קדושת פשוטו של מקרא - דברים

למהותו הייחודית של חומש דברים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת דברים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

"נתעלמה ממנו הלכה" במשפט בנות צלפחד

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת דברים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

לאו ד'בל תוסיף'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

עבודה מאהבה ועבודה מיראה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

הסכמת ה' ל'קל וחומר' של משה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

בית המקדש כמקום הקרבת הקרבנות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ראה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

סוגיית בשר וחלב - המצוה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ראה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

אליהו בהר הכרמל והוראת שעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

אשת יפת תואר - הבטחה או תנאי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

אשת יפת תואר - היתר או מצוה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

לימוד הלכה דאוריתא מדיבור ישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תבוא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

שיטת הנצי"ב: התורה כשירה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וילך |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

כוח הראיה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת האזינו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

ה'אפיקומן' של רש"י

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וזאת הברכה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

למהותו הייחודית של חומש דברים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת דברים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"נתעלמה ממנו הלכה" במשפט בנות צלפחד

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת דברים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הקשר בין חטא המרגלים ואי כניסת משה לארץ

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת דברים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשוטו של מקרא אצל רש"י - מטרה או אמצעי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת דברים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לאו ד'בל תוסיף'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבודה מאהבה ועבודה מיראה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הסכמת ה' ל'קל וחומר' של משה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ואתחנן |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מצות תפילה - הציווי והסיפור בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת עקב |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בית המקדש כמקום הקרבת הקרבנות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ראה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סוגיית בשר וחלב - המצוה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ראה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שופטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אליהו בהר הכרמל והוראת שעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שופטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אשת יפת תואר - הבטחה או תנאי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אשת יפת תואר - היתר או מצוה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לימוד הלכה דאוריתא מדיבור ישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תבוא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שיטת הנצי"ב: התורה כשירה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וילך |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

כוח הראיה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת האזינו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ה'אפיקומן' של רש"י

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וזאת הברכה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
קשר חי