פרשת וישב | לז-מ

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הבנת התנהגות יהודה, התנהגות תמר ודרכה של ההשגחה האלוקית.

כ - 70 דק'

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד מחלוקת זו בנתה את עם ישראל? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא במחלוקת קבועה איתם לאורך פרשיות בראשית?

כ - 45 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

הכל מן האישה

דמותן של דינה, אסנת ואשת פוטיפר בזיקה לגדולתו של יוסף הצדיק

כ-70 דק'

הכיצד נמכר יוסף?!

פרשת וישב | סיפורי התורה על יוסף ואחיו קובעים בנו את היסוד: עד כמה חמורה המחלוקת, ועד כמה מסוכן הפירוד בתוך...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

עדות ביהוסף שמו - מחלוקת יוסף והאחים

ממה נבעה המחלוקת החריפה בין יוסף לאחיו? בסיפור זה ישנו בירור של שני צדדים מהותיים בהנהגת כלל ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

מחלוקת לשם שמים בבניין ישראל

מחלוקת יוסף ואחיו דורשת את בירור עניין המחלוקות במציאות, מתחילת הופעתן בבריאה, ומהי חשיבותן, המגדילה את הופעת...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

דברים קטנים

פרשת וישב | דברים קטנים שלושת הנושאים המרכזיים שבפרשתנו - מכירת יוסף, מעשה יהודה ותמר וחלומות שרי פרעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

האם חטא יוסף בלשון הרע?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (לז, ב): "יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מכירת יוסף - "איך יתפוס השכל זה הדבר?"

פרשת וישב | הקדמה אחד הסיפורים הקשים ביותר מבחינה מוסרית בספר בראשית הוא סיפור מכירת יוסף. התורה מספרת שאחי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הקדמה בפרשה זו (פרק ל"ח) קשיים רבים. ניתן לחלק את השאלות העיקריות לשלושה חלקים: א. שאלות על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"ויבא הביתה לעשות מלאכתו"

פרשת וישב | הקדמה על הפסוק "ויהי כהיום הזה, ויבא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית" (בראשית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

לשם מה נאסר שר האופים?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מ'): א. "ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאֹפה לאדֹניהם, למלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מצות היבום גואלת את הנשמה בגלגול נשמות

פרשת וישב | מה הסיבה שיהודה מבקש מאונן להתחתן עם תמר? בשביל לקרוא על שם אחיו הגדול או בגלל סיבה אחרת?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

"הנה אנכי הולך למות" – עשיו אינו מתאים לבכורה

פרשת תולדות | מדוע יעקב לא נולד בכור?   כשקוראים את המאבק בין יעקב ועשיו על הבכורה, עולה שאלה פשוטה: מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ההשגחה המיוחדת של הקב"ה בימי היפרדות יהודה ויוסף

פרשת וישב | היפרדות יוסף ויהודה משאר האחים מעשה יהודה ותמר מתרחש בתקופה בה גלה יוסף מאת אחיו. לאחר שכבר שזכה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מצוות היבום - יחודה ודרכי ההשגחה הפועלת באמצעותה

פרשת וישב | היבום: פעולה בדרכים נסתרות עניין היבום מופיע לראשונה בתורה בהקשר של הולדת פרץ וזרח. התורה מתארת...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

חלומות יוסף והסובבים אותו

פרשת מקץ | הופעת החלומות אצל יעקב ויוסף יעקב אבינו הוא הראשון שחלומותיו הוזכרו בתנ"ך. אצל יעקב התגלו החלומות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מדוע להשתקע במצרים?

פרשת ויגש | מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח אותם לבקש מיעקב לרדת למצרים. בהמשך, כאשר פרעה שומע את שמע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מחלוקת יוסף ויהודה במשך הדורות

פרשת וישב | הבירור בין האחים ויוסף: מי הולך להיות הממשיך של אברהם, יצחק ויעקב?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

עניין יוסף

פרשת וישב | לכאורה הספר היה צריך להגמר באבות, אבל הספר נמשך לבני יעקב.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות בראשית

כ80 דק'

היינו כחלמים

פרשת וישב | שלושה זוגות של חלומות נחלמים בסבך מאורעותיו של יוסף בעל החלומות. ננסה להבין: מדוע דווקא בדרך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

גדור פרצי בבן פרצי

פרשת וישב | העובדה שכל תולדותיו של משיח מלאות בחטא ופריצות היא אחת התמיהות הגדולות העולות מפרשתנו, כפי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

הלוא לאלקים פתרונים

פרשת וישב | חלומות אינם עניין של מה בכך, בעיקר כאשר הם נשזרים בתוך סיפור גאולתו של יוסף במצרים. מדוע יוסף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

אבותיכם בעבר הנהר

פרשת וישב | כיצד ניתן להסביר את השנאה הגדולה שהתגלעה בין האחים ליוסף? מתוך השאלה המרכזית החורזת את ספר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

ועשיתם לעץ אחד

פרשת וישב | מאבק שנאה קשה ועז מתגלה בפרשתנו בין יוסף לאחיו, עד כדי שהאחים מבקשים להרגו נפש. כיצד יכולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

מכירת יוסף

פרשת וישב | מדוע יוסף היה צריך לעבור את כל היסורים שעבר?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

אלה תולדות יעקב

פרשת וישב | מה פירוש הפסוק "אלה תולדות יעקב.."? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

יוסף והחלומות

פרשת וישב | מדוע התורה מספר לנו על האיש שפגש את יוסף בשדה? מי הוא האיש הזה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישב |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

יוסף וחלומותיו

פרשת מקץ | בשיעור זה נעקוב אחר 'חוקי החלומות' המופיעים בהקשר של יוסף.

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

יוסף ואחיו - עתיד והווה, אב ובנים

פרשת וישב | בשיעור זה נסקור במבט רחב ונעמיק בסוגיית יוסף והאחים

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

"ויהי בעת ההיא" - בירור דרכו של יהודה

פרשת וישב | בין הפרקים הרבים העוסקים במכירת יוסף וירידתו למצרים, מסתתרת פרשה שנראה לכאורה שאינה קשורה - מעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר בראשית - אורות מודיעין

וישב יעקב בארץ מגורי אביו

פרשת וישב | | - תרגם אונקלוס: ויתיב יעקב בארע תותבות אבוהי גם הישיבה וגם המגורים מתורגמים באותו שורש. לכאו'...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

אחדות מסוגים שונים

פרשת וישב | האחים לא מצליחים להסתדר עם יוסף. לדעתם הוא לא מתנהג כחלק מעם ישראל. אבל מה עושים במצב כזה? בפרשה...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

מתי 'שולחים' ומתי 'משלחים'?

פרשת וישב | | בלשון הקודש מתמיינות מילים המציינות פעולות, לשבעה בניינים: פעל (קל), נפעל, הפעיל, הופעל, פיעל,...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

חתן וכלה - על שום מה?

פרשת וישב | בלשון הקדש, ההבדל בין שמות תואר בזכר ובנקבה, בא לידי ביטוי בדרך כלל בהוספת קמץ ואות הא בסופו....

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

תוספת ויתרון

פרשת וישב | | 'ויוסף הורד -הוריד אבינו יעקב. משל לפרה שהיו מושכין אותה למקולין ולא הייתה נמשכת. מה עשו? משכו...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

יישוב הארץ

פרשת וישב | "וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן"- ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

סוד בגדו של יוסף

פרשת וישב | | בסיטואציה המתוארת בפרשתנו, בין יוסף לאשת פוטיפר, בולט המוטיב של הבגד, בגדו של יוסף:...

מתוך סדרת השיעורים:
גילויים בפרשה

אל ילבין פני חברו ברבים

פרשת וישב | בין האירועים הדרמטיים שבפרשתנו, בין תיאור יחסי יוסף ואחיו שבסופם מכרו אותו לבין ירידתו למצרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הבנת התנהגות יהודה, התנהגות תמר ודרכה...
הרב איתן שנדורפי כ - 70 דק'
שיעור

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד...
הרבנית גילה שרים (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

הכל מן האישה

דמותן של דינה, אסנת ואשת פוטיפר בזיקה לגדולתו של...
הרבנית ורדית אביחי (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

הכיצד נמכר יוסף?!

פרשת וישב | סיפורי התורה על יוסף ואחיו קובעים בנו...
הרב שלמה אבינר
שיעור

עדות ביהוסף שמו - מחלוקת יוסף והאחים

ממה נבעה המחלוקת החריפה בין יוסף לאחיו? בסיפור זה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מחלוקת לשם שמים בבניין ישראל

מחלוקת יוסף ואחיו דורשת את בירור עניין המחלוקות...
הרב שלמה אבינר
שיעור

דברים קטנים

פרשת וישב | דברים קטנים שלושת הנושאים המרכזיים...
הרב ערן טמיר
שיעור

האם חטא יוסף בלשון הרע?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (לז, ב): "יוסף בן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מכירת יוסף - "איך יתפוס השכל זה הדבר?"

פרשת וישב | הקדמה אחד הסיפורים הקשים ביותר מבחינה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת יהודה ותמר

פרשת וישב | הקדמה בפרשה זו (פרק ל"ח) קשיים רבים....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ויבא הביתה לעשות מלאכתו"

פרשת וישב | הקדמה על הפסוק "ויהי כהיום הזה, ויבא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לשם מה נאסר שר האופים?

פרשת וישב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מ'): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מצות היבום גואלת את הנשמה בגלגול נשמות

פרשת וישב | מה הסיבה שיהודה מבקש מאונן להתחתן עם...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

"הנה אנכי הולך למות" – עשיו אינו מתאים לבכורה

פרשת תולדות | מדוע יעקב לא נולד בכור?   כשקוראים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההשגחה המיוחדת של הקב"ה בימי היפרדות יהודה ויוסף

פרשת וישב | היפרדות יוסף ויהודה משאר האחים מעשה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מצוות היבום - יחודה ודרכי ההשגחה הפועלת באמצעותה

פרשת וישב | היבום: פעולה בדרכים נסתרות עניין...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חלומות יוסף והסובבים אותו

פרשת מקץ | הופעת החלומות אצל יעקב ויוסף יעקב...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע להשתקע במצרים?

פרשת ויגש | מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מחלוקת יוסף ויהודה במשך הדורות

פרשת וישב | הבירור בין האחים ויוסף: מי הולך להיות...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

עניין יוסף

פרשת וישב | לכאורה הספר היה צריך להגמר באבות, אבל...
הרב נתן רוטמן כ80 דק'
שיעור

היינו כחלמים

פרשת וישב | שלושה זוגות של חלומות נחלמים בסבך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

גדור פרצי בבן פרצי

פרשת וישב | העובדה שכל תולדותיו של משיח מלאות בחטא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הלוא לאלקים פתרונים

פרשת וישב | חלומות אינם עניין של מה בכך, בעיקר...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אבותיכם בעבר הנהר

פרשת וישב | כיצד ניתן להסביר את השנאה הגדולה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ועשיתם לעץ אחד

פרשת וישב | מאבק שנאה קשה ועז מתגלה בפרשתנו בין...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מכירת יוסף

פרשת וישב | מדוע יוסף היה צריך לעבור את כל היסורים...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

אלה תולדות יעקב

פרשת וישב | מה פירוש הפסוק "אלה תולדות יעקב.."? |...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

יוסף והחלומות

פרשת וישב | מדוע התורה מספר לנו על האיש שפגש את...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישב |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

יוסף וחלומותיו

פרשת מקץ | בשיעור זה נעקוב אחר 'חוקי החלומות'...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

יוסף ואחיו - עתיד והווה, אב ובנים

פרשת וישב | בשיעור זה נסקור במבט רחב ונעמיק...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

"ויהי בעת ההיא" - בירור דרכו של יהודה

פרשת וישב | בין הפרקים הרבים העוסקים במכירת יוסף...
הרב מאיר נאמן
שיעור

פרשת וישב - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת וישב קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

וישב יעקב בארץ מגורי אביו

פרשת וישב | | - תרגם אונקלוס: ויתיב יעקב בארע...
הרב יהונתן עידן
שיעור

אחדות מסוגים שונים

פרשת וישב | האחים לא מצליחים להסתדר עם יוסף. לדעתם...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מתי 'שולחים' ומתי 'משלחים'?

פרשת וישב | | בלשון הקודש מתמיינות מילים המציינות...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

חתן וכלה - על שום מה?

פרשת וישב | בלשון הקדש, ההבדל בין שמות תואר בזכר...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

תוספת ויתרון

פרשת וישב | | 'ויוסף הורד -הוריד אבינו יעקב. משל...
הרב יוסף שילר
שיעור

יישוב הארץ

פרשת וישב | "וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי...
הרב יוסף שילר
שיעור

סוד בגדו של יוסף

פרשת וישב | | בסיטואציה המתוארת בפרשתנו, בין יוסף...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

אל ילבין פני חברו ברבים

פרשת וישב | בין האירועים הדרמטיים שבפרשתנו, בין...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שו"ת

כוונת יהודה במכירת יוסף

מכירת יוסף- כוונת ראובן וכוונת יהודה-התיחסות האחים...
הרב יוסי ברינר