פרשת פנחס | כה-ל

בנות צלפחד בחבלי משיח

לימוד בפרקי התנ"ך והתושב"ע לבירור היחס בין העצמיות לבין אלוקי העם והארץ, בימים ההם בזמן הזה.

כ - 70 דק'

טבלת קרבנות הציבור הקבועים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

"והטיפו ההרים עסיס"

היין בנבואת יואל הנביא |

כ-70 דק'

סדר בפרשת המועדים

בתורה ישנם ימים מיוחדים הנישאים משאר ימות החול, ובעלי מצוות יחודיות. ימים אלו הם השבת, המועדים והימים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

הפרהסיא הציבורית - בין זמרי לפנחס

הריגת זמרי על ידי פנחס לא באה לכפר על חטא פרטי של גילוי עריות. היה זה מאבק על דמותו של הציבור בעם ישראל.

כ - 70 דק'

זהירות - נקמה.

פרשת פנחס | זהירות - נקמה. המילה 'נקמה' מעוררת פעמים רבות אי נוחות, שהרי הנקמה היא לכאורה תוצאה של התעוררות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

שתיים שהן ארבע (מינוי יהושע)

פרשת פנחס | שתיים שהן ארבע! בין התכונות הנדרשות למנהיג, שמונה משה רבינו ביחס למנהיג שיבוא אחריו, הוא יהושע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

מידת הקנאות

פרשת פנחס | למי ומתי מותר להשתמש במידת הקנאות? ומתי אסור להשתמש בה?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

פנחס הוא אליהו

פרשת פנחס | היחס בין מידת הקנאה שהופיעה בפנחס ובאליהו, לבין אהבת ישראל שהופיעה אף היא באליהו הנביא.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

מאבק ישראל ומדין

קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד הבנים שנולדו לאברהם מקטורה אותה נשא בשלב מאוחר, לאחר שכבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

פרשת פנחס | מי זכאי לנחלה - יוצאי מצרים או באי הארץ? בפרשת פנחס לאחר המפקד של עם ישראל, מצוה הקב"ה על אופן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

אופי הנהגת משה

פרשת פנחס | ישנו הבדל מהותי ויסודי בין הנהגת משה לבין הנהגתם של שאר המושלים והמלכים שעמדו אחריו בהיסטוריה של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

המפקד השני

פרשת פנחס | מהי מטרת הספירה החוזרת של בני ישראל? מהם הגורמים לשינויים בין מפקד זה למפקד בתחילת החומש?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

כהונת פנחס

פרשת פנחס | "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהֻנת עולם" בתחילת הפרשה נאמר: י. וַיְדַבֵּר ד' אֶל מֹשֶׁה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

ההפרשים בין שני המניינים

פרשת פנחס | מהי הסיבה להפרשים הגדולים בין המניינים אצל חלק מהשבטים? הקדמה: סיכום ההפרשים בין המנינים אצל כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

אהבת הארץ של בנות ישראל

פרשת פנחס | א. הפסוקים והסבר רש"י בסוף המנין השני אומרת התורה: סג. "אלה פקודי משה ואלעזר הכהן, אשר פקדו את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

צלפחד - צדיק או רשע?

פרשת פנחס | הקדמה בפרשתנו מסופר על בנות צלפחד שבאו לבקש נחלה. בתוך דבריהן הן אומרות: "אבינו מת במדבר, והוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

המוספים ויחודו של מוסף שבת

פרשת פנחס | הקדמה פרקים כח-כט עוסקים בקרבן התמיד ובקרבנות המוספים. כאשר מתבוננים בקרבנות המוספים רואים שיש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מה ענינו של שמיני עצרת?

פרשת פנחס | הקדמה שמיני עצרת מופיע בתורה בשני מקומות: בפרשת אמֹר (כג, לו; כג, לט) ובפרשת פינחס (כט, לה-לח)....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

ביום הביכורים

פרשת פנחס | פרשית המועדות בפרשה שלנו ממוקדת בקורבנות שבמועדים. מה התורה רצתה להגיד על חג הביכורים בפרשה זו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מוסף השבת

פרשת פנחס | דרך הקורבנות נפגשים עם מהות המועד. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

הביטוי הפנימי של קורבן התמיד

פרשת פנחס | במה מתייחד קורבן התמיד בפרשיה שמופיעה אצלינו בפרשה? איזה מדרגות בהבנת הקורבן פרשיה זו מוסיפה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

תמידין כסדרן ומוספין כהלכתם

פרשת פנחס | עמ"י לגלגו על קורבן התמיד. מדוע? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

ההבדל בין מידות טובות לרעות

פרשת פנחס | קנאות היא בדרך כלל תכונה לא טובה, איך היא הפכה לתכונה טובה בפרשה שלנו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים בספר במדבר

כ-15 דק'

קנאים פוגעים בו

פרשת פנחס | ברית שלום, מה משמעות ברית זו? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

ביאור פרשת הנחלות וסדר הירושה

פרשת פנחס | על פי מה מחלקים את הנחלות? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

פרשת הקורבנות

פרשת פנחס |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

הר העברים

פרשת פנחס |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

קורבן התמיד וי"ז בתמוז

פרשת פנחס |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

המלחמה נגד מדין

פרשת פנחס |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

השתתפות הנשיאים במחלוקת קורח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פינחס |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

אהבת ארץ ישראל - בנות צלפחד

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פינחס |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

נחלה בלי מצרים

פרשת פנחס | נחלת הארץ המוזכרת בפרשתנו, מתארת את אופן נחלת הארץ בימי יהושע בן נון. לעומתה, לעתיד לבוא עתידים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

בריתי שלום

פרשת פנחס | פער עצום קיים בין קנאות ומסירות נפש, לשלום ואהבה. באמצעות התבוננות במעשה קנאותם של פינחס ורב אדא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

כן בנות צלפחד דברת

פרשת פנחס | נתבונן כאן במעלתן של בנות צלפחד: במה זכו שדיני נחלת הארץ נכתבו בתורה דווקא דרך סיפורן, ומה זכו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

המגיפה, המרד והצלתו של פנחס

בעוד מגיפה משתוללת במחנה ישראל מרד פתאומי התרחש בבית הדין. בעקבות כך ידי משה רפו והעם כולו פרץ בבכי. כיצד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

קנאותו של פנחס

פרשת פינחס | מתוך דמותו ומעשיו של פינחס נוכל ללמוד מהי מידת הקינאה בטהרתה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

טענתו של זימרי

פרקת פינחס | מה העומק שעומד מאחורי טענתו של זימרי? מתוך הבנת טענתו יתברר יסוד גדול בהתמודדות עם היצר

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

המלך הראשון

פרשת פנחס | | למה אומר משה לה' "יִפְקֹד ה' אֱלֹהֵי הָֽרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר אִישׁ עַל הָֽעֵדָֽה... וְלֹא...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

לֵאמֹר

פרשת פנחס | | הפסוק הנפוץ ביותר בתורה, כידוע, הוא "וידבר ד' אל משה לאמר". פתיחה זו לדברי ד' אל משה, יחד עם...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

קנאות טובה

פרשת פנחס | בסוף פרשת בלק, מתוארת תגובתו של פנחס למעשהו של זמרי. בתחילת פרשת פנחס, ד' 'מגדיר' את מעשה של...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

המניין החסר

פרשת פנחס | | מהו האסון הגדול ביותר שאירע לעם ישראל במדבר? בהסתכלות רחבה ודאי שזהו חטא המרגלים שגרם למותו של...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מי יחליף את משה?

פרשת פנחס | תפקידו של משה מסתיים לכאורה בפרשתנו ולכן מצווה אותו הקב"ה: "עֲלֵה אֶל הַר הָעֲבָרִים הַזֶּה...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

דמותו של מנהיג

פרשת פנחס | מספרים על אחד הרבנים בפולין, שיום אחד בעת ההפסקה בין הסדרים שוחח עם תלמידיו בכניסה לבית המדרש....

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

קנאה וביקורתיות א

ד' משבח את פנחס על קנאתו. אך מידת הקנאה טומנת בחובה סכנה גדולה - מהי? וכיצד מתמודדים אתה?

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

46:50 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בנות צלפחד בחבלי משיח

לימוד בפרקי התנ"ך והתושב"ע לבירור היחס בין העצמיות...
הרב אלישע וישליצקי כ - 70 דק'
שיעור

טבלת קרבנות הציבור הקבועים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

"והטיפו ההרים עסיס"

היין בנבואת יואל הנביא |
הרב אליעזר קשתיאל כ-70 דק'
שיעור

סדר בפרשת המועדים

בתורה ישנם ימים מיוחדים הנישאים משאר ימות החול,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

הפרהסיא הציבורית - בין זמרי לפנחס

הריגת זמרי על ידי פנחס לא באה לכפר על חטא פרטי של...
הרב מנחם מן כ - 70 דק'
שיעור

זהירות - נקמה.

פרשת פנחס | זהירות - נקמה. המילה 'נקמה' מעוררת...
הרב ערן טמיר
שיעור

שתיים שהן ארבע (מינוי יהושע)

פרשת פנחס | שתיים שהן ארבע! בין התכונות הנדרשות...
הרב ערן טמיר
שיעור

מידת הקנאות

פרשת פנחס | למי ומתי מותר להשתמש במידת הקנאות?...
הרב שלמה אבינר
שיעור

פנחס הוא אליהו

פרשת פנחס | היחס בין מידת הקנאה שהופיעה בפנחס...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מאבק ישראל ומדין

קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

פרשת פנחס | מי זכאי לנחלה - יוצאי מצרים או באי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אופי הנהגת משה

פרשת פנחס | ישנו הבדל מהותי ויסודי בין הנהגת משה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המפקד השני

פרשת פנחס | מהי מטרת הספירה החוזרת של בני ישראל?...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

כהונת פנחס

פרשת פנחס | "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהֻנת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההפרשים בין שני המניינים

פרשת פנחס | מהי הסיבה להפרשים הגדולים בין המניינים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אהבת הארץ של בנות ישראל

פרשת פנחס | א. הפסוקים והסבר רש"י בסוף המנין השני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

צלפחד - צדיק או רשע?

פרשת פנחס | הקדמה בפרשתנו מסופר על בנות צלפחד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המוספים ויחודו של מוסף שבת

פרשת פנחס | הקדמה פרקים כח-כט עוסקים בקרבן התמיד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה ענינו של שמיני עצרת?

פרשת פנחס | הקדמה שמיני עצרת מופיע בתורה בשני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ביום הביכורים

פרשת פנחס | פרשית המועדות בפרשה שלנו ממוקדת...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מוסף השבת

פרשת פנחס | דרך הקורבנות נפגשים עם מהות המועד. |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הביטוי הפנימי של קורבן התמיד

פרשת פנחס | במה מתייחד קורבן התמיד בפרשיה שמופיעה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

תמידין כסדרן ומוספין כהלכתם

פרשת פנחס | עמ"י לגלגו על קורבן התמיד. מדוע? |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ההבדל בין מידות טובות לרעות

פרשת פנחס | קנאות היא בדרך כלל תכונה לא טובה, איך...
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

קנאים פוגעים בו

פרשת פנחס | ברית שלום, מה משמעות ברית זו? |
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

ביאור פרשת הנחלות וסדר הירושה

פרשת פנחס | על פי מה מחלקים את הנחלות? |
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

פרשת הקורבנות

פרשת פנחס |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הר העברים

פרשת פנחס |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

קורבן התמיד וי"ז בתמוז

פרשת פנחס |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

המלחמה נגד מדין

פרשת פנחס |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

השתתפות הנשיאים במחלוקת קורח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פינחס |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אהבת ארץ ישראל - בנות צלפחד

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פינחס |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לפני ואחרי במשנת רבנו עובדיה ספורנו - תורת הקרבנות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פינחס |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

נחלה בלי מצרים

פרשת פנחס | נחלת הארץ המוזכרת בפרשתנו, מתארת את...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בריתי שלום

פרשת פנחס | פער עצום קיים בין קנאות ומסירות נפש,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כן בנות צלפחד דברת

פרשת פנחס | נתבונן כאן במעלתן של בנות צלפחד: במה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

המגיפה, המרד והצלתו של פנחס

בעוד מגיפה משתוללת במחנה ישראל מרד פתאומי התרחש...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק כט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ל | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

קנאותו של פנחס

פרשת פינחס | מתוך דמותו ומעשיו של פינחס נוכל ללמוד...
הרב שלמה אבינר
שיעור

טענתו של זימרי

פרקת פינחס | מה העומק שעומד מאחורי טענתו של זימרי?...
הרב שלמה אבינר
שיעור

המלך הראשון

פרשת פנחס | | למה אומר משה לה' "יִפְקֹד ה' אֱלֹהֵי...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לֵאמֹר

פרשת פנחס | | הפסוק הנפוץ ביותר בתורה, כידוע, הוא...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

קנאות טובה

פרשת פנחס | בסוף פרשת בלק, מתוארת תגובתו של פנחס...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

המניין החסר

פרשת פנחס | | מהו האסון הגדול ביותר שאירע לעם...
הרב יוסף שילר
שיעור

מי יחליף את משה?

פרשת פנחס | תפקידו של משה מסתיים לכאורה בפרשתנו...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת פנחס - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת פנחס - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

דמותו של מנהיג

פרשת פנחס | מספרים על אחד הרבנים בפולין, שיום אחד...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

קנאה וביקורתיות א

ד' משבח את פנחס על קנאתו. אך מידת הקנאה טומנת...
הרב אוהד תירוש 46:50 דק'
שיעור

מסעות השנה הארבעים במדבר

הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

הציווי הכפול על משה לעלות להר העברים

אני לא מבין - אם הקב"ה ציווה את משה רבינו בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

קורבנות מוספים והכניסה לארץ

לא מצליחה להבין - מדוע פרשת המוספין המופיעה בפרשת...
הרב מנחם שחור