הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

נבואה וענווה

פרשת ויקרא | המילה הראשונה בחומש זה מלמדת על מידת הענווה של משה רבינו שהביאה אותו למעלת הנבואה הנשגבה שלו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

קרבן לד'

פרשת צו | האם הקורבן הינו קמיע שבעזרתו נתקרב לקב"ה ללא מאמץ?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

זביחת הבהמיות שבאדם

פרשת צו | מהי העבודה הפנימית שעל האדם לעשות במקביל להקרבת הקורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

חטאם של נדב ואביהוא

פרשת שמיני | מדוע מיתתם של נדב ואביהוא מגיעה דווקא ביום חנוכת המשכן ומה ניתן ללמוד מכך?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

כח הדיבור

פרשת תזריע - מצורע | מעלת הדיבור לעומת מעלת השתיקה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

כולו הפך לבן טהור הוא

פרשת מצורע | כיצד ניתן להבין שאם הצרעת פשטה בכל הגוף ,המצורע טהור?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

קידוש החיים בטוהר

פרשת אחרי-מות | מדוע נסמך הפסוק "וחי בהם" לפרשת עריות? נלמד מכאן יסוד גדול ליחס שבין היצר הרע לבין חייו של...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

חוזק יצרא דעריות

פרשות אחרי-מות קדושים | פרשת השעיר לעזאזל מלמד על היחס הראוי לנטיות הנמוכות ביותר שקיימות בנפש האנושית

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

קידוש השם

פרשת אמור | מהי מצוות קידוש השם? יתבאר שעיקר המצווה הוא לקדם את שם שמים במהלך חייו של האדם ולא דווקא במיתתו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

קדושת החיים

פרשת אמור | הרחקת הכוהנים מטומאה ומצער מלמדת על תפקידם, לקדש את החיים ולא את המוות

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נבואה וענווה

פרשת ויקרא | המילה הראשונה בחומש זה מלמדת על מידת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

קרבן לד'

פרשת צו | האם הקורבן הינו קמיע שבעזרתו נתקרב לקב"ה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

זביחת הבהמיות שבאדם

פרשת צו | מהי העבודה הפנימית שעל האדם לעשות במקביל...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חטאם של נדב ואביהוא

פרשת שמיני | מדוע מיתתם של נדב ואביהוא מגיעה דווקא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כח הדיבור

פרשת תזריע - מצורע | מעלת הדיבור לעומת מעלת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כולו הפך לבן טהור הוא

פרשת מצורע | כיצד ניתן להבין שאם הצרעת פשטה בכל...
הרב שלמה אבינר
שיעור

קידוש החיים בטוהר

פרשת אחרי-מות | מדוע נסמך הפסוק "וחי בהם" לפרשת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חוזק יצרא דעריות

פרשות אחרי-מות קדושים | פרשת השעיר לעזאזל מלמד על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

קידוש השם

פרשת אמור | מהי מצוות קידוש השם? יתבאר שעיקר...
הרב שלמה אבינר
שיעור

קדושת החיים

פרשת אמור | הרחקת הכוהנים מטומאה ומצער מלמדת על...
הרב שלמה אבינר