פרשת בשלח | יג-יז

על מה נצטוו ישראל במרה?

ציווי ישראל ב'חוק ומשפט' שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט (שמות טו, כה) - "במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה...

פרשת המן - השתדלות ובטחון

'לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן' - עיון בפסוקי פרשת המן בספר שמות

כ-70 דק'

מסה ומריבה (ויבא עמלק)

מתוך פסוקי פרשת "ויבוא עמלק וילחם עם ישראל". נברר את שורש החולשה שהביא למלחמת עמלק ברפידים. מהו היסוד המחולל...

כ-70 דק'

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

בירור גאוות ה' מתוך שירת הים

פרשת בשלח | שירת הים-שירה על הגאווה האלוקית. גאווה לכאורה זה מידה מגונה. המושג "גאווה אלוקית" צריכה הסבר.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

שני צדדים המלווים אותנו מיציאת מצרים

פרשת בשלח | עוד לפני ההתקלות עם המצרים הקב"ה מוליך את העם לא דרך הדרך הראשית אלא דרך דרך עקומה, דרך ים סוף,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל אורך תהליכי יציאת מצרים, וקשה להבין מהי חשיבותו: מדוע יש...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מה הוסיפה קריעת ים סוף על יציאת מצרים?

פרשת בשלח | כשאנו קוראים על סיפור המרדף מחדש של המצרים אחר ישראל ועל נס קריעת ים סוף עולה שאלה עקרונית: מה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הפלשתים ושאר האויבים בפרשת בשלח

פרשת בשלח | פחד ישראל הופך לפחד פלשתים פרשת בשלח פותחת באויבים ומסיימת באויבים. היא פותחת במעקף שעושים ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

הנהגת 'ה' איש מלחמה'

פרשת בשלח | המעמד הגדול של מלחמת ה' מול האויבים בים סוף גילה את הנהגת 'ה' איש מלחמה' בעולם. עד אז, לאורך כל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

עמוד האש ועמוד הענן

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת מצרים מופיעים שני ניסים – אש וענן (יג, כא): "וַה' הֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם יוֹמָם...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

נפלאות פרנסת ישראל במדבר

פרשת בשלח | הבירור הראשון עם ההצלה ממצרים לאחר הניצחון הסופי על המצרים בים סוף, ישראל נתונים לראשונה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת ישראל (שהסתיימה בקריעת הים) לבין מעמד הר סיני מופיעים בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים לראשונה האש והענן כביטוי מוחשי להשראת השכינה. מדוע דוקא ביציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

18 דק'

מה בין עשרת המכות לקריעת ים סוף?

פרשת בשלח | האם קריעת ים סוף היא בעצם המכה האחת עשרה? מה עוד היה חסר לאחר עשרת המכות אשר התמלא בטביעת המצרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

20 דק'

נס וטבע בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | בקריעת ים סוף התחוללו ניסים כבירים. יש להבין: כיצד משתלבים הנסים עם הנהגת ד' הקבועה של העולם על...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-80 דק'

מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?

פרשת בשלח | מדוע היתה ביקורת של הקב"ה על המלאכים? נברר מספר שיטות העוסקות בעניין זה.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

לא נחם אלוהים

פרשת בשלח | שלוש הסיבות שבגללן האריך ה' את דרכם של ישראל, מלמדות על שלושה צדדים מרכזיים שצריכים להיבנות בנפש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

ביד רמה!

פרשת בשלח | ביד רמה! "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" (שמות יד יח) - "שעשו להם דגל ונס להתנוסס ויוצאים בשמחה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

מיהו ה'שליח'?

פרשת בשלח | מי ה'שליח'? שליחים רבים לריבונו של עולם, לגילויו בעולם ולגאולתם של ישראל. שניים מהשליחים אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

השירה, המתיקות והמרירות

פרשת בשלח | השירה, המרירות והמתיקות פרשתנו מתחילה בשירה, ובשלב מסוים יש תפנית, רשימת תלונות של העם:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

החומה הבצורה של שירת הים

פרשת בשלח | החומה הבצורה של שירת הים מכוח התהליך המופלא של יציאת מצרים, נפגשים אנו בתופעה מיוחדת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

תחילת ההליכה במדבר

פרשת בשלח | מהו הקשר בין "לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה" האמור כאן, לבין "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

פרשת בשלח | הקדמה במכילתא דרבי ישמעאל נאמרו על פסוק זה דברים נפלאים: א. במדה שהאדם מודד בה מודדים לו תחילה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

שמחת ישראל במצוות ושמחת הגויים בעבירות

פרשת בשלח | הקדמה על הפסוק "ויאסֹר את רכבו ואת עמו לקח עמו" (יד, ו) אמרה המכילתא: "ויאסור את רכבו - הוא בידו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

עם ישראל - נציג הקב"ה בעולם

פרשת בשלח | עם ישראל מייצג את ד' בעולם ולכן הגויים יענשו על שהצרו לישראל הקדמה על הפסוק "וברֹב גאונך תהרֹס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

דין ישראל בשמים בקריעת הים

פרשת בשלח | מדוע היו ישראל נתונים בדין אם להאבד עם מצרים, והרי הם חזרו בתשובה? על הפסוק "ויסע מלאך האלקים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בני אפרים שֶׁמָנוּ לקץ וטעו, ומתו בדרך ממצרים לארץ ישראל

פרשת בשלח | הקדמה: הפסוק הראשון ופירוש רש"י עליו נאמר בפרשת בשלח: "ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלקים דרך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

נס קריעת ים סוף

פרשת בשלח | הקדמה במכות מצרים התורה הדגישה מספר פעמים שהן לא היו בארץ גשן (שמות ח, יח; כו; יא, ז), כדי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

בזכות מה נקרע הים?

פרשת בשלח | הקדמה על הפסוק "ויאמר ד' למשה: מה תצעק אלי, דַבֵּר אל בני ישראל ויסעו" (יד, טו) נאמרו במכילתא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"עם זו קנית"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בשירת הים: "תִפֹּל עליהם אימתה ופחד, בגדֹל זרועך ידמו כאבן, עד יעבֹר עמך ד', עד יעבֹר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"מרים הנביאה אחות אהרן"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ותקח מרים הנביאה אחות אהרֹן את התֹף בידה, ותצאן כל הנשים אחריה בתֻפּים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מדוע ציוה ד' על השבת עוד לפני מתן תורה, ומדוע לא ציוה ד' עליה כבר ביציאת מצרים?

פרשת בשלח | הקדמה בפרשת בשלח מופיעה פרשת המן (שמות פרק ט"ז), שבה נצטווינו לראשונה על שמירת השבת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

הנחת צנצנת המן - זכרון הנס לדורות

פרשת בשלח | הקדמה: צנצנת המן ומטה אהרן נאמר בסוף פרשת המן (טז, לב-לד): "ויאמר משה: זה הדבר אשר צוה ד': מלא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"מלחמה לד' בעמלק מִדֹר דֹר"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו (פרק י"ז): טו. "ויבן משה מזבח ויקרא שמו: ד' נסי. טז. ויאמר: כי יד על כס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

היום שאחרי

פרשת בשלח | מהם ההתמודדויות של ישראל בתחילת דרכו? מה משמעות הניסיון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

הופעת השבת דרך המן

פרשת בשלח | למונח ניסיון יש שני צדדים. ה' מנסה את העם והעם מנסה את הקב"ה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

מסע בעקבות דתן ואבירם

פרשת בשלח | דתן ואבירם הם השארית של הרשעים הגמורים מעמ"י. הרוב המוחלט נהרגו במכת חושך.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

הזיקה בין השבת והמן

פרשת בשלח | לפני שמופיע הציווי על השבת, בפרשת בשלח השבת מופיעה כמציאות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש שמות

כ-50 דק'

המעלה שעם ישראל בנו בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | לכאורה אחרי עשרת המכות היה אפשר להפסיק את הניסים כי המסר הועבר, אז מה קריעת ים סוף מוסיפה לנו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

יציאת מצרים ראשונה ושניה

פרשת בשלח | שתי יציאות מצרים היו: יציאת מצרים בט"ו ניסן ויציאת מצרים בים סוף.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

יציאת עם ישראל מתרבות מצרים

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

עצמות יוסף

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

קריעת ים סוף

פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

לשון הקודש ומחשבת הקודש

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

הבחירה החפשית

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

המקדש והמשכן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

מקולות מים רבים

פרשת בשלח | מהי ההתגלות האלוקית העליונה והאדירה שהתחוללה בקריעת ים סוף? מדוע נלמדת תחיית המתים דווקא משירת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

בים - ביבשה

פרשת בשלח | מה היא המשמעות ההיסטורית של קריעת ים סוף?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש שמות

דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא

פרשת בשלח | | דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא - תרגם אונקלוס: אורח ארע פלשתאי ארי קריבא היא כך הגירסא במהדורות...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

היש ה' בקרבנו

פרשת בשלח | כשעם ישראל לא מקבל מים במסה ומריבה, הם אומרים למשה "לָמָּה זֶּה הֶעֱלִיתָנוּ מִמִּצְרַיִם...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

כמה פעמים יצאנו ממצרים?

פרשת בשלח | | סיפור יציאת מצרים הוא אחד הסיפורים המוכרים לכל יהודי בזכות מצוות 'והגדת לבנך'. אך היציאה שעליה...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מי מרים

פרשת בשלח | גאולת מצרים נשלמת בפרשתנו בקריעת ים סוף ובשירת הים בעקבותיה. הרגע האחרון בתהליך הוא של מרים...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

חמושים וחמש

פרשת בשלח | | בתחילת פרשת בשלח אנחנו למדים משהו נוסף בדבר יציאת בני ישראל ממצרים: "וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מן הוא

פרשת בשלח | כאשר בני ישראל הולכים במדבר, הם ניזונים באופן ניסי, כפי שאומר להם ד' בתחילת דרכם: "הִנְנִי...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

שירה חדשה

פרשת בשלח | במרכזה של פרשת בשלח, לאחר שבני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים וראו את המצרים מתים בים סוף, הם שרו לד'...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

כַּאֲשֶׁר יָרִים מֹשֶׁה יָדוֹ

פרשת בשלח | בסוף פרשתנו אנו קוראים על ניסיונו של עמלק להילחם עם בני ישראל, כפי שכתוב "וַיָּבֹא עֲמָלֵק...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

מנהיגותה וחזונה של מרים הנביאה

פרשת בשלח | בפרשתנו, פרשת בשלח אנו קוראים אודות אחד האירועים ההיסטוריים המשמעותיים בתולדות עם ישראל. מעמד...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

שקמתי אם בישראל

פרשת בשלח | דבורה מצמיחה את תודעת הלחימה בישראל – להפטרת בשלח משפט ומלחמה הימים, למעלה ממאה שנה אחרי הכניסה...

מתוך סדרת השיעורים:
הפטרות שמות - הרב מנחם שחור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

על מה נצטוו ישראל במרה?

ציווי ישראל ב'חוק ומשפט' שָׁם שָׂם לוֹ חֹק...
ושננתם
שיעור

פרשת המן - השתדלות ובטחון

'לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן' - עיון בפסוקי פרשת...
הרב יהושע ון-דייק כ-70 דק'
שיעור

מסה ומריבה (ויבא עמלק)

מתוך פסוקי פרשת "ויבוא עמלק וילחם עם ישראל". נברר...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

שירת הים והתיקון לליל שביעי של פסח

הרב שמואל ישמח
שיעור

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

בירור גאוות ה' מתוך שירת הים

פרשת בשלח | שירת הים-שירה על הגאווה האלוקית. גאווה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

שני צדדים המלווים אותנו מיציאת מצרים

פרשת בשלח | עוד לפני ההתקלות עם המצרים הקב"ה מוליך...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

המטה של משה

פרשיות שמות-וארא | המטה הוא גורם מרכזי ביותר לכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה הוסיפה קריעת ים סוף על יציאת מצרים?

פרשת בשלח | כשאנו קוראים על סיפור המרדף מחדש של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הפלשתים ושאר האויבים בפרשת בשלח

פרשת בשלח | פחד ישראל הופך לפחד פלשתים פרשת בשלח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנהגת 'ה' איש מלחמה'

פרשת בשלח | המעמד הגדול של מלחמת ה' מול האויבים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עמוד האש ועמוד הענן

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת מצרים מופיעים שני ניסים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נפלאות פרנסת ישראל במדבר

פרשת בשלח | הבירור הראשון עם ההצלה ממצרים לאחר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עמלק ויתרו - יחסי ישראל והגויים

פרשת יתרו | הופעת יתרו לאחר מלחמת עמלק בין יציאת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האש והענן - שתי תופעות ניסיות המלוות את השראת השכינה

פרשת בשלח | בתהליכי יציאת ישראל ממצרים מופיעים...
הרב יואב אוריאל 18 דק'
שיעור

מה בין עשרת המכות לקריעת ים סוף?

פרשת בשלח | האם קריעת ים סוף היא בעצם המכה האחת...
הרב יואב אוריאל 20 דק'
שיעור

נס וטבע בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | בקריעת ים סוף התחוללו ניסים כבירים. יש...
הרב שלמה אבינר כ-80 דק'
שיעור

מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?

פרשת בשלח | מדוע היתה ביקורת של הקב"ה על המלאכים?...
הרב שלמה אבינר
שיעור

לא נחם אלוהים

פרשת בשלח | שלוש הסיבות שבגללן האריך ה' את דרכם של...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ביד רמה!

פרשת בשלח | ביד רמה! "ובני ישראל יוצאים ביד רמה"...
הרב ערן טמיר
שיעור

מיהו ה'שליח'?

פרשת בשלח | מי ה'שליח'? שליחים רבים לריבונו של...
הרב ערן טמיר
שיעור

השירה, המתיקות והמרירות

פרשת בשלח | השירה, המרירות והמתיקות פרשתנו מתחילה...
הרב אלי אדלר
שיעור

החומה הבצורה של שירת הים

פרשת בשלח | החומה הבצורה של שירת הים מכוח...
הרב אלי אדלר
שיעור

תחילת ההליכה במדבר

פרשת בשלח | מהו הקשר בין "לא ימיש עמוד הענן יומם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

פרשת בשלח | הקדמה במכילתא דרבי ישמעאל נאמרו על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שמחת ישראל במצוות ושמחת הגויים בעבירות

פרשת בשלח | הקדמה על הפסוק "ויאסֹר את רכבו ואת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

עם ישראל - נציג הקב"ה בעולם

פרשת בשלח | עם ישראל מייצג את ד' בעולם ולכן הגויים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דין ישראל בשמים בקריעת הים

פרשת בשלח | מדוע היו ישראל נתונים בדין אם להאבד עם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בני אפרים שֶׁמָנוּ לקץ וטעו, ומתו בדרך ממצרים לארץ ישראל

פרשת בשלח | הקדמה: הפסוק הראשון ופירוש רש"י...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נס קריעת ים סוף

פרשת בשלח | הקדמה במכות מצרים התורה הדגישה מספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בזכות מה נקרע הים?

פרשת בשלח | הקדמה על הפסוק "ויאמר ד' למשה: מה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"עם זו קנית"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בשירת הים: "תִפֹּל עליהם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מרים הנביאה אחות אהרן"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ותקח מרים הנביאה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוה ד' על השבת עוד לפני מתן תורה, ומדוע לא ציוה ד' עליה כבר ביציאת מצרים?

פרשת בשלח | הקדמה בפרשת בשלח מופיעה פרשת המן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הנחת צנצנת המן - זכרון הנס לדורות

פרשת בשלח | הקדמה: צנצנת המן ומטה אהרן נאמר בסוף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"מלחמה לד' בעמלק מִדֹר דֹר"

פרשת בשלח | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היום שאחרי

פרשת בשלח | מהם ההתמודדויות של ישראל בתחילת דרכו?...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

הופעת השבת דרך המן

פרשת בשלח | למונח ניסיון יש שני צדדים. ה' מנסה את...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

מסע בעקבות דתן ואבירם

פרשת בשלח | דתן ואבירם הם השארית של הרשעים הגמורים...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

הזיקה בין השבת והמן

פרשת בשלח | לפני שמופיע הציווי על השבת, בפרשת בשלח...
הרב אוהד תירוש כ-50 דק'
שיעור

המעלה שעם ישראל בנו בקריעת ים סוף

פרשת בשלח | לכאורה אחרי עשרת המכות היה אפשר להפסיק...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

יציאת מצרים ראשונה ושניה

פרשת בשלח | שתי יציאות מצרים היו: יציאת מצרים בט"ו...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

יציאת עם ישראל מתרבות מצרים

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

עצמות יוסף

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

קריעת ים סוף

פרשת בשלח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

לשון הקודש ומחשבת הקודש

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הבחירה החפשית

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

המקדש והמשכן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בשלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מקולות מים רבים

פרשת בשלח | מהי ההתגלות האלוקית העליונה והאדירה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק יד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק טז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק יז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בים - ביבשה

פרשת בשלח | מה היא המשמעות ההיסטורית של קריעת ים...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא

פרשת בשלח | | דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא - תרגם...
הרב יהונתן עידן
שיעור

היש ה' בקרבנו

פרשת בשלח | כשעם ישראל לא מקבל מים במסה ומריבה, הם...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

כמה פעמים יצאנו ממצרים?

פרשת בשלח | | סיפור יציאת מצרים הוא אחד הסיפורים...
הרב יוסף שילר
שיעור

מי מרים

פרשת בשלח | גאולת מצרים נשלמת בפרשתנו בקריעת ים...
הרב יוסף שילר
שיעור

חמושים וחמש

פרשת בשלח | | בתחילת פרשת בשלח אנחנו למדים משהו...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מן הוא

פרשת בשלח | כאשר בני ישראל הולכים במדבר, הם...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

שירה חדשה

פרשת בשלח | במרכזה של פרשת בשלח, לאחר שבני ישראל...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת בשלח - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת בשלח - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

כַּאֲשֶׁר יָרִים מֹשֶׁה יָדוֹ

פרשת בשלח | בסוף פרשתנו אנו קוראים על ניסיונו של...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

מנהיגותה וחזונה של מרים הנביאה

פרשת בשלח | בפרשתנו, פרשת בשלח אנו קוראים אודות...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

המן והשלו

הרב מנחם בורשטין כ-48 דק'
שיעור

שקמתי אם בישראל

פרשת בשלח | דבורה מצמיחה את תודעת הלחימה בישראל –...
הרב מנחם שחור
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי