הרב אבינר על פרשיות שמות

מיחידים לעם - מבראשית לשמות

בספר שמות מתוארת הפיכתם של ישראל לעם. כך מתבררת החשיבות של הופעת ישראל דווקא כעם ולא כיחידים קדושים.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

גם במהלך הגאולה ישנם נסיגות

בשתי המילים 'פקד פקדתי' מתאר הקב"ה את תהליך הגאולה כתהליך ארוך, ואפילו נראה כאילו הוא נסוג, וכך ניתן ללמוד על...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

הנה עם בני ישראל

פרשת וארא | בפסוקים הראשונים בפרשה מראה הקב"ה למשה את ההבדל בין מעלת האבות למעלה שעתידה להתגלות בעם ישראל....

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

עושר כבוד וגבורה בבניין ישראל

פרשת בא | מדוע כה חשוב הציווי לקחת ממצרים את כלי הכסף וכלי הזהב, עד שהתורה חוזרת על כך ארבע פעמים מאז ימי...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

הקשיית לב פרעה

פרשת בא | כיצד ניתן להבין להבין מבחינה מוסרית ואמונית שהקב"ה הקשה את לב פרעה ולאחר מכן העניש אותו על כך? דרך...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

בני בכורי ישראל

פרשת בא | מדוע מכת בכורות נחשבת למכה המרכזית מבין כולן? מכה זו מבררת את המעמד והתפקיד המיוחד של עם ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

עבודת הנפש

פרשת בא | מצוות המצה מתארת את העבודה הנפשית הייחודית לימי הפסח, שעל היהודי לעשות

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?

פרשת בשלח | מדוע היתה ביקורת של הקב"ה על המלאכים? נברר מספר שיטות העוסקות בעניין זה.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

לא נחם אלוהים

פרשת בשלח | שלוש הסיבות שבגללן האריך ה' את דרכם של ישראל, מלמדות על שלושה צדדים מרכזיים שצריכים להיבנות בנפש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

אנוכי ה' אלוקיך

פרשת יתרו | כיצד נקיים הלכה למעשה את מצוות האמונה במציאות ה'?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

עשרת הדיברות

פרשת יתרו | תימצות התורה לעשרת הדיברות מחייב אותנו למבט מקיף ואחדותי על כל מצוות התורה, כנובעות מתוך שורש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

תן דעתך שלא תקלקל

פרשת יתרו | ישנו יסוד אחד החורז את כל עשרת הדיברות - החובה לשמר את ההוייה לכל רבדיה ולא לפגוע באף אחד...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

חוקים קדושים

פרשת משפטים | פירוט המצוות המופיע בפרשתנו, מעיד על ההבדל המהותי שבין ישראל לעמים

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

נתינה מלב טהור

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארת מדרגה חדשה של עבודת ה' - נדבת הלב. זוהי המדריגה השלימה והעליונה שתתגלה בבניין בית...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

הדרך לדבקות בד'

פרשת תרומה | השראת השכינה במשכן מעלה את הצורך לברר את המדריגות השונות של דביקות בקב"ה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

מסילת ההתקדמות של עובד ה'

פרשת תצווה | א.ואתה תצוה | ב.שמן למאור | ג.כתית | ד. הקשיים המלווים את התשובה | ה.אסור להתייאש | ו.התלהבות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

התורה עדות לישראל

פרשת תצווה | העובדה שדווקא משה רבינו מביא את הציווי על המשכן מעידה על חשיבות היחס להדרכתה של תורה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

עבודת ד' על טבעית

פרשת כי תשא | הטעות של חטא העגל מבארת את היחס הנכון הראוי לעולם הטבע בעבודת ה'

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

קדושת שבת וקדושת המשכן

פרשת ויקהל | הפסוקים הראשונים בפרשה מבארים את היחס בין קדושת המשכן לקדושת השבת

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

סיום מלאכת המשכן

פרשת פקודי | פרשה זו מלאה בעניינים טכניים על הקמת המשכן, אך יש מספר יסודות רוחניים ומידותיים שניתן ללמוד...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

כאשר ציווה ד'

פרשות ויקהל - פקודי | יבואר האם ציווי ד' הוא הטוב או שמא ד' מצווה לנו שנעשה את הטוב, וכן מדוע בניין בית המקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מיחידים לעם - מבראשית לשמות

בספר שמות מתוארת הפיכתם של ישראל לעם. כך מתבררת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

גם במהלך הגאולה ישנם נסיגות

בשתי המילים 'פקד פקדתי' מתאר הקב"ה את תהליך הגאולה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הנה עם בני ישראל

פרשת וארא | בפסוקים הראשונים בפרשה מראה הקב"ה למשה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

עושר כבוד וגבורה בבניין ישראל

פרשת בא | מדוע כה חשוב הציווי לקחת ממצרים את כלי...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הקשיית לב פרעה

פרשת בא | כיצד ניתן להבין להבין מבחינה מוסרית...
הרב שלמה אבינר
שיעור

בני בכורי ישראל

פרשת בא | מדוע מכת בכורות נחשבת למכה המרכזית מבין...
הרב שלמה אבינר
שיעור

עבודת הנפש

פרשת בא | מצוות המצה מתארת את העבודה הנפשית...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?

פרשת בשלח | מדוע היתה ביקורת של הקב"ה על המלאכים?...
הרב שלמה אבינר
שיעור

לא נחם אלוהים

פרשת בשלח | שלוש הסיבות שבגללן האריך ה' את דרכם של...
הרב שלמה אבינר
שיעור

אנוכי ה' אלוקיך

פרשת יתרו | כיצד נקיים הלכה למעשה את מצוות האמונה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

עשרת הדיברות

פרשת יתרו | תימצות התורה לעשרת הדיברות מחייב אותנו...
הרב שלמה אבינר
שיעור

תן דעתך שלא תקלקל

פרשת יתרו | ישנו יסוד אחד החורז את כל עשרת הדיברות...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חוקים קדושים

פרשת משפטים | פירוט המצוות המופיע בפרשתנו, מעיד על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

נתינה מלב טהור

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארת מדרגה חדשה של עבודת ה'...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הדרך לדבקות בד'

פרשת תרומה | השראת השכינה במשכן מעלה את הצורך לברר...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מסילת ההתקדמות של עובד ה'

פרשת תצווה | א.ואתה תצוה | ב.שמן למאור | ג.כתית |...
הרב שלמה אבינר
שיעור

התורה עדות לישראל

פרשת תצווה | העובדה שדווקא משה רבינו מביא את...
הרב שלמה אבינר
שיעור

עבודת ד' על טבעית

פרשת כי תשא | הטעות של חטא העגל מבארת את היחס...
הרב שלמה אבינר
שיעור

קדושת שבת וקדושת המשכן

פרשת ויקהל | הפסוקים הראשונים בפרשה מבארים את היחס...
הרב שלמה אבינר
שיעור

סיום מלאכת המשכן

פרשת פקודי | פרשה זו מלאה בעניינים טכניים על הקמת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כאשר ציווה ד'

פרשות ויקהל - פקודי | יבואר האם ציווי ד' הוא הטוב...
הרב שלמה אבינר