שלושת השבועות

מן החורבן לתשובת הגאולה בתנ"ך

קווים לתהליכי תשובת הגאולה וזיקתם לייסורי החורבן - בתורה ובנביאים.

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של ישעיהו הנביא תתבאר דרגה על גבי דרגה. "ציון במשפט תפדה ושביה...

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט אבלות על החורבן בימינו? נתבונן בשאלה זו ונציע ארבע דרכים...

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת מדרגות שונות באהבת ישראל, ונעמיק בהן כפי שהן נשקפות בחייהם...

כעיר שחברה לה יחדו

תשעה באב | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה? נתבונן בעיר חצויה המבקשת להיות...

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני שבט יוסף לארץ ישראל - אל מול סוגיית חטא המרגלים. נעסוק...

כ-70 דק'

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה במחול ובשיר. אך מי הם השושבינים המלווים מטרונה בדברי קינה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

מיהו צדקיה?

פרק כה | צדקיהו עדיין מאמין שאפשר לבנות מלכות למרות שהוא מולך אחרי גלות החרש והמסגר שירושלים חרבה מבחינה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

החורבן

פרק כה | מיהו נבוזראדן? ומי הם הכשדים? ולמה הם מופיעים דווקא בחורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מדוע נהרג יאשיהו המלך הצדיק בגיל צעיר?

א. צדקותו של יאשיהו יאשיהו מלך יהודה היה מהמלכים הצדיקים, אולי הצדיק שבכולם! כך נאמר עליו בספר מלכים (ב...

מתי נבקעה החומה?

פרק כה | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "ויהי בשנת התשיעית למלכו [-של צדקיהו], בחדש העשירי בעשור לחדש, בא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

אחז במסילת שדה כובס

ישעיהו פרק ו | ההסכם עם אשור והשלכותיו על עשרת השבטים וחורבן הבית.

כ - 70 דק'

שבע שאלות כלליות על "שבע דנחמתא"

פרק מ והלאה | הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך" (אורח חיים סימן תכח): "מי"ז בתמוז ואילך מפטירין תלתא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ישעיהו

"קנה לך את השדה"

פרק לב | באופן מפתיע, ציוה הקב"ה את ירמיהו לקנות את השדה מבן דודו, רגע לפני החורבן. מה פשר הצעד הזה?

כ - 70 דק'

החורבן הגיע!

פרק לט | למה תאור החורבן המופיע בפרקנו נכתב שוב בפרק האחרון- פרק נב ?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

42:40 דק'

החורבן מופיע בפעם השנייה

פרק נב | ירמיהו הנביא כותב שוב את תאור חורבן ירושלים ובית המקדש כדי לסיים את ספרו במאורע המרכזי ביותר.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

תהליך שלם של חורבן

פרקים לד-לט | תהליכי החורבן מתחילים משיעבוד יתר בעבדים ומסתיימים בנפילת ירושלים

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

החורבן יתרחש רק על ידי ישראל בעצמם

פרקים מ-מד | למרות חורבן ירושלים, השאיר הקב"ה פתח לישראל להיבנות מחדש. רק בחירתם שלהם להגלות את עצמם חתמה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

מדרש נפלא על פורענות ונחמה

פרק לא | הקדמה ביום תשעה באב לומדים רק בדברים עצובים, ובדברים הקשורים לחורבן (שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

מתי בתמוז הובקעה החומה?

פרק לט | מתי נבקעה החומה: בתשעה בתמוז, או בי"ז בו? הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "בשנה התשעית לצדקיהו מלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

ירמיהו הנביא ומגילת איכה

עיון במגילת איכה - מה מלמדים המגילה והכותב זה על זה?

כ-70 דק'

מעשה מרכבה - השכינה בחורבן הבית

מעשה המרכבה עומד בפתח לספר יחזקאל. הוא מגלה את אופי התגלות הקב"ה לעם ישראל בתקופת החורבן - יחזקאל א-ג

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

זכריה הנביא ייעד והודיע שהצומות יהפכו לששון ולשמחה. כיצד האבל הופך לשמחה?

כ - 70 דק'

"צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי"

הקדמה נאמר בפרקנו (א, יח): "'צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי". נאמר על כך הסבר נפלא במדרש איכה. כדי להבין את דברי...

הקדמה למגילת איכה

מדוע כתב ירמיהו הנביא את מגילת הקינות על חורבן המקדש, עוד לפני החורבן? ביאור הנושא הכללי של המגילה, וסדר...

כח התשובה של מגילת איכה

כתיבת מגילת איכה בספר ירמיהו (לו א-ג) מתואר ציווי ה' לירמיהו לכתוב מגילה בשנה הרביעית למלך יהויקים, כשמונה...

"ויהיו מלעִבים במלאכי האלקים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בִּנְבִאָיו"

פרק לו | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "וישלח ד' אלקי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם וְשָלוֹחַ, כי חמל על עמו ועל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון ירושלים בפרק הראשון של ספר ישעיהו מצויים שני חזונות: חזון לאנשי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

שיעורים - מגילת איכה

הרב אליעזר קשתיאל 11 שיעורים
סדרה

שיעורים על מגילת איכה

הרב אחיקם גץ 5 שיעורים
סדרה

מגילת איכה

הרב טוביה לפשיץ 2 שיעורים
שיעור

מן החורבן לתשובת הגאולה בתנ"ך

קווים לתהליכי תשובת הגאולה וזיקתם לייסורי החורבן -...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ושביה בצדקה

שבת חזון | הנחמה העולה מתוך תוכחת הפורענות של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שישו אתה משוש

שבת חזון | כיצד ניתן להסביר את מה שנראה כמיעוט...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אהבת חנם

שבת חזון | נתבונן כאן במימרא של חסידים המבארת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כעיר שחברה לה יחדו

תשעה באב | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני...
הרב דוד אמיתי כ-70 דק'
שיעור

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מיהו צדקיה?

פרק כה | צדקיהו עדיין מאמין שאפשר לבנות מלכות...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

החורבן

פרק כה | מיהו נבוזראדן? ומי הם הכשדים? ולמה הם...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מדוע נהרג יאשיהו המלך הצדיק בגיל צעיר?

א. צדקותו של יאשיהו יאשיהו מלך יהודה היה מהמלכים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי נבקעה החומה?

פרק כה | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "ויהי בשנת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אחז במסילת שדה כובס

ישעיהו פרק ו | ההסכם עם אשור והשלכותיו על עשרת...
הרב אלחנן בן נון כ - 70 דק'
שיעור

שבע שאלות כלליות על "שבע דנחמתא"

פרק מ והלאה | הקדמה כתבו ה"טור" וה"שולחן ערוך"...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"קנה לך את השדה"

פרק לב | באופן מפתיע, ציוה הקב"ה את ירמיהו לקנות...
הרב רמי גליקשטיין כ - 70 דק'
שיעור

החורבן הגיע!

פרק לט | למה תאור החורבן המופיע בפרקנו נכתב שוב...
הרב טוביה לפשיץ 42:40 דק'
שיעור

החורבן מופיע בפעם השנייה

פרק נב | ירמיהו הנביא כותב שוב את תאור חורבן...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

תהליך שלם של חורבן

פרקים לד-לט | תהליכי החורבן מתחילים משיעבוד יתר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החורבן יתרחש רק על ידי ישראל בעצמם

פרקים מ-מד | למרות חורבן ירושלים, השאיר הקב"ה פתח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדרש נפלא על פורענות ונחמה

פרק לא | הקדמה ביום תשעה באב לומדים רק בדברים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי בתמוז הובקעה החומה?

פרק לט | מתי נבקעה החומה: בתשעה בתמוז, או בי"ז...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ירמיהו הנביא ומגילת איכה

עיון במגילת איכה - מה מלמדים המגילה והכותב זה על...
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

מעשה מרכבה - השכינה בחורבן הבית

מעשה המרכבה עומד בפתח לספר יחזקאל. הוא מגלה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הפיכת הצומות לחגים - מדוע?

זכריה הנביא ייעד והודיע שהצומות יהפכו לששון...
הרב חיים דרוקמן כ - 70 דק'
שיעור

מדוע הצומות יהפכו לחגים?

הרב חיים דרוקמן כ-47 דק'
שיעור

"צדיק הוא ד' כי פיהו מריתי"

הקדמה נאמר בפרקנו (א, יח): "'צדיק הוא ד' כי פיהו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקדמה למגילת איכה

מדוע כתב ירמיהו הנביא את מגילת הקינות על חורבן...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כח התשובה של מגילת איכה

כתיבת מגילת איכה בספר ירמיהו (לו א-ג) מתואר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"ויהיו מלעִבים במלאכי האלקים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בִּנְבִאָיו"

פרק לו | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "וישלח ד' אלקי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נבואות חורבן ונבואות נחמה

הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון...
הרב יואב אוריאל