פרשת בהעלותך | ח-יב

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות בראשונים ובאחרונים

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

עומק הערבות (צרעת מרים)

פרשת בהעלותך | פנייתו של אהרון למשה, עקב צרעתה של מרים אחותם, לאחר שדיברה עליו לשון הרע, כנאמר בפרשתנו (במדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

ענוותנותו של משה רבנו

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בפרשת בהעלותך מעידה התורה על משה רבנו: "והאיש משה ענו מאוד"?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

הסדר החדש של השראת השכינה

פרשת בהעלותך | מסע הענן בספר שמות קראנו כיצד עם ישראל בונה את המשכן והשכינה שורה בו, ונגלית בצורת ענן. והנה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

משה אבי ישראל

פרשת בהעלותך | כאשר ישא האומן את היונק בפרשת בהעלותך יש פסוק מיוחד המצביע את אופי המנהיגות המיוחד של משה:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

רגע המבחן של יתרו

פרשת בהעלותך | | כאשר ישראל קמים ונוסעים מהר סיני אל עבר ארץ ישראל, משה פנה ליתרו חותנו על מנת שימשיך ללוות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

עם ישראל בוכה

פרשת שלח | בכל אחד מחמשת חומשי התורה, ישנו חטא מרכזי ששינה את מהלך ההיסטוריה[1]. בחומש במדבר החטא המרכזי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

האידאל והדרך הארוכה

פרשת בהעלותך | האידיאל והדרך הארוכה המתרחש בפרשת בהעלותך, דומה לאדם ההולך על שפת צוק רם ונישא, ואז,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש במדבר

החזון, המציאות והאמת

פרשת בהעלותך | החזון, המציאות והאמת בלב פרשת בהעלותך, מופיעה פרשיית 'ויהי בנסוע', בין שתי אותיות 'נון'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש במדבר

הפסח במדבר

פרשת בהעלותך | מדוע מכל הארבעים שנה שבני ישראל היו במדבר, התורה מספרת רק על קרבן פסח אחד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

חיבתם של ישראל

פרשת בהעלותך | חיבתם של בני ישראל שנכפלו בפסוק אחד חמש פעמים נאמר בפרקנו (בפסוק י"ט): "וָאתנה את הלוים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

הסתרת גנותם של ישראל

פרשת בהעלותך | נאמר בפרקנו (ט, א-ב): "וידבר ד' אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

כיצד נזכרים לטובה על ידי החצוצרות?

פרשת בהעלותך | הקדמה נאמר בפרקנו: "וכי תבֹאו מלחמה בארצכם על הצר הצֹרר אתכם והרעֹתם בחצֹצרת, ונזכרתם לפני ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מדוע קבעה התורה שיש "פסח שני"?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרשת בהעלתך (במדבר פרק ט'): ו. "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מה היה חטא המתאוננים ומה ניתן ללמוד ממנו לדורות?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי העם כמתאֹננים רע באזני ד', וישמע ד' ויחר אפו, ותבער בם אש ד',...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

דיבור מרים ואהרון על משה

פרשת בהעלותך | "ותדבר מרים ואהרן במשה על אֹדות האשה הכשית אשר לקח" הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: חלק ראשון:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חצוצרות הכסף - היכולת לאחד את הפרטים

פרשת בהעלותך | חצוצרות משה, חצוצרות רק של משה, בכניסה לארץ נגנזו חצוצרות אלה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

שבט הקיני - מקורו ותפקידו בעם ישראל

פרשת בהעלותך | מי רעואל ומי זה חובב? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פסח ופסח שני

פרשת בהעלותך | אפשר לעשות את הפסח בלי מעטפת, חודש אחרי. מדוע?מה יש במצווה הזאת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

החצוצרות וההליכה במדבר

פרשת בהעלותך | עמ"י מתכונן פעם ראשונה ללכת במדבר לאחר מעמד הר סיני.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

הקדשת הלויים וטהרתם

פרשת בהעלותך | מה מיוחד בלווים שבגלל זה ההקדשה שלהם אחרת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פרשת המתאוים

פרשת בהעלותך | ספר במדבר מחולק לשלושה חלקים, מהם החלקים ומה משמעותם?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

חטא המתאוננים

פרשת בהעלותך |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

איחוד והנהגה לאור הנרות

פרשת בהעלותך | מה מלמדת אותנו התורה בצורת העמידה של נרות המנורה?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

מעלת ההשתוקקות לקיום המצוות

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בחג הפסח התגלתה האפשרות להזדמנות שנייה לקיום המצוה, ומדוע הדבר התגלה דווקא דרך אותם...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

יכולת ה'

פרשת בהעלותך | | כשהקב"ה אומר למשה שיביא לעם בשר לאכול במשך חודש, התגובה של משה מפתיעה: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

וכי תבואו מלחמה

פרשת בהעלותך | | בפרשתנו מופיעה מצוות ד' למשה לעשות חצוצרות לשם תכליות שונות. בתורה מפורטים מצבי השימוש...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מי יודע מדוע ולמה?

פרשת בהעלותך | בפרשת 'בהעלותך' נזכרת מילת השאלה 'למה' ארבע פעמים, והמילה 'מדוע' פעם אחת. בלשון המדוברת...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

השניים שמחוץ ל70

פרשת בהעלותך | | א. עם ישראל התפתח והפך לעם בארבעה שלבים. כל שלב נקבע ע"י מספר האנשים שהיו אז:...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

הכרת הטוב

פרשת בהעלותך | בפרשת השבוע, בהעלותך אנו קוראים על מעשה חריג שאירע במהלך מסע בני ישראל במדבר: "וַתִּסָּגֵר...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

המן והשלו

הרב מנחם בורשטין כ-48 דק'
שיעור

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עומק הערבות (צרעת מרים)

פרשת בהעלותך | פנייתו של אהרון למשה, עקב צרעתה של...
הרב ערן טמיר
שיעור

ענוותנותו של משה רבנו

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בפרשת בהעלותך מעידה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הסדר החדש של השראת השכינה

פרשת בהעלותך | מסע הענן בספר שמות קראנו כיצד עם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משה אבי ישראל

פרשת בהעלותך | כאשר ישא האומן את היונק בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

רגע המבחן של יתרו

פרשת בהעלותך | | כאשר ישראל קמים ונוסעים מהר סיני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עם ישראל בוכה

פרשת שלח | בכל אחד מחמשת חומשי התורה, ישנו חטא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האידאל והדרך הארוכה

פרשת בהעלותך | האידיאל והדרך הארוכה המתרחש...
הרב אלי אדלר
שיעור

החזון, המציאות והאמת

פרשת בהעלותך | החזון, המציאות והאמת בלב פרשת...
הרב אלי אדלר
שיעור

הפסח במדבר

פרשת בהעלותך | מדוע מכל הארבעים שנה שבני ישראל היו...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

חיבתם של ישראל

פרשת בהעלותך | חיבתם של בני ישראל שנכפלו בפסוק אחד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הסתרת גנותם של ישראל

פרשת בהעלותך | נאמר בפרקנו (ט, א-ב): "וידבר ד' אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נזכרים לטובה על ידי החצוצרות?

פרשת בהעלותך | הקדמה נאמר בפרקנו: "וכי תבֹאו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע קבעה התורה שיש "פסח שני"?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרשת בהעלתך (במדבר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היה חטא המתאוננים ומה ניתן ללמוד ממנו לדורות?

פרשת בהעלותך | | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי העם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דיבור מרים ואהרון על משה

פרשת בהעלותך | "ותדבר מרים ואהרן במשה על אֹדות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חצוצרות הכסף - היכולת לאחד את הפרטים

פרשת בהעלותך | חצוצרות משה, חצוצרות רק של משה,...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

שבט הקיני - מקורו ותפקידו בעם ישראל

פרשת בהעלותך | מי רעואל ומי זה חובב? |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פסח ופסח שני

פרשת בהעלותך | אפשר לעשות את הפסח בלי מעטפת, חודש...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

החצוצרות וההליכה במדבר

פרשת בהעלותך | עמ"י מתכונן פעם ראשונה ללכת במדבר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הקדשת הלויים וטהרתם

פרשת בהעלותך | מה מיוחד בלווים שבגלל זה ההקדשה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרשת המתאוים

פרשת בהעלותך | ספר במדבר מחולק לשלושה חלקים, מהם...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

חטא המתאוננים

פרשת בהעלותך |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק יא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק יב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

איחוד והנהגה לאור הנרות

פרשת בהעלותך | מה מלמדת אותנו התורה בצורת העמידה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מעלת ההשתוקקות לקיום המצוות

פרשת בהעלותך | מדוע דווקא בחג הפסח התגלתה האפשרות...
הרב שלמה אבינר
שיעור

יכולת ה'

פרשת בהעלותך | | כשהקב"ה אומר למשה שיביא לעם בשר...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

וכי תבואו מלחמה

פרשת בהעלותך | | בפרשתנו מופיעה מצוות ד' למשה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מי יודע מדוע ולמה?

פרשת בהעלותך | בפרשת 'בהעלותך' נזכרת מילת השאלה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

השניים שמחוץ ל70

פרשת בהעלותך | | א. עם ישראל התפתח והפך לעם בארבעה...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת בהעלותך - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת בהעלותך - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

הכרת הטוב

פרשת בהעלותך | בפרשת השבוע, בהעלותך אנו קוראים על...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

מדוע התלוננו בני ישראל בפרשת בהעלתך שאין להם בשר? והרי היה להם שלו!

בפרשת בשלח בחומש שמות ראינו שהעם קיבל מן ושליו אן...
הרב איתן שנדורפי