הרב מנחם שחור

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת העולם, לאורך כל ימי התנ"ך. המניין המקובל בידינו מבוסס עליה....

סקירת הפרקים הבעייתיים בחלוקת הפרקים הנוצרית

"אוי לנו שנשתכחה התורה מאתנו מאד דאוה לבי על זה  ובודאי היה מצווה גדולה לשנות לעשות ציונים במקומות...

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים לספר דברי הימים, ומציע את דרכי היישוב של ההבדלים הללו.

(מצגת) מבט על ספר שמואל - כיצד פעל דוד להחליף את מלכות שאול?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) ציר זמן - סדר המאורעות בתקופת עזרא ונחמיה

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) קבלת היסורים, ובמיוחד במלכות בית דוד

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך | האם ציוותה התורה לקרוא לשלום גם לעמי כנען? אם כן - מדוע...

(מצגת) היחס הנכון אל הקודש, דרך סוגיית העלאת הארון

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

ואמרתי ללא עמי – עמי אתה

להפטרת במדבר | ספר במדבר כתבנית יסוד ליחסי ישראל והקב"ה  "לא עמי" – מצבם הקשה של ישראל בימי הושע הנבואה...

רוח הקנאה ורוח הנזירות

הפטרת נשא | למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה מהסמיכות בין פרשת נזיר ופרשת סוטה למדו חז"ל שמוסד הנזירות מהווה...

הסירו הבגדים הצואים

להפטרת פרשת בהעלותך | אחריות הכהונה לטהרת האומה וכה תעשה להם לטהרם הפטרתינו מתארת מחזה בו מסירים הבגדים...

לרגל אל הלב

להפטרת פרשת שלח | על ריגול פנימי וחיצוני ריגול בתוך הלב כששולח משה את המרגלים הוא מלווה אותם בשורה של...

שמרו עדותיו וחוק נתן למו

להפטרת פרשת קורח | על תפקידו של שמואל בטהרת הכהונה והמלוכה   טהרת הכהונה ומיסוד הכהונה קורח ושמואל שמואל,...

גיבור חיל

להפטרת פרשת חקת | מן הפרט אל הכלל ובחזרה משבר זהות תחילתם של ימי יפתח במשבר גדול, ישראל עוזבים את ד'...

הגיד לך אדם מה טוב

להפטרת פרשת בלק | על דיוקים נדרשים בדור גאולי זכר נא מה יעץ בלק מיכה הוא תלמידו הגדול של ישעיה הנביא....

בטרם אצורך בבטן ידעתיך

להפטרת פרשת מטות | שלושת תפקידי הנביא בתקופה הפותחת את ימי בין המצרים. קוראים ישראל את נבואת הקדשתו של...

וירוץ לפני אחאב

להפטרת פרשת פנחס (כשהיא לפני י"ז תמוז) | יוזמה ועוצמה אחאב הוא בעל חוסן לאומי נדיר. הן בהקף מפעלותיו לגיבוש...

ההמיר גוי אלוהים?

להפטרת פרשת מסעי | על עבודת ד' מתוך זהות ישראלית בהפטרתינו מוכיח ירמיה את ישראל בהשוואה לאומות אחרות הדבקות...

שירת האזינו ושירת דוד

הפטרת האזינו | | ישועת ד' בזכות המעשים או למען שמו שתי שירות זכינו לקרוא השבוע. בקריאה בתורה את שירת האזינו...

ואצרוף כבור סיגייך

להפטרת שבת חזון | סותר על מנת לבנות הנבואה בימי עוזיה- קריאת המלבי"ם נראים הדברים שנבואות ישעיה מסודרות לפי...

אמרי לערי יהודה

הפטרת ואתחנן - נחמו | נחמה מתוך השורש הפנימי קריאת ספר ישעיה על רקע ימי חזקיה הגמרא במסכת סנהדרין מעלה...

התשכח אישה עולה

להפטרת פרשת עקב | מרעיה לבת ובחזרה דימויי האישה בנביאים פעמים רבות מדמים הנביאים את יחסי הקב"ה וכנסת ישראל...

אבני חפץ

להפטרת פרשת ראה | על החפץ המצמיח את ציורי הגאולה ושמתי כדכד שמשותייך הפטרתינו פותחת בתיאור ירושלים כמעוטרת...

לנטוע שמים וליסוד ארץ

להפטרת פרשת שופטים | על בנין הפנימי מול עוצמה חיצונית מקורות העוצמה הפטרתינו פותחת בחיזוק אל מול חמת...

רני עקרה

להפטרת כי תצא | רני עקרה לא ילדה הפטרתינו פותחת בתיאור כנסת ישראל כעקרה שלא ילדה: רָנִּ֥י עֲקָרָ֖ה לֹ֣א...

ועלייך יזרח ד'

להפטרת כי תבוא | דעיכת הלאומיות באומות ותחייתה בישראל כי הנה החושך יכסה ארץ בהפטרת פרשת שופטים, למדנו על...

פורה דרכתי לבדי

להפטרת פרשת ניצבים | על הנקם האלוקי כבסיס להתעלות העולם פורה דרכתי לבדי בהפטרת "כי תצא" עסקנו ביכולת להעלות...

ממשה ליהושע

הפטרת וזאת הברכה | קודש בונה טבע משה עבדי מת בסיום קריאת התורה אנו פותחים בנביא וקוראים את הפרק הראשון של...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

בין דן ליהודה

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
סדרה

בין עלי לשמואל

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
סדרה

בין שאול לדוד

הרב מנחם שחור 5 שיעורים
סדרה

בין דוד לשלמה

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
סדרה

בין יהושפט לאחאב

הרב מנחם שחור 6 שיעורים
סדרה

מאמרים על הפטרות בראשית - הרב מנחם שחור

הרב מנחם שחור 13 שיעורים
סדרה

הפטרות ויקרא - הרב מנחם שחור

הרב מנחם שחור 9 שיעורים
שיעור

שיטת הסדר עולם בישוב סתירות כרונולוגיות

בריתת 'סדר עולם' עוסקת במנייני השנים החל מבריאת...
הרב מנחם שחור
שיעור

סקירת הפרקים הבעייתיים בחלוקת הפרקים הנוצרית

"אוי לנו שנשתכחה התורה מאתנו מאד דאוה לבי על...
הרב מנחם שחור
שיעור

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) מבט על ספר שמואל - כיצד פעל דוד להחליף את מלכות שאול?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) ציר זמן - סדר המאורעות בתקופת עזרא ונחמיה

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) קבלת היסורים, ובמיוחד במלכות בית דוד

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) היחס הנכון אל הקודש, דרך סוגיית העלאת הארון

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ואמרתי ללא עמי – עמי אתה

להפטרת במדבר | ספר במדבר כתבנית יסוד ליחסי ישראל...
הרב מנחם שחור
שיעור

רוח הקנאה ורוח הנזירות

הפטרת נשא | למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת...
הרב מנחם שחור
שיעור

הסירו הבגדים הצואים

להפטרת פרשת בהעלותך | אחריות הכהונה לטהרת...
הרב מנחם שחור
שיעור

לרגל אל הלב

להפטרת פרשת שלח | על ריגול פנימי וחיצוני ריגול...
הרב מנחם שחור
שיעור

שמרו עדותיו וחוק נתן למו

להפטרת פרשת קורח | על תפקידו של שמואל בטהרת הכהונה...
הרב מנחם שחור
שיעור

גיבור חיל

להפטרת פרשת חקת | מן הפרט אל הכלל ובחזרה משבר...
הרב מנחם שחור
שיעור

הגיד לך אדם מה טוב

להפטרת פרשת בלק | על דיוקים נדרשים בדור גאולי זכר...
הרב מנחם שחור
שיעור

בטרם אצורך בבטן ידעתיך

להפטרת פרשת מטות | שלושת תפקידי הנביא בתקופה...
הרב מנחם שחור
שיעור

וירוץ לפני אחאב

להפטרת פרשת פנחס (כשהיא לפני י"ז תמוז) | יוזמה...
הרב מנחם שחור
שיעור

ההמיר גוי אלוהים?

להפטרת פרשת מסעי | על עבודת ד' מתוך זהות...
הרב מנחם שחור
שיעור

שירת האזינו ושירת דוד

הפטרת האזינו | | ישועת ד' בזכות המעשים או למען...
הרב מנחם שחור
שיעור

ואצרוף כבור סיגייך

להפטרת שבת חזון | סותר על מנת לבנות הנבואה בימי...
הרב מנחם שחור
שיעור

אמרי לערי יהודה

הפטרת ואתחנן - נחמו | נחמה מתוך השורש...
הרב מנחם שחור
שיעור

התשכח אישה עולה

להפטרת פרשת עקב | מרעיה לבת ובחזרה דימויי האישה...
הרב מנחם שחור
שיעור

אבני חפץ

להפטרת פרשת ראה | על החפץ המצמיח את ציורי...
הרב מנחם שחור
שיעור

לנטוע שמים וליסוד ארץ

להפטרת פרשת שופטים | על בנין הפנימי מול עוצמה...
הרב מנחם שחור
שיעור

רני עקרה

להפטרת כי תצא | רני עקרה לא ילדה הפטרתינו פותחת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ועלייך יזרח ד'

להפטרת כי תבוא | דעיכת הלאומיות באומות ותחייתה...
הרב מנחם שחור
שיעור

פורה דרכתי לבדי

להפטרת פרשת ניצבים | על הנקם האלוקי כבסיס להתעלות...
הרב מנחם שחור
שיעור

ממשה ליהושע

הפטרת וזאת הברכה | קודש בונה טבע משה עבדי...
הרב מנחם שחור
שו"ת

פירוש האבן עזרא על "מצחק"

שלום, יש לי סמינריונית על היחסים בין שרה להגר, אני...
הרב מנחם שחור
שו"ת

דברי אברהם לעבד שלא להשיב את בנו לחרן

כאשר העבד שואל את אברהם אבינו מה יקרה אם האישה...
הרב מנחם שחור
שו"ת

מאבקי יצחק על הבארות

מדוע יצחק נלחם כל כך על הבארות שחפר אביו? הרי...
הרב מנחם שחור
שו"ת

למה כעס יעקב על רחל?

איך יתכן שיעקב עונה לרחל בצורת כעס על בקשתה הבה לי...
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

מדוע דרש ה' מפרעה להוציא את ישראל לשלושה ימים בלבד?

מדוע ה' אומר שוב ושוב לפרעה כי הוא מתכוון להוציא...
הרב מנחם שחור
שו"ת

זמן השיעבוד

כתוב בשמות רבה (א, ח) ברשב''ם (א, ו) ובספורנו (א,...
הרב מנחם שחור
שו"ת

מתי נזכרות הנהגות ומידות טובות של הנביאים בכתוב

בשעה שחוזר משה ממעמד הסנה הוא מבקש רשות מיתרו ללכת...
הרב מנחם שחור
שו"ת

פוקד עוון אבות על בנים

השאלה היא בעיקר תיאולוגית מוסרית - במקרים רבים אנו...
הרב יוסף שילר
שו"ת

מדוע יש צורך בבדים לכלי המקדש הקבועים במקומם?

מדוע לדורות יש בדים לכלי המקדש - לארון ולשולחן...
הרב מנחם שחור
שו"ת

מלך יריחו והמרגלים שבאו לרחב

ספר יהושוע פרק ב, איך ידע מלך יריחו שבאו מרגלים...
הרב מנחם שחור
שו"ת

שירה במעבר הירדן

מדוע לא אמרו בנ"י שירה כאשר יצאו מהירדן כמו שרואים...
הרב מנחם שחור
שו"ת

האם בתקופת השופטים חלה התקדמות?

לגבי תקופת השופטים - האם זו היתה תקופה של התקדמות?...
הרב מנחם שחור
שו"ת

בני רחל בספר שופטים

למה דווקא השבטים שיצאו מרחל אימנו חוטפים ומוכים...
הרב מנחם שחור
שו"ת

כיבוש העיר לוז

שלום לרבנים. מדוע היה צורך לפרט את כיבוש העיר...
הרב מנחם שחור
שו"ת

למה חמל שאול על אגג?

שלום הרב רציתי לשאול איך שאול חמל דווקא על אגג,...
הרב מנחם שחור
שו"ת

האם שאול היה אמור לזכות למלכות נצחית?

כיצד שמואל הנביא אמר לשאול שאם לא היה חוטא, והיה...
הרב מנחם שחור
שו"ת

שאול ודוד

בשמואל א' פרק כ' בהפטרת 'מחר חודש' יש דבר מאד...
הרב מנחם שחור
שו"ת

מדוע דוד פקד את ישראל?

בסוף שמואל ב - מה היתה מטרתו של דוד כשהוא רצה...
הרב מנחם שחור
שו"ת

דוד ובת שבע

למה בנביא פרק ח מסופר שדוד ניצח בכל כך הרבה מלחמות...
הרב מנחם שחור
שו"ת

אמנון ותמר

למה דוד לא העניש את אמנון על מה שעשה בתמר?
הרב מנחם שחור
שו"ת

האם חטא איש האלוקים מיהודה?

במה חטא עידו הנביא? כאשר נשלח להוכיח את ירובעם,...
הרב מנחם שחור
שו"ת

שיתוף הפעולה של יהושפט עם משפחת אחאב

שלום בפרק ג' בספר מלכים ב' איך יהושפט מלך יהודה...
הרב מנחם שחור
שו"ת

בית ד' ובית המלך

ראיתי בספר מלכים ששלמה המלך סיים את בניין בית...
הרב מנחם שחור
שו"ת

בן האישה הצרפתית

האם ניתן לומר שיונה היה גם בן האשה הצרפית וגם...
הרב מנחם שחור
שו"ת

יונה - חסד או אמת

שלום רב לפי הנאמר שיונה הוא איש האמת שלמד מאליהו(...
הרב מנחם שחור
שו"ת

גילו של אחז

בדברי הימים כתוב שאחזיהו מלך כשהיה בן 42 . במקום...
הרב מנחם שחור
שו"ת

על איזו תקופה מדברות נבואות הנביאים האחרונים?

שלום. איך יודעים שנבואות הנחמה של הנביאים...
הרב מנחם שחור
שו"ת

נבואות חורבן בימי חזקיה?

בפרק ג בספר מיכה נאמרת לראשונה נבואת חורבן...
הרב מנחם שחור
שו"ת

קץ 70 שנה ובניית בית שני

מה ההסבר על הנבואה (בעזרא) של ''למלאות...
הרב מנחם שחור
שו"ת

תפקידו של ספר דברי הימים

מה תפקידו של ספר דברי הימים? פעמים שבמלכים ב יש...
הרב מנחם שחור
שו"ת

עין הארץ

מה פירוש המשפט "כסה את עין הארץ"
הרב מנחם שחור
שו"ת

קורבנות מוספים והכניסה לארץ

לא מצליחה להבין - מדוע פרשת המוספין המופיעה בפרשת...
הרב מנחם שחור