הרב איתן שנדורפי

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו רק הקדמה כוללת לפירוש, כראב"ע, ויש שכתבו...

הברית - מאפייניה ולשונותיה

הברית היא אחד הנושאים החשובים ביותר בתנ"ך. שיעור זה יעסוק במאפיינים המיוחדים של כמה מהבריתות החשובות ביותר...

כ-70 דק'

היחס בין שלושת בתי המקדש

הקדמה כמובן שנושא זה הוא רחב מאד. במאמר קצר זה נעסוק רק בחלק קטן ממנו, על פי מה שהסבירו חז"ל והמפרשים ביחס...

"אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש"

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו : יז. "האנוש מאלוק יצדק, אם מֵעֹשֵׂהו יטהר גבר. יח. הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו...

דבקותם של ישראל בקב"ה בשיר השירים

מסירות הנפש של ישראל שיר השירים הוא שיר האהבה הגדול בין ד' ובין כנסת ישראל (רש"י בהקדמתו לשיר השירים). אחת...

העין הטובה של בועז

העין הטובה של בעז מה חשבו אנשי בית לחם, כאשר רות הגיעה אליהם עם נעמי? מן הסתם הם חשבו: מי צריך את ה"שיקצה"...

קריאה מחדש של סיפור מגילת אסתר

בפרק א מסופר על המשתאות הרבות שאחשורוש עשה. מה הוא ראה לעשות משתאות כל כך גדולים? לא ידוע לנו על עוד מלך שנהג...

66 דק'

"המקום אשר יבחר"

המשכנים והמקדש בפרשת ראה ובספרי נביאים ראשונים |

כ - 70 דק'

"וד' אלקים בשופר יתקע"

הקדמה: פסוקי השופרות המובאים מהנביאים בכל אחת מברכות "מלכויות", "זכרונות" ו"שופרות", הנאמרות בתפילת מוסף של...

ניסוך המים על ידי דוד המלך

הקדמה יש מחז"ל ומהמפרשים שהסבירו את אחת הפרשות בתנ"ך כמתארת את מצות ניסוך המים בחג הסוכות, ויש שאף למדו משם...

השמחה בחג הסוכות

מדוע ציותה התורה על השמחה בחג הסוכות? הקדמה שלש פעמים ציותה התורה לשמוח בחג הסוכות: "ולקחתם לכם ביום...

התשועות של חנוכה והשוואתם לשאר החגים

הקדמה חנוכה נראה כחג הכי פחות חשוב: הוא אינו נזכר בתנ"ך, אין לו מסכת במשנה, אפילו לא פרק במשנה, ואפילו לא...

חנוכה: התגלות אהבת ד' אלינו והתגלות אהבתנו את ד'

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות רבים בדברי חז"ל. אבל כאשר משוים את המקורות המפורסמים שעוסקים...

חנוכת המזבח - תכלית המלחמות

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות רבים בדברי חז"ל. אבל כאשר משוים את המקורות המפורסמים שעוסקים...

מדוע בחנוכה ופורים אומרים "על הניסים", ולא אומרים "יעלה ויבוא"?

הקדמה ידוע שבכל החגים שציוותה התורה, וכן בראש חדש אומרים "יעלה ויבא", ואילו בחנוכה ובפורים, שהם מדרבנן,...

מדוע תקנו חז"ל שסיפור יציאת מצרים יהיה בנוי על פרשת "ארמי אובד אבי"?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו...

"חג המצות", "חג הפסח", ו"זמן חרותנו"?

מדוע חג הפסח מופיע בשמות שונים, בפסוקי התורה ובחז"ל, ומה המשמעות לכך?

שבע שאלות על 'שבע דנחמתא'

הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן תכח): "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין תלתא דפורענותא, ושבע...

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו - נבואות נחמה?

הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא (יד ע"ב) אומרת: "ישעיה כוליה נחמתא". כלומר: ספר ישעיהו...

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הבנת התנהגות יהודה, התנהגות תמר ודרכה של ההשגחה האלוקית.

כ - 70 דק'

מדוע נהרג יאשיהו המלך הצדיק בגיל צעיר?

א. צדקותו של יאשיהו יאשיהו מלך יהודה היה מהמלכים הצדיקים, אולי הצדיק שבכולם! כך נאמר עליו בספר מלכים (ב...

גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון

הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ט'): "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר ד' צב-אות, ובמקום הזה אתן שלום...

עם ישראל ישאר לנצח

הקדמה נאמר בפרקנו: "אני ד' לא שָניתי, ואתם בני יעקב לא כְליתם" (ג, ו). מה פירוש הפסוק? נאמרו מספר הסברים...

"צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי"

הקדמה נאמר בפרקנו (א, יח): "'צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי". נאמר על כך הסבר נפלא במדרש איכה. כדי להבין את דברי...

הפטרת פרשת ראה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח"

הקדמה נאמר בהפטרה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי, זאת נחלת עבדי ד' וצדקתם מאתי,...

למה קוראים את נבואת מלאכי בשבת שלפני פסח?

הקדמה כידוע, מנהג ישראל להפטיר בשבת שלפני פסח בספר מלאכי, מהפסוק "וערבה לד' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם...

עם ישראל ישאר לנצח ויגאל!

"אני ד' לא שָניתי, ואתם בני יעקב לא כְליתם" הקדמה נאמר בפרקנו: "אני ד' לא שָנִית, ואתם בני יעקב לא כְליתם"...

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד היום בנֹב לעמֹד" כהפטרת יום העצמאות. כך נאמר בהפטרה: ישעיהו...

הטובה הגדולה שבאה מהר אפרים כתיקון לרעות שיצאו משם

הפטרת יום א של ראש השנה | | הקדמה לקביעת ההפטרה: מדוע מפטירים בראש השנה בחנה?          מקורה של ההפטרה הוא...

מדוע מפטירים בראש השנה: "הבן יקיר לי אפרים"?

הפטרת יום שני של ראש השנה | | א. הגמרא במסכת מגילה מקורה של ההפטרה הוא כבר בברייתא ובגמרא במסכת מגילה (דף...

אהבת ד לעם ישראל, התשובה והגאולה

הפטרת יום שני של ראש השנה | א. מה ענינו של פסוק א'? נאמר בתחילת ההפטרה (פסוק א'): "כה אמר ד': מצא חן במדבר...

כמה שאלות בספר שמואל ובשופטים

1. במלחמתו של שאול עם עמלק הוא הורג את כל העמלקים ומשאיר רק את המלך אגג(שמ''א, טו'). אחרי לא הרבה שנים (ששאול עוד בחיים) העמלקים עולים על צקלג ושורפים ומחריבים אותה(שמ''א, ל').דוד בתגובה רודף אחרי הפלשתים ומכה בהם "מהנשף ועד הערב ולא נמלט מהם איש כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים וינסו"(שמ''א, ל', י''ז). השאלה כזאת: איך העמלקים הספיקו להתרבות כ''כ בזמן כזה קצר? 2. במרדפו של שאול אחר דוד, שאול מבקש מדוד להישבע לו שלא יכרית את זרעו, ודוד נשבע(שמ''א, כד', כ''ב-כ''ג). לאחר מרד אבשלום, דוד נשבע לשמעי בן גרא שהוא לא יהרוג אותו(שמ''ב, יט', כ''ד) למרות ששמעי הוא ממשפחת בית שאול(שמ'''ב, ט''ז, ה'). למה נשבע דוד לשמעי שבועה זו אם כבר נשבע אותה לשאול? 3. לאחר מות הפילגש בגבעה, אישה מנתח אותה ל-12 חלקים ושולחה בכל גבול ישראל(שופ', י''ט, כ''ט). רד''ק מפרש: לכל שבט נתוח אחד, ולבנימין לא שלח, כי ממנו יצאה הרעה הזאת. אז למה 12 חתיכות? וגם אם הוא שלח לבנימין נתח, הם לא ידעו על המעשה הזה שהיה צריך לשלוח להם נתח? 4. לאחר המעשה של הפילגש בגבעה כל העם מתכונן לעשות באנשים האלה דין צדק, ובנימין לא מסכימים למסור אותם ומתכוננים למלחמה(שופ', כ'). למה?

הרב איתן שנדורפי
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מאמרים - חומש בראשית

הרב איתן שנדורפי 70 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש שמות

הרב איתן שנדורפי 71 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש ויקרא

הרב איתן שנדורפי 41 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש במדבר

הרב איתן שנדורפי 43 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש דברים

הרב איתן שנדורפי 45 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר יהושע

הרב איתן שנדורפי 45 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר שופטים

הרב איתן שנדורפי 19 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר שמואל א

הרב איתן שנדורפי 25 שיעורים
סדרה

מאמרים - שמואל ב

הרב איתן שנדורפי 15 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר מלכים א

הרב איתן שנדורפי 17 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר מלכים ב

הרב איתן שנדורפי 24 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר ישעיהו

הרב איתן שנדורפי 4 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר ירמיהו

הרב איתן שנדורפי 39 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר יחזקאל

הרב איתן שנדורפי 7 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר הושע

הרב איתן שנדורפי 1 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר יונה

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר זכריה

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר תהלים

הרב איתן שנדורפי 14 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר משלי

הרב איתן שנדורפי 14 שיעורים
סדרה

מאמרים - מגילת רות

הרב איתן שנדורפי 5 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר קהלת

הרב איתן שנדורפי 2 שיעורים
סדרה

מאמרים - מגילת אסתר

הרב איתן שנדורפי 9 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר דניאל

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר עזרא

הרב איתן שנדורפי 6 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר נחמיה

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מאמרים - דברי הימים א

הרב איתן שנדורפי 15 שיעורים
סדרה

מאמרים - דברי הימים ב

הרב איתן שנדורפי 33 שיעורים
סדרה

מאמרים - הפטרות בראשית

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות שמות

הרב איתן שנדורפי 4 שיעורים
סדרה

מאמרים - הפטרות במדבר

הרב איתן שנדורפי 3 שיעורים
שיעור

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברית - מאפייניה ולשונותיה

הברית היא אחד הנושאים החשובים ביותר בתנ"ך. שיעור...
הרב איתן שנדורפי כ-70 דק'
שיעור

היחס בין שלושת בתי המקדש

הקדמה כמובן שנושא זה הוא רחב מאד. במאמר קצר זה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם, ידכאום לפני עש"

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו : יז. "האנוש מאלוק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דבקותם של ישראל בקב"ה בשיר השירים

מסירות הנפש של ישראל שיר השירים הוא שיר האהבה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העין הטובה של בועז

העין הטובה של בעז מה חשבו אנשי בית לחם, כאשר רות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קריאה מחדש של סיפור מגילת אסתר

בפרק א מסופר על המשתאות הרבות שאחשורוש עשה. מה הוא...
הרב איתן שנדורפי 66 דק'
שיעור

"המקום אשר יבחר"

המשכנים והמקדש בפרשת ראה ובספרי נביאים ראשונים |
הרב איתן שנדורפי כ - 70 דק'
שיעור

"וד' אלקים בשופר יתקע"

הקדמה: פסוקי השופרות המובאים מהנביאים בכל אחת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ניסוך המים על ידי דוד המלך

הקדמה יש מחז"ל ומהמפרשים שהסבירו את אחת הפרשות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השמחה בחג הסוכות

מדוע ציותה התורה על השמחה בחג הסוכות? הקדמה שלש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התשועות של חנוכה והשוואתם לשאר החגים

הקדמה חנוכה נראה כחג הכי פחות חשוב: הוא אינו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חנוכה: התגלות אהבת ד' אלינו והתגלות אהבתנו את ד'

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חנוכת המזבח - תכלית המלחמות

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע בחנוכה ופורים אומרים "על הניסים", ולא אומרים "יעלה ויבוא"?

הקדמה ידוע שבכל החגים שציוותה התורה, וכן בראש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע תקנו חז"ל שסיפור יציאת מצרים יהיה בנוי על פרשת "ארמי אובד אבי"?

הקדמה כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ד: "וצריך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"חג המצות", "חג הפסח", ו"זמן חרותנו"?

מדוע חג הפסח מופיע בשמות שונים, בפסוקי התורה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שבע שאלות על 'שבע דנחמתא'

הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

במה זכה ישעיהו שרוב נבואותיו - נבואות נחמה?

הקדמה: הגמרא במסכת בבא בתרא הגמרא במסכת בבא בתרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הבנת התנהגות יהודה, התנהגות תמר ודרכה...
הרב איתן שנדורפי כ - 70 דק'
שיעור

מדוע נהרג יאשיהו המלך הצדיק בגיל צעיר?

א. צדקותו של יאשיהו יאשיהו מלך יהודה היה מהמלכים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון

הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ט'): "גדול יהיה כבוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עם ישראל ישאר לנצח

הקדמה נאמר בפרקנו: "אני ד' לא שָניתי, ואתם בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי"

הקדמה נאמר בפרקנו (א, יח): "'צדיק הוא ד' כי פיהו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הפטרת פרשת ראה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח"

הקדמה נאמר בהפטרה: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

למה קוראים את נבואת מלאכי בשבת שלפני פסח?

הקדמה כידוע, מנהג ישראל להפטיר בשבת שלפני פסח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עם ישראל ישאר לנצח ויגאל!

"אני ד' לא שָניתי, ואתם בני יעקב לא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"עוד היום בנב לעמוד" - הפטרת יום העצמאות

הקדמה הרבנות הראשית לישראל קבעה את הפטרת "עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הטובה הגדולה שבאה מהר אפרים כתיקון לרעות שיצאו משם

הפטרת יום א של ראש השנה | | הקדמה לקביעת ההפטרה:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע מפטירים בראש השנה: "הבן יקיר לי אפרים"?

הפטרת יום שני של ראש השנה | | א. הגמרא במסכת מגילה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אהבת ד לעם ישראל, התשובה והגאולה

הפטרת יום שני של ראש השנה | א. מה ענינו של פסוק...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

אין מוקדם ומאוחר בנביאים

שלום לרבנים האם נכון לומר שבנ"ך אין מוקדם ומאוחר...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

סיומות השמות בתנ"ך

א) מדוע בנביאים יש פעמים שמוסיפים את האות ה' או ו'...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

תאריך לבריאת העולם של הציווי 'לך לך'

באיזה שנה לפי הלוח העברי מקבל אברהם את הציווי לך...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מדוע יש תולדות יצחק ותולדות יעקב אך לא תולדות אברהם?

שאלה חשובה - לכל אורך ספר בראשית נפוצה המילה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

ההבדל בין שמעון ללוי

אם שמעון ולוי זוכים שניהם לנזיפה מיעקב בפרשת ויחי...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

שאלות בפרשת שמות

צה הקושי בפסוקים: "ויקח את בת לוי", "מזה בידך",...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מכת בכורות

שלום לרבנים למה בכל מכות מצרים אומרים:דם, צפרדע,...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מועד אמירת התורה ומצוותיה למשה

קשה לי להבין - מתי בעצם נאמרו כל המצוות למשה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

האם מצות עליה לרגל נוהגת במשכן?

בסוף פרשת משפטים ה' ציווה אותנו לעלות לרגל אל בית...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

נחלת זבולון

ראיתי שיש מפות המציירות את זבולון ללא ים והפסוקים...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

קיום הברית עם רחב ומשפחתה

האם קיימו המרגלים את הבטחתם לרחב? ומה עשו אתה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מדוע שרו ישראל בשירת דבורה

שלום. לגבי שירת דבורה, למה דווקא אצל דבורה יש...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

האם ישי ובניו הבינו ששמואל בא למשוח את דוד

אשמח לעזרתכם - אני מורה בכיתה ה'. לא הצלחתי להבין...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הר אפרים ובית לחם יהודה

בפרשיות פסל מיכה ופילגש בגבעה הגיבור מגיע מהר...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

כיצד להבין את חטאי שאול

איך ניתן להבין את הנפילות של שאול: החל מענוה פסולה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

כמה שאלות בספר שמואל ובשופטים

1. במלחמתו של שאול עם עמלק הוא הורג את כל העמלקים...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

האם היה מותר לדוד להרוג את נבל הכרמלי?

שלום וברכה. קודם כל תודה רבה על האפשרות לשאול...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

יונתן ונערו במלחמת פלשתים

כתוב בשמואל א פרק יד שיונתן אמר לנשא כליו שלו שאם...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

שאול ויונתן במלחמת פלשתים

כתוב בשמואל א פרק יד שה' לא ענה לשאול המלך אז...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

יואב בן צרויה

אם אפשר, אודה לכם אם תוכלי להסביר לי בתמצית - מה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הריגת צאצאי שאול בידי דוד

למה דוד המלך הסכים להרוג את שבעת הצאצאים של שאול...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מלחמות דוד בספר שמואל ב' פרק ח' לעומת חטא דוד בפרקים י"א-י"ב

למה בנביא פרק ח מסופר שדוד ניצח בכל כך הרבה מלחמות...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

דוד ואבישג

איך אפשר להבין את הענין של אבישג השונמית - האם דוד...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מהות העגלים שהקים ירבעם

כאשר ירבעם הקים עגלים בבית אל ובדן וייסד חג בחודש...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

התנאי של אליהו לסיום הבצורת

אליהו מודיע לאחאב שהבצורת תגמר מהו התנאי לסיום...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

"ויהי ימים רבים"

כתוב בספר מלכים א פרק יח' פסוק א "ויהי ימים רבים"...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הזכרת שמות אמהות המלכים

מדוע בספר מלכים כתוב את שמם של האמהות של המלכים רק...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

שמות אמהות מלכי יהודה

התוכלו לענות לי - אני לא מבין מדוע לאורך כל ספר...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

אורך התקופה של ספר מלכים

על תקופה של כמה שנים מתפרש ספר מלכים?
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הכותים, האריות שד' שלח בהם, וכיצד הוסרו האריות

ה׳ שולח אריות על הכותים בבואם לארץ ואחרי שמוחזר...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

בן נכר וסריסים

בן נכר וסריסים בישעיהו הרי ידוע שאסור לגוי לשמור...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

איזה קרבנות היו לפני מתן תורה?

איזה סוגי קרבנות הקריבו לפני מתן תורה - האם...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

שמיני עצרת ושמחת תורה בתנ"ך

נהוג לומר שאמת יש רק אחת והנה ב"שמיני עצרת" לא רק...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

האם יתכן שגלית הפלשתי היה יהודי?

האם גלית הפלשתי היה יהודי?? הרי חז"ל אומרים שערפה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

היחס בין מגילת אסתר לספר עזרא

למה לא נזכר בכלל במגילת אסתר שבית המקדש היה אז...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

ארבע מלכויות

אני שואלת שאלה בסיסית ואולי מפורסמת, אבל אם תוכלו...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מדוע נדד שבט שמעון מנחלתו בימי דוד המלך?

בספר דברי הימים א ד מנויים כל הערים ששבט שמעון...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

בענין מועד גילוי מקום המקדש

שאלה לרב שנדורפי: בנוגע למאמר שהרב פרסם על מועד...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

בן כמה היה אחזיהו מלך יהודה במלכו?

בספר דברי הימים (ב כב, ב) כתוב שאחזיהו מלך כשהיה...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מדוע התלוננו בני ישראל בפרשת בהעלתך שאין להם בשר? והרי היה להם שלו!

בפרשת בשלח בחומש שמות ראינו שהעם קיבל מן ושליו אן...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

שתי שאלות בתחילת ספר דברים

התחלתי ללמוד כעת ספר דברים עם סטודנטים, והתעוררו...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

אם משה היה נכנס לארץ - האם התורה היתה ממשיכה להיכתב גם בארץ ישראל?

אם משה היה נכנס לארץ - האם התורה היתה ממשיכה...
הרב איתן שנדורפי