פרשת בלק | כב-כה

בן בעור ובעל פעור

חטא הפעור בשיטים, על מפתנה של ארץ ישראל, מביא את עם ישראל לנסיון קשה ולתוצאות קשות מאוד. מהו החטא ובמה הוא...

כ - 70 דק'

הפרהסיא הציבורית - בין זמרי לפנחס

הריגת זמרי על ידי פנחס לא באה לכפר על חטא פרטי של גילוי עריות. היה זה מאבק על דמותו של הציבור בעם ישראל.

כ - 70 דק'

פרשת בלעם

מהו פשר תופעת הנבואה המפליאה שהעניק הקב"ה לבלעם? כלפי מה מכוונות הברכות שבירך את ישראל?

כ - 70 דק'

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

'אִתָּם' או 'עִמָּם'

פרשת בלק | 'אִתָּם' או 'עִמָּם' כעסו של הקב"ה על הליכתו של בלעם עם שרי מואב - כנאמר (במדבר כב כב) "ויחר אף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

מדרגת נבואת בלעם

פרשת בלק | ההבדל בין מידותיו של בלעם לבין מידותיו של אברהם אבינו.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

בלעם הקוסם

פרשת בלק | כוחות הקסם והכישוף של בלעם לעומת נבואת נביאי ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

מי מעז להילחם בישראל?

מי הם העמים שהעזו לקום כנגד העם שהקב"ה עשה לו ניסים כה רבים? מה היה מקור האומץ של כל אחד מן העמים הללו?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

נביא שהולך בניגוד לרצון ה'

פרשת בלק | | אחת השאלות הקשות בפרשת בלעם נוגעת להנהגת הקב"ה איתו: קשה להבין מדוע ה' מצד אחד אמר לבלעם פעמיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מלך מואב מזלזל בשכינה

פרשת בלק | בלק מלך מואב ניסה למנוע מעם ישראל להתישב באזור של ארצו. בעקבות מעשה זה התורה אוסרת לקבל גרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ברכות בלעם

פרשת בלק | מדוע חז"ל משווים בין תלמידי אברהם אבינו לבין תלמידי בלעם הרשע? מהי בעצם נקודת היחוס ביניהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

ארבעה אסרו בשמחה

פרשת בלק | נאמר בפרקנו: "ויקם בלעם בבקר, ויחבש את אתֹנו, וילך עם שרי מואב" (כב, כא). כתב על כך רש"י: "ויחבש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"עם כלביא יקום"

פרשת בלק | "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" הקדמה בנבואות בלעם מופיעים דברי שבח נפלאים על עם ישראל, עד כדי כך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

הקו החורז את ברכות בלעם

פרשת בלק | האם יש רעיון אחד החורז את כל ברכות בלעם? הקדמה התורה מאריכה מאד בתאור בקשות אנשי מואב מבלעם לבוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

דמותו של בלק

פרשת בלק | דמותו של בלק, ואיך דמותו של בלק משפיעה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

"לא קם כמשה עוד"

פרשת בלק | האם אפשר בפשט המקרא לזהות את מה שחז"ל יאמרו בהמשך על בלעם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

הפיות שנבראו בבין השמשות בערב שבת - פי הבאר, פי הארץ ופי האתון

פרשת בלק | ה' מחליט לדבר עם בלעם דרך הפה של האתון. לאן זה קשור במהות ולפשטי הכתובים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

בלק ולא בלעם

פרשת בלק | למה הפרשה נקראת על שם "בלק" ולא על שם השחקן המרכזי "בלעם"?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

לימוד זכות על ישראל

פרשת בלק | מה פירוש הטוב האמיתי והרע שצריך להתרחק ממנו?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

פרשת האתון

פרשת בלק |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

הניסיון לקלל את עם ישראל

פרשת בלק |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

בלק ובלעם

פרשת בלק |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

בין נבואת בלעם לנבואת משה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

מה בין אברהם אבינו לבלעם הרשע

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

וידע דעת עליון

פרשת בלק | בפרשתנו מנסים בלק ובלעם לפגוע בישראל בקללתם. מהו כוחה של הקללה? האם יתכן שאפשר באמת לקלל את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

ולא ראה עמל בישראל

פרשת בלק | כיצד ייתכן שבלעם הרשע, המבקש לקלל את ישראל, רואה בהם רק טוב? נתבונן דרך נקודת המבט הרואה רק טוב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

למען דעת צדקות ה'

פרשת בלק | אין כמו ברכותיו של בלעם המהפכות את עומק הרשע לטובה. התבוננות בסדר הפנימי שבהן, תוביל אותנו להבין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

אז מי אתה באמת בלעם?

מכשף או נביא ה'? טיפש ואוויל או מגדולי חכמי העמים? אדם מרומם או יצור שפל שטוף תאוות? מי אתה באמת בלעם?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

מי היה בלעם

פרשת בלק | תיאורו של בלעם בפסוקים מתאר גישה שלימה המנוגדת לדרכה של תורה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

מי הוא בלעם?

פרשת בלק | מתוך עיון בדמותו של בלעם נוכל לעמוד על ההתמודדות של כל יהודי עם כוחות אלה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

נבואת משה רבינו

פרשת בלק | עיון בדמותו של בלעם תחדד לנו את ההכרה בגדולתה של נבואת משה רבינו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

כח הרע והרשעה ומעלותיו

פרשת בלק | בלעם נשען על הרע בעולם. מכאן נלמד על מקומו ותפקידו של הרע בעולם

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

מבט כללי על ברכות בלעם

פרשת בלק | | הברכות של בלעם די ארוכות ומסובכות להבנה, אבל אפשר לתת מסגרת כללית שתאפשר לנו להבין את הרצף שלהן,...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

'כה'

פרשת בלק | | מה פירוש המילה 'כֹּה'?   בעברית בת זמננו משמעות המילה 'כה' היא 'כך'. כך לדוגמה משמעות המילה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

הן

פרשת בלק | בברכות בלעם נזכר רצף המילים "הן עם" פעמיים: את ברכתו הראשונה פותח בלעם בפסוק: "כִּי מֵרֹאשׁ...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

שלשה פיות

פרשת בלק | | הנפילה של ישראל בחטא המרגלים יוצרת שינוי בכל המערכות. אומנם העונש הישיר נראה רק כעיכוב ודחיה של...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

שלושה יועצים

פרשת בלק | ה'שחקן' המרכזי בפרשה הוא לכאורה בלעם, ואכן הגמרא קוראת לפרשתנו 'פרשת בלעם'. אך השם המקובל בידנו...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מה בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם הרשע

פרשת בלק | המשנה במסכת אבות (פרק ה משנה יט) אומרת: "כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו - מתלמידיו של אברהם אבינו...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בן בעור ובעל פעור

חטא הפעור בשיטים, על מפתנה של ארץ ישראל, מביא את...
הרב ברוך סליי כ - 70 דק'
שיעור

הפרהסיא הציבורית - בין זמרי לפנחס

הריגת זמרי על ידי פנחס לא באה לכפר על חטא פרטי של...
הרב מנחם מן כ - 70 דק'
שיעור

פרשת בלעם

מהו פשר תופעת הנבואה המפליאה שהעניק הקב"ה לבלעם?...
הרב יחזקאל כהן כ - 70 דק'
שיעור

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

'אִתָּם' או 'עִמָּם'

פרשת בלק | 'אִתָּם' או 'עִמָּם' כעסו של הקב"ה על...
הרב ערן טמיר
שיעור

מדרגת נבואת בלעם

פרשת בלק | ההבדל בין מידותיו של בלעם לבין מידותיו...
הרב שלמה אבינר
שיעור

בלעם הקוסם

פרשת בלק | כוחות הקסם והכישוף של בלעם לעומת נבואת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מי מעז להילחם בישראל?

מי הם העמים שהעזו לקום כנגד העם שהקב"ה עשה לו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נביא שהולך בניגוד לרצון ה'

פרשת בלק | | אחת השאלות הקשות בפרשת בלעם נוגעת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מלך מואב מזלזל בשכינה

פרשת בלק | בלק מלך מואב ניסה למנוע מעם ישראל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברכות בלעם

פרשת בלק | מדוע חז"ל משווים בין תלמידי אברהם אבינו...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ארבעה אסרו בשמחה

פרשת בלק | נאמר בפרקנו: "ויקם בלעם בבקר, ויחבש את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"עם כלביא יקום"

פרשת בלק | "הן עם כלביא יקום וכארי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקו החורז את ברכות בלעם

פרשת בלק | האם יש רעיון אחד החורז את כל ברכות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דמותו של בלק

פרשת בלק | דמותו של בלק, ואיך דמותו של בלק...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

"לא קם כמשה עוד"

פרשת בלק | האם אפשר בפשט המקרא לזהות את מה שחז"ל...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הפיות שנבראו בבין השמשות בערב שבת - פי הבאר, פי הארץ ופי האתון

פרשת בלק | ה' מחליט לדבר עם בלעם דרך הפה של האתון....
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

בלק ולא בלעם

פרשת בלק | למה הפרשה נקראת על שם "בלק" ולא על שם...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

לימוד זכות על ישראל

פרשת בלק | מה פירוש הטוב האמיתי והרע שצריך להתרחק...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

פרשת האתון

פרשת בלק |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הניסיון לקלל את עם ישראל

פרשת בלק |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בלק ובלעם

פרשת בלק |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בין נבואת בלעם לנבואת משה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מה בין אברהם אבינו לבלעם הרשע

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המדרש בפסוק אחד בנוי על הפשט בפסוק אחר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בלק |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

וידע דעת עליון

פרשת בלק | בפרשתנו מנסים בלק ובלעם לפגוע בישראל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ולא ראה עמל בישראל

פרשת בלק | כיצד ייתכן שבלעם הרשע, המבקש לקלל את...
הרב יהושע שפירא
שיעור

למען דעת צדקות ה'

פרשת בלק | אין כמו ברכותיו של בלעם המהפכות את עומק...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אז מי אתה באמת בלעם?

מכשף או נביא ה'? טיפש ואוויל או מגדולי חכמי העמים?...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מי היה בלעם

פרשת בלק | תיאורו של בלעם בפסוקים מתאר גישה שלימה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מי הוא בלעם?

פרשת בלק | מתוך עיון בדמותו של בלעם נוכל לעמוד על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

נבואת משה רבינו

פרשת בלק | עיון בדמותו של בלעם תחדד לנו את ההכרה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כח הרע והרשעה ומעלותיו

פרשת בלק | בלעם נשען על הרע בעולם. מכאן נלמד על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מבט כללי על ברכות בלעם

פרשת בלק | | הברכות של בלעם די ארוכות ומסובכות...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

'כה'

פרשת בלק | | מה פירוש המילה 'כֹּה'?   בעברית בת...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

הן

פרשת בלק | בברכות בלעם נזכר רצף המילים "הן עם"...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

שלשה פיות

פרשת בלק | | הנפילה של ישראל בחטא המרגלים יוצרת...
הרב יוסף שילר
שיעור

שלושה יועצים

פרשת בלק | ה'שחקן' המרכזי בפרשה הוא לכאורה בלעם,...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת בלק - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת בלק - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

מה בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם הרשע

פרשת בלק | המשנה במסכת אבות (פרק ה משנה יט) אומרת:...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

שתי שיטות - כיצד להילחם עם בני ישראל

פרשת בלק |
שיעור

מסעות השנה הארבעים במדבר

הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

עין הארץ

מה פירוש המשפט "כסה את עין הארץ"
הרב מנחם שחור