מאמרים - ספר מלכים א

"רבות מחשבות בלב איש, ועצת ד' היא תקום"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (מלכים א פרק א): ה. "ואדֹניה בן חגית מתנשא לאמר: אני אמלֹך, ויעש לו רכב ופרשים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

האם חשב יואב להינצל במזבח?

פרק ב | הקדמה בתחילת הפרק מסופר שדוד המלך לפני מותו ציוה את שלמה בנו לקיים את כל מצוות ד', ועוד שלושה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

"הבמה הגדולה אשר בגבעון"

פרק ג | מה היתה "הבמה הגדולה אשר בגבעון", ומדוע ההקרבה בה היתה כל כך רצויה עד ששלמה זכה מכוחה למעלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

האם היו הבמות מותרות בתחילת מלכות שלמה?

פרק ג' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד, עד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

מלכות שלמה על ישראל

פרק ד | הקדמה בפרקנו ארבעה ענינים: מלכות שלמה על ישראל (א) השרים של שלמה (ב-ו) הנצבים של שלמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

סדר השרים של שלמה מול סדר השרים של דוד

פרק ד | הקדמה בפרקנו ארבעה ענינים: מלכות שלמה על ישראל (א) השרים של שלמה (ב-ו) הנצבים של שלמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: כו. "וד' נתן חכמה לשלמה כאשר דִבֶּר לו, ויהי שָלֹם בין חירם ובין שלמה, ויכרתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך שלמה לד' ששים אמה ארכו, ועשרים רחבו, ושלשים אמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

מהו הדביר?

פרק ח | הקדמה בפרקי המקדש בספר מלכים (א פרקים ו-ח) ובספר דברי הימים (ב פרקים ג-ז) מופיע מספר פעמים השם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

מדוע לא חנך שלמה המלך את בית המקדש מיד עם סיום בנייתו?

פרק ח | הקדמה נאמר בסוף פרק ו': לז. "בשנה הרביעית יֻסַּד בית ד', בְּיֶרַח זִו. לח. ובשנה האחת עשרה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

לִשְמֹעַ אל הרִנה ואל התפִלה

פרק ח | הקדמה בפרקנו מופיעה התפילה הנפלאה שאמר שלמה המלך בשעת חנוכת הבית, ובתוך דבריו מופיעות המלים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

מה היתה טעותו של יואב בענין עמלק?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "ויהי בהיות דוד את אדום, בעלות יואב שר הצבא לְקַבֵּר את החללים, ויך כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

מרד ירבעם בן נבט והגאולה העתידה

פרק יב | הקדמה פרקנו עוסק במרד של עשרת השבטים וירבעם בן נבט בראשם, ברחבעם מלך יהודה, ובתוצאותיו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

"ד' אלקיך" - לשון של כפירה או לשון של כבוד?

פרק יג | הקדמה בפרקנו מסופר שירבעם הקריב על המזבח שעשה בבית א-ל. איש האלקים שבא מיהודה ניבא עליו נבואת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

"ושם אמו נעמה העמֹנית"

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: כא. "ורחבעם בן שלמה מָלַך ביהודה. בן ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו, ושבע עשרה שנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

כיצד יתכן שיהושפט, המלך הצדיק, התחבר עם מלכי ישראל הרשעים?

פרק כב | הקדמה יהושפט מלך יהודה היה מהמלכים הצדיקים. הפסוק המרכזי המסכם את מעשיו הוא: "וילך בכל דרך אסא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

מי נשא את ארון הברית לקדש הקדשים ומדוע?

מלכים א פרק ח | | הקדמה בספר מלכים א' בתחילת פרק ח', מסופר שהכהנים, או הלויים, נשאו את הארון, והכניסו אותו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת במלכים א' סוף פרק ה', וממשיכה בפ"ו. כך נאמר בחלקה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות ספר שמות

מידות המשכן והמקדש

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת במלכים א' סוף פרק ה' (כו-לב), וממשיכה בפ"ו (א-יג). מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - הפטרות ספר שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"רבות מחשבות בלב איש, ועצת ד' היא תקום"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (מלכים א פרק א): ה....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם חשב יואב להינצל במזבח?

פרק ב | הקדמה בתחילת הפרק מסופר שדוד המלך לפני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"הבמה הגדולה אשר בגבעון"

פרק ג | מה היתה "הבמה הגדולה אשר בגבעון", ומדוע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם היו הבמות מותרות בתחילת מלכות שלמה?

פרק ג' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויתחתן שלמה את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מלכות שלמה על ישראל

פרק ד | הקדמה בפרקנו ארבעה ענינים: מלכות שלמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר השרים של שלמה מול סדר השרים של דוד

פרק ד | הקדמה בפרקנו ארבעה ענינים: מלכות שלמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

פרק ה | הקדמה נאמר בפרקנו: כו. "וד' נתן חכמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היה גובהו של בית המקדש הראשון?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: "והבית אשר בנה המלך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהו הדביר?

פרק ח | הקדמה בפרקי המקדש בספר מלכים (א פרקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא חנך שלמה המלך את בית המקדש מיד עם סיום בנייתו?

פרק ח | הקדמה נאמר בסוף פרק ו': לז. "בשנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לִשְמֹעַ אל הרִנה ואל התפִלה

פרק ח | הקדמה בפרקנו מופיעה התפילה הנפלאה שאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היתה טעותו של יואב בענין עמלק?

פרק יא | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "ויהי בהיות דוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מרד ירבעם בן נבט והגאולה העתידה

פרק יב | הקדמה פרקנו עוסק במרד של עשרת השבטים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ד' אלקיך" - לשון של כפירה או לשון של כבוד?

פרק יג | הקדמה בפרקנו מסופר שירבעם הקריב על המזבח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ושם אמו נעמה העמֹנית"

פרק יד | הקדמה נאמר בפרקנו: כא. "ורחבעם בן שלמה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שיהושפט, המלך הצדיק, התחבר עם מלכי ישראל הרשעים?

פרק כב | הקדמה יהושפט מלך יהודה היה מהמלכים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי נשא את ארון הברית לקדש הקדשים ומדוע?

מלכים א פרק ח | | הקדמה בספר מלכים א' בתחילת פרק...
שיעור

כיצד יתכן ששלמה המלך כרת ברית עם חירם מלך צור?

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מידות המשכן והמקדש

הפטרת תרומה | | הקדמה ההפטרה של פרשת תרומה פותחת...
הרב איתן שנדורפי