מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

שתי מגמות מקבילות במשכן

פרשת ויקרא | סדר התורה בתחילת חומש ויקרא חומש שמות מסתיים בתיאור ארוך של בניית המשכן על ידי בצלאל, והקמתו על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הזנים השונים של הקרבנות

פרשת ויקרא | כאשר התורה מציגה את הקרבנות בתחילת חומש ויקרא, היא ממקדת את המבט במין הבהמה המוקרב –בקר, צאן,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

מה בין 'קודש' ל'קודש הקודשים'?

פרשת צו | במקומות רבים התורה מגדירה דברים שונים בתור קודש. אולם במספר מועט יותר של מקומות מופיעה מעלה גדולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | האכזבה של ישראל פרשתנו פותחת בציווי על היום השמיני למילואים. העובדה כי יש יום שמיני למילואים לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הקטורת ביום השמיני למילואים

פרשת שמיני | | השראת השכינה וירידת האש מן השמים התרחשו ביום השמיני למילואים. לאחר סדרי ההכנה הרבים שיועדו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הצרעת - טומאה מסוג חדש

פרשת תזריע | ייחודה של טומאת הצרעת המצורע הרי הוא אחד מאבות הטומאה, ובתור שכזה שייך הוא לדיני הטומאה והטהרה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

"והזרתם את בני ישראל"

פרשת מצורע | המפנה המפתיע בחומש ויקרא בחומש ויקרא חל מפנה מפתיע ברצף הדברים. לאחר תיאור היום השמיני מימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הענן חוזר למשכן

פרשת אחרי מות | מצוקת ישראל בעקבות מות נדב ואביהו מאז פרשת שמיני בה מתו שני בני אהרון ברגעי השראת השכינה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הטהרה, הכפרה והכניסה אל קודש הקודשים

פרשת אחרי מות | טהרת בית ה' הקדמה - יחסי ההקרבה והטהרה בפרשות הקודמות מתחילת ספר ויקרא ועד כה, עסקה התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

ישראל הם 'משהו אחר'

פרשת קדושים | מראשית התורה ועד לפרשת קדושים מרחפת שאלה בלתי פתורה. התורה מספרת כיצד ה' בחר באברהם להקים עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

מצוות של קירבה

פרשת קדושים | "קדושים תהיו" מאז תיאור מות בני אהרון כשעבדו את ה' בניגוד מצוותו (בפרשת שמיני), מופיע בחומש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הכהנים קדושים בגופם

פרשת אמור | מעמד הכהנים  בפרשת אמור מופיעים מספר דינים המיועדים לכהנים. מכלל הדינים הללו עולה חידוש גדול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

סדר בפרשת המועדים

בתורה ישנם ימים מיוחדים הנישאים משאר ימות החול, ובעלי מצוות יחודיות. ימים אלו הם השבת, המועדים והימים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הקדושה השלישית

פרשת בהר | קדושת המקום בפרשתנו נשלם מעגל מרכזי ומשמעותי בחומש ויקרא. בפרשת קדושים נפתח שלב חדש בחומש -...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה את ציוויי השמיטה, היובל וגאולת הקרובים. לאחר מכן מופיע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

החזרה אל קדושת המקדש

פרשת בחוקותי | הקדמה – סקירת מהלך חומש ויקרא בכדי לעמוד כראוי על ענייני פרשת בחוקותי, יש לשוב ולהיזכר בתוכן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

'ואולך אתכם קוממיות'

פרשת בחוקותי | 'ואולך אתכם קוממיות' פרשת בחוקותי נפתחת עם הברכות אליהן יזכו ישראל כשילכו בדרך ה'. ברכות אלו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שתי מגמות מקבילות במשכן

פרשת ויקרא | סדר התורה בתחילת חומש ויקרא חומש...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הזנים השונים של הקרבנות

פרשת ויקרא | כאשר התורה מציגה את הקרבנות בתחילת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה בין 'קודש' ל'קודש הקודשים'?

פרשת צו | במקומות רבים התורה מגדירה דברים שונים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

היום השמיני המפתיע

פרשת שמיני | האכזבה של ישראל פרשתנו פותחת בציווי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקטורת ביום השמיני למילואים

פרשת שמיני | | השראת השכינה וירידת האש מן השמים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הצרעת - טומאה מסוג חדש

פרשת תזריע | ייחודה של טומאת הצרעת המצורע הרי הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"והזרתם את בני ישראל"

פרשת מצורע | המפנה המפתיע בחומש ויקרא בחומש ויקרא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הענן חוזר למשכן

פרשת אחרי מות | מצוקת ישראל בעקבות מות נדב...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הטהרה, הכפרה והכניסה אל קודש הקודשים

פרשת אחרי מות | טהרת בית ה' הקדמה - יחסי ההקרבה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישראל הם 'משהו אחר'

פרשת קדושים | מראשית התורה ועד לפרשת קדושים מרחפת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מצוות של קירבה

פרשת קדושים | "קדושים תהיו" מאז תיאור מות בני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכהנים קדושים בגופם

פרשת אמור | מעמד הכהנים  בפרשת אמור מופיעים מספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר בפרשת המועדים

בתורה ישנם ימים מיוחדים הנישאים משאר ימות החול,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקדושה השלישית

פרשת בהר | קדושת המקום בפרשתנו נשלם מעגל מרכזי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החזרה אל קדושת המקדש

פרשת בחוקותי | הקדמה – סקירת מהלך חומש ויקרא בכדי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'ואולך אתכם קוממיות'

פרשת בחוקותי | 'ואולך אתכם קוממיות' פרשת בחוקותי...
הרב יואב אוריאל
קשר חי