מלכים א

הסתלקות דוד - מובל או מוביל?

בפרשת אדוניהו, מפתיעה מאד הפאסיביות לכאורה של דוד. מדוע דוד לא הודיע מראש לכל העם כי שלמה יהיה המלך? מדוע הוא...

כ - 70 דק'

האם היתה פרוכת בבית המקדש הראשון?

הקרבנות אשר מזים את דמן על הפרוכת הם: פר ושעיר של יוה"כ, פרים הנשרפים (פר העלם דבר של ציבור ופר כהן משיח)...

התפלגות המלוכה

עיון בפרקי התפלגות המלוכה והקרע שבספר מלכים |

כ - 70 דק'

פילוג המלוכה - לשם איחוד

תכנית הפירוד הולכת בדרך של "קמעה קמעה". בשיעור זה נקיים בירור מעמיק, מהי מטרת הפילוג ויישומה הממשי.

כ - 70 דק'

מי אתה המלך אחאב?

דמותו של המלך אחאב מלווה את אליהו הנביא. בשיעור זה נעמוד על דמותו.

כ-70 דק'

אחאב - אח לשמים ואב לעבודה זרה

עיון בדמותו של מלך ישראל מהמרכזיים ביותר שהיו, דמות המורכבת מאור וחושך יחדיו. ומה כל זה אומר לנו בדור של...

כ - 70 דק'

מעמד הר הכרמל

מדוע נקט אליהו בדרכים החריפות ויוצאות הדופן שבהן פעל במעמד הר הכרמל?

כ - 70 דק'

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת העולם, לאורך כל ימי התנ"ך. המניין המקובל בידינו מבוסס עליה....

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים לספר דברי הימים, ומציע את דרכי היישוב של ההבדלים הללו.

המלכויות בישראל - מבוא לספר מלכים

נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה |

מתוך סדרת השיעורים:
נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה

המלכויות בישראל - מלכות עשרת השבטים

נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה |

מתוך סדרת השיעורים:
נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה

איסור והיתר הבמות בספרי הנביאים

נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה |

מתוך סדרת השיעורים:
נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

פירושים והערות על ספר מלכים א

הרב צבי שוויגר 9 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - מלכים

הרב יצחק בן שחר 19 שיעורים
סדרה

ספר מלכים א

הרב דני סטיסקין 17 שיעורים
סדרה

בין יהושפט לאחאב

הרב מנחם שחור 6 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר מלכים א

הרב יעקב ידיד 24 שיעורים
סדרה

מאמרים - ספר מלכים א

הרב איתן שנדורפי 17 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים א

הרב חנניה מלכה 26 שיעורים
סדרה

קריאה וביאור בקצרה של ספר דברי הימים א

הרב יונדב זר 23 שיעורים
סדרה

שיעורים על ספר מלכים

הרב מיכאל טוביאנו 3 שיעורים
סדרה

מלכים א - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 22 שיעורים
סדרה

קורס דיגיטלי - מלכים

הרב עמנואל בן ארצי 3 שיעורים
סדרה

לב הפרק

הרב עמנואל בן ארצי 6 שיעורים
סדרה

בין דוד לשלמה

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
שיעור

הסתלקות דוד - מובל או מוביל?

בפרשת אדוניהו, מפתיעה מאד הפאסיביות לכאורה של דוד....
הרב דני סטיסקין כ - 70 דק'
שיעור

האם היתה פרוכת בבית המקדש הראשון?

הקרבנות אשר מזים את דמן על הפרוכת הם: פר ושעיר של...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

התפלגות המלוכה

עיון בפרקי התפלגות המלוכה והקרע שבספר מלכים |
הרב אוהד תירוש כ - 70 דק'
שיעור

פילוג המלוכה - לשם איחוד

תכנית הפירוד הולכת בדרך של "קמעה קמעה". בשיעור זה...
הרב אלישב אביחיל כ - 70 דק'
שיעור

מדוע חלה המלך אסא ברגליו?

פרק ט"ו |
הרב דני סטיסקין כ-49 דק'
שיעור

מי אתה המלך אחאב?

דמותו של המלך אחאב מלווה את אליהו הנביא. בשיעור זה...
הרב רמי גליקשטיין כ-70 דק'
שיעור

אחאב - אח לשמים ואב לעבודה זרה

עיון בדמותו של מלך ישראל מהמרכזיים ביותר שהיו,...
הרב רמי גליקשטיין כ - 70 דק'
שיעור

לדמותו של אליהו

הרבנית גילה שרים (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

אליהו בהר הכרמל

הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

מעמד הר הכרמל

מדוע נקט אליהו בדרכים החריפות ויוצאות הדופן שבהן...
הרב מישאל רובין כ - 70 דק'
שיעור

עובדיה ואחאב - ידידים או אויבים?

הרב קובי דביר כ-70 דק'
שיעור

ספר מלכים א עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת...
הרב מנחם שחור
שיעור

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים...
הרב מנחם שחור
שיעור

המלכויות בישראל - מבוא לספר מלכים

נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה |
הרב יוסף מילר
שיעור

המלכויות בישראל - מלכות עשרת השבטים

נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה |
הרב יוסף מילר
שיעור

איסור והיתר הבמות בספרי הנביאים

נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה |
הרב יוסף מילר
שיעור

טבלת 850 השנים מן הכניסה לארץ ועד החורבן

הרב יאיר הס
שיעור

לוח השנים בתנ"ך - מיציאת מצרים ועד סוף ספר מלכים

הרב יאיר הס
שו"ת

בין משכן למקדש

מדוע יש צורך בבית המקדש במקום קבוע, אם רואים שבכל...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

דוד ואבישג

איך אפשר להבין את הענין של אבישג השונמית - האם דוד...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מהות העגלים שהקים ירבעם

כאשר ירבעם הקים עגלים בבית אל ובדן וייסד חג בחודש...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מדוע רץ אליהו לפני אחאב

למה בסוף פרק יט במלכים ב' לאחר מעמד הכרמל וירידת...
הרב נועם וידר
שו"ת

האם חטא איש האלוקים מיהודה?

במה חטא עידו הנביא? כאשר נשלח להוכיח את ירובעם,...
הרב מנחם שחור
שו"ת

שיתוף הפעולה של יהושפט עם משפחת אחאב

שלום בפרק ג' בספר מלכים ב' איך יהושפט מלך יהודה...
הרב מנחם שחור
שו"ת

האם פנחס הוא אליהו

פנחס בן אלעזר הכהן, מצאתי שהוא מופיע בתורה בפרשתנו...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

בית ד' ובית המלך

ראיתי בספר מלכים ששלמה המלך סיים את בניין בית...
הרב מנחם שחור
שו"ת

אליהו הנביא: מלמד זכות או חובה על ישראל?

בפרקי אליהו נראה ע"פ הפשט והמפרשים שהקב"ה מעביר את...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

התנאי של אליהו לסיום הבצורת

אליהו מודיע לאחאב שהבצורת תגמר מהו התנאי לסיום...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

"ויהי ימים רבים"

כתוב בספר מלכים א פרק יח' פסוק א "ויהי ימים רבים"...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

הזכרת שמות אמהות המלכים

מדוע בספר מלכים כתוב את שמם של האמהות של המלכים רק...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

בן האישה הצרפתית

האם ניתן לומר שיונה היה גם בן האשה הצרפית וגם...
הרב מנחם שחור
שו"ת

שמות אמהות מלכי יהודה

התוכלו לענות לי - אני לא מבין מדוע לאורך כל ספר...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

לאיזו מלכות היה שייך שבט שמעון?

שלום רב, מי היו עשרת השבטים במלכות ישראל, הלא מלבד...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

מרד אדוניהו

מי היה אדוניהו? מדוע הכריז מרד על דוד? אילו...
הרב יוסף שילר