסוק בספרי הנביאים, עלינו להעמיד לנגד עינינו דברי הדרכתם של גדולי ישראל...

הגישה ללימוד תנ"ך

בשיעור זה נברר את הגישה הראויה ללימוד תנ"ך לאור פרשנות חז"ל

כ-70 דק'

אם ראשונים כמלאכים

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כיצד מצד אחד ניתן לומר על גדולי התנ"ך שחטאו בחטאים שונים, ומצד שני, מדובר בחטאים...

כל הגדול מחברו

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי ככל שהאדם גדול, כן כל הכוחות, גם הדקים ביותר, מתעצמים בו. הוא מרגיש וחש הרבה...

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר לחטוא?

אין מוקדם ומאוחר בתורה

נעסוק בכלל החשוב של "אין מוקדם ומאוחר בתורה" מתוך סוגיית מעמד הברכה והקללה שהוזז ממקומו בספר יהושע

כ-70 דק'

חובת לימוד תנ"ך

מחבר: מלאכי גוטמן | "שליש בתלמוד" או רק בתלמוד? הגמ' במס' קידושין כתוב במס' קידושין (ל.): "אמר רב ספרא...

קין - בעל תשובה

עד כמה אמתית היתה תשובתו של קין? כיצד השפיעה תשובה זו על מעשיו לאחר החטא?

כ - 70 דק'

מה פירוש המושג 'צלם אלוקים'?

מאמר מאת ר' שלמה מונדשיין הסוקר ומסדר את השיטות בפירוש המושג 'צלם אלוקים' | לתגובות: shlomo6963@gmail.com

מה פירוש המושג 'עזר כנגדו'?

מאמר מאת ר' שלמה מונדשיין הסוקר ומסדר את השיטות בפירוש המושג 'עזר כנגדו' | לתגובות: shlomo6963@gmail.com

איזו מיתה נגזרה על האדם בעקבות אכילת עץ הדעת?

מאמר מאת ר' שלמה מונדשיין הסוקר ומסדר את השיטות בפירוש המוות שנגזר על אדם הראשון | לתגובות:...

דמותו של חנוך

מאמר מאת ר' שלמה מונדשיין הסוקר ומסדר את השיטות בעניין דמותו של חנוך | לתגובות: shlomo6963@gmail.com

שירתו של למך לשתי נשיו

מאמר מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות: shlomo6963@gmail.com

בני האלקים ובנות האדם

מאמר מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות: shlomo6963@gmail.com

בין שער סדום לשער בית לחם

מהו הקשר שאותו ראו חז"ל בין לוט בסדום לבין רות אמה של מלכות'? וכיצד הדיוק בפסוקי ספר בראשית העוסקים בנישואי...

כ-70 דק'

'פלך של שתיקה' - עוצמת השתיקה של רחל

בשיעור נעסוק בעוצמת השתיקה של רחל אמנו לאורך תחנות בספר בראשית ומשמעותה בבניית בית ישראל

כ-70 דק'

בשדה ועל הבאר

מפגשי יצחק ורבקה, יעקב ורחל |

כ-70 דק'

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד מחלוקת זו בנתה את עם ישראל? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

הכל מן האישה

דמותן של דינה, אסנת ואשת פוטיפר בזיקה לגדולתו של יוסף הצדיק

כ-70 דק'

הולדת משה ומשמעותה

בתקופת לידת משה דרוש היה אומץ לב רק בשביל להוליד ילד. מה התחדש בעם ישראל עם לידת משה? כיצד נפתחו פתחי הגאולה?...

כ - 70 דק'

על מה נצטוו ישראל במרה?

ציווי ישראל ב'חוק ומשפט' שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט (שמות טו, כה) - "במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה...

פרשת המן - השתדלות ובטחון

'לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן' - עיון בפסוקי פרשת המן בספר שמות

כ-70 דק'

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית המקדש, ובמשמעות תפקיד אריגת הפרוכת של נשות עם ישראל | השיעור...

כ - 70 דק'

שמן המשחה - בימי משה ולדורות

שאלה מדוע בבית שני לא הכינו שמן המשחה? תשובה א. כתב הרמב"ם בספר המצוות (עשה לה): "שצונו שיהיה לנו שמן...

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ מצורף'

עולת התמיד

לקרבן התמיד יש מעלה מיוחדת - מעלת הקביעות והעקביות. בשיעור זה יתברר עד כמה יסודית מעלה זו, לעבודת ה' של הפרט...

כ - 70 דק'

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל....

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל בו מתחילים הלויים לעבוד: לקראת סוף פרשת במדבר, מצווה ה' את...

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את...

נזירות שמשון ושמואל

נזירות שמשון ושמואל מהפסוקים שבהם כתובים דיני הנזיר, עולה שהנזיר מחויב בשלשה דינים עיקריים: התנזרות מוחלטת...

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני שבט יוסף לארץ ישראל - אל מול סוגיית חטא המרגלים. נעסוק...

כ-70 דק'

הפרהסיא הציבורית - בין זמרי לפנחס

הריגת זמרי על ידי פנחס לא באה לכפר על חטא פרטי של גילוי עריות. היה זה מאבק על דמותו של הציבור בעם ישראל.

כ - 70 דק'

"והטיפו ההרים עסיס"

היין בנבואת יואל הנביא |

כ-70 דק'

"ונקריב לפניך קרבן תמיד"

פעולתו המיוחדת של קרבן התמיד על העולם והאדם |

כ-70 דק'

הקרבנות שקרבו במדבר

שאלה אלו קרבנות נהגו בזמן הליכת ישראל במדבר ארבעים שנה ומדוע קרבנות אחרים לא נהגו? הקדמה נאמר בשבת (פז...

כהן משוח מלחמה

פתיחה כאשר סוקרים את הלכות כהן משוח מלחמה ומה מעמדו מתגלים לנו דברים מעניינים. יש דינים בהם הוא קרוב לכהן...

פרשת אשת יפת תואר

פרשת אשת יפת תואר צריכה לימוד רב - באלו תנאים מתירה התורה לקיחת אישה שכזו? מה בפרשה זו לכתחילה ומה בדיעבד...

כ - 70 דק'

סיכום דברי המפרשים לאורך פסוקי פרשת ניצבים

פרשת ניצבים: מהות הברית: (פס' ט') רש"י: משה רבינו כינס את כל עם ישראל כדי שיכרתו ברית עם ה'. כבר בסוף...

כי תבואו אל הארץ

בשיעור זה נעסוק במעקב אחרי הופעת הביטוי 'כי תבוא/ וכי תבואו אל הארץ' בחומשים השונים, והבנת תפיסת האדמה...

כ-70 דק'

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו רק הקדמה כוללת לפירוש, כראב"ע, ויש שכתבו...

יהושע משרת משה

דרכו של משרת משה מבית המדרש - אל הנהגת עם ישראל וכיבוש הארץ

כ-70 דק'

המרגלים ששלח יהושע

תפקידה המיוחד של רחב, ובהתאם לכך - הפעולה הכבירה של המרגלים שבאו אל ביתה | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

עכן מעל ועל כל העדה תקצוף?

קשה מאד לתפוס כיצד עם שלם מפסיד בקרב בעי מחמת אדם אחד שחטא ולקח משלל יריחו.

כ - 70 דק'

בין כלב לעתניאל

שמו של כלב מוכר וידוע אבל אישיותו ופועלו לוטים בערפל וכמו גם קשריו המשפחתיים

כ-70 דק'

ירושלים בימי יהושע

'מדוע לא כבשו את ירושלים בימי יהושע? - המלחמה עם מלכי הדרום, לימוד יהושע פרק י

כ-70 דק'

על סיפה של מלחמת אחים

יהושע פרק כב | כאשר בני גד ובני ראובן בונים מזבח, חוגרת האומה כולה את החרב לקראת מלחמה עימהם. על מה בעצם רצו...

כ - 70 דק'

מזבח בני גד ובני ראובן

כיצד אמרו בני ישראל לשניים וחצי השבטים כי ארץ אחוזתם טמאה יותר? וממה הם כל כך חששו כשהתאספו לעלות עליהם...

כ - 70 דק'

עתניאל ועכסה - מנהיגות משלימה

מהו תפקידו של סיפור נחלתה של עכסה? איזה אפיק של מנהיגות היא מחדשת בדור השופטים, וכיצד מנהיגותה משתלבת...

כ - 70 דק'

נצחון ישראל על הכנעניות

בשיעור זה נעקוב אחרי מלחמת דבורה וברק מול סיסרא במאבק שבין הישראליות והכנעניות

כ-70 דק'

תולע בן פואה

מיהו ומהו תפקידו ושליחותו של השופט תולע בן פואה? |

כ-70 דק'

לדמותו של שמשון

שמשון מהווה חידה גדולה - בתוך פרקי שיפוטו את ישראל מופיעות דרכי התנהגות בלתי שגרתיות.

כ - 70 דק'

שמשון משיח ה'

מעקב אחר גדולתו של שמשון במעשים שונים שלו, ובדברי חז"ל על דמותו.

כ - 70 דק'

היעוד הנשגב של שמשון

מה היה קורה לו היה מתממש היעוד של שמשון ומה קרה שלא זכינו לכך.

כ-70 דק'

פילגש בגבעה - לידה חדשה

זווית מבט חדשה ומפתיעה על מעשה פילגש בגבעה - כיצד שבט בנימין עבר מהפך לטובה בפרשה זו? ומהו סוד איטרות היד של...

כ-70 דק'

זיהוי שבטו של כל אחד מן השופטים

פרק א: זיהוי שבטו של כל שופט[1]       סעיף א - פתיחה "אין לך שבט ושבט שלא העמידו ממנו שופט" (סוכה כז,...

התשובה בספר שופטים

דמותו של יפתח והסיפור המורכב של הריגת ביתו מבררת באופן כללי את מושג התשובה בספר שופטים

כ-70 דק'

הולדת המלכות מכח אמונת חנה

הפטרת יום א של ראש השנה | האמונה של חנה המילים האחרונות בספר שופטים הן: "בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ...

"אל הנער הזה התפללתי"

בשיעור זה נפגש עם מייסדי המלוכה הישראלית, באמצעות הפצרת חנה אשת אלקנה בעלי

כ-70 דק'

עלילות הארון בארץ פלשתים

נעקוב אחר הפרקים בספר שמואל המתארים את קורות ארון ה' בשבי פלישתים, וכיצד מתעורר עקב כך תהליך כלל אנושי

כ-70 דק'

"ואת ערובתם תקח" - הערבות בעם ישראל

בביתו של ישי, ובשליחותו את דוד, התגלתה מידת הערבות ההדדית של עם ישראל | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

"מה לניות אצל רמה"

מה למד דוד באותו הלילה שברח אל שמואל שנה "מה שאין תלמיד ותיק לומד ב100 שנה?" בשיעור נעסוק בבירור מגמת היופי...

כ-70 דק'

נפילת שאול בגלבוע

בפרשת מפלת שאול בגלבוע מתגלה גדולתו וצדיקותו של שאול המלך. מאיזו בחינה שאול היה גדול מדוד?

כ - 70 דק'

מרדפי שאול ודוד

שיעור זה עוסק בהבדלים היסודיים בין מלכות שאול למלכות דוד. כך נוכל להבין מדוע רדף שאול כה הרבה אחר דוד

כ - 70 דק'

שאול ודוד - זמניות מול נצח

עיון והעמקה באופי המלכות של שאול ולעומתה אופי המלכות של דוד.

כ - 70 דק'

נשים חכמות בספר שמואל

אביגיל אשת דוד, האשה התקועית והאשה מאבל בית מעכה הצליחו בחוכמתן ובתושייתן, כל אחת במקומה, להציל חיים ולהרבות...

כ-70 דק'

מבט כללי על העלאת הארון לירושלים

רקע כללי המשנה במסכת זבחים (פי"ד מש' ד-ח) מבארת: "עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקם...

הקדמות למעשה דוד ובת שבע

א. מעשה בת שבע כהמשך למעשה תמר ורות ישנם מקרים קיצוניים שבהם מתברר עד כמה מלכות דוד עליונה ומתנשאת מעל דרכי...

בת שבע - אם המלכות

במדרש נאמר כי 'אשת חיל מי ימצא' נאמר על בת שבע. אשתו של דוד המלך הקדוש העליון ראויה היתה לו. בשיעור זה נעקוב...

כ - 70 דק'

האם היתה פרוכת בבית המקדש הראשון?

הקרבנות אשר מזים את דמן על הפרוכת הם: פר ושעיר של יוה"כ, פרים הנשרפים (פר העלם דבר של ציבור ופר כהן משיח)...

להכין את הכלים - אלישע והאישה השונמית

מעשה אלישע והאישה השונמית מלמד עיקרון רוחני כללי - הברכה והניסיות שורה בנו בהתאם להכנתנו את כלינו לקראתה |...

כ - 70 דק'

אשת עובדיה - אמונה בצל משבר

בשיעור זה נעסוק במשמעות של הצלת אשת עובדיה מנושיה על ידי אלישע הנביא | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

הברזל הצף במים ושליחותו של אלישע

אלישע הנביא עשה ניסים רבים אשר קשה להבין את תועלתם ומשמעותם לדורות. בשיעור זה נעמוד על שליחותו של אלישע, תוך...

כ - 70 דק'

הסתלקות אלישע איש האלוקים

כמו בחייו אף מותו. גם מעשה הסתלקותו של 'אלישע איש האלוקים', צופן בחובו רצף מופתים ומעשי פלא. כיצד ניתן להבין...

כ-70 דק'

המלך עוזיהו - התקוה והגאוה

המלך עוזיהו, מלך צדיק, אשר היקף ממלכתו עשרו ופירסומו בעולם מזכירים את שלמה המלך. אך מלכותו מסתיימת באורח...

כ-70 דק'

מדוע נהרג יאשיהו המלך הצדיק בגיל צעיר?

א. צדקותו של יאשיהו יאשיהו מלך יהודה היה מהמלכים הצדיקים, אולי הצדיק שבכולם! כך נאמר עליו בספר מלכים (ב...

ארבעה נביאים - הגלוי והסמוי

אמונה, מוסר, מדיניות ומאבקים בתקופת ארבעה שהתנבאו באותו הדור: הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה

כ-70 דק'

ירמיהו הנביא ונביאי השקר

מה בין תוכחת אמת לנחמת שקר? מה בין חנניה בן עזור לירמיה הנביא? מדוע טעה ירמיה בחנניה? וכיצד נבחין מתי הנבואה...

כ-70 דק'

ירמיהו הנביא ומגילת איכה

עיון במגילת איכה - מה מלמדים המגילה והכותב זה על זה?

כ-70 דק'

בתוך הגולה נפתחו השמים - הכיצד?

יחזקאל הנביא הוא תופעה ייחודית של נבואה בגלות? האם וכיצד אפשרית נבואה שכזו?

כ - 70 דק'

גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון

הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ט'): "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר ד' צב-אות, ובמקום הזה אתן שלום...

היחס בין שלושת בתי המקדש

הקדמה כמובן שנושא זה הוא רחב מאד. במאמר קצר זה נעסוק רק בחלק קטן ממנו, על פי מה שהסבירו חז"ל והמפרשים ביחס...

עם ישראל ישאר לנצח

הקדמה נאמר בפרקנו: "אני ד' לא שָניתי, ואתם בני יעקב לא כְליתם" (ג, ו). מה פירוש הפסוק? נאמרו מספר הסברים...

"בקשו פני"

דרך גדולה של עבודת ה' כלולה במילים "לך אמר לבי בקשו פני" | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

תהלים עג - איוב קטן

למה התכוון דוד המלך כשאמר: "קינאתי בהוללים"? ולמה התכוון כששב ואמר: "עמל היא בעיני"? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

פליאה דעת ממני

עיון במזמור קל"ט בתהילים |

כ-70 דק'

מסע אישי בספר משלי

בשיעור זה נעמוד על הדרכות שלמה המלך על דרכי קניית החכמה בספר משלי | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

עצת ה' ועצת היועצים בספר משלי

ננסה להבין את מקומם של העצות והיועצים אשר בספר משלי לעבודת ה' של האדם

כ-70 דק'

החסד והאמת בספר משלי

מתוך עיון בפסוקי ספר משלי - נברר את השקפת הספר על מושגי ה'חסד' מול ה'אמת' החוזרים בו, ונעמוד על הקשר הפנימי...

כ-70 דק'

"אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש"

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו : יז. "האנוש מאלוק יצדק, אם מֵעֹשֵׂהו יטהר גבר. יח. הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו...

איוב - יסורים של אהבה

סקירה על מהות הייסורים ותכליתם על פי ספר איוב |

כ-70 דק'

דומה דודי לצבי

כיצד יתכן שהרעיה אומרת לדוד שיברח כצבי? וכי היא לא חיכתה כה רבות לקרבתו?

כ - 70 דק'

שימני כחותם - המשל והנמשל בשיר השירים

שיר השירים מיוחד מכל המקרא בכך שיש לו דרש אך לא פשט. כך אומר הגרי"ד סולובייצ'יק. בשיעור זה נבאר את דרכי...

כ - 70 דק'

דבקותם של ישראל בקב"ה בשיר השירים

מסירות הנפש של ישראל שיר השירים הוא שיר האהבה הגדול בין ד' ובין כנסת ישראל (רש"י בהקדמתו לשיר השירים). אחת...

העין הטובה של בועז

העין הטובה של בעז מה חשבו אנשי בית לחם, כאשר רות הגיעה אליהם עם נעמי? מן הסתם הם חשבו: מי צריך את ה"שיקצה"...

בין אלימלך לבועז בהנהגת האומה

מחבר: הרב מנחם לוי | א. משבר המנהיגות ב. אישיותו של אבימלך אל מול מצב הדור הירוד. ג. דרך מנהיגותו של...

התבוללות מולידה משיח

עיון במגילת רות |

כ-70 דק'

"צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי"

הקדמה נאמר בפרקנו (א, יח): "'צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי". נאמר על כך הסבר נפלא במדרש איכה. כדי להבין את דברי...

כח התשובה של מגילת איכה

כתיבת מגילת איכה בספר ירמיהו (לו א-ג) מתואר ציווי ה' לירמיהו לכתוב מגילה בשנה הרביעית למלך יהויקים, כשמונה...

"בכה תבכה בלילה" - על מה בוכה ירושלים?

בשיעור זה נפרוס את יסודות מגילת איכה - מהם יסודות האבל על החורבן?

כ - 70 דק'

קהלת - בירור שכלי או נבואי?

האם קהלת כותב את ספרו מתוך ניסיונו וחכמתו, או שהספר כולו נאמר ברוח הקודש?

כ-70 דק'

אסתר קרקע עולם

על בסיס שיעור של הגר"א שפירא זצ"ל | ב"ה   לקיחת אסתר לבית אחשוורוש:[1] הקדמה: במגילה מסופר שאסתר נלקחה...

רוצה להיות מלכה

המסע של אסתר המלכה בדרכה להושיע את ישראל |

כ-70 דק'

האם דניאל היה נביא?

ב"ה האם דניאל היה נביא: הקדמה: עשרים וארבעה כתבי הקודש מחולקים לשלש דרגות שונות: תורה, נביאים וכתובים....

מי תקן את משמרות הכהונה?

תקנת המשמרות מצאנו שהכהנים התחלקו לעשרים וארבע משמרות בעת עבודתם במקדש. כל משמרת הייתה עובדת במשך שבוע,...

פסח חזקיהו

א חזקיה מלך יהודה עלה למלכות אחר אביו אחז אשר מלך שש עשרה שנה בירושלים. ימי מלכות אחז מצטיינים בעזיבת דרך...

שבט שמעון - המסע והתיקון

שבט שמעון לא זוכה לברכה מאת יעקב אביו,כי אם לקללה. גם בברכות משה - שבט שמעון הוא היחיד שלא הוזכר כלל, לא...

כ-70 דק'

מי אמר שלא תהיה גלות נוספת?

האם עלולה להיות גלות נוספת? בתנ"ך נמצאים יעודים רבים ומגוונים בהם מתנבאים הנביאים על הגאולה העתידה. צרות...

עני ורוכב על חמור

נבואות הנחמה עוסקות לא מעט בדמותו של מלך המשיח. נשתדל להתחקות אחרי תיאורי הפסוקים השונים את דמותו ופועלו....

כ-70 דק'

עשרת העיקרים של מלחמת גוג ומגוג

מצינו בנביאים תיאור משותף של מלחמה קשה שתהיה בעתיד, בעידן הגאולה. מלחמה זו עתידה להיות מן הקשות שחוו ישראל...

מיהו מנסח הנבואות

מיהו מנסח הנבואות – הקב"ה או הנביא? הנבואה היא תופעה פלאית – בה מגלה אדם בדיבור פיו את דברו ורצונו של מלך...

חכם עדיף מנביא

מהו כוחה המיוחד של הנבואה? במה עדיף הנביא מן החכם, ובמה עדיף החכם מן הנביא?

כ - 70 דק'

הנבואה בישראל

עיון רחב בכתבי הרב קוק - מהו כח הנבואה, וכיצד נבואת הנביא הבודד זוהי תופעה ששיכת לעם ישראל בכללו.

כ - 70 דק'

חוקי הנבואה

הקדמה הלכות נבואה הן מהלכות הסתומות שבש"ס. עם הסתתמות הנבואה בתחילת ימי בית שני נשארנו דלים וריקים עם הלכות...

סמכות הנביא בפסיקת הלכה לדורות

הקדמה שיבתנו לארצנו, לעמידה בגבולנו ולחזרת מלכותנו ממלאת אותנו צפיה לשיבת כחנו הלאומי-רוחני לבצרונו. כח כלל...

בהר ה' יראה

בהר ה' יראה: ירושלים – המקום אשר יבחר ה': בבואה לתאר את המקום שבו יעבדו בני ישראל את הקב"ה, השתמשה התורה...

אבל בית מעכה

סקירה על העיר המקראית - אבל בית מעכה. שמה, מעמדה בארץ ישראל, קורותיה, ומרד שבע בן בכרי שהתחולל בה

שיבת ציון - הישגים ונסיגות

סקירת רוחב של שתי תקופות בימי שיבת ציון - בתקופה הראשונה הנושא הרוחני המרכזי היה בנין בית המקדש. בתקופה השניה...

כ - 70 דק'

מחזון למציאות בתנ"ך

בהשוואה שבין גאולת מצרים, עליית עזרא ונבואות הגאולה השלישית אנו מוצאים שלבים מקבילים. העמקה בהם יכולה לתת...

כ-70 דק'

תאריכים בימי שיבת ציון

חלקי הפרק:  הקדמה.  א- התאריכים הברורים.  ב- תאריך הצהרת כורש.  ג- השנה בה החלו להקריב במזבח.  ד- תאריך...

איסור ההקרבה בבמות

ההוראה העקבית של התורה נגד הבמות אחת מן הדרכים הראשיות של עבודת ה' בתנ"ך היא הקרבת הקרבנות. כבר מראשית...

נטרול מחבל על פי משפט שלמה

בשיעור זה נעסוק במקומות שונים בהם דן שלמה המלך דין מוות, ונלמד מכך מה הם סמכויותיו של המלך, ועל מהותו של דין...

כ - 70 דק'

מה שמועה שמעו הגרים?

תופעה מפליאה במקרא היא תופעת שמיעת הגרים את גדולת עם ישראל. אצל יתרו, רחב, רות ועובדיה מופיעה אותה התופעה -...

כ - 70 דק'

המספרים במקרא - מדויקים או מעוגלים?

אחת התמיהות הגדולות העולות בפרשת במדבר בפרט ובתורה כולה בכלל היא בעניין המספרים המוזכרים בפסוקים. לא אחת,...

"של נעליך" - משמעות הציוויים על השלת הנעלים בתנ"ך

א. פתיחה ב. "גילגוליו" של הפועל נ.ש.ל. ג. "של נעליך" – השלך! "אין לבא אל שער המלך בלבוש שק" ד. "של...

הופעות מצוות פרו ורבו לאורך התנ"ך

פרק א'- תפקידו היסודי של האדם  "ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם, ויברך אתם...

המלכות בישראל ומלכות דוד

ייחודה של המלכות בישראל תפקיד המלך האנושי כפתיחה להבנת עניין המלכות בישראל, יש לברר מדוע כלל יש מלכים...

הטווח הארוך של ההתמודדות עם פלשתים

הקדמה ההישרדות של הפלשתים והטווח הארוך שבו הם מהווים אויב קשה ומר לישראל, מפליאה ביותר. אין שום עם שהוא...

תורה - נביאים - כתובים

במאמר זה נשתדל להסביר את ההבדלים בין תורה, לנביאים לכתובים. מה ההבדל בין נביאים לכתובים? כיצד ייתכן שספרים...

מדינת הלכה על פי התנ"ך

השקפת הנביאים האחרונים והכתובים על חזון 'מדינת ההלכה'

כ-70 דק'

הברית - מאפייניה ולשונותיה

הברית היא אחד הנושאים החשובים ביותר בתנ"ך. שיעור זה יעסוק במאפיינים המיוחדים של כמה מהבריתות החשובות ביותר...

כ-70 דק'

ירושלים מצילה את שבעים האומות

שבעים שמות יש לירושלים כנגד שבעים אומות העולם. במאמר זה נעקוב אחר פרשה היסטורית מרתקת: שבעים אומות העולם כמעט...

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי מתואר תהליך מיוחד של קרבת ה' אל ישראל, ושל תשובת ישראל אל...

סדר בסליחות

על פי המנהג הרווח, נפתחות הסליחות [של עדות אשכנז] במקבץ פסוקי שבח לקב"ה הלקוחים ברובם מספר תהלים. כהקדמה...

אורי וישעי

שבת שובה | נתבונן כאן בפרק "לדוד ה' אורי וישעי" שאנו אומרים יום-יום בימים הנוראים, וננסה לעמוד על עומק עבודת...

השיבנו ה' אליך ונשובה

שבת שובה | שבת תשובה היא היום הקדוש ביותר בעשרת ימי תשובה – אפילו יותר מיום הכיפורים. מה היא עבודת התשובה של...

"וד' אלקים בשופר יתקע"

הקדמה: פסוקי השופרות המובאים מהנביאים בכל אחת מברכות "מלכויות", "זכרונות" ו"שופרות", הנאמרות בתפילת מוסף של...

ניסוך המים על ידי דוד המלך

הקדמה יש מחז"ל ומהמפרשים שהסבירו את אחת הפרשות בתנ"ך כמתארת את מצות ניסוך המים בחג הסוכות, ויש שאף למדו משם...

השמחה בחג הסוכות

מדוע ציותה התורה על השמחה בחג הסוכות? הקדמה שלש פעמים ציותה התורה לשמוח בחג הסוכות: "ולקחתם לכם ביום...

שלוש החנוכות של חודש כסליו

חנוכת בית המקדש אשר התרחשה בימי החשמונאים בכ"ה בכסלו – ידועה היא ומפורסמת. ידועה גם החנוכה הראשונה שאף זמנה...

התשועות של חנוכה והשוואתם לשאר החגים

הקדמה חנוכה נראה כחג הכי פחות חשוב: הוא אינו נזכר בתנ"ך, אין לו מסכת במשנה, אפילו לא פרק במשנה, ואפילו לא...

חנוכה: התגלות אהבת ד' אלינו והתגלות אהבתנו את ד'

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות רבים בדברי חז"ל. אבל כאשר משוים את המקורות המפורסמים שעוסקים...

חנוכת המזבח - תכלית המלחמות

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות רבים בדברי חז"ל. אבל כאשר משוים את המקורות המפורסמים שעוסקים...

מדוע בחנוכה ופורים אומרים "על הניסים", ולא אומרים "יעלה ויבוא"?

הקדמה ידוע שבכל החגים שציוותה התורה, וכן בראש חדש אומרים "יעלה ויבא", ואילו בחנוכה ובפורים, שהם מדרבנן,...

בית חשמונאי ובית דוד

החשמונאים – מלכות שלא מבית דוד הרמב"ן בפירושו לפסוק: "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" מפרש שזהו ציווי...

פרי הארץ

ט"ו בשבט | בחמישה מיני פרות נשתבחה ארץ ישראל. באמצעות הקבלתם לחמש מדרגות שבנפש האדם ננסה לעמוד על ייחודו של...

זכר עמלק

פרשת תצוה, פרשת זכור | התורה מתארת את פגיעתו של עמלק במילים "אשר קרך בדרך". מה באמת קרה לנו במפגש עם...

יסודות ה'מגיד' בתנ"ך

הפרשיות העומדות במרכז ההגדה סיפור יציאת מצרים שבהגדה מיוסד על שתי פרשיות בתנ"ך: נאום יהושע לישראל...

מדוע תקנו חז"ל שסיפור יציאת מצרים יהיה בנוי על פרשת "ארמי אובד אבי"?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו...

"חג המצות", "חג הפסח", ו"זמן חרותנו"?

מדוע חג הפסח מופיע בשמות שונים, בפסוקי התורה ובחז"ל, ומה המשמעות לכך?

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה...

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט אבלות על החורבן בימינו? נתבונן בשאלה זו ונציע ארבע דרכים...

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת מדרגות שונות באהבת ישראל, ונעמיק בהן כפי שהן נשקפות בחייהם...

כעיר שחברה לה יחדו

תשעה באב | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה? נתבונן בעיר חצויה המבקשת להיות...

עם ישראל ישאר לנצח ויגאל!

חלק א': מדוע קוראים הפטרה זו בשבת שלפני פסח? הקדמה כידוע, מנהג ישראל להפטיר בשבת שלפני פסח בספר מלאכי,...

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד היום בנֹב לעמֹד" כהפטרת יום העצמאות. כך נאמר בהפטרה: ישעיהו...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

ללמוד וללמד תנ"ך

הרב יעקב אריאל 8 שיעורים
סדרה

הרב שלמה אבינר על פרשיות בראשית

הרב שלמה אבינר 15 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר 9 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש בראשית

הרב אלי אדלר 14 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש בראשית

הרב איתן שנדורפי 68 שיעורים
סדרה

מאמרים לשולחן השבת - בראשית

הרב יואב אוריאל 14 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות בראשית

הרב יהושע שפירא 53 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

הרב נועם ונגרובר 7 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר בראשית - אורות מודיעין

הרב מאיר נאמן 4 שיעורים
סדרה

מאמרים לשולחן השבת - שמות

הרב יואב אוריאל 13 שיעורים
סדרה

הרב אבינר על פרשיות שמות

הרב שלמה אבינר 21 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר 12 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש שמות

הרב אלי אדלר 14 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש שמות

הרב איתן שנדורפי 65 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות שמות

הרב יהושע שפירא 34 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפרשה - חומש שמות

הרב נועם ונגרובר 4 שיעורים
סדרה

הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

הרב שלמה אבינר 10 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר 8 שיעורים
סדרה

מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הרב יואב אוריאל 10 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש ויקרא

הרב אלי אדלר 7 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש ויקרא

הרב איתן שנדורפי 39 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות ויקרא

הרב יהושע שפירא 27 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר 14 שיעורים
סדרה

מאמרים בחומש במדבר - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 9 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש במדבר

הרב אלי אדלר 4 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש במדבר

הרב איתן שנדורפי 43 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות במדבר

הרב יהושע שפירא 23 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

הרב נועם ונגרובר 5 שיעורים
סדרה

הרב שלמה אבינר על פרשיות במדבר

הרב שלמה אבינר 17 שיעורים
סדרה

מאמרים-פרשיות דברים

הרב ערן טמיר 6 שיעורים
סדרה

מאמרים בחומש דברים - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 7 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש דברים

הרב אלי אדלר 8 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש דברים

הרב איתן שנדורפי 41 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות דברים

הרב יהושע שפירא 18 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפרשה - חומש דברים

הרב נועם ונגרובר 8 שיעורים
סדרה

ספר יהושע עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם 24 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר יהושע

הרב איתן שנדורפי 38 שיעורים
סדרה

מפי כהן - על ספר יהושע

הרב שמעון כהן 46 שיעורים
סדרה

ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ושננתם 21 שיעורים
סדרה

מאמרים על ספר שופטים

הרב אלחנן בן נון 22 שיעורים
סדרה

שופטים, שמואל ורות - מהעדר מלכות לבניינה

הרב יואב אוריאל 9 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר שופטים

הרב איתן שנדורפי 15 שיעורים
סדרה

מפי כהן - על ספר שופטים

הרב שמעון כהן 5 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ושננתם 31 שיעורים
סדרה

פירושים והערות על ספר שמואל א

הרב צבי שוויגר 17 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר שמואל א

הרב איתן שנדורפי 25 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א בעיון

הרב יחזקאל קופלד 33 שיעורים
סדרה

בין עלי לשמואל

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
סדרה

בין שאול לדוד

הרב מנחם שחור 5 שיעורים
סדרה

פירושים והערות על ספר שמואל ב

הרב צבי שוויגר 13 שיעורים
סדרה

בין דוד לשלמה

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
סדרה

מאמרים - שמואל ב

הרב איתן שנדורפי 14 שיעורים
סדרה

ספר שמואל ב' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ושננתם 12 שיעורים
סדרה

פירושים והערות על ספר מלכים א

הרב צבי שוויגר 9 שיעורים
סדרה

בין יהושפט לאחאב

הרב מנחם שחור 6 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר מלכים א

הרב יעקב ידיד 24 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר מלכים א

הרב איתן שנדורפי 11 שיעורים
סדרה

פירושים והערות על ספר מלכים ב

הרב צבי שוויגר 16 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר מלכים ב

הרב איתן שנדורפי 23 שיעורים
סדרה

ישעיהו בבקיאות

הרב דרור טוויל 30 שיעורים
סדרה

ספר ישעיהו

הרב יעקב ידיד 29 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר ישעיהו

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מאמרים על ספר ישעיהו

הרב עדיאל לוי 21 שיעורים
סדרה

ספר ירמיהו

הרב טוביה לפשיץ 59 שיעורים
סדרה

ירמיהו בבקיאות

הרב דרור טוויל 27 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר ירמיהו

הרב איתן שנדורפי 36 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

הרב יוסף הורוביץ 52 שיעורים
סדרה

מאמרים על ספר ירמיהו

הרב עדיאל לוי 4 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר יחזקאל

הרב איתן שנדורפי 7 שיעורים
סדרה

הושע בבקיאות

הרב דרור טוויל 7 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר הושע

הרב איתן שנדורפי 1 שיעורים
סדרה

יואל בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

עמוס בבקיאות

הרב דרור טוויל 5 שיעורים
סדרה

עובדיה בבקיאות

הרב דרור טוויל 1 שיעורים
סדרה

יונה בבקיאות

הרב דרור טוויל 1 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר יונה

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מיכה בבקיאות

הרב דרור טוויל 4 שיעורים
סדרה

נחום בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - ספר נחום

הרב יוסף הורוביץ 7 שיעורים
סדרה

חבקוק בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - ספר חבקוק

הרב יוסף הורוביץ 5 שיעורים
סדרה

צפניה בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - ספר צפניה

הרב יוסף הורוביץ 6 שיעורים
סדרה

זכריה בבקיאות

הרב דרור טוויל 7 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר זכריה

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מלאכי בבקיאות

הרב דרור טוויל 2 שיעורים
סדרה

תהלים בבקיאות

הרב דרור טוויל 10 שיעורים
סדרה

ביאורים על ספר תהלים

הרב לייב מינצברג 17 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר תהלים

הרב איתן שנדורפי 14 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר משלי

הרב איתן שנדורפי 14 שיעורים
סדרה

איוב בבקיאות

הרב דרור טוויל 21 שיעורים
סדרה

פירוש לספר איוב | הרב קלישר

הרב צבי הירש קלישר זצ"ל 42 שיעורים
סדרה

שיר השירים בבקיאות

הרב דרור טוויל 4 שיעורים
סדרה

מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

מאמרים על מגילת רות לקראת חג שבועות

הרב יואב אוריאל 11 שיעורים
סדרה

מאמרים - מגילת רות

הרב איתן שנדורפי 5 שיעורים
סדרה

קהלת בבקיאות

הרב דרור טוויל 7 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר קהלת

הרב איתן שנדורפי 2 שיעורים
סדרה

מאמרים - מגילת אסתר

הרב איתן שנדורפי 9 שיעורים
סדרה

דניאל בבקיאות

הרב דרור טוויל 7 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר דניאל

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

עזרא ונחמיה בבקיאות

הרב דרור טוויל 12 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר עזרא

הרב טוביה לפשיץ 13 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר נחמיה

הרב טוביה לפשיץ 13 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר עזרא

הרב איתן שנדורפי 6 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר נחמיה

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

יחוסו של דוד בספר דברי הימים

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

מאמרים - דברי הימים א

הרב איתן שנדורפי 15 שיעורים
סדרה

מאמרים - דברי הימים ב

הרב איתן שנדורפי 33 שיעורים
סדרה

יג מידות הרחמים

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

המלכות והנבואה בישראל

הרב יואב אוריאל 16 שיעורים
סדרה

הלבנון

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

השוואות בין דוד המלך לגדולי התנ"ך

19 שיעורים
סדרה

בין דן ליהודה

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
סדרה

מקומות בתנ"ך

הרב יואב אוריאל 1 שיעורים
סדרה

השראת השכינה, הקטורת ויום הכיפורים

הרב יואב אוריאל 2 שיעורים
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

הרב יוסף הורוביץ 12 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות בראשית

הרב יואב אוריאל 21 שיעורים
סדרה

מאמרים - הפטרות בראשית

הרב איתן שנדורפי 2 שיעורים
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הרב יוסף הורוביץ 10 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות שמות

הרב יואב אוריאל 16 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות שמות

הרב איתן שנדורפי 4 שיעורים
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

הרב יוסף הורוביץ 7 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות ויקרא

הרב יואב אוריאל 12 שיעורים
סדרה

דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

הרב יוסף הורוביץ 8 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות במדבר

הרב יואב אוריאל 17 שיעורים
סדרה

מאמרים - הפטרות במדבר

הרב איתן שנדורפי 1 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות דברים

הרב יואב אוריאל 10 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות המועדים

הרב יואב אוריאל 24 שיעורים
שיעור

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך

שלושת עקרונות היסוד בלימוד תנ"ך בדיון הנוקב ביחס...
הרב ערן טמיר
שיעור

הרב זלמן מלמד על לימוד תנ"ך

שיעור

שיעור קומה

במאמר זה, מבאר הגרי"ל בלוך כי לכל אדם בכל דור יש...
שיעור

הדרך הנכונה ללמד תנ"ך

בשיחה למחנכים פורס הרב קוטלר את הגישה הראויה...
הרב אהרון קוטלר זצ"ל