שיעורים על ספר מלכים א

"והמלך דוד זקן"

פרק א | על אף החולשה הגופנית הפוקדת את דוד לעת זקנותו, דוד נשאר במלוא עצמתו הרוחנית עד סוף ימיו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

40 דק'

בת שבע ונתן הנביא

פרק א | בת שבע ונתן הנביא מבינים את הצורך בהמלכת שלמה באופן מידי. לכן הם גורמים לדוד לבטא את עוצמתו, ובכך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

35 דק'

בקשת המלוכה של אדוניהו

פרק א | אדוניה משתמש במכנה המשותף הנמוך, כדי לגרור אחריו את ישראל ולגרום להם להמליך אותו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

41 דק'

המלכת שלמה

פרק א | דוד מצווה להכניס למעמד המלכת שלמה מאפיינים שנועדים לתת קריאת כיוון למלכותו הייחודית של שלמה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

49 דק'

פתיחה לצוואת דוד

פרק ב | צוואת דוד שממבט ראשון עלולה להראות כדבר שולי ונמוך, היא דבר חשוב ועקרוני שטומן בחובו את יסודות מלכות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

41 דק'

ציווי דוד על יואב בן צרויה

פרק ב | מורכבות אישיותו של יואב בן צרויה: מצד אחד היה ראש הסנהדרין ואיש שכל ישראל צריכים לו, ומצד שני הכעיס...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

48 דק'

המשך ציווי דוד על יואב בן צרויה

פרק ב | בהבדל בסגנון המלכות בין דוד ושלמה גורם להבדל ביחס ליואב: בימי דוד יש מקום למידתו של יואב, אך בימי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

55 דק'

צוואת דוד - שמעי בן גרא

פרק ב | שמעי בן גרא מיצג אי ציות למלכות בית דוד, ורצון למלכות שונה. שלמה מצווה לדאוג ששמעי יהיה נאמן לגמרי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

39 דק'

צוואת דוד - ברזילי הגלעדי

פרק ב | ברזילאי הגילעדי מתקשה להתרומם מעל רמתו הנמוכה. דוד מזהה זאת, ומצוה על שלמה לגמול עם צאצאיו טובה, אך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

36 דק'

"ויתחתן שלמה את בת פרעה"

פרק ג | שלמה נישא לבת פרעה בכדי להמליך את ה’ בעולם גם על הממלכות הזרות. אך לבסוף מתברר שדרגתו של שלמה אינה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

48 דק'

משפט שלמה

פרק ג | משפט שלמה מלמדנו כיצד חכמתו האדירה של שלמה מצליחה לגעת בכל רבדי העם. כל אחד מקבל את המשפט הראוי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

48 דק'

משפט שלמה - המשך

פרק ג | חכמה גדולה לא מתבטאת באפשרות שלה לחלק ולהפריד, ולעמוד על השוני. חכמה גדולה ואמתית היא דווקא חכמה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

44 דק'

הסדר של ממלכת שלמה

פרק ד | שלמה מסדר את מלכותו כהמשך ישיר לממלכת דוד שמטרתה המלכת ה’. שלמה לא בא ליסד מלכות מסוג חדש, אלה להרחיב...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

48 דק'

ממלכת שלמה

פרק ה | מלכותו העצומה של שלמה מקיימת בעולם את מלכות ה’. בתקופתו של שלמה אין סתירה בין המלכות הארצית למלכות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

48 דק'

חכמת שלמה

פרק ה | חכמתו של שלמה איננה חכמה רגילה. זו חכמה כוללת הרואה את הכל, חכמה כללית, חכמה מלכותית. המעריכה כל דבר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

50 דק'

שלמה המלך וחירם מלך צור

פרק ה | חירם היה המלך החשוב והגדול ביותר בעולם. שלמה ניסה לרתום אותו למעלה עליונה שך בית המקדש.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

47 דק'

שלמה המלך וחירם מלך צור - המשך

פרק ה | הניסיון לחבר את חירם והאומות לחכמה ולמעלה של ישראל נתן להם כח גדול. אך הם השתמשו בו לגאווה וניתוק...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

39 דק'

בניין המקדש מכח דוד המלך

פרק ו | בניית המקדש תלויה בעליה כללית לרמה של קדושה עליונה. עליית יחידים לרמה זו אינה מאפשרת את הבניין לכלל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

45 דק'

השלמת בניין בית המקדש

פרק ו | השלמת בניין המקדש מחברת בין החומר והרוח, ובין השמים לעולם הזה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

36 דק'

כיפור וכפרה בחנוכת המקדש

פרק ח | מעלת ישראל בעת חנוכת המקדש התעלתה לגובה שבו ניתן למצוא את הטוב הפנימי והקודש שנמצא בכל דבר, ואפילו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

37 דק'

תפילת שלמה

פרק ח | בתפילתו בעת הקמת המקדש, נותן שלמה קריאת כיוון: יש צורך בחיבור עצמי לה’ בעת פניה אליו בתפילה או בקרבן,...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

44 דק'

מלכת שבא ומלכות שלמה

פרק י | במלכות שלמה, בשונה ממלכותה של מלכת שבא, יש חשיבות רבה להבדלי המדרגות, דבר הכרחי כדי לאפשר יציקת קדושה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

34 דק'

חטא הנשים הנכריות

פרק יא | גדולתו, חכמתו ורוחב מלכותו של שלמה מהווים כלי קיבול רחב יותר משל כל אדם, וכך גם בנשי שלמה הוא מנסה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

50 דק'

ריבוי הסוסים של שלמה

פרק יא | כשיצאו ישראל ממצרים, הם יצאו מן התפיסה המצרית שמקור השליטה הוא העושר והכח. מצוותו של המלך לא להרבות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

49 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"והמלך דוד זקן"

פרק א | על אף החולשה הגופנית הפוקדת את דוד לעת...
הרב יעקב ידיד 40 דק'
שיעור

בת שבע ונתן הנביא

פרק א | בת שבע ונתן הנביא מבינים את הצורך בהמלכת...
הרב יעקב ידיד 35 דק'
שיעור

בקשת המלוכה של אדוניהו

פרק א | אדוניה משתמש במכנה המשותף הנמוך, כדי לגרור...
הרב יעקב ידיד 41 דק'
שיעור

המלכת שלמה

פרק א | דוד מצווה להכניס למעמד המלכת שלמה מאפיינים...
הרב יעקב ידיד 49 דק'
שיעור

פתיחה לצוואת דוד

פרק ב | צוואת דוד שממבט ראשון עלולה להראות כדבר...
הרב יעקב ידיד 41 דק'
שיעור

ציווי דוד על יואב בן צרויה

פרק ב | מורכבות אישיותו של יואב בן צרויה: מצד אחד...
הרב יעקב ידיד 48 דק'
שיעור

המשך ציווי דוד על יואב בן צרויה

פרק ב | בהבדל בסגנון המלכות בין דוד ושלמה גורם...
הרב יעקב ידיד 55 דק'
שיעור

צוואת דוד - שמעי בן גרא

פרק ב | שמעי בן גרא מיצג אי ציות למלכות בית דוד,...
הרב יעקב ידיד 39 דק'
שיעור

צוואת דוד - ברזילי הגלעדי

פרק ב | ברזילאי הגילעדי מתקשה להתרומם מעל רמתו...
הרב יעקב ידיד 36 דק'
שיעור

"ויתחתן שלמה את בת פרעה"

פרק ג | שלמה נישא לבת פרעה בכדי להמליך את ה’ בעולם...
הרב יעקב ידיד 48 דק'
שיעור

משפט שלמה

פרק ג | משפט שלמה מלמדנו כיצד חכמתו האדירה של שלמה...
הרב יעקב ידיד 48 דק'
שיעור

משפט שלמה - המשך

פרק ג | חכמה גדולה לא מתבטאת באפשרות שלה לחלק...
הרב יעקב ידיד 44 דק'
שיעור

הסדר של ממלכת שלמה

פרק ד | שלמה מסדר את מלכותו כהמשך ישיר לממלכת דוד...
הרב יעקב ידיד 48 דק'
שיעור

ממלכת שלמה

פרק ה | מלכותו העצומה של שלמה מקיימת בעולם את...
הרב יעקב ידיד 48 דק'
שיעור

חכמת שלמה

פרק ה | חכמתו של שלמה איננה חכמה רגילה. זו חכמה...
הרב יעקב ידיד 50 דק'
שיעור

שלמה המלך וחירם מלך צור

פרק ה | חירם היה המלך החשוב והגדול ביותר בעולם....
הרב יעקב ידיד 47 דק'
שיעור

שלמה המלך וחירם מלך צור - המשך

פרק ה | הניסיון לחבר את חירם והאומות לחכמה ולמעלה...
הרב יעקב ידיד 39 דק'
שיעור

בניין המקדש מכח דוד המלך

פרק ו | בניית המקדש תלויה בעליה כללית לרמה של...
הרב יעקב ידיד 45 דק'
שיעור

השלמת בניין בית המקדש

פרק ו | השלמת בניין המקדש מחברת בין החומר והרוח,...
הרב יעקב ידיד 36 דק'
שיעור

כיפור וכפרה בחנוכת המקדש

פרק ח | מעלת ישראל בעת חנוכת המקדש התעלתה לגובה...
הרב יעקב ידיד 37 דק'
שיעור

תפילת שלמה

פרק ח | בתפילתו בעת הקמת המקדש, נותן שלמה קריאת...
הרב יעקב ידיד 44 דק'
שיעור

מלכת שבא ומלכות שלמה

פרק י | במלכות שלמה, בשונה ממלכותה של מלכת שבא, יש...
הרב יעקב ידיד 34 דק'
שיעור

חטא הנשים הנכריות

פרק יא | גדולתו, חכמתו ורוחב מלכותו של שלמה מהווים...
הרב יעקב ידיד 50 דק'
שיעור

ריבוי הסוסים של שלמה

פרק יא | כשיצאו ישראל ממצרים, הם יצאו מן התפיסה...
הרב יעקב ידיד 49 דק'