ניווט לפי ספר ופרק (לא כולל את תכני אגף המורים)

בראשית | בראשית [א-ו],  נח [ו-יא],  לך לך [יב-יז],  וירא [יח-כב],  חיי שרה [כג-כה],  תולדות [כה-כח],  ויצא [כח-לב],  וישלח [לב-לו],  וישב [לז-מ],  מקץ [מא-מד],  ויגש [מד-מז],  ויחי [מז-נ]

שמות | שמות [א-ו], וארא [ו-ט], בא [י-יג], בשלח [יג-יז], יתרו [יח-כ], משפטים [כא-כד], תרומה [כה-כז], תצוה [כז-ל], כי תשא [ל-לד], ויקהל [לה-לח], פקודי [לח-מ]

ויקרא | ויקרא [א-ה], צו [ו-ח], שמיני [ט-יא], תזריע [יב-יג], מצורע [יד-טו], אחרי מות [טז-יח], קדושים [יט-כ], אמור [כא-כד], בהר [כה-כו], בחוקותי [כו-כז]

במדבר | במדבר [א-ד], נשא [ד-ז], בהעלותך [ח-יב], שלח לך [יג-טו], קורח [טז-יח], חוקת [יט-כב], בלק [כב-כה], פנחס [כה-ל], מטות [ל-לב], מסעי [לג-לו]

דברים | דברים [א-ד], ואתחנן [ד-ז], עקב [ז-יא], ראה [יא-טז], שופטים [טז-כא], כי תצא [כא-כה], כי תבוא [כו-כט], נצבים [כט-ל], וילך [לא], האזינו [לב], וזאת הברכה [לג-לד]

יהושע | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד

שופטים | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא

שמואל א | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה, כו, כז, כח, כט, ל, לא

שמואל ב | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד

מלכים א | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב

מלכים ב | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה

ישעיהו | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה, כו, כז, כח, כט, ל, לא, לב, לג, לד, לה, לו, לז, לח, לט, מ, מא, מב, מג, מד, מה, מו, מז, מח, מט, נ, נא, נב, נג, נד, נה, נו, נז, נח, נט, ס, סא, סב, סג, סד, סה, סו

ירמיהו | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה, כו, כז, כח, כט, ל, לא, לב, לג, לד, לה, לו, לז, לח, לט, מ, מא, מב, מג, מד, מה, מו, מז, מח, מט, נ, נא, נב

יחזקאל | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה, כו, כז, כח, כט, ל, לא, לב, לג, לד, לה, לו, לז, לח, לט, מ, מא, מב, מג, מד, מה, מו, מז, מח

הושע | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד

יואל | א, ב, ג, ד

עמוס | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט

עובדיה | א

יונה | א, ב, ג, ד

מיכה | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז

נחום | א, ב, ג

חבקוק | א, ב, ג

צפניה | א, ב, ג

חגי | א, ב

זכריה | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד

מלאכי | א, ב, ג

תהלים | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה, כו, כז, כח, כט, ל, לא, לב, לג, לד, לה, לו, לז, לח, לט, מ, מא, מב, מג, מד, מה, מו, מז, מח, מט, נ, נא, נב, נג, נד, נה, נו, נז, נח, נט, ס, סא, סב, סג, סד, סה, סו, סז, סח, סט, ע, עא, עב, עג, עד, עה, עו, עז, עח, עט, פ, פא, פב, פג, פד, פה, פו, פז, פח, פט, צ, צא, צב, צג, צד, צה, צו, צז, צח, צט, ק, קא, קב, קג, קד, קה, קו, קז, קח, קט, קי, קיא, קיב, קיג, קיד, קטו, קטז, קיז, קיח, קיט, קכ, קכא, קכב, קכג, קכד, קכה, קכו, קכז, קכח, קכט, קל, קלא, קלב, קלג, קלד, קלה, קלו, קלז, קלח, קלט, קמ, קמא, קמב, קמג, קמד, קמה, קמו, קמז, קמח, קמט, קנ

משלי | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה, כו, כז, כח, כט, ל, לא

איוב | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה, כו, כז, כח, כט, ל, לא, לב, לג, לד, לה, לו, לז, לח, לט, מ, מא, מב

שיר השירים | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח

רות | א, ב, ג, ד

איכה | א, ב, ג, ד, ה

קהלת | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב

אסתר | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י

דניאל | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב

עזרא | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י

נחמיה | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג

דברי הימים א | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה, כו, כז, כח, כט

דברי הימים ב | א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב, כג, כד, כה, כו, כז, כח, כט, ל, לא, לב, לג, לד, לה, לו