פרשת שמות | א-ו

הולדת משה ומשמעותה

בתקופת לידת משה דרוש היה אומץ לב רק בשביל להוליד ילד. מה התחדש בעם ישראל עם לידת משה? כיצד נפתחו פתחי הגאולה?...

כ - 70 דק'

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

סבלות מצרים כמבררים את הזהות הישראלית

פרשת שמות | כל תהליך העינוי של מצרים צריך להבין אותו באורך כפול. למצרים יש מטרה, יש פה מלך עם יועצים, יש פה...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

סוגיית המלך והמלכות בישראל- רצון למלכות שמים

פרשת שמות | "וימות מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו" מה הקשר למות מלך מצרים לכך שעמ"י נאנחים...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

משה ככוח הפועל

פרשת שמות | דווקא מתוך החורבן הגדול ביותר, מתוך הגזירה הנוראית- כל הבן הנולד היאורה תשליכוהו, מתוך מצב זה...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

השמות בחומש 'שמות'

מאמר סקירה | לחמשת חומשי התורה ישנם שמות מקובלים בעם ישראל: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. בהתבוננות על...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

נפלאות שנאת המצרים כלפי העבריים

פרשת שמות | שנאת המצרים את העברים כשעוסקים בשיעבוד בני ישראל במצרים, התבנית הפשוטה העולה על הדעת היא של עם...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל אורך תהליכי יציאת מצרים, וקשה להבין מהי חשיבותו: מדוע יש...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מי רוצה לצאת ממצרים?

פרשת שמות | הפרקים הראשונים של חומש שמות מספרים על עם של עבדים המתמרד מול המצרים המשעבדים אותו. על מנת להבין...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מעמדו של משה ביחס לישראל בפרשיות שמות - וארא

פרשות שמות-וארא | בשיעור זה מתבאר מדוע מפסיקה לפתע התורה בתיאור ההתרחשויות בפרשת וארא, ועוברת לפירוט השושלת...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

28 דק'

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים לראשונה האש והענן כביטוי מוחשי להשראת השכינה. מדוע דוקא ביציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

18 דק'

גלות מצרים

פרשת שמות | מטרת הייסורים בכלל, ומטרת גלות מצרים בפרט

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-40 דק'

ספר שמות - מיחידים לעם

פרשת שמות | מדוע יש צורך ביצירת עם? מדוע לא הספיקה לנו הופעתם של האבות בבראשית? עם יכול להופיע באופן שהיחידים...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-60 דק'

לדמותו של משה

פרשת שמות | לא לחנם בחר הקב"ה במשה כמוציא לפועל את גאולתן של ישראל. רק הוא המסוגל להעביר את ישראל את התהליך...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-63 דק'

"למה הרעות לעם הזה"

פרשת שמות | מדוע משה מופתע כשפרעה מסרב לשמוע לדבריו ולשחרר את ישראל? הרי הקב"ה הודיע לו מראש שפרעה לא ישמע...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-66 דק'

פקד פקדתי - גאולת ישראל קמעא קמעא

כיצד יוצא עם ישראל אחרי משה רבינו כשהאמונה בו אינה שלימה? בפרשה זו מתברר שתהליך הגאולה במהותו נבנה לאט,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-56 דק'

מיחידים לעם - מבראשית לשמות

בספר שמות מתוארת הפיכתם של ישראל לעם. כך מתבררת החשיבות של הופעת ישראל דווקא כעם ולא כיחידים קדושים.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

להיות איש גדול

פרשת שמות | להיות איש 'גדול'! גדלותו-התגדלותו הכפולה של משה, כנאמר בפרשתנו (שמות, ב י-יא) "ויגדל הילד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

סוד הצעקה

פרשת שמות | סוד ה'צעקה' צרתם וכאבם של עם ישראל בשעבוד מצרים וזעקתם אל ה' שיצילם ממצוקתם כנאמר (שמות ב כג):...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

פרק ב של הבריאה

פרשת שמות | פרק ב' של הבריאה שְמוֹת חמשת חומשי התורה לפי 'בעל הלכות גדולות' הם: ספר בראשית, חומש שני, ספר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

ישראל מאמינים בני מאמינים

פרשת שמות | ישראל מאמינים בני מאמינים במסכת שבת מופיעה ביקורת חסרת תקדים על משה רבנו, ביחס להערכתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

שעבוד בני ישראל במצרים

פרשת שמות | כך הוא הסדר האלוקי: עם ישראל נבנה דווקא מתוך הקושי והשעבוד.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

שם ה' ושם אלוקים בתחילת חומש שמות

פרשת שמות | היכן נזכר שם ד' או שם אלקים בפרקים א-ב ומדוע? א. היכן נזכר שם ד' או שם אלקים בפרק א'? בפרק א'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בזכות מה נגאלו בני ישראל ממצרים?

פרשת שמות | הקדמה במספר מקומות דנו חז"ל בשאלה: בזכות מה נגאלו ישראל ממצרים. חלק מהמדרשים מפורסמים  מאד, כמו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

העדר ברית אבות במעמד הסנה

פרשת שמות | מדוע לא אמר ד' למשה בסנה שהוא זוכר את הברית עם האבות? א. מה נאמר ביחס לאלקים בסוף פרק ב'? בסוף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע סירב משה ללכת בשליחות ד'?

פרשת שמות | א. השאלה כאשר התגלה ד' אל משה בסנה ושלח אותו לגאול את ישראל, משה סירב שוב ושוב. הדבר תמוה ביותר,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

גאולת מצרים והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויען משה ויאמר: והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי, כי יאמרו: לא נראה אליך ד'....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

הכבדת העבודה על ישראל והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה לקראת סוף פרשת שמות, אחרי שפרעה הרשע הכביד את עולו על עם ישראל ולא נתן להם תבן, אמר משה אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שמות- הקדמה, הקדשה וישום

פרשת שמות | יציאת מצרים מתחילה בפרשת שמות בנבואה ההקדשה של משה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

מעלת משה רבנו מנהיג האומה

פרשת שמות | ההבנה מיהו משה רבינו זה לא רק ההבנת האישיות, אלא זה הבנה על הסתכלות על החיים בכלל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

ביאור שם הויה

פרשת שמות | "וידעתם כי אני ה'"-מפה לומדים את מצוות האמונה.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

משמעות השם

פרשת שמות | מדוע הקב"ה סופר את עמ"י? מדוע דווקא עכשיו?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

ממשפחה לעם

פרשת שמות | בפרק א התורה מספרת לנו על שיעבוד עם ישראל במצרים, אז מדוע הפרק פותח במות יוסף ואחיו, מה פרט זה...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

הולדת משה

פרשת שמות | "כל הבן הילוד.." בן יהודי או שלאו דווקא?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

תיאור התורה את לידת משה רבינו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

דתן ואבירם בפשט ובחז"ל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

גזירת אי כניסת משה לארץ ישראל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

חביבין יסורין

פרשת שמות | מיד לאחר שנשלח משה לגאול את העם, חלה הרעה בשעבוד. פרעה חדל מלספק תבן, אך בני ישראל צריכים היו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ותחיין את הילדים

פרשת שמות | המיילדות העבריות שעמדו בראש מערך הילודה העצום שבמצרים, זכו להוקרה ולשכר על שהימרו את גזירת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

בת י-ה

פרשת שמות | סיפור גידולו של משה בבית פרעה הוא מופלא ביותר. כיצד ייתכן שמשה העברי גדל בבית פרעה בניגוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

וזה לך האות

פרשת שמות | בשורת הגאולה ממצרים ניתנה למשה רבנו בסנה יחד עם אותות שונים. למי מיועדים האותות? מהי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

סודה של בת פרעה

פרשת שמות | האם יש קשר בין תיבת נח לתיבת משה? ומדוע דווקא בת פרעה היא זאת שהוציאה את משה מהיאור? מה אנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש שמות

הבאים מצרימה

פרשת שמות | | הבאים - תרגם אונקלוס: דעלו במקום לשון ההווה שבפסוק, כתב אונקלוס לשון עבר, והטעם נראה מובן,...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

שלושת האותות

פרשת שמות | לאחר שה' מצווה את משה בסנה ללכת אל פרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים, אומר משה "וְהֵן לֹא...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

הנצחון על הפר הרע

פרשת שמות | | "בָּרוּךְ ה' אֲשֶׁר הִצִּיל אֶתְכֶם מִיַּד מִצְרַיִם וּמִיַּד פַּרְעֹה". יציאת מצרים היא גם...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מקדשי השם

פרשת שמות | שמו של חומש שמות מעיד על עניינו. ה'שמות' מגיעים בהמשך לראשית' - פעולתו הראשונה של האדם היא:...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

זעקה וצעקה

פרשת שמות | | בפרשת שמות, פרק ב פסוק כג, נאמר: "וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

ממנו – הוא, וממנו – אנחנו

פרשת שמות | למילה 'ממנו' יש יותר ממשמעות אחת. למעשה, היא יכולה להתפרש בארבעה מובנים, כתוצאה מכך שיש בה שני...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

נושא בעול עם חברו

פרשת שמות | בצעירותו גדל משה אצל פרעה מלך מצרים, ועל יציאתו מהארמון אנו קוראים בפרשתנו "וַיְהִי בַּיָּמִים...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו רק הקדמה כוללת לפירוש, כראב"ע, ויש שכתבו...

מתי נתנבא אהרון במצרים

מדוע ומה נתנבא אהרון במצרים שמונים שנה לפני משה? |

כ-70 דק'

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'

"של נעליך" - משמעות הציוויים על השלת הנעלים בתנ"ך

א. פתיחה ב. "גילגוליו" של הפועל נ.ש.ל. ג. "של נעליך" – השלך! "אין לבא אל שער המלך בלבוש שק" ד. "של...

בזכות נשים מרירות נגאלו ישראל

מרים, חנה ונעמי. שלוש נשים בתנ"ך נקראו ע"ש המרירות. עיון מעמיק במקורות יגלה שלא זו בלבד שהצליחו להפוך מר...

כ - 70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
שיעור

סיפור השיעבוד במצרים

הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

הולדת משה ומשמעותה

בתקופת לידת משה דרוש היה אומץ לב רק בשביל להוליד...
הרבנית בת שבע אליהו (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

סבלות מצרים כמבררים את הזהות הישראלית

פרשת שמות | כל תהליך העינוי של מצרים צריך להבין...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

סוגיית המלך והמלכות בישראל- רצון למלכות שמים

פרשת שמות | "וימות מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

משה ככוח הפועל

פרשת שמות | דווקא מתוך החורבן הגדול ביותר, מתוך...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

השמות בחומש 'שמות'

מאמר סקירה | לחמשת חומשי התורה ישנם שמות מקובלים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נפלאות שנאת המצרים כלפי העבריים

פרשת שמות | שנאת המצרים את העברים כשעוסקים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מי רוצה לצאת ממצרים?

פרשת שמות | הפרקים הראשונים של חומש שמות מספרים על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעמדו של משה ביחס לישראל בפרשיות שמות - וארא

פרשות שמות-וארא | בשיעור זה מתבאר מדוע מפסיקה לפתע...
הרב יואב אוריאל 28 דק'
שיעור

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים...
הרב יואב אוריאל 18 דק'
שיעור

גלות מצרים

פרשת שמות | מטרת הייסורים בכלל, ומטרת גלות מצרים...
הרב שלמה אבינר כ-40 דק'
שיעור

ספר שמות - מיחידים לעם

פרשת שמות | מדוע יש צורך ביצירת עם? מדוע לא הספיקה...
הרב שלמה אבינר כ-60 דק'
שיעור

לדמותו של משה

פרשת שמות | לא לחנם בחר הקב"ה במשה כמוציא לפועל את...
הרב שלמה אבינר כ-63 דק'
שיעור

"למה הרעות לעם הזה"

פרשת שמות | מדוע משה מופתע כשפרעה מסרב לשמוע...
הרב שלמה אבינר כ-66 דק'
שיעור

פקד פקדתי - גאולת ישראל קמעא קמעא

כיצד יוצא עם ישראל אחרי משה רבינו כשהאמונה בו אינה...
הרב שלמה אבינר כ-56 דק'
שיעור

מיחידים לעם - מבראשית לשמות

בספר שמות מתוארת הפיכתם של ישראל לעם. כך מתבררת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

להיות איש גדול

פרשת שמות | להיות איש 'גדול'! גדלותו-התגדלותו...
הרב ערן טמיר
שיעור

סוד הצעקה

פרשת שמות | סוד ה'צעקה' צרתם וכאבם של עם ישראל...
הרב ערן טמיר
שיעור

פרק ב של הבריאה

פרשת שמות | פרק ב' של הבריאה שְמוֹת חמשת חומשי...
הרב אלי אדלר
שיעור

ישראל מאמינים בני מאמינים

פרשת שמות | ישראל מאמינים בני מאמינים במסכת...
הרב אלי אדלר
שיעור

שעבוד בני ישראל במצרים

פרשת שמות | כך הוא הסדר האלוקי: עם ישראל נבנה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

שם ה' ושם אלוקים בתחילת חומש שמות

פרשת שמות | היכן נזכר שם ד' או שם אלקים בפרקים א-ב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בזכות מה נגאלו בני ישראל ממצרים?

פרשת שמות | הקדמה במספר מקומות דנו חז"ל בשאלה:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העדר ברית אבות במעמד הסנה

פרשת שמות | מדוע לא אמר ד' למשה בסנה שהוא זוכר את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע סירב משה ללכת בשליחות ד'?

פרשת שמות | א. השאלה כאשר התגלה ד' אל משה בסנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גאולת מצרים והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויען משה ויאמר:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הכבדת העבודה על ישראל והגאולה העתידה

פרשת שמות | הקדמה לקראת סוף פרשת שמות, אחרי שפרעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שמות- הקדמה, הקדשה וישום

פרשת שמות | יציאת מצרים מתחילה בפרשת שמות בנבואה...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

מעלת משה רבנו מנהיג האומה

פרשת שמות | ההבנה מיהו משה רבינו זה לא רק ההבנת...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

ביאור שם הויה

פרשת שמות | "וידעתם כי אני ה'"-מפה לומדים את מצוות...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

משמעות השם

פרשת שמות | מדוע הקב"ה סופר את עמ"י? מדוע דווקא...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

ממשפחה לעם

פרשת שמות | בפרק א התורה מספרת לנו על שיעבוד עם...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הולדת משה

פרשת שמות | "כל הבן הילוד.." בן יהודי או שלאו...
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

תיאור התורה את לידת משה רבינו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דתן ואבירם בפשט ובחז"ל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

משה רבינו בדיבור הישיר של בנות יתרו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

גזירת אי כניסת משה לארץ ישראל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דין פיקוח נפש במצוות הצלת נפש מישראל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

חביבין יסורין

פרשת שמות | מיד לאחר שנשלח משה לגאול את העם, חלה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ותחיין את הילדים

פרשת שמות | המיילדות העבריות שעמדו בראש מערך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בת י-ה

פרשת שמות | סיפור גידולו של משה בבית פרעה הוא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וזה לך האות

פרשת שמות | בשורת הגאולה ממצרים ניתנה למשה רבנו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק א | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק ב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק ה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק ו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

סודה של בת פרעה

פרשת שמות | האם יש קשר בין תיבת נח לתיבת משה?...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

הבאים מצרימה

פרשת שמות | | הבאים - תרגם אונקלוס: דעלו במקום...
הרב יהונתן עידן
שיעור

שלושת האותות

פרשת שמות | לאחר שה' מצווה את משה בסנה ללכת אל...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

הנצחון על הפר הרע

פרשת שמות | | "בָּרוּךְ ה' אֲשֶׁר הִצִּיל אֶתְכֶם...
הרב יוסף שילר
שיעור

מקדשי השם

פרשת שמות | שמו של חומש שמות מעיד על עניינו....
הרב יוסף שילר
שיעור

זעקה וצעקה

פרשת שמות | | בפרשת שמות, פרק ב פסוק כג, נאמר:...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

ממנו – הוא, וממנו – אנחנו

פרשת שמות | למילה 'ממנו' יש יותר ממשמעות אחת....
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת שמות - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת שמות - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

נושא בעול עם חברו

פרשת שמות | בצעירותו גדל משה אצל פרעה מלך מצרים,...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי נתנבא אהרון במצרים

מדוע ומה נתנבא אהרון במצרים שמונים שנה לפני משה? |...
הרב קובי דביר כ-70 דק'
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שיעור

"של נעליך" - משמעות הציוויים על השלת הנעלים בתנ"ך

א. פתיחה ב. "גילגוליו" של הפועל נ.ש.ל. ג. "של...
הרב עדיאל לוי
שיעור

בזכות נשים מרירות נגאלו ישראל

מרים, חנה ונעמי. שלוש נשים בתנ"ך נקראו ע"ש...
הרב יוסף אטון כ - 70 דק'
שו"ת

מתי נזכרות הנהגות ומידות טובות של הנביאים בכתוב

בשעה שחוזר משה ממעמד הסנה הוא מבקש רשות מיתרו ללכת...
הרב מנחם שחור
שו"ת

שאלות בפרשת שמות

צה הקושי בפסוקים: "ויקח את בת לוי", "מזה בידך",...
הרב איתן שנדורפי