פרשת ואתחנן | ד-ז

ערי המקלט

מדוע לומד הרמב"ם על הגאולה מפרשת ערי מקלט? ומדוע הזדרז משה רבינו להבדיל שלוש ערי מקלט לפני מותו?

כ - 70 דק'

תוספת או גירעון?

פרשת ואתחנן | תוספת או גירעון? האיסור לא להוסיף ולא לגרוע ממצוות התורה, כנאמר בפרשתנו (דברים ד ב) - "לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים-פרשיות דברים

הפרידה ממשה בתחילת ספר דברים

נאום הביאור המופיע בתחילת ספר דברים כולל שישה מרכיבים עיקריים. הנקודה המרכזית החורזת את כולם היא הפרידה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

החשש הגדול עם מות משה

פרשת ואתחנן | הזדככות האמונה עם הסתלקות משה בימי משה רבנו זכו ישראל ל'פגישה' קרובה עם הקב"ה. תחת הנהגת משה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

להתרגש כל יום מחדש בארץ ישראל

פרשת ואתחנן | להתרגש כל יום מחדש בארץ ישראל אי אפשר להתרגל למציאות הנפלאה. אנו זוכים לחיות בארץ ישראל!...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש דברים

יחודו של עם ישראל

פרשת ואתחנן | עם ישראל נקרא שלוש פעמים בפרשתנו בכינוי: 'גוי גדול'. במה מתבטאת גדולתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - דברים

מדוע האריך משה בשבחים של ד' בתחילת תפילתו?

פרשת ואתחנן | הקדמה בתחילת פרשתנו נאמר: כג. "ואתחנן אל ד' בעת ההִוא לאמֹר: כד. ד' אלקים, אתה החִלות להראות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"בצר לך ומצאוך... ושבת עד ד' אלקיך"

פרשת ואתחנן | הקדמה קבעו לנו חז"ל במסכת מגילה (לא ע"ב) שבצום תשעה באב קוראים בתורה בפרשת ואתחנן, את פרשת "כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד נגאלים?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו נאמר: "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד ד' אלקיך ושמעת בקולו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע נאמרו עשרת הדברות בסדר זה?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו כתובים  עשרת הדברות. יש לשאול: מדוע נאמרו עשרת הדברות דווקא בסדר זה? התשובה לחלק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד נגיע לאהבת ד'?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרשת ואתחנן מופיעה פרשה ראשונה של קריאת שמע, שאותה אנו אומרים כל בקר וכל ערב. אחת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד נגיע לאהבת ה'?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כ-52 דק'

"למען תחיו"

פרשת ואתחנן |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

לאו ד'בל תוסיף'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

עבודה מאהבה ועבודה מיראה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

הסכמת ה' ל'קל וחומר' של משה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

כעיר שחברה לה יחדו

פרשת ואתחנן | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה? נתבונן בעיר חצויה המבקשת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

בכל קראנו אליו

פרשת ואתחנן | מהי עבודת התפילה? נמנה כאן מדרגות שונות בתפילה ונעמיק בעליונה והעיקרית שבהן. כיצד נוכל לעמוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

אַחַת דִּבֶּר אֱלֹהִים - שְׁתַּיִם זוּ שָׁמָעְתִּי

מדוע משה חוזר לתאר את מעמד הר סיני לקראת מותו? מה ניתן ללמוד לכך לדורות?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

קרבת אלוקים

פרשת ואתחנן | | כשעם ישראל מבקשים ממשה שלא ישמעו עוד את קולו של ה' בעצמם, אלא משה ישמע ויאמר להם, הם אומרים...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

בכל מאדך

פרשת ואתחנן | | בפרשתנו (ו, ד-ט) אומר משה רבנו לעם ישראל את פרשיית 'שמע ישראל'. לאחר הפסוק הראשון, שבו...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

ויתעבר ד' בי למענכם

פרשת ואתחנן | בתחילת פרשת ואתחנן משה רבנו מספר על התפילה שהתפלל לד' להכנס לארץ ישראל, ועל תשובת ד' לבקשתו זו....

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

ארץ ישראל של משה

פרשת ואתחנן | | ספר דברים מתרחש כולו במקום אחד. מראש חודש שבט עד ז' אדר משה עומד ומדבר אל העם במקום חנייתם...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

סדר התיקון של ספר דברים

פרשת ואתחנן | חלקו הראשון של ספר דברים הוא נאום 'היסטורי', בו משה חוזר ומתאר לישראל את האירועים המרכזיים...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

ואתחנן - אחד מעשרה לשונות שנקראת תפילה

פרשת ואתחנן | מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, שנכנס לבית הכנסת בעיר לבוב וראה קבוצת סוחרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

כעיר שחברה לה יחדו

תשעה באב | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה? נתבונן בעיר חצויה המבקשת להיות...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ערי המקלט

מדוע לומד הרמב"ם על הגאולה מפרשת ערי מקלט? ומדוע...
הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

תוספת או גירעון?

פרשת ואתחנן | תוספת או גירעון? האיסור לא להוסיף...
הרב ערן טמיר
שיעור

הפרידה ממשה בתחילת ספר דברים

נאום הביאור המופיע בתחילת ספר דברים כולל שישה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החשש הגדול עם מות משה

פרשת ואתחנן | הזדככות האמונה עם הסתלקות משה בימי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

להתרגש כל יום מחדש בארץ ישראל

פרשת ואתחנן | להתרגש כל יום מחדש בארץ ישראל אי...
הרב אלי אדלר
שיעור

יחודו של עם ישראל

פרשת ואתחנן | עם ישראל נקרא שלוש פעמים בפרשתנו...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מדוע האריך משה בשבחים של ד' בתחילת תפילתו?

פרשת ואתחנן | הקדמה בתחילת פרשתנו נאמר: כג....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בצר לך ומצאוך... ושבת עד ד' אלקיך"

פרשת ואתחנן | הקדמה קבעו לנו חז"ל במסכת מגילה (לא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נגאלים?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו נאמר: "בצר לך ומצאוך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נאמרו עשרת הדברות בסדר זה?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו כתובים  עשרת הדברות....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נגיע לאהבת ד'?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרשת ואתחנן מופיעה פרשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נגיע לאהבת ה'?

הרב איתן שנדורפי כ-52 דק'
שיעור

"למען תחיו"

פרשת ואתחנן |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

לאו ד'בל תוסיף'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבודה מאהבה ועבודה מיראה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הסכמת ה' ל'קל וחומר' של משה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

כעיר שחברה לה יחדו

פרשת ואתחנן | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בכל קראנו אליו

פרשת ואתחנן | מהי עבודת התפילה? נמנה כאן מדרגות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

דברים מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק ה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק ו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

אַחַת דִּבֶּר אֱלֹהִים - שְׁתַּיִם זוּ שָׁמָעְתִּי

מדוע משה חוזר לתאר את מעמד הר סיני לקראת מותו? מה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

פרשת ואתחנן - קריאה בטעמים אשכנזי

יונדב זר
שיעור

פרשת ואתחנן - קריאה עם ביאור פשוט

יונדב זר
שיעור

קרבת אלוקים

פרשת ואתחנן | | כשעם ישראל מבקשים ממשה שלא ישמעו...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

בכל מאדך

פרשת ואתחנן | | בפרשתנו (ו, ד-ט) אומר משה רבנו לעם...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

ויתעבר ד' בי למענכם

פרשת ואתחנן | בתחילת פרשת ואתחנן משה רבנו מספר על...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

ארץ ישראל של משה

פרשת ואתחנן | | ספר דברים מתרחש כולו במקום אחד....
הרב יוסף שילר
שיעור

סדר התיקון של ספר דברים

פרשת ואתחנן | חלקו הראשון של ספר דברים הוא נאום...
הרב יוסף שילר
שיעור

ואתחנן - אחד מעשרה לשונות שנקראת תפילה

פרשת ואתחנן | מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב,...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

שמואל ב פרק כג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

כעיר שחברה לה יחדו

תשעה באב | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו...
הרב יהושע שפירא