מלחמה

מהי מלחמה?

פרשת לך לך | בפרשת לך לך נזכרת המלחמה לראשונה בתורה, מלחמת ארבעת המלכים מול חמשת המלכים. בהתחלה נאמר: "עָשׂוּ...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים משיב הקב"ה את המבט אל מהלך היצירה של עם ישראל. מעמד הר סיני...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

כח הרע והרשעה ומעלותיו

פרשת בלק | בלעם נשען על הרע בעולם. מכאן נלמד על מקומו ותפקידו של הרע בעולם

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

'והורשתם את הארץ'

פרשת מסעי | בשיעור זה יתבארו גדרי מצוות הורשת הגויים מן הארץ

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

גבורת המלחמה

פרשת דברים | גבורת המלחמה פרשת דברים מסכמת את המלחמות אותן נלחמנו בארבעים שנות המדבר בדרך לארץ ישראל. אחד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים-פרשיות דברים

מוסר המלחמה בספר דברים

סוגיית המלחמה היא סוגיה בולטת בספר דברים. עיון בפרשיות השונות העוסקות בענין.

כ - 70 דק'

כיצד יתכן שתורתנו הקדושה, שדרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום, ציוותה אותנו למחות את זכר עמלק?

פרשת כי תצא | שבת זכור | הקדמה          ציותה אותנו התורה בסוף פרשת כי תצא (דברים פרק כ"ה): יז. "זכור את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

ה' אורי וישעי ממי אירא

פרשת שופטים | האויב מספר אחד במלחמה הוא הפחד. כיצד ניתן להילחם בלעדיו? עיון בדיני המלחמה בפרשתנו יבהיר לנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

מצוות הכיבוש | הגבורה | הכיבוש המשולש

פרק א | ליהושע יש כוח להוסיף על קדושת ארץ ישראל | הנהר הגדול | קדושתה העצמית של הארץ | הזהירם שלא יתעצלו...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר יהושע

מלחמת מצווה

פרק ג | מהו המכוון האלוקי בהשארת עמי כנען בארץ ישראל? העמקה במצוות מלחמה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שבט דן - עבודה זרה עמהם ומנצחים במלחמה?!

פרק י"ח | הקדמה בפרקנו מסופר שבני שבט דן גנבו ממיכה את פסלו, והלכו להילחם עם ליש, וכבשוה ושרפוה, ואחר כך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

חלק ב: בנין המוטיבציה למלחמה

מלחמות האומה או מלחמות השם הרב זצ"ל, מבאר בעין אי"ה את ההבדל בין מוטיבציית הלחימה בישראל לזו של אומות...

מתוך סדרת השיעורים:
בין שאול לדוד

מלחמות דוד המלך

פרק ח | מלחמות הרשות של דוד המלך כתב הרמב"ם על מלחמות המלך: המלך... נלחם במלחמת הרשות, והיא המלחמה שנלחם עם...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר שמואל ב

מדוע התנהג דוד באכזריות כלפי אויבי ישראל?

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו על דוד: "ויך את מואב וַיְמַדְּדֵם בחבל, הַשְכֵּב אותם ארצה, וַיְמַדֵּד שני חבלים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

"ארדפה אויבי ואשמידם"

פרק כב | הקדמה בפרקנו מופיעה שירת דוד. בדברי השירה נאמרו גם הפסוקים הבאים: כא. "יגמלני ד' כצדקתי, כבֹר ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מלחמה, עצה ותחבולה

משלי פרק כ, פסוק יח | מַחֲשָׁבוֹת בְּעֵצָה תִכּוֹן וּבְתַחְבֻּלוֹת עֲשֵׂה מִלְחָמָה (משלי כ, יח).   המוח...

מתוך סדרת השיעורים:
ביאור ספר משלי

מלחמת הגויים בישראל

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בברית בין הבתרים למדנו שההיסטוריה של עם ישראל מתחלקת לשנים. תקופות של הכנה, כגון,...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

ניצחון ללא חרב

הפטרת בשלח | שופטים ה | בדור יהושע לא היה צורך ללמוד להלחם בהפטרת השבת קוראים אנו על ניצחונם של דבורה וברק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

קצב כיבוש הארץ

הפטרת חוקת | שופטים יא | דרכים שונות לירושת הארץ נצטוו ישראל לכבוש את ארץ ישראל ולהוריש את כל הגויים ממנה....

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

ערב לימוד חרבות הברזל

3 שיעורים
סדרה

בכח התנ"ך ננצח

58 שיעורים
שיעור

מהי מלחמה?

פרשת לך לך | בפרשת לך לך נזכרת המלחמה לראשונה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

"מעט מעט אגרשנו מפניך"

פרשת משפטים | בדרך אל ארץ ישראל בסוף פרשת משפטים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כח הרע והרשעה ומעלותיו

פרשת בלק | בלעם נשען על הרע בעולם. מכאן נלמד על...
הרב שלמה אבינר
שיעור

'והורשתם את הארץ'

פרשת מסעי | בשיעור זה יתבארו גדרי מצוות הורשת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

גבורת המלחמה

פרשת דברים | גבורת המלחמה פרשת דברים מסכמת את...
הרב ערן טמיר
שיעור

מוסר המלחמה בספר דברים

סוגיית המלחמה היא סוגיה בולטת בספר דברים. עיון...
הרב אריה אברמסון כ - 70 דק'
שיעור

כיצד יתכן שתורתנו הקדושה, שדרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום, ציוותה אותנו למחות את זכר עמלק?

פרשת כי תצא | שבת זכור | הקדמה          ציותה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ה' אורי וישעי ממי אירא

פרשת שופטים | האויב מספר אחד במלחמה הוא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מצוות הכיבוש | הגבורה | הכיבוש המשולש

פרק א | ליהושע יש כוח להוסיף על קדושת ארץ ישראל |...
הרב שמעון כהן
שיעור

מלחמת מצווה

פרק ג | מהו המכוון האלוקי בהשארת עמי כנען בארץ...
הרב אריק אוריאל
שיעור

שבט דן - עבודה זרה עמהם ומנצחים במלחמה?!

פרק י"ח | הקדמה בפרקנו מסופר שבני שבט דן גנבו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חלק ב: בנין המוטיבציה למלחמה

מלחמות האומה או מלחמות השם הרב זצ"ל, מבאר בעין...
הרב מנחם שחור
שיעור

מלחמות דוד המלך

פרק ח | מלחמות הרשות של דוד המלך כתב הרמב"ם על...
הרב צבי שוויגר
שיעור

מדוע התנהג דוד באכזריות כלפי אויבי ישראל?

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו על דוד: "ויך את מואב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ארדפה אויבי ואשמידם"

פרק כב | הקדמה בפרקנו מופיעה שירת דוד. בדברי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מלחמה, עצה ותחבולה

משלי פרק כ, פסוק יח | מַחֲשָׁבוֹת בְּעֵצָה תִכּוֹן...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מלחמת הגויים בישראל

הפטרת לך לך | ישעיהו מ | בברית בין הבתרים למדנו...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ניצחון ללא חרב

הפטרת בשלח | שופטים ה | בדור יהושע לא היה צורך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

קצב כיבוש הארץ

הפטרת חוקת | שופטים יא | דרכים שונות לירושת...
הרב יוסף הורוביץ