הרב יואב אוריאל

רצף נבואות הקץ בתנ"ך

נבואות ה' קדמו באופן מערכתי להיסטוריה. בשיעור זה נערוך סקירה קצרה של כל תקופת התנ"ך ונגלה כי לכל תקופה...

כ - 70 דק'

הטווח הארוך של ההתמודדות עם פלשתים

הקדמה ההישרדות של הפלשתים והטווח הארוך שבו הם מהווים אויב קשה ומר לישראל, מפליאה ביותר. אין שום עם שהוא...

ברכת הגשם ומעמד הגשם בבריאה

בשיעור זה נופתע לגלות עד כמה מרכזי תפקידו של הגשם בתוך הבריאה

ירושלים מצילה את שבעים האומות

שבעים שמות יש לירושלים כנגד שבעים אומות העולם. במאמר זה נעקוב אחר פרשה היסטורית מרתקת: שבעים אומות העולם כמעט...

טבלת תהליכי החורבן

ציר זמן - תקופת ישעיהו וירמיהו |

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר לחטוא?

השאלות הקשות של ספר יונה

בשיעור זה ננסה להעמיד את יסודות ספר יונה. נעמוד על שאלות קשות - מוכרות יותר ופחות, ונעמיד יסודות למבט חדש על...

כ-60 דק'

הקדמה למגילת איכה

מדוע כתב ירמיהו הנביא את מגילת הקינות על חורבן המקדש, עוד לפני החורבן? ביאור הנושא הכללי של המגילה, וסדר...

כח התשובה של מגילת איכה

כתיבת מגילת איכה בספר ירמיהו (לו א-ג) מתואר ציווי ה' לירמיהו לכתוב מגילה בשנה הרביעית למלך יהויקים, כשמונה...

קהלת - מן החול לקודש

בטרם נחרוץ משפט על העמדה הפסימית של קהלת על החיים, הבה נעיין בדיוק ובפירוט בדבריו, בליווי המדרשים והמפרשים:...

כ - 70 דק'

מי אמר שלא תהיה גלות נוספת?

האם עלולה להיות גלות נוספת? בתנ"ך נמצאים יעודים רבים ומגוונים בהם מתנבאים הנביאים על הגאולה העתידה. צרות...

אין עוד גלות לאחר הגאולה העתידה

האם יתכן כי לאחר שהגאולה העתידה מגיעה, ישראל יחטאו שוב, ויובילו את עצמם לגלות נוספת? אם היו שתי גאולות...

פלאי נבואות הגאולה

פלאי נבואות קיבוץ הגלויות – הדמוגרפיה בארץ ישראל מאמר זה עוסק בנבואות קיבוץ הגלויות של הנביאים לפרטיהן....

עשרת העיקרים של מלחמת גוג ומגוג

מצינו בנביאים תיאור משותף של מלחמה קשה שתהיה בעתיד, בעידן הגאולה. מלחמה זו עתידה להיות מן הקשות שחוו ישראל...

מיהו מנסח הנבואות

מיהו מנסח הנבואות – הקב"ה או הנביא? הנבואה היא תופעה פלאית – בה מגלה אדם בדיבור פיו את דברו ורצונו של מלך...

הנבואה - משמים לארץ

הנבואה באה ממקור כה עליון, ואנו רחוקים ממנה מאד. ועם זאת שבילי הנבואה מגיעים עד לאזני בשר ודם. טעימה מתוך...

הקדמה ראשונה לנביאים אחרונים

ממתי קוראים לנביאים שמישעיהו והלאה 'נביאים אחרונים'? מהו המאפיין של נבואתם?

הקדמה שניה לנביאים אחרונים - תקופתם ופעולתם

בנקודה ההיסטורית שבין הנביאים הראשונים לנביאים האחרונים חלו בעם ישראל מספר משברים חמורים - משברים לאומיים...

מערכת נבואות הקץ בתנ"ך

בשיעור זה נערכת סקירה כלל תנ"כית המגלה כי לאורך כל ההיסטוריה התנ"כית קדמו הנבואות למאורעות. לפני כל תקופה...

67 דק'

מה ה' מגלה לנביאים?

בשיעור זה נעסוק בשאלת יסוד: האם הנביאים יודעים בנבואה רק את הנבואות המסויימות שאותן הם נשלחים לומר, או שמא הם...

הקדמה לתופעת ארבע המלכויות

מכל התנ"ך, רק בספר דניאל ניתן מקום לתופעה עקבית ומתמשכת של שלטון ארבע המלכויות על העולם. בשיעור זה נבאר כיצד...

46 דק'

מעמדם ותפקידם של הכהנים

סיבות דחיית הבכורות והבחירה בכהנים. וכן: מהם התפקידים של הכהנים מלבד השירות והעבודה בבית המקדש?

שלוש דרכי הכהונה של בני אהרון

אצל בני אהרון התגלו שלוש שיטות שונות לגבי הדרך שבה צריכה להנהיג הכהונה את עם ישראל. בשיעור זה נסקור את שלושת...

איסור ההקרבה בבמות

ההוראה העקבית של התורה נגד הבמות אחת מן הדרכים הראשיות של עבודת ה' בתנ"ך היא הקרבת הקרבנות. כבר מראשית...

המלכות בישראל ומלכות דוד

ייחודה של המלכות בישראל תפקיד המלך האנושי כפתיחה להבנת עניין המלכות בישראל, יש לברר מדוע כלל יש מלכים...

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי מתואר תהליך מיוחד של קרבת ה' אל ישראל, ושל תשובת ישראל אל...

סדר בסליחות

על פי המנהג הרווח, נפתחות הסליחות [של עדות אשכנז] במקבץ פסוקי שבח לקב"ה הלקוחים ברובם מספר תהלים. כהקדמה...

סודו של ראש השנה

ראש השנה לאחר שלושת הרגלים, אשר עניינם מבואר בפסוקים בפרשת אמור ובמקומות נוספים, מופיע יום עלום ונסתר. כל...

סוכות – החג של ארץ ישראל

סוכות | האם אין חג על הכניסה לארץ בימי יהושע? כבר במבט ראשון על שלושת הרגלים ברור כי שלושתם יוסדו על בסיס...

שלוש החנוכות של חודש כסליו

חנוכת בית המקדש אשר התרחשה בימי החשמונאים בכ"ה בכסלו – ידועה היא ומפורסמת. ידועה גם החנוכה הראשונה שאף זמנה...

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה בנס הקבוע של הנר המערבי במנורת המשכן והמקדש. בשיעור זה...

משמעות נחלת ארץ ישראל וסדר הנחלות בארץ

שיעור לטו בשבט | לעיתים נראה כי לאחר כיבוש הארץ, חלוקת הנחלות היא שלב קל של חלוקת שלל בלבד. אך אין זה כך -...

יסודות ה'מגיד' בתנ"ך

הפרשיות העומדות במרכז ההגדה סיפור יציאת מצרים שבהגדה מיוסד על שתי פרשיות בתנ"ך: נאום יהושע לישראל...

מהותה וייעודה של סדום

לאיזור סדום ועמורה יש ייעוד נשגב. אך בצד ייעוד זה עלול איזור זה להידרדר לרשעה נוראה.

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא במחלוקת קבועה איתם לאורך פרשיות בראשית?

כ - 45 דק'

היעוד הנשגב של שמשון

מה היה קורה לו היה מתממש היעוד של שמשון ומה קרה שלא זכינו לכך.

כ-70 דק'

פילגש בגבעה - לידה חדשה

זווית מבט חדשה ומפתיעה על מעשה פילגש בגבעה - כיצד שבט בנימין עבר מהפך לטובה בפרשה זו? ומהו סוד איטרות היד של...

כ-70 דק'

הולדת המלכות מכח אמונת חנה

הפטרת יום א של ראש השנה | האמונה של חנה המילים האחרונות בספר שופטים הן: "בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ...

הקדמות למעשה דוד ובת שבע

א. מעשה בת שבע כהמשך למעשה תמר ורות ישנם מקרים קיצוניים שבהם מתברר עד כמה מלכות דוד עליונה ומתנשאת מעל דרכי...

אבל בית מעכה

סקירה על העיר המקראית - אבל בית מעכה. שמה, מעמדה בארץ ישראל, קורותיה, ומרד שבע בן בכרי שהתחולל בה

הגישה הראויה ללימוד תנ"ך

שאלה זו היא המשך לשאלה הקודמת [לחץ כאן למעבר] תודה לרב. שואל שוב. אחד המקורות שלכם למשל הוא דברי אור החיים הק' שאומר שלהלכה א"א לחלוק על חז"ל אך בדרשות אפשר. רואים שלא מחויבים ללכת עם חז"ל. בהקדמת הראב"ע לתורה גם הולך בכיוון זה ואפילו יותר חריף שדרשות חזל לרוב הם לילדים ואפשר לדרוש כל דבר ומצד שני בודאי שיש סודות עליונים אך זה לא קשור לפשט. זכור לי שגם הר"י אברבנאל הולך לפעמים בדרך זו גם באחת מהקדמותיו לנביאים שיש נביאים שלא ידעו קרוא וכתוב או לא ידעו את כל התורה כמדומני. רואים שכל אלו (וישנם עוד) סוברים או שגדולי התנ"ך לא כ"כ רחוקים מאיתנו (פחות מסתבר) או שכשאנו לומדים תנ"ך זה כמובן מתוך ידיעה שזהו דבר השם והם גדולים אך גם הם נפלו שהרי לא כתבו שחטאו דוקא במשהו עליון ודק וזה חשש ששייך רק לגדולי עולם אלא כתבו כפשוטו. שאלתי היא: האם על אף המקורות שהבאתם אנו רואים שיש שיטה נוספת אצל גדולי ישראל לאורך הדורות שבצורה הטובה שלה אפשר לומר שהסברה היא שהתורה באה ללמד אותנו מצוות ומוסר, ולכן ניתן -כאשר התורה עושה זאת-לדבר על חטאי הראשונים כדי ללמוד על עומק הדין (מסל"ש פרק ד) או כמה צריך להזהר מהיצר וכל מיני מוסרים מועילים. ואין בזה שום בעיה אם אדם יאמר שדוד הע"ה חטא ביצרא דעריות וצריך להזהר וגדולה תשובה וכו וכו. ושתי הדרכים נכונות ומיניה ומיניה יתקלס עילאה. ולכן מי שאומר שהאבות חטאו כמו שאנו חוטאים אך תראה שהם המשיכו לעבוד את השם ועשו תשובה כמו אצל משה שאף אחד לא נמנע לדבר על חטאו שכעס או חסרון אמונה או ביטחון אע"פ שאין גדול ממשה והיה כל רגע בדבקות עליונה. זה לא סותר. מה הראיה החזקה לכך שהדרך המוצגת באתר היא הנכונה ולא אחרת? או שכוונתכם לומר רק על דרך האפשר, וכמובן שישנם עוד דרכים. שוב תודה רבה לרב וסליחה על האריכות.

הרב יואב אוריאל

עוד בענין הגישה ללימוד תנ"ך

תודה רבה לרב על התשובה. בשאלה אלף - עשה לי סדר תודה. בשאלה בית - כתבתי שפחות מסתבר שהם אנשים נמוכים. ובכל זאת אם הרב יוכל אשמח להסבר של האברבנאל על חטא דוד ובת שבע שם הוא מפרש שדוד המלך חטא בחטא נורא שלא אני ולא הרב שלי חטאנו בו על כל פרטיו כולל נסיון העלמת החטא ע"י הזמנת אוריה לחזור לביתו ולהיות עם אשתו. האברבאנל שם דוחה את דברי רב שמואל בר נחמני ע"פ הגמ' שהיה מהפך בזכותו כי בא מבית דוד וכן את ראייתו של רשבר"נ מ "ויהי דוד בכל דרכיו משכיל והשם עימו". ואומר לסיכום שדוד המלך עשה תשובה אדירה וה' סלח לו. יוצא מדבריו שגם אם אני או הרב שלי לא היינו עושים חטא כזה אפשר לומר שה' גילה לנו שדוד המלך חזר למדרגתו הראשונה לפני החטא כי היה ענו גדול ובעל תשובה אדיר וממנו ילמדו כולם לדורות על עוצמת התשובה. ואם כן צדקת, כבוד הרב, שלא אלמד ממישהו שיחטא בא"א אף אם יעשה תשובה אך אם הקב"ה יעיד דרך המציאות והבחירה בזרעו שתיקן את חטאו, וכעת הוא בעיני השם לא פחות מלפני החטא- אזי אחזור ללמוד ממנו. עפ"ז אפשר לומר שהכל כפשוטו-כולל הכל : מות הילד, בחירת שלמה כממשיך,בחירת זרע דוד ודוד מלך ישראל חי וקיים. אשמח לשמוע את דעת הרב. שוב סליחה על האריכות ותודה רבה.

הרב יואב אוריאל

ביאור הכלל: 'כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו'

שלום וברכה ב"ה למדתי בבית מדרש שלומד תנך בגובה הנשמה, שלא מייחס לגדולי ישראל נטיות כשלנו, אלא שראשונים כמלאכים. שמעתי הרבה שכשמדברים על סוגיית דוד ובת שבע, אומרים "היית מתאר לך את הרב שלך, או את אבא שלך חוטאים בחטא כזה, ק"ו על דוד", לכאורה זה באמת מובן, אבל אנו מוצאים בגמרא בקידושין שהקב"ה זימן לר' עקיבא יצר עריות, שר' עקיבא היה חוטא לולי הקב"ה הצילו, ויש שם עוד סיפורים מעין זה בגמרא, איך אפשר להבין שר' עקיבא כמעט וחטא, ולולי שהצילו הקב"ה היה חוטא. האם יכול להיות, שאנו לא יכולים לתאר לעצמינו את כוח היצר הרע שהיה פעם, כך שאין אפשרות להשוות את זה בכלל לנסיוננו, ואולי באמת דוד חטא בזה, והתורה רצתה להראות לנו את התשובה הגדולה שעשה דוד. ואולי אף אם זה מידי מרחיק לכת, כן אפשר לומר שהקב"ה גרם וסייע לו לחטוא, מעין מה שעשה לר' עקיבא, וזה משום שתשובה זה דבר לכתחילה, ויש שלוש חטאים שהיו מוכרחים לקרות כדברי הגמרא, על חטא אדם הראשון, חטא העגל וחטאו של דוד, ולכן הקב"ה גרם ליצר הרע שישלוט בדוד עד כדי כך שחטא. משום שתשובה זה דבר שלכתחילה. ומה כוונת הגמרא בע"ז שלא דוד היה ראוי לאותו חטא אלא למה חטא, כדי לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד? אשמח לתשובה מורחבת, ואם אפשר גם להתייחס למה כוונת המשפט "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו

הרב יואב אוריאל

עבודה זרה וגאוה

לרבני בני ציון שלום וברכה! שאלתי היא כללית, אך אגש אליה דרך נקודה פרטית. בספר ישעיהו פרק ב' ישנה נבואה חריפה כנגד הגאווה, 'יום לה' על כל גאה ורם' וכו', מתוך הפרק משתמע די במפורש שגאווה זו, שהגיעה מתוך רוב עושר, הובילה לחטאי עבודה זרה 'ותמלא ארצו כסף וזהב... ותמלא ארצו אלילים'. וכן בהמשך הפרק כתוב שלעתיד לבוא, ביום שבו ישברו כל הכוחות שבעולם, המגדלים החומות הבצורות וכו', עד ונשגב ה' לבדו - ובני האדם יעזבו את אלילי הכסף והזהב שלהם. דהיינו, כאשר תיפסק הגאווה יפסיקו גם חטאי עבודת האלילים. אף חז"ל אומרים שהמתגאה כעובד עבודה זרה, ורואים שהם ראו את הגאווה כשורש של עבודה זרה. שאלתי היא: מה הקשר בין גאווה לעבודת אלילים? אנחנו מכירים עבודת אלילים שמגיעה מתוך טפשות וסכלות (כבישעיה מד - חציו שרפתי במו אש וכו'), או שמגיעה מתוך דמיונות כוזבים, ורצון לפגוש דבר מציאותי, תמונה סמל ודמות כדי לפגוש את האלוקות, מצינו גם עבודה זרה שמגיעה מתוך טעויות שכליות (כדור אנוש לפי הרמב"ם) ואף עבודה זרה שמגיעה מתוך שפלות חומרית, יין זנות, ולא עבדו ישראל עבודת אלילים אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה, וכו' וכו', ונוסף על כל זה ישנו 'יצר של עבודה זרה' כעין יצר של עריות, השפעת אומות העולם, ועוד, וכמובן שיש סיבות רבות ושגרמו לעם לעבוד עבודת אלילים. אך לא הבנתי די הצורך מדוע הגאווה נתפסת כדבר הגורם לעבודת אלילים. אני מבין שגאווה גורמת לכפירה בכל מציאות אלוקית, 'ורם לבבך - ושכחת את ה' אלוהיך', אמירת כוחי ועוצם ידי גורם לאדם לחשוב שהוא מנהל את העולם ולא כוח עליון אלוקי. אמנם לא הבנתי מדוע הגאווה תגרום לאדם לכפור בקב"ה ולבחור לשעבד את עצמו לאלילים, הרי עדיין הוא משעבד את עצמו לכוחות אחרים, וא"כ לא נעשה חופשי ועצמאי מכוח היותו עובד עבודה זרה, ואדרבה הוא עכשיו משתחווה לדבר פחות ושפל, א"כ, מדוע גאוותו של האדם גורמת לו להשתעבד לעבודת אלילים? אודה לתשובה בעניין זה.

הרב יואב אוריאל

שאלת איסור הבמות

שלום עליכם כיצד ניתן להבין את השוני ביחס להקרבה בבמות בחומשי התורה. בשמות פרק כ נאמר (כא) מִזְבַּ֣ח אֲדָמָה֘ תַּעֲשֶׂה־לִּי֒ וְזָבַחְתָּ֣ עָלָ֗יו אֶת־עֹלֹתֶ֙יךָ֙ וְאֶת־שְׁלָמֶ֔יךָ אֶת־צֹֽאנְךָ֖ וְאֶת־בְּקָרֶ֑ךָ בְּכָל־הַמָּקוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אַזְכִּ֣יר אֶת־שְׁמִ֔י אָב֥וֹא אֵלֶ֖יךָ וּבֵרַכְתִּֽיךָ  היינו שכל אדם יכול לבנות מזבח בכל מקום בו יחפוץ. לאחר מכן בויקרא יז הדבר נאסר ויש חובה להביא כל זבח אל פתח אוהל מועד. שם בפרשיה מופיעות שתי סיבות 1. שלא יקריבו לשעירים 2. שזריקת הדם על המזבח תכפר עליהם. מה פשר כל סיבה, ולמה צריך שתיים שונות? לסיום נראה מדברים יב שבזמן המדבר העם היה מזבח בבמות ואדרבה נראה שהדבר לגיטימי! (ח) לֹ֣א תַעֲשׂ֔וּן כְּ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר אֲנַ֧חְנוּ עֹשִׂ֛ים פֹּ֖ה הַיּ֑וֹם אִ֖ישׁ כָּל־הַיָּשָׁ֥ר בְּעֵינָֽיו:  (יג) הִשָּׁ֣מֶר לְךָ֔ פֶּֽן־תַּעֲלֶ֖ה עֹלֹתֶ֑יךָ בְּכָל־מָק֖וֹם אֲשֶׁ֥ר תִּרְאֶֽה: (יד) כִּ֣י אִם־בַּמָּק֞וֹם אֲשֶׁר־יִבְחַ֤ר יְקֹוָק֙ בְּאַחַ֣ד שְׁבָטֶ֔יךָ שָׁ֖ם תַּעֲלֶ֣ה עֹלֹתֶ֑יךָ וְשָׁ֣ם תַּעֲשֶׂ֔ה כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י מְצַוֶּֽךָּ:  איך ניתן להבין את הפסוקים השונים וכיצד יש להבין את הסתירות ביניהם?

הרב יואב אוריאל
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

מקומות בתנ"ך

הרב יואב אוריאל 1 שיעורים
סדרה

בבל מול ירושלים - בקעה מול הר גבוה

הרב יואב אוריאל 2 שיעורים
סדרה

דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

הרב יואב אוריאל 43 שיעורים
סדרה

מבט מגבוה על חומש בראשית

הרב יואב אוריאל 10 שיעורים
סדרה

דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הרב יואב אוריאל 41 שיעורים
סדרה

מבט מגבוה על חומש שמות

הרב יואב אוריאל 13 שיעורים
סדרה

מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הרב יואב אוריאל 24 שיעורים
סדרה

חומש ויקרא - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הרב יואב אוריאל 30 שיעורים
סדרה

ספר במדבר - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 1 שיעורים
סדרה

מתקרבים לפרשה - סרטונים קצרים

הרב יואב אוריאל 5 שיעורים
סדרה

דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

הרב יואב אוריאל 27 שיעורים
סדרה

הקדמה לספר דברים

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

חומש דברים - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 1 שיעורים
סדרה

מתקרבים לפרשה - סרטונים על פרשיות השבוע

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

הלבנון

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

ספר יהושע כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 15 שיעורים
סדרה

שופטים, שמואל ורות - מהעדר מלכות לבניינה

הרב יואב אוריאל 9 שיעורים
סדרה

ספר שופטים כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 36 שיעורים
סדרה

ספר שמואל א - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 17 שיעורים
סדרה

המלך בישראל

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

ספר ישעיהו - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 24 שיעורים
סדרה

ספר ירמיהו - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 13 שיעורים
סדרה

ירמיהו ופועלו

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

שיעורים על יחזקאל - בית המדרש לתנ"ך

הרב יואב אוריאל 24 שיעורים
סדרה

ספר יחזקאל - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 16 שיעורים
סדרה

ספר הושע - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 6 שיעורים
סדרה

מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

מאמרים על מגילת רות לקראת חג שבועות

הרב יואב אוריאל 11 שיעורים
סדרה

מגילת איכה - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 5 שיעורים
סדרה

מאמרים - מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

מבט כללי על מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

שיעורים על דניאל - בית המדרש לתנ"ך

הרב יואב אוריאל 9 שיעורים
סדרה

ספר דניאל - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 1 שיעורים
סדרה

יחוסו של דוד בספר דברי הימים

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

יחסי ישראל והגויים בגאולה

הרב יואב אוריאל 5 שיעורים
סדרה

השינויים במבנה ארץ ישראל בזמן הגאולה

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

יג מידות הרחמים

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

המלכות והנבואה בישראל

הרב יואב אוריאל 16 שיעורים
סדרה

מי הם נביאי השקר?

הרב יואב אוריאל 2 שיעורים
סדרה

המסע אל ירושלים

הרב יואב אוריאל 8 שיעורים
סדרה

השראת השכינה, הקטורת ויום הכיפורים

הרב יואב אוריאל 2 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות בראשית

הרב יואב אוריאל 21 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות שמות

הרב יואב אוריאל 16 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות ויקרא

הרב יואב אוריאל 12 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות במדבר

הרב יואב אוריאל 17 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות דברים

הרב יואב אוריאל 10 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות המועדים

הרב יואב אוריאל 24 שיעורים
סדרה

יאשיהו המלך הצדיק ומותו

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
שיעור

רצף נבואות הקץ בתנ"ך

נבואות ה' קדמו באופן מערכתי להיסטוריה. בשיעור זה...
הרב יואב אוריאל כ - 70 דק'
שיעור

הטווח הארוך של ההתמודדות עם פלשתים

הקדמה ההישרדות של הפלשתים והטווח הארוך שבו הם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברכת הגשם ומעמד הגשם בבריאה

בשיעור זה נופתע לגלות עד כמה מרכזי תפקידו של הגשם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירושלים מצילה את שבעים האומות

שבעים שמות יש לירושלים כנגד שבעים אומות העולם....
הרב יואב אוריאל
שיעור

טבלת תהליכי החורבן

ציר זמן - תקופת ישעיהו וירמיהו |
הרב יואב אוריאל
שיעור

'כל הגדול מחברו' - היצר הרע של הגדולים

האם נכון הוא שככל שאדם גדול יותר כן הוא עלול יותר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השאלות הקשות של ספר יונה

בשיעור זה ננסה להעמיד את יסודות ספר יונה. נעמוד על...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

הקדמה למגילת איכה

מדוע כתב ירמיהו הנביא את מגילת הקינות על חורבן...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כח התשובה של מגילת איכה

כתיבת מגילת איכה בספר ירמיהו (לו א-ג) מתואר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קהלת - מן החול לקודש

בטרם נחרוץ משפט על העמדה הפסימית של קהלת על החיים,...
הרב יואב אוריאל כ - 70 דק'
שיעור

מי אמר שלא תהיה גלות נוספת?

האם עלולה להיות גלות נוספת? בתנ"ך נמצאים יעודים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אין עוד גלות לאחר הגאולה העתידה

האם יתכן כי לאחר שהגאולה העתידה מגיעה, ישראל יחטאו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

פלאי נבואות הגאולה

פלאי נבואות קיבוץ הגלויות – הדמוגרפיה בארץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עשרת העיקרים של מלחמת גוג ומגוג

מצינו בנביאים תיאור משותף של מלחמה קשה שתהיה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מיהו מנסח הנבואות

מיהו מנסח הנבואות – הקב"ה או הנביא? הנבואה היא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנבואה - משמים לארץ

הנבואה באה ממקור כה עליון, ואנו רחוקים ממנה מאד....
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקדמה ראשונה לנביאים אחרונים

ממתי קוראים לנביאים שמישעיהו והלאה 'נביאים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקדמה שניה לנביאים אחרונים - תקופתם ופעולתם

בנקודה ההיסטורית שבין הנביאים הראשונים לנביאים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מערכת נבואות הקץ בתנ"ך

בשיעור זה נערכת סקירה כלל תנ"כית המגלה כי לאורך כל...
הרב יואב אוריאל 67 דק'
שיעור

מה ה' מגלה לנביאים?

בשיעור זה נעסוק בשאלת יסוד: האם הנביאים יודעים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקדמה לתופעת ארבע המלכויות

מכל התנ"ך, רק בספר דניאל ניתן מקום לתופעה עקבית...
הרב יואב אוריאל 46 דק'
שיעור

מעמדם ותפקידם של הכהנים

סיבות דחיית הבכורות והבחירה בכהנים. וכן: מהם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלוש דרכי הכהונה של בני אהרון

אצל בני אהרון התגלו שלוש שיטות שונות לגבי הדרך שבה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

איסור ההקרבה בבמות

ההוראה העקבית של התורה נגד הבמות אחת מן הדרכים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המלכות בישראל ומלכות דוד

ייחודה של המלכות בישראל תפקיד המלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר בסליחות

על פי המנהג הרווח, נפתחות הסליחות [של עדות אשכנז]...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סודו של ראש השנה

ראש השנה לאחר שלושת הרגלים, אשר עניינם מבואר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סודו של חג הסוכות

הרב יואב אוריאל
שיעור

סוכות – החג של ארץ ישראל

סוכות | האם אין חג על הכניסה לארץ בימי יהושע? כבר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלוש החנוכות של חודש כסליו

חנוכת בית המקדש אשר התרחשה בימי החשמונאים בכ"ה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משמעות נחלת ארץ ישראל וסדר הנחלות בארץ

שיעור לטו בשבט | לעיתים נראה כי לאחר כיבוש הארץ,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יסודות ה'מגיד' בתנ"ך

הפרשיות העומדות במרכז ההגדה סיפור יציאת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מהותה וייעודה של סדום

לאיזור סדום ועמורה יש ייעוד נשגב. אך בצד ייעוד זה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

היעוד הנשגב של שמשון

מה היה קורה לו היה מתממש היעוד של שמשון ומה קרה...
הרב יואב אוריאל כ-70 דק'
שיעור

פילגש בגבעה - לידה חדשה

זווית מבט חדשה ומפתיעה על מעשה פילגש בגבעה - כיצד...
הרב יואב אוריאל כ-70 דק'
שיעור

הולדת המלכות מכח אמונת חנה

הפטרת יום א של ראש השנה | האמונה של חנה המילים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקדמות למעשה דוד ובת שבע

א. מעשה בת שבע כהמשך למעשה תמר ורות ישנם מקרים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אבל בית מעכה

סקירה על העיר המקראית - אבל בית מעכה. שמה, מעמדה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

איך לומדים תנ"ך

שלום לרבנים! ביחס לגישה ללימוד תנ"ך. אם אני ניגש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הגישה הראויה ללימוד תנ"ך

שאלה זו היא המשך לשאלה הקודמת [לחץ כאן...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

עוד בענין הגישה ללימוד תנ"ך

תודה רבה לרב על התשובה. בשאלה אלף - עשה לי סדר...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מקורות על אזור אשדוד, אשקלון וקרית גת

שלום וכל הכבוד על האתר המדהים והחשוב הזה! אני רב...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

תנ"ך וארכאולוגיה

ב"ה איך יש להתייחס לפשט העובדות המסופרות בתנ"ך מול...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

ביאור הכלל: 'כל הגדול מחברו - יצרו גדול הימנו'

שלום וברכה ב"ה למדתי בבית מדרש שלומד תנך בגובה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

עונש המוות בעקבות אכילת עץ הדעת

אני מלמדת בקרוב על חטא אדם הראשון. ולשאלתי, כיצד...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

גניבת נשי האבות ונסיונות חטיפה נוספים

כיצד יש להבין את ירידת אברהם למצרים תוך בקשתו משרה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

פילגש בתנ"ך ובהלכה

ב"ה מה פירוש "פילגש"? מה ההגדרה שלה והאם זה מותר...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

"ערומים ולא התבוששו"

שלום לכבוד הרב. אמנם סוגיות "בראשית -נח" מכונות...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

נשיקת יעקב לרחל

שלום וברכה רציתי לשאול איך זה שיעקב נישק את רחל?...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הזכרת מעמד הר סיני בתנ"ך

שלום לכם מדוע לא מוזכר מעמד הר סיני בנביאים...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

רש"י הראשון על התורה והנ"ך

לפי הרשי הראשון כל מטרת התורה היא לתת את המצוות...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מדוע לא השלים יהושע את כיבוש הארץ?

מדוע יהושוע השאיר הרבה חלקים בא'י ללא כיבוש?
הרב יואב אוריאל
שו"ת

המלכים שהיכה יהושע - ומלך חברון

ביהושע פרק יב מנויים שלושים ואחד מלכים שהכה יהושע...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

תפקיד יהושע בפרשת המזבח

שלום וברכה. תודה רבה על המענה לשאלות ועל האתר...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

אי הכרתת הענקים מערי פלשתים

שלום הרב! בספר יהושוע , פרק יא פסוק כב כתוב-״לא...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

חזרת מעשה עתניאל ועכסה ביהושע ובשופטים

שלום רב מדוע ישנה חזרה כמעט זהה ביהושע ובשופטים על...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

איך הגיעו ישראל לשפל של פילגש בגבעה?

היאך עם ישראל הגיעו לשפל כ"כ גדול וחטאו בפילגש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

בקשת גדעון לאותות

שלום הרב. מדוע לקראת המלחמה עם מדיין גדעון מבקש את...
הרב יוסף שילר
שו"ת

ניצחון דוד את הארי והדוב

מדוע בתיאור של דוד הנלחם בארי ובדב הוא מציין שאחז...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

התחיה המפתיעה של עמלק

רציתי לשאול איך זה שעמלק הצליח כל כך לגדול מחדש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הרצון למנות מלך ומלחמת בני עמון

בשמואל א' פרק י"ב מוכיח שמואל את העם כל בקשתם מלך...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

וישסף שמואל את אגג

וישסף שמואל את אגג (שמו"א טו, לג) מה זה וישסף?...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מדוע הומלך שאול שלוש פעמים?

בס"ד מדוע שאול הומלך שלוש פעמים? תודה, בנימין
הרב יואב אוריאל
שו"ת

יהונתן בן שמעה אחי דוד

מדוע בשמואל ב פרק כא כתוב: "ויכהו יהונתן בן שמעה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

השבט שאליו השתייכה בת שבע

שלום וברכה. מאיזה שבט הייתה בת שבע לפני נישואיה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הריגת שבעת בני שאול בידי הגבעונים

שלום, איך ניתן להסביר לעצמנו ולילדים בכיתה ד' את...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

השיוך השבטי של נשות דוד

שלום וברכה. האם ידוע מה היה שבטה של אביגיל טרם...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הקדמות למעשה דוד ובת שבע

התחלתי ללמוד את מעשה דוד ובת שבע. איני יודע מהיכן...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מגמתו של אבנר בן נר

בשמואל ב ב מבואר שאבנר ידע שה' החליט שדוד יקח...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

המתת צאצאי שאול בידי הגבעונים

למה הסכים דוד לדרישת הגבעונים להמית 7 צאצאי שאול,...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

אליהו הנביא: מלמד זכות או חובה על ישראל?

בפרקי אליהו נראה ע"פ הפשט והמפרשים שהקב"ה מעביר את...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

לאיזו מלכות היה שייך שבט שמעון?

שלום רב, מי היו עשרת השבטים במלכות ישראל, הלא מלבד...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הניסים הפרטיים שעשה אלישע

בתחילת ספר מלכים ב' מופרטים הרבה סיפורים וניסים...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

עבודה זרה וגאוה

לרבני בני ציון שלום וברכה! שאלתי היא כללית, אך אגש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

ישעיהו כולו נחמה

שלום וברכה! חז"ל במסכת ב"ב אומרים שישעיהו כולו...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

תקופת עבודת הבעל

שלום וברכה! בספר הושע פרק ב', הנביא מוכיח את העם...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

התפקיד ההיסטורי של חגי הנביא

בס"ד שאלה לכבוד הרב יואב אוריאל. שמחתי מאד לקרוא...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

האם יש נבואה מפורשת המייעדת על ניצחון היהודים על המכבים?

האם יש נבואה מפורשת או קרוב למפורשת בתנ"ך המייעדת...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

למה היתה רעידת אדמה בימי עוזיהו?

איזה חטא בדיוק גרם לרעש בימי עוזיהו? האם רק בגלל...
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

בין פרשת ויקרא לפרשת צו

למדתי לאחרונה את פרשת צו והבחנתי שהיא תמונת ראי של...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

"ישמחו השמים ותגל הארץ" - מדוע הם שמחים?

אני קוראת בספר תהילים (צו) "ישמחו השמים ותגל...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

השתהות בועז

שאלה במגילת רות: מדוע בועז לא הציע את עזרתו לנעמי...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

שני החלומות על ארבע המלכויות

דניאל חולם שוב על ארבעת המלכויות (פרק ז). מדוע יש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הקץ של דניאל - חותם הקיצים בתנ"ך

בקשר לסוגיית חישובי הקץ בספר דניאל: א. יש לשאול:...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

האם זרובל הוא נחמיה?

כתוב בסנהדרין דף לח. שזרובבל ונחמיה הם אותו אדם,...
הרב יוסף שילר
שו"ת

שאלת איסור הבמות

שלום עליכם כיצד ניתן להבין את השוני ביחס להקרבה...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

חסרון ה'אורים ותומים' בבית שני

חזל אמרו שלא היו אורים ותומים בבית שני. להיכן הם...
הרב יוסף שילר
שו"ת

עונשם של דור המדבר

כתוב באיכה רבה (פתיחתא לג) ובירושלמי דף כו: (פ''ד...
הרב יוסף שילר
שו"ת

תולדות הכניסה לארץ: מדרום או ממזרח

שלום. לגבי כניסת בנ"י ישראל לארץ בשנת הארבעים....
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הציווי הכפול על משה לעלות להר העברים

אני לא מבין - אם הקב"ה ציווה את משה רבינו בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

רשימת המקומות בתחילת פרשת דברים

רציתי לשאול - על פי הפשט (ולא המדרשים ורש"י) מה...
הרב יואב אוריאל