בית המקדש

היחס בין שלושת בתי המקדש

הקדמה כמובן שנושא זה הוא רחב מאד. במאמר קצר זה נעסוק רק בחלק קטן ממנו, על פי מה שהסבירו חז"ל והמפרשים ביחס...

"המקום אשר יבחר"

המשכנים והמקדש בפרשת ראה ובספרי נביאים ראשונים |

כ - 70 דק'

איסור ההקרבה בבמות

ההוראה העקבית של התורה נגד הבמות אחת מן הדרכים הראשיות של עבודת ה' בתנ"ך היא הקרבת הקרבנות. כבר מראשית...

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה בנס הקבוע של הנר המערבי במנורת המשכן והמקדש. בשיעור זה...

'המקום' שמעבר לגבולות

פרשת ויצא | גילוי המקום הקדוש פרשת 'ויצא' קרויה על שם יציאת יעקב מן הארץ אשר בחר ה'. עד לשלב זה התנהלו חיי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

בניין המשכן

פרשת תרומה | המשכן כמכון השראת שכינה זמני עד לבניין בית המקדש.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-71 דק'

נתינה מלב טהור

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארת מדרגה חדשה של עבודת ה' - נדבת הלב. זוהי המדריגה השלימה והעליונה שתתגלה בבניין בית...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

כאשר ציווה ד'

פרשות ויקהל - פקודי | יבואר האם ציווי ד' הוא הטוב או שמא ד' מצווה לנו שנעשה את הטוב, וכן מדוע בניין בית המקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

יופי ונוי במקדש ובחיים

פרשת תרומה | יופי ונוי במקדש ובחיים כינויו של בית המקדש 'נויו של עולם' (זבחים נד ב) שאנו פוגשים בציווי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

המשכן ובית המקדש והיחס בין החיצוניות והפנימיות

פרשת פקודי | | א. מדוע האריכה התורה בתחילת פרשת פקודי? בתחילת פרשת פקודי (לח, כא-כב) נאמר: "אלה פקודי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

הטהרה, הכפרה והכניסה אל קודש הקודשים

פרשת אחרי מות | טהרת בית ה' הקדמה - יחסי ההקרבה והטהרה בפרשות הקודמות מתחילת ספר ויקרא ועד כה, עסקה התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל בו מתחילים הלויים לעבוד: לקראת סוף פרשת במדבר, מצווה ה' את...

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את...

מדוע הבמות היו אסורות בזמנים מסוימים ומותרות בזמנים אחרים?

פרשת ראה | הקדמה          בפרשתנו נאמר שאסור להקריב בבמות, ונרמז שהיו זמנים שבהם היו הבמות מותרות. כך נאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

אל המנוחה ואל הנחלה

מדוע הותרו הבמות? כיצד ניתן לסקור את ההיסטוריה הישראלית לאור היתר זה?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

"מה לניות אצל רמה"

מה למד דוד באותו הלילה שברח אל שמואל שנה "מה שאין תלמיד ותיק לומד ב100 שנה?" בשיעור נעסוק בבירור מגמת היופי...

כ-70 דק'

המלכות והמקדש במרכז ספר שמואל

הקדמה לשמואל | בשיעור זה נעשה נופתע לגלות עד כמה ההתקרבות לבנין בית המקדש תופסת מקום מרכזי לאורך ספר שמואל,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

בנין קבע

פרק ו | בניין קבע וַיְצַ֥ף מִזְבֵּ֖חַ אָֽרֶז׃(מלכים א ו כ) כתב רש"י: "הוא מזבח הקטורת, ותמיה אני: ושל משה...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר מלכים א

בנין בית המקדש

פרק ז | בניין של קבע דורש הרבה תאורה וַיַּ֣עַשׂ שְׁלֹמֹ֔ה אֵ֚ת כָּל־הַכֵּלִ֔ים אֲשֶׁ֖ר בֵּ֣ית יְהוָ֑ה אֵ֚ת...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר מלכים א

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך שלמה לד' ששים אמה ארכו, ועשרים רחבו, ושלשים אמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

מהו הדביר?

פרק ח | הקדמה בפרקי המקדש בספר מלכים (א פרקים ו-ח) ובספר דברי הימים (ב פרקים ג-ז) מופיע מספר פעמים השם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

בקשת ד', בקשת דוד ובקשת בית המקדש

פרק ג | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ה): "אחר יָשֻבו בני ישראל, ובקשו את ד' אלקיהם ואת דויד מלכם, ופחדו אל ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר הושע

הציפיה לבית המקדש כבסיס לברכה החומרית

פרק א פס' א - יא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר חגי

39:50 דק'

הברכה המגיעה בעקבות תחילת הבניין

פרק ב פס' טו - כג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר חגי

24:10 דק'

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק יז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון (פסוקים א-ב) עוסק בבקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כא | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שמנה דוד המלך את העם, פרצה מגפה בעם, וכשדוד התפלל אל ד' שיפסיק את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

מדוע לא בנה דוד המלך את בית המקדש?

פרק כב | הקדמה נאמר בפרקנו (א כב, ז-י): ז. "ויאמר דוד לשלמה: בנו (בני קרי), אני היה עם לבבי לבנות בית לשם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים א

"הבמה אשר בגבעון"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו, בתיאור הליכת שלמה לגבעון: "וילכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

"בית ד' בירושלם בהר המוריה"

פרק ג | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: "ויחל שלמה לבנות את בית ד' בירושלם, בהר המוריה, אשר נראה לדויד אביהו, אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

הכנסת הארון לקדש הקדשים בחנוכת בית המקדש הראשון

פרק ו | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: מא. "ועתה קומה ד' אלקים לנוחך, אתה וארון עזך, כהניך ד' אלקים ילבשו תשועה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

האש שירדה מהשמים בחנוכת בית המקדש

פרק ז | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "וככלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמים, ותאכל העֹלה והזבחים, וכבוד ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

משכן ומקדש

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | שכינה זמנית ושכינה של קבע ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. נצטוו ישראל לבנות בית מקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

איחוד שלושת המקדשים

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | המיזוג בין המקדש הראשון והשלישי "הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

בניין בית המקדש בעזרת הגויים

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | צירוף חירם לבניה בפרשתנו מודיע הקב"ה לעם ישראל כי הוא חפץ במקום בו הוא ישכון בתוך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

הברית בין שלמה וחירם

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | בספר מלכים ב (ה, כו) נוצרת ברית אסטרטגית בין שלמה לחירם מלך צור: "וַה' נָתַן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

מידות המשכן והמקדש

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת במלכים א' סוף פרק ה' (כו-לב), וממשיכה בפ"ו (א-יג). מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות ספר שמות

מערכת הגביה של יהואש מלך יהודה

הפטרת שקלים | מלכים ב יב | הצלת בית דוד מכיליון יהואש מלך יהודה חווה על בשרו צרת כיליון נוראית של מלכות בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

המסע אל ירושלים

הרב יואב אוריאל 8 שיעורים
שיעור

היחס בין שלושת בתי המקדש

הקדמה כמובן שנושא זה הוא רחב מאד. במאמר קצר זה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"המקום אשר יבחר"

המשכנים והמקדש בפרשת ראה ובספרי נביאים ראשונים |
הרב איתן שנדורפי כ - 70 דק'
שיעור

איסור ההקרבה בבמות

ההוראה העקבית של התורה נגד הבמות אחת מן הדרכים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'המקום' שמעבר לגבולות

פרשת ויצא | גילוי המקום הקדוש פרשת 'ויצא' קרויה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בניין המשכן

פרשת תרומה | המשכן כמכון השראת שכינה זמני עד...
הרב שלמה אבינר כ-71 דק'
שיעור

נתינה מלב טהור

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארת מדרגה חדשה של עבודת ה'...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כאשר ציווה ד'

פרשות ויקהל - פקודי | יבואר האם ציווי ד' הוא הטוב...
הרב שלמה אבינר
שיעור

יופי ונוי במקדש ובחיים

פרשת תרומה | יופי ונוי במקדש ובחיים כינויו של בית...
הרב ערן טמיר
שיעור

המשכן ובית המקדש והיחס בין החיצוניות והפנימיות

פרשת פקודי | | א. מדוע האריכה התורה בתחילת פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הטהרה, הכפרה והכניסה אל קודש הקודשים

פרשת אחרי מות | טהרת בית ה' הקדמה - יחסי ההקרבה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל...
ושננתם
שיעור

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין...
ושננתם
שיעור

מדוע הבמות היו אסורות בזמנים מסוימים ומותרות בזמנים אחרים?

פרשת ראה | הקדמה          בפרשתנו נאמר שאסור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אל המנוחה ואל הנחלה

מדוע הותרו הבמות? כיצד ניתן לסקור את ההיסטוריה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

"מה לניות אצל רמה"

מה למד דוד באותו הלילה שברח אל שמואל שנה "מה שאין...
הרב יוסף אטון כ-70 דק'
שיעור

המלכות והמקדש במרכז ספר שמואל

הקדמה לשמואל | בשיעור זה נעשה נופתע לגלות עד כמה...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

בנין קבע

פרק ו | בניין קבע וַיְצַ֥ף מִזְבֵּ֖חַ...
הרב צבי שוויגר
שיעור

בנין בית המקדש

פרק ז | בניין של קבע דורש הרבה תאורה וַיַּ֣עַשׂ...
הרב צבי שוויגר
שיעור

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהו הדביר?

פרק ח | הקדמה בפרקי המקדש בספר מלכים (א פרקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בקשת ד', בקשת דוד ובקשת בית המקדש

פרק ג | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ה): "אחר יָשֻבו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הציפיה לבית המקדש כבסיס לברכה החומרית

פרק א פס' א - יא |
הרב אליעזר קשתיאל 39:50 דק'
שיעור

הברכה המגיעה בעקבות תחילת הבניין

פרק ב פס' טו - כג |
הרב אליעזר קשתיאל 24:10 דק'
שיעור

בקשת דוד המלך מנתן הנביא לבנות את בית המקדש

פרק יז | הקדמה בפרקנו שלושה חלקים: החלק הראשון...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כא | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שמנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא בנה דוד המלך את בית המקדש?

פרק כב | הקדמה נאמר בפרקנו (א כב, ז-י): ז....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"הבמה אשר בגבעון"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו, בתיאור הליכת שלמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בית ד' בירושלם בהר המוריה"

פרק ג | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: "ויחל שלמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הכנסת הארון לקדש הקדשים בחנוכת בית המקדש הראשון

פרק ו | הקדמה נאמר בסוף פרקנו: מא. "ועתה קומה ד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האש שירדה מהשמים בחנוכת בית המקדש

פרק ז | הקדמה נאמר בתחילת פרקנו: א. "וככלות שלמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משכן ומקדש

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | שכינה זמנית ושכינה של...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

איחוד שלושת המקדשים

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | המיזוג בין המקדש הראשון...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

בניין בית המקדש בעזרת הגויים

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | צירוף חירם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הברית בין שלמה וחירם

הפטרת תרומה | מלכים א, ה | בספר מלכים ב (ה, כו)...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מידות המשכן והמקדש

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מערכת הגביה של יהואש מלך יהודה

הפטרת שקלים | מלכים ב יב | הצלת בית דוד...
הרב יואב אוריאל