חנה והולדת שמואל | פרק א

הולדת המלכות מכח אמונת חנה

הפטרת יום א של ראש השנה | האמונה של חנה המילים האחרונות בספר שופטים הן: "בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ...

חנה - חן, תחינה וחנינה

עיון מחודש בדמותה היחודית ורבת הגוונים של חנה אם שמואל הנביא

כ - 70 דק'

"אל הנער הזה התפללתי"

בשיעור זה נפגש עם מייסדי המלוכה הישראלית, באמצעות הפצרת חנה אשת אלקנה בעלי

כ-70 דק'

איש אחד מרמתיים צופים

פרק א | מה האלקנה גר ברמתיים צופים? אלקנה לוי, אין לו נחלה, אז מה הוא עושה דוקא שם?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ35 דק'

ביאור "ושננתם" לספר שמואל א' פרק א'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל א' | (א) וַיְהִי אִישׁ אֶחָד מִן הָרָמָתַיִם צוֹפִים מֵהַר אֶפְרָיִם היה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

לוחות זמנים בספר שמואל

כדי להבין את ספר שמואל, צריך לדעת ולהבין את הרקע לספר.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

עליית אלקנה לשילה

פרק א | דרכו המיוחדת של אלקנה. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

לידת שמואל ותפילת חנה

פרקים א-ב | חנה מתאמצת כל כך כדי להגיע למשכן בשילה, אך היא מגיעה לשם וסובלת מצרתה. למה היא ממשיכה להגיע כל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

אלקנה חנה ופנינה

פרק א | למה פנינה מכעיסה את חנה? האם המעשה חיובי או שלילי?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ-40 דק'

אלקנה, חנה ופנינה

פרק א | מקומה של העיר רמה וַיְהִי֩ אִ֨ישׁ אֶחָ֜ד מִן־הָרָֽמָתַ֛יִם צוֹפִ֖ים מֵהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וּשְׁמ֡וֹ...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר שמואל א

עליית אלקנה ומשפחתו לרגל

פרק א | דרכו המיוחדת של אלקנה לרומם את הדור |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל א

"איש אחד... ושמו אלקנה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם חנה אכלה לפני תפילתה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ד. "ויהי היום, ויזבח אלקנה, ונתן לפננה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. ה. ולחנה יתן מנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

מדוע חשב עלי את חנה לשכורה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ט. "ותקם חנה אחרי אָכְלָה בשלה ואחרי שָתֹה, ועלי הכהן יֹשֵב על הכסא, על מזוזת היכל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

מבוא לספר, הנבואה והמלוכה מהפכות הספר

פרק א | "משה מסר תורה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים". עלי הוא חלק מהזקנים ומעבירים את התורה והנהגה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

השכנת שלום בחברה

פרק א | אלקנה היה זובח קורבן שלמים. קורבן שלמים מקריבים בחג, ובחג צריך להיות בשמחה, אבל כשאלקנה רצה לזבוח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

פתיחה לספר שמואל

פרק א | רקע על אלקנה - איזו מדרגה הוא הקנה לעם ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

חנה ופנינה

פרק א | מהו התפקיד של פנינה ביחס לחנה והולדת שמואל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

תפילת חנה

פרק א | על מה חנה מתפללת לה'? לשם מה היא חפצה בבן?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

עמידת חנה מול עלי

פרק א | מה היה בה בחנה שעורר כל כך את עלי להתנגד לה? מה היתה טענתו כלפיה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

לידת שמואל והקדשתו לה'

פרק א | מדוע חנה איננה עולה מיד עם לידת שמואל? ומדוע מתבטא הנביא כלפי שמואל בלשון 'שאול'?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

נבואת איש האלוקים על בית עלי

פרק ב | העונש שנגזר על בית עלי הוא עונש קשה, והוא מהווה מידה כנגד מידה לחטאים שהתגלו בבית זה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

תפילת חנה

פרק א | אלקנה היה עולה לשילה כל שנה ושנה, למרות זאת תפילת חנה באותו שנה היתה חריגה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

בין ימי השופטים לבין ספר שמואל

פרק א | כמה זמן יש בין ספר שופטים לספר שמואל? ומהם ההבדלים בין התקופות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

הסתירה הפנימית בדורו של אלקנה

פרק א | אלקנה הולך בארץ ומשכנע אנשים להצטרף אליו למסע למשכן בשילה, עיני האנשים מתמלאות דמעות לשמע הצעה זו. אם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מדוע קורח התנגד למשה?

פרק א | מדוע טלית שכולה תכלת חייבת בציצית? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

המשך הסבר על טענת קורח וביאור פרשות סוטה ונזיר

פרק א | אלקנה עולה להשתחוות או לזבוח? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

המשך הביאור על נזיר ועל תפילה

פרק א | מה האדם יכול לעשות עם יופיו למען עם ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

המשך ביאור ענין התפילה

פרק א | מה המשמעות של "ויתפלל על ה'?" |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מינוי עלי לכהן גדול ולשופט

פרק א | אלו תהליכים בסוף תקופת השופטים הובילו למינוי עלי לכהן גדול ולשופט בו זמנית?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי ובניו? במה בדיוק הם חטאו ומדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי ובניו, ונגלה את רוחם הגדולה שהובילה להתנהלותם

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

מנהיגותו של אלקנה

פרקים א-ג | מעמדו של אלקנה בספר שמואל אינו רק בתור אבא של שמואל אלא בתור מנהיג דגול בפני עצמו

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

שתי השיטות: אלקנה ועלי לבין חנה ושמואל

פרקים א-ג | בשיעור זה ננסה לעשות סדר בפרקים הראשונים של ספר שמואל - ישנם כמה מחלוקות בין הדמויות השונות,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

רוח הנבואה של חנה

פרקים א-ג | בשיעור זה נעמוד על החידושים המהפכניים בעבודת ה' ובהשגחת ה' שהתחדשו על ידי חנה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

חילופי דורות בנבואה - מעלי לשמואל

פרק ג | בפרק ג מתרחש מעבר של דור חדש בנבואה. זהו מעבר עליון, אך הוא גם קשה וכואב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

שמואל א' פרק א'

מתוך סדרת השיעורים:
שמואל א' - מוקלט | אשכנזי

כ-7 דק'

שמואל א' פרק א'

מתוך סדרת השיעורים:
שמואל א' - מוקלט | ספרדי

כ-8 דק'

בזכות נשים מרירות נגאלו ישראל

מרים, חנה ונעמי. שלוש נשים בתנ"ך נקראו ע"ש המרירות. עיון מעמיק במקורות יגלה שלא זו בלבד שהצליחו להפוך מר...

כ - 70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

אלקנה, חנה ופנינה

הרב אלישב אביחיל כ - 70 דק'
שיעור

הולדת המלכות מכח אמונת חנה

הפטרת יום א של ראש השנה | האמונה של חנה המילים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חנה - חן, תחינה וחנינה

עיון מחודש בדמותה היחודית ורבת הגוונים של חנה אם...
הרבנית ורדית אביחי (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

"אל הנער הזה התפללתי"

בשיעור זה נפגש עם מייסדי המלוכה הישראלית, באמצעות...
הרבנית דינה ראפ (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

איש אחד מרמתיים צופים

פרק א | מה האלקנה גר ברמתיים צופים? אלקנה לוי, אין...
הרב דני סטיסקין כ35 דק'
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שמואל א' פרק א'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל א' | (א)...
ושננתם
שיעור

לוחות זמנים בספר שמואל

כדי להבין את ספר שמואל, צריך לדעת ולהבין את הרקע...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

עליית אלקנה לשילה

פרק א | דרכו המיוחדת של אלקנה. |
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

לידת שמואל ותפילת חנה

פרקים א-ב | חנה מתאמצת כל כך כדי להגיע למשכן...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

אלקנה חנה ופנינה

פרק א | למה פנינה מכעיסה את חנה? האם המעשה חיובי...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

אלקנה, חנה ופנינה

פרק א | מקומה של העיר רמה וַיְהִי֩ אִ֨ישׁ אֶחָ֜ד...
הרב צבי שוויגר
שיעור

עליית אלקנה ומשפחתו לרגל

פרק א | דרכו המיוחדת של אלקנה לרומם את הדור |
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"איש אחד... ושמו אלקנה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי איש אחד מן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם חנה אכלה לפני תפילתה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ד. "ויהי היום, ויזבח אלקנה,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע חשב עלי את חנה לשכורה?

פרק א | נאמר בפרקנו: ט. "ותקם חנה אחרי אָכְלָה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מבוא לספר, הנבואה והמלוכה מהפכות הספר

פרק א | "משה מסר תורה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

השכנת שלום בחברה

פרק א | אלקנה היה זובח קורבן שלמים. קורבן שלמים...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

פתיחה לספר שמואל

פרק א | רקע על אלקנה - איזו מדרגה הוא הקנה לעם...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

חנה ופנינה

פרק א | מהו התפקיד של פנינה ביחס לחנה והולדת...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

תפילת חנה

פרק א | על מה חנה מתפללת לה'? לשם מה היא חפצה...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

עמידת חנה מול עלי

פרק א | מה היה בה בחנה שעורר כל כך את עלי להתנגד...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

לידת שמואל והקדשתו לה'

פרק א | מדוע חנה איננה עולה מיד עם לידת שמואל?...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

נבואת איש האלוקים על בית עלי

פרק ב | העונש שנגזר על בית עלי הוא עונש קשה, והוא...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

תפילת חנה

פרק א | אלקנה היה עולה לשילה כל שנה ושנה, למרות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

בין ימי השופטים לבין ספר שמואל

פרק א | כמה זמן יש בין ספר שופטים לספר שמואל? ומהם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

הסתירה הפנימית בדורו של אלקנה

פרק א | אלקנה הולך בארץ ומשכנע אנשים להצטרף אליו...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מדוע קורח התנגד למשה?

פרק א | מדוע טלית שכולה תכלת חייבת בציצית? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

המשך הסבר על טענת קורח וביאור פרשות סוטה ונזיר

פרק א | אלקנה עולה להשתחוות או לזבוח? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

המשך הביאור על נזיר ועל תפילה

פרק א | מה האדם יכול לעשות עם יופיו למען עם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

המשך ביאור ענין התפילה

פרק א | מה המשמעות של "ויתפלל על ה'?" |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

חנה והולדת שמואל

פרק א |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל א פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל א מוקלט - פרק א | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מינוי עלי לכהן גדול ולשופט

פרק א | אלו תהליכים בסוף תקופת השופטים הובילו...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

מנהיגותו של אלקנה

פרקים א-ג | מעמדו של אלקנה בספר שמואל אינו רק בתור...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

שתי השיטות: אלקנה ועלי לבין חנה ושמואל

פרקים א-ג | בשיעור זה ננסה לעשות סדר בפרקים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

רוח הנבואה של חנה

פרקים א-ג | בשיעור זה נעמוד על החידושים המהפכניים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

חילופי דורות בנבואה - מעלי לשמואל

פרק ג | בפרק ג מתרחש מעבר של דור חדש בנבואה. זהו...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

שמואל א' פרק א'

הרב לוי סודרי כ-7 דק'
שיעור

שמואל א' פרק א'

הרב לוי סודרי כ-8 דק'
שיעור

בזכות נשים מרירות נגאלו ישראל

מרים, חנה ונעמי. שלוש נשים בתנ"ך נקראו ע"ש...
הרב יוסף אטון כ - 70 דק'