כתובים

"בקשו פני"

דרך גדולה של עבודת ה' כלולה במילים "לך אמר לבי בקשו פני" | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

"כאייל תערוג"

עיון במזמור מב בתהלים - הכמיהה והציפייה אל בנין בית המקדש

כ - 70 דק'

כלו תפילות דוד

עיון במזמור עב בתהילים |

כ-51 דק'

תהלים עג - איוב קטן

למה התכוון דוד המלך כשאמר: "קינאתי בהוללים"? ולמה התכוון כששב ואמר: "עמל היא בעיני"? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

פליאה דעת ממני

עיון במזמור קל"ט בתהילים |

כ-70 דק'

מתן תורה על פי ספר תהלים

למתן תורה יש מקום מרכזי בספר תהלים. בפרקים רבים מוזכר מעמד נשגב זה. בשיעור זה נלמד מדוד המלך את המבט על...

כ - 70 דק'

הלל והללויה בתהלים ובתפילה

קבוצת הפרקים הנאמרת בהלל לצד קבוצת פרקי ה"ההללוי-ה" נאמרות שתיהן בזמנים שונים ובהקשרים שונים כחלק מהתפילה,...

כ - 70 דק'

תהלים עם פירוש פשט

הפרוש בנוי על הפשט בלבד. יש לראותו כהצעה וכ'חברותא' ללימוד העצמי

"לאדם מערכי לב"

בפסוק מספר משלי קיימים יסודות עבודת האדם מול אלוקיו. נעסוק בפירושים השונים של הפסוק והמסקנות העולות ממנו.

כ - 70 דק'

מסע אישי בספר משלי

בשיעור זה נעמוד על הדרכות שלמה המלך על דרכי קניית החכמה בספר משלי | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

עצת ה' ועצת היועצים בספר משלי

ננסה להבין את מקומם של העצות והיועצים אשר בספר משלי לעבודת ה' של האדם

כ-70 דק'

החסד והאמת בספר משלי

מתוך עיון בפסוקי ספר משלי - נברר את השקפת הספר על מושגי ה'חסד' מול ה'אמת' החוזרים בו, ונעמוד על הקשר הפנימי...

כ-70 דק'

"אלא משל היה"

לאורך ספר איוב נאמרים דברים קשים מפי איוב. בשיעור זה נעיין ב"נקודות הרתיחה" בין איוב לאלוקיו.

כ - 70 דק'

"אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש"

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו : יז. "האנוש מאלוק יצדק, אם מֵעֹשֵׂהו יטהר גבר. יח. הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו...

השטן בספר איוב ובתנ"ך

מי הוא ומהו השטן? מה תפקידו בתוך מלאכי מעלה? את התשובות לשאלות אלו נשאב מתוך ספר איוב ומתוך ההזכרות הנוספות...

כ - 70 דק'

איוב - יסורים של אהבה

סקירה על מהות הייסורים ותכליתם על פי ספר איוב |

כ-70 דק'

דומה דודי לצבי

כיצד יתכן שהרעיה אומרת לדוד שיברח כצבי? וכי היא לא חיכתה כה רבות לקרבתו?

כ - 70 דק'

שימני כחותם - המשל והנמשל בשיר השירים

שיר השירים מיוחד מכל המקרא בכך שיש לו דרש אך לא פשט. כך אומר הגרי"ד סולובייצ'יק. בשיעור זה נבאר את דרכי...

כ - 70 דק'

דבקותם של ישראל בקב"ה בשיר השירים

מסירות הנפש של ישראל שיר השירים הוא שיר האהבה הגדול בין ד' ובין כנסת ישראל (רש"י בהקדמתו לשיר השירים). אחת...

"למי הנערה הזאת?"

עיון במעשיה של רות השבה משדה מואב | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

סודה של מגילת רות

מהי הנקודה המרכזית העומדת מאחורי סיפורי המאורעות במגילת רות?

כ - 70 דק'

העין הטובה של בועז

העין הטובה של בעז מה חשבו אנשי בית לחם, כאשר רות הגיעה אליהם עם נעמי? מן הסתם הם חשבו: מי צריך את ה"שיקצה"...

בין אלימלך לבועז בהנהגת האומה

מחבר: הרב מנחם לוי | א. משבר המנהיגות ב. אישיותו של אבימלך אל מול מצב הדור הירוד. ג. דרך מנהיגותו של...

רות השבה משדה מואב

עיונים בדמותה של רות במבט של תורה |

כ - 70 דק'

התבוללות מולידה משיח

עיון במגילת רות |

כ-70 דק'

"צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי"

הקדמה נאמר בפרקנו (א, יח): "'צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי". נאמר על כך הסבר נפלא במדרש איכה. כדי להבין את דברי...

הקדמה למגילת איכה

מדוע כתב ירמיהו הנביא את מגילת הקינות על חורבן המקדש, עוד לפני החורבן? ביאור הנושא הכללי של המגילה, וסדר...

כח התשובה של מגילת איכה

כתיבת מגילת איכה בספר ירמיהו (לו א-ג) מתואר ציווי ה' לירמיהו לכתוב מגילה בשנה הרביעית למלך יהויקים, כשמונה...

"בכה תבכה בלילה" - על מה בוכה ירושלים?

בשיעור זה נפרוס את יסודות מגילת איכה - מהם יסודות האבל על החורבן?

כ - 70 דק'

בין "לבד" ל"בדד" במקרא

ביאור המושג "בדד" בתנ"ך |

כ-63 דק'

קהלת - מן החול לקודש

בטרם נחרוץ משפט על העמדה הפסימית של קהלת על החיים, הבה נעיין בדיוק ובפירוט בדבריו, בליווי המדרשים והמפרשים:...

כ - 70 דק'

קהלת - בירור שכלי או נבואי?

האם קהלת כותב את ספרו מתוך ניסיונו וחכמתו, או שהספר כולו נאמר ברוח הקודש?

כ-70 דק'

מגילת אסתר וספרי הבית השני

שיעור ראשון מתוך שניים |

54 דק'

מגילת אסתר - פעולה חרישית

כיצד פועלים ברגעי משבר? אסתר המלכה מלמדת אותנו מהי גאולה הנעשית בצורה חרישית ויעילה. כיצד מושיעים את האומה...

כ - 70 דק'

קריאה מחדש של סיפור מגילת אסתר

בפרק א מסופר על המשתאות הרבות שאחשורוש עשה. מה הוא ראה לעשות משתאות כל כך גדולים? לא ידוע לנו על עוד מלך שנהג...

66 דק'

כתבוני לדורות

המגילה נקראת "מגילת אסתר" וזה כשלעצמו דבר מוזר. מגילה זה מלשון גילוי, ואסתר זה מלשון הסתר.

כ - 70 דק'

מגילת אסתר עם ביאור 'ושננתם'

פירוש זה הינו טיוטה ראשונית |

אסתר קרקע עולם

על בסיס שיעור של הגר"א שפירא זצ"ל | ב"ה   לקיחת אסתר לבית אחשוורוש:[1] הקדמה: במגילה מסופר שאסתר נלקחה...

קיום מצוות מחיית עמלק במגילת אסתר

מדוע יכלו מרדכי ואסתר לקבל את בית המן ולהשאיר אותו בנוי, ולא היו מחויבים להרוס אותו מדין מחיית עמלק?

לבישת אסתר מלכות, פור וגורל

ישנה עוצמה פנימית שחבויה באדם ובמציאות. בישראל יש את הכח לגלות את אותה העוצמה החבויה

45 דק'

מלכות אסתר

כל אדם מסוגל להגיע ולעשות מעשים עליונים אם רק הוא יעזור אומץ לפעול כשם שפעלה אסתר

45 דק'

שתיקת אסתר

למרות הסיכון והקושי הרב, אסתר מקפידה לקיים את דברי מרדכי לא לגלות את עמה ומולדתה כיון שבאי אמירה זו יש מטרה...

45 דק'

התקדמות הגאולה במגילה

כשמבינים מרדכי ואסתר שהקורות אותם נועדו לסבב את גאולת ישראל הם לא פועלים בהתאם להבנה זו ושואלים את עצמם תמיד...

45 דק'

מלכות פירושה ראיית המהלך האלוקי

עניינה של מידת המלכות היא לראות את יד ה' בתוך המציאות ולדעת בכל עת כיצד יש לפעול בהתאם לראיה הזאת.

45 דק'

עיון בסיפור המגילה

כשמגיע הרגע הנכון שהפנימיות הישראלית צריכה להתגלות היא מתפרצת בפעם אחת ובמהירות ללא המתנה

45 דק'

רוצה להיות מלכה

המסע של אסתר המלכה בדרכה להושיע את ישראל |

כ-70 דק'

מגילת אסתר – מגילת הַסֵתֶר

מגילת אסתר | מגילת אסתר מקפלת בתוכה סיפור, שבמבט ראשון נראה פרשיה תמימה, שתחילתה בהתנהלות שבין בני הזוג...

מגילת אסתר וספרי הבית השני 1

שיעור ראשון מתוך שניים |

מגילת אסתר וספרי הבית השני 2

שיעור שני מתוך שניים |

ספר דניאל עם ביאור ותרגום 'ושננתם'

כל ספר דניאל על הסדר עם ביאור פשוט על פי חז"ל והמפרשים

האם דניאל היה נביא?

ב"ה האם דניאל היה נביא: הקדמה: עשרים וארבעה כתבי הקודש מחולקים לשלש דרגות שונות: תורה, נביאים וכתובים....

בנין ירושלים בתקופת נחמיה

בתקופת נחמיה ירושלים נבנית אחר שבית המקדש כבר בנוי. נחמיה עלה לארץ בכדי לבנותה. מעקב אחרי פועלו.

כ - 70 דק'

שיבת ציון - אז והיום

עיון בתהליכי שיבת ציון של בית שני תוך הקבלות לימינו. לימוד מקורות עיקריים מעזרא, נחמיה, דברי הימים, חגי,...

כ - 70 דק'

נחמיה - תקומה וחומה

אישיותו המופלאה של נחמיה ומנהיגותו בעת מבחן וגאולה, באים לידי ביטוי רב עוצמה ומשמעות, במאבקו לבניינה של חומת...

כ - 70 דק'

כפילות רשימת שבי הגולה

בספר עזרא ובספר נחמיה מופיעה רשימה דומה מאד של שבי הגולה. בדרך לפתרון חידת הכפילות, נתבונן בתקוות ובאכזבות...

כ - 70 דק'

(מצגת) ציר זמן - סדר המאורעות בתקופת עזרא ונחמיה

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

שיבת ציון הצלחות ומשברים

ימי שיבת ציון הייתה בסהכ תקופה מאד קצרה .כ100 שנה .אבל לימוד מעמיק של התקופה אתגריה ומשבריה יעזור לנו להבין...

כ - 70 דק'

"לא ניתן ספר דברי הימים אלא להידרש"

במאמר זה מתבארת אפשרות ללימוד דברי הימים, ועל פיה ישנם מקומות בדברי הימים שנכתבו לשם הדרש וקשה מאד למצוא להם...

מי תקן את משמרות הכהונה?

תקנת המשמרות מצאנו שהכהנים התחלקו לעשרים וארבע משמרות בעת עבודתם במקדש. כל משמרת הייתה עובדת במשך שבוע,...

פסח חזקיהו

א חזקיה מלך יהודה עלה למלכות אחר אביו אחז אשר מלך שש עשרה שנה בירושלים. ימי מלכות אחז מצטיינים בעזיבת דרך...

דברי הימים כהשלמה הכרחית לספר מלכים

שלוש קושיות מסוגים שונים במלכים, שמיושבות ע"פ דברי הימים

כ - 70 דק'

מי אשם במות זכריה

דם הנביא זכריה מבצבץ ודורש דין, אבל חז"ל מטילים את האחריות למותו לא רק על העם.

כ - 70 דק'

שבט שמעון - המסע והתיקון

שבט שמעון לא זוכה לברכה מאת יעקב אביו,כי אם לקללה. גם בברכות משה - שבט שמעון הוא היחיד שלא הוזכר כלל, לא...

כ-70 דק'

מלוכה וכהונה בספר דברי הימים

מדוע נכתב ספר דברי הימים? אלו שינויים הוא בא לחדש?

כ-46 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

שיעורים על תהלים

הרב אחיקם גץ 36 שיעורים
סדרה

תהלים בבקיאות

הרב דרור טוויל 10 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר תהלים

הרב אליעזר קשתיאל 25 שיעורים
סדרה

ביאורים על ספר תהלים

הרב לייב מינצברג 17 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר תהלים

הרב איתן שנדורפי 14 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר תהילים

הרב יונדב זר 156 שיעורים
סדרה

תהילים - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 1 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר משלי

הרב אליעזר קשתיאל 30 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר משלי

הרב איתן שנדורפי 14 שיעורים
סדרה

משלי - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 31 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר משלי

הרב יונדב זר 31 שיעורים
סדרה

ביאור ספר משלי

הרב עמנואל בן ארצי 107 שיעורים
סדרה

איוב בבקיאות

הרב דרור טוויל 21 שיעורים
סדרה

איוב - מוקלט | אשכנזי

מערכת בני ציון 28 שיעורים
סדרה

איוב- מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 39 שיעורים
סדרה

פירוש לספר איוב | הרב קלישר

הרב צבי הירש קלישר זצ"ל 42 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר איוב

הרב יונדב זר 42 שיעורים
סדרה

שיר השירים בבקיאות

הרב דרור טוויל 4 שיעורים
סדרה

שיעורים על שיר השירים

הרב אליעזר קשתיאל 18 שיעורים
סדרה

שיר השירים - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 8 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של שיר השירים

הרב יונדב זר 8 שיעורים
סדרה

שיעורים על מגילת רות

הרב חננאל אתרוג 3 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים - קריאה וביאור מגילת רות

הרב חנניה מלכה 4 שיעורים
סדרה

מרות עד דוד - חסד, יסורים ומסירות לעם

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

מאמרים על מגילת רות לקראת חג שבועות

הרב יואב אוריאל 11 שיעורים
סדרה

מאמרים - מגילת רות

הרב איתן שנדורפי 5 שיעורים
סדרה

רות - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 4 שיעורים
סדרה

מגילת רות עם ביאור ושננתם

ושננתם 4 שיעורים
סדרה

שיעורים - מגילת איכה

הרב אליעזר קשתיאל 11 שיעורים
סדרה

שיעורים על מגילת איכה

הרב אחיקם גץ 5 שיעורים
סדרה

מגילת איכה

הרב טוביה לפשיץ 2 שיעורים
סדרה

איכה - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 5 שיעורים
סדרה

מגילת איכה - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 5 שיעורים
סדרה

קהלת בבקיאות

הרב דרור טוויל 7 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר קהלת

הרב איתן שנדורפי 2 שיעורים
סדרה

קהלת - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 12 שיעורים
סדרה

מאמרים - מגילת קהלת

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

שיעורים על מגילת אסתר

הרב חננאל אתרוג 3 שיעורים
סדרה

שיעורים - מגילת אסתר

הרב אחיקם גץ 8 שיעורים
סדרה

מבט כללי על מגילת אסתר

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

מגילת אסתר

הרב אליעזר קשתיאל 7 שיעורים
סדרה

מאמרים - מגילת אסתר

הרב איתן שנדורפי 9 שיעורים
סדרה

אסתר - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 10 שיעורים
סדרה

חמאה ודבש - פירוש פשט על מגילת אסתר

הרב עמנואל בן ארצי 11 שיעורים
סדרה

יאשיהו המלך הצדיק ומותו

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

שיעורים על דניאל - בית המדרש לתנ"ך

הרב יואב אוריאל 9 שיעורים
סדרה

דניאל בבקיאות

הרב דרור טוויל 7 שיעורים
סדרה

'דניאל הרב מאיר הילביץ

הרב מאיר הילביץ' 10 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר דניאל

הרב אחיקם גץ 14 שיעורים
סדרה

שיעורים - ספר דניאל

הרב יעקב ידיד 20 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר דניאל

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

דניאל - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 12 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר דניאל

הרב יונדב זר 12 שיעורים
סדרה

ספר דניאל - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 1 שיעורים
סדרה

תרגום לעברית של ספר דניאל

הרב עמנואל בן ארצי 7 שיעורים
סדרה

לב הפרק

הרב עמנואל בן ארצי 11 שיעורים
סדרה

עזרא ונחמיה בבקיאות

הרב דרור טוויל 12 שיעורים
סדרה

עזרא הרב מאיר הילביץ

הרב מאיר הילביץ' 18 שיעורים
סדרה

נחמיה הרב מאיר הילביץ

הרב מאיר הילביץ' 17 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר עזרא

הרב טוביה לפשיץ 13 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר נחמיה

הרב טוביה לפשיץ 13 שיעורים
סדרה

שיעורים-עזרא

הרב אוהד תירוש 10 שיעורים
סדרה

שיעורים בספר עזרא

הרב אחיקם גץ 8 שיעורים
סדרה

שיעורים בספר נחמיה

הרב אחיקם גץ 2 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר עזרא

הרב איתן שנדורפי 6 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר נחמיה

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר עזרא

הרב יונדב זר 10 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר נחמיה

הרב יונדב זר 13 שיעורים
סדרה

תרגום לעברית של ספר עזרא

הרב עמנואל בן ארצי 4 שיעורים
סדרה

לב הפרק - עזרא ונחמיה

הרב עמנואל בן ארצי 7 שיעורים
סדרה

קונטרס הנשים הנכריות

הרב שמואל ישמח 4 שיעורים
סדרה

יחוסו של דוד בספר דברי הימים

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
סדרה

מאמרים - דברי הימים א

הרב איתן שנדורפי 15 שיעורים
סדרה

מאמרים - דברי הימים ב

הרב איתן שנדורפי 33 שיעורים
שיעור

"בקשו פני"

דרך גדולה של עבודת ה' כלולה במילים "לך אמר לבי...
הרבנית עידית שילה (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

"כאייל תערוג"

עיון במזמור מב בתהלים - הכמיהה והציפייה אל בנין...
הרבנית נעמה בן פנחס (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

כלו תפילות דוד

עיון במזמור עב בתהילים |
הרב ברוך סליי כ-51 דק'
שיעור

תהלים עג - איוב קטן

למה התכוון דוד המלך כשאמר: "קינאתי בהוללים"? ולמה...
הרבנית נעמה בן פנחס (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

פליאה דעת ממני

עיון במזמור קל"ט בתהילים |
הרבנית נעמי שפירא (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

מתן תורה על פי ספר תהלים

למתן תורה יש מקום מרכזי בספר תהלים. בפרקים רבים...
הרב דוד חי הכהן כ - 70 דק'
שיעור

עמידה בנסיונות במזמורי התהלים

הרבנית יפה מגנס (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

הלל והללויה בתהלים ובתפילה

קבוצת הפרקים הנאמרת בהלל לצד קבוצת פרקי...
הרב איתיאל אמיתי כ - 70 דק'
שיעור

תהלים עם פירוש פשט

הפרוש בנוי על הפשט בלבד. יש לראותו כהצעה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

"לאדם מערכי לב"

בפסוק מספר משלי קיימים יסודות עבודת האדם מול...
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

מסע אישי בספר משלי

בשיעור זה נעמוד על הדרכות שלמה המלך על דרכי קניית...
הרבנית יפה מגנס (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

חסד ואמת בספר משלי

הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

עצת ה' ועצת היועצים בספר משלי

ננסה להבין את מקומם של העצות והיועצים אשר בספר...
הרב מישאל רובין כ-70 דק'
שיעור

החסד והאמת בספר משלי

מתוך עיון בפסוקי ספר משלי - נברר את השקפת הספר על...
הרב מישאל רובין כ-70 דק'
שיעור

"אלא משל היה"

לאורך ספר איוב נאמרים דברים קשים מפי איוב. בשיעור...
הרב אריה אברמסון כ - 70 דק'
שיעור

"אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש"

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו : יז. "האנוש מאלוק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השטן בספר איוב ובתנ"ך

מי הוא ומהו השטן? מה תפקידו בתוך מלאכי מעלה? את...
הרב שמואל ישמח כ - 70 דק'
שיעור

איוב - יסורים של אהבה

סקירה על מהות הייסורים ותכליתם על פי ספר איוב |
רותי שפירא - ד"ר (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

דומה דודי לצבי

כיצד יתכן שהרעיה אומרת לדוד שיברח כצבי? וכי היא לא...
הרב דודי מתוקי כ - 70 דק'
שיעור

שימני כחותם - המשל והנמשל בשיר השירים

שיר השירים מיוחד מכל המקרא בכך שיש לו דרש אך לא...
הרב מתניה ידיד כ - 70 דק'
שיעור

דבקותם של ישראל בקב"ה בשיר השירים

מסירות הנפש של ישראל שיר השירים הוא שיר האהבה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"למי הנערה הזאת?"

עיון במעשיה של רות השבה משדה מואב | השיעור מיועד...
הרבנית נעמה אתרוג (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

סודה של מגילת רות

מהי הנקודה המרכזית העומדת מאחורי סיפורי המאורעות...
הרב מנחם בורשטין כ - 70 דק'
שיעור

העין הטובה של בועז

העין הטובה של בעז מה חשבו אנשי בית לחם, כאשר רות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בין אלימלך לבועז בהנהגת האומה

מחבר: הרב מנחם לוי | א. משבר המנהיגות ב. אישיותו...
שיעור

רות השבה משדה מואב

עיונים בדמותה של רות במבט של תורה |
הרב יגאל שפרן כ - 70 דק'
שיעור

התבוללות מולידה משיח

עיון במגילת רות |
הרב יהושע שפירא כ-70 דק'
שיעור

"צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי"

הקדמה נאמר בפרקנו (א, יח): "'צדיק הוא ד' כי פיהו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקדמה למגילת איכה

מדוע כתב ירמיהו הנביא את מגילת הקינות על חורבן...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כח התשובה של מגילת איכה

כתיבת מגילת איכה בספר ירמיהו (לו א-ג) מתואר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"בכה תבכה בלילה" - על מה בוכה ירושלים?

בשיעור זה נפרוס את יסודות מגילת איכה - מהם יסודות...
הרב צבי לבנברג כ - 70 דק'
שיעור

מגילת איכה עם ביאור 'ושננתם'

פרקים א-ב |
ושננתם
שיעור

בין "לבד" ל"בדד" במקרא

ביאור המושג "בדד" בתנ"ך |
הרב אוהד תירוש כ-63 דק'
שיעור

קהלת - מן החול לקודש

בטרם נחרוץ משפט על העמדה הפסימית של קהלת על החיים,...
הרב יואב אוריאל כ - 70 דק'
שיעור

בחירה חפשית במגילת קהלת

הרב יהושע מגנס כ - 70 דק'
שיעור

קהלת - בירור שכלי או נבואי?

האם קהלת כותב את ספרו מתוך ניסיונו וחכמתו, או...
הרב צבי לבנברג כ-70 דק'
שיעור

מגילת אסתר וספרי הבית השני

שיעור ראשון מתוך שניים |
הרב עמנואל בן ארצי 54 דק'
שיעור

מגילת אסתר - פעולה חרישית

כיצד פועלים ברגעי משבר? אסתר המלכה מלמדת אותנו מהי...
הרב חגי לונדין כ - 70 דק'
שיעור

קריאה מחדש של סיפור מגילת אסתר

בפרק א מסופר על המשתאות הרבות שאחשורוש עשה. מה הוא...
הרב איתן שנדורפי 66 דק'
שיעור

כתבוני לדורות

המגילה נקראת "מגילת אסתר" וזה כשלעצמו דבר מוזר....
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

מגילת אסתר עם ביאור 'ושננתם'

פירוש זה הינו טיוטה ראשונית |
ושננתם
שיעור

אסתר קרקע עולם

על בסיס שיעור של הגר"א שפירא זצ"ל | ב"ה   לקיחת...
ושננתם
שיעור

קיום מצוות מחיית עמלק במגילת אסתר

מדוע יכלו מרדכי ואסתר לקבל את בית המן ולהשאיר אותו...
ושננתם
שיעור

לבישת אסתר מלכות, פור וגורל

ישנה עוצמה פנימית שחבויה באדם ובמציאות. בישראל יש...
הרב יעקב ידיד 45 דק'
שיעור

מלכות אסתר

כל אדם מסוגל להגיע ולעשות מעשים עליונים אם רק הוא...
הרב יעקב ידיד 45 דק'
שיעור

שתיקת אסתר

למרות הסיכון והקושי הרב, אסתר מקפידה לקיים את דברי...
הרב יעקב ידיד 45 דק'
שיעור

התקדמות הגאולה במגילה

כשמבינים מרדכי ואסתר שהקורות אותם נועדו לסבב את...
הרב אלעזר נאה 45 דק'
שיעור

מלכות פירושה ראיית המהלך האלוקי

עניינה של מידת המלכות היא לראות את יד ה' בתוך...
הרב אלעזר נאה 45 דק'
שיעור

עיון בסיפור המגילה

כשמגיע הרגע הנכון שהפנימיות הישראלית צריכה להתגלות...
הרב אלעזר נאה 45 דק'
שיעור

"ותלבש אסתר מלכות"

הרבנית דינה ראפ (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

רוצה להיות מלכה

המסע של אסתר המלכה בדרכה להושיע את ישראל |
הרבנית בת שבע יוסיפון (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

מגילת אסתר – מגילת הַסֵתֶר

מגילת אסתר | מגילת אסתר מקפלת בתוכה סיפור, שבמבט...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

מגילת אסתר וספרי הבית השני 1

שיעור ראשון מתוך שניים |
עמנואל
שיעור

מגילת אסתר וספרי הבית השני 2

שיעור שני מתוך שניים |
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

הילד דניאל בארמון נבוכדנצר

הרב שמואל ישמח כ-70 דק'
שיעור

ספר דניאל עם ביאור ותרגום 'ושננתם'

כל ספר דניאל על הסדר עם ביאור פשוט על פי חז"ל...
ושננתם
שיעור

האם דניאל היה נביא?

ב"ה האם דניאל היה נביא: הקדמה: עשרים וארבעה...
ושננתם
שיעור

בנין ירושלים בתקופת נחמיה

בתקופת נחמיה ירושלים נבנית אחר שבית המקדש כבר...
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

שיבת ציון - אז והיום

עיון בתהליכי שיבת ציון של בית שני תוך הקבלות...
הרב אלי אדלר כ - 70 דק'
שיעור

נחמיה - תקומה וחומה

אישיותו המופלאה של נחמיה ומנהיגותו בעת מבחן...
הרב ברוך סליי כ - 70 דק'
שיעור

כפילות רשימת שבי הגולה

בספר עזרא ובספר נחמיה מופיעה רשימה דומה מאד של שבי...
הרב חננאל אתרוג כ - 70 דק'
שיעור

(מצגת) ציר זמן - סדר המאורעות בתקופת עזרא ונחמיה

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ספר עזרא עם תרגום וביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

שיבת ציון הצלחות ומשברים

ימי שיבת ציון הייתה בסהכ תקופה מאד קצרה .כ100 שנה...
הרב מיכאל טוביאנו כ - 70 דק'
שיעור

"לא ניתן ספר דברי הימים אלא להידרש"

במאמר זה מתבארת אפשרות ללימוד דברי הימים, ועל פיה...
שיעור

מי תקן את משמרות הכהונה?

תקנת המשמרות מצאנו שהכהנים התחלקו לעשרים וארבע...
ושננתם
שיעור

פסח חזקיהו

א חזקיה מלך יהודה עלה למלכות אחר אביו אחז אשר...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

שבט דן בספר דברי הימים

הרבנית תהילה הרץ (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

דברי הימים כהשלמה הכרחית לספר מלכים

שלוש קושיות מסוגים שונים במלכים, שמיושבות ע"פ דברי...
הרב נועם אליצור כ - 70 דק'
שיעור

מי אשם במות זכריה

דם הנביא זכריה מבצבץ ודורש דין, אבל חז"ל מטילים את...
הרב יעקב ידיד כ - 70 דק'
שיעור

שבט שמעון - המסע והתיקון

שבט שמעון לא זוכה לברכה מאת יעקב אביו,כי אם לקללה....
הרבנית תהילה הרץ (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

"ויהי יעבץ נכבד מאחיו"

הרב יואל מנוביץ' כ-43 דק'
שיעור

מלוכה וכהונה בספר דברי הימים

מדוע נכתב ספר דברי הימים? אלו שינויים הוא בא...
הרבנית תהילה הרץ (לנשים) כ-46 דק'
שו"ת

"ישמחו השמים ותגל הארץ" - מדוע הם שמחים?

אני קוראת בספר תהילים (צו) "ישמחו השמים ותגל...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

פתיחת למנצח במזמורי תהילים

שלום לרבנים רציתי לשאול מה הכוונה כשדוד המלך פותח...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

תלונות על הקב"ה בתנ"ך

כיצד עלינו להבין פרקים בתנ"ך שמכילים תלונה חריפה...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

האם יתכן שגלית הפלשתי היה יהודי?

האם גלית הפלשתי היה יהודי?? הרי חז"ל אומרים שערפה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

שאלות על מגילת רות

שלום וברכה יש לי כמה שאלות על ספר רות. אקדים ואומר...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

השתהות בועז

שאלה במגילת רות: מדוע בועז לא הציע את עזרתו לנעמי...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

היחס בין מגילת אסתר לספר עזרא

למה לא נזכר בכלל במגילת אסתר שבית המקדש היה אז...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מדוע מרדכי הציל את אחשורוש?

למה מרדכי היהודי הציל את אחשורוש?
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

מדוע מרדכי מצוה על אסתר להכנס אל אחשורוש מיד?

שאלה במגילת אסתר. אחרי שנגזרת הגזירה, מרדכי רוצה...
הרב יוסף שילר
שו"ת

שני החלומות על ארבע המלכויות

דניאל חולם שוב על ארבעת המלכויות (פרק ז). מדוע יש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

הקץ של דניאל - חותם הקיצים בתנ"ך

בקשר לסוגיית חישובי הקץ בספר דניאל: א. יש לשאול:...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

ההבדל בין חגי זכריה ומלאכי לבין דניאל

במה חגי זכריה ומלאכי עדיפים על דניאל
הרב יוסי ברינר
שו"ת

ארבע מלכויות

אני שואלת שאלה בסיסית ואולי מפורסמת, אבל אם תוכלו...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מניין שנות מלכי פרס

ידוע לי שישנה מבוכה גדולה ביחס למניין שנות מלכי...
מנהל מערכת
שו"ת

האם זרובל הוא נחמיה?

כתוב בסנהדרין דף לח. שזרובבל ונחמיה הם אותו אדם,...
הרב יוסף שילר
שו"ת

קץ 70 שנה ובניית בית שני

מה ההסבר על הנבואה (בעזרא) של ''למלאות...
הרב מנחם שחור
שו"ת

תפקידו של ספר דברי הימים

מה תפקידו של ספר דברי הימים? פעמים שבמלכים ב יש...
הרב מנחם שחור
שו"ת

מדוע נדד שבט שמעון מנחלתו בימי דוד המלך?

בספר דברי הימים א ד מנויים כל הערים ששבט שמעון...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

עליית בני אפרים

בספר דברי הימים א פרק ז נאמר שבני אפרים עלו לארץ...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

בענין מועד גילוי מקום המקדש

שאלה לרב שנדורפי: בנוגע למאמר שהרב פרסם על מועד...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

בן כמה היה אחזיהו מלך יהודה במלכו?

בספר דברי הימים (ב כב, ב) כתוב שאחזיהו מלך כשהיה...
הרב איתן שנדורפי