סיכום הפרקים והנושאים בקצרה

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ מצורף'

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ מצורף'

במדבר פרק ט

במדבר פרק ט חלוקת הפרק: קיום הפסח במדבר – א – ה טענת הטמאים לנפש בעניין הקרבת קורבן פסח – ו – ח פסח...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש במדבר

במדבר פרק יב

במדבר פרק יב חלוקת הפרק: חטא מרים – א – ג תגובת ה' – ד - ט עונש מרים – י בקשות אהרון ממשה – יא –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש במדבר

במדבר פרק יח

במדבר פרק יח                                          המופקדים על שמירת המשכן (א – ז) פעמיים הוזהרו...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש במדבר

במדבר פרק יט

במדבר פרק יט פרה אדומה                                          התנאים לכך שפרה תיחשב כפרה אדומה: 1....

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש במדבר

במדבר פרק כ

פרק כ חלוקת הפרק: מות מרים, חטא משה ואהרון במי מריבה – הבקשות מאדום וסירובם, מות אהרון –   מות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש במדבר

במדבר פרק כב

במדבר פרק כב   חששם של המואבים והמשלחות לבלעם (א – כ) * בני ישראל חונים בערבות מואב מעבר לירדן ירחו. *...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש במדבר

במדבר פרק כה

במדבר פרק כה   עוון פעור * עצת בלעם – בלעם יעץ לבלק להחטיא את ישראל בזנות, כדי שה' יעניש אותם {רש"י...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש במדבר

במדבר פרק כז

במדבר פרק כז   בנות צלפחד (א – יא) בנות צלפחד{מחלה, נועה, חגלה, מלכה, תרצה}אמרו למשה שאביהם מת במדבר,...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש במדבר

דברים פרק ד

דברים פרק ד הקדמה לפרשת ואתחנן: פרק א'-ג': דיבר משה על דברים שהיו בעבר. מזכיר את הרעה שגרמו לעצמם להסתובב...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש דברים

דברים פרק יב

דברים פרק יב פתיחה (א') – כותרת לפרק: קיום המצוות – מקומן וזמנן. מקום קיומן – בארץ – "בארץ אשר נתן...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש דברים

דברים פרק יד

דברים פרק יד חלוקת הפרק: אסור גדידה וקרחה (מנהגים אסורים) - א'  -  ב'. אסור אכילת בעלי חיים טמאים...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש דברים

דברים פרק טז

דברים פרק טז פרשת המועדים ומינויי השופטים   חלוקת הפרק: פסח –   א' – ח' חג השבועות –  ט' – י"ב חג...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש דברים

דברים פרק יז

דברים פרק יז   חלוקת הפרק אסור הקרבת בעל מום – א דין עובד עבודה זרה – ב – ז דין "כי יפלא (יתעלם) ממך...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש דברים

דברים פרק כ

דברים כ – דיני מלחמה   קיימת הבחנה בין שני סוגי מלחמה:    מלחמת רשות       ומלחמת מצווה (חובה) רמב"ם...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על חומש דברים

סיכום שופטים פרקים א-ב

ב"ה מבוא לספר שופטים בספר שופטים 3 חלקים מרכזיים: א':א'-ג':ו': הקדמה לספר שופטים והחטאים שגרמו להדרדרות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר שופטים

סיכום שופטים פרקים ג-ו

ב"ה    שופטים פרק ג' – עתניאל בן קנז ומלחמת השופט אהוד בן גרא במואבים ז'-י"א – ישראל חוטאים ומשתעבדים לכושן...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר שופטים

סיכום שופטים פרקים ז-ח

ב"ה           סיכום שופטים פרק ז' – ברירת העם בעין חרוד ומלחמת גדעון הקדמה – מדין עמלק ובני קדם חנו בעמק...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר שופטים

סיכום שופטים פרקים ט-יב

ב"ה סיכום שופטים פרק ט' – השתלטות אבימלך, משל יותם והתגשמותו * לגדעון היו 70 בנים ממספר נשים. בנוסף לכך...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר שופטים

סיכום שופטים פרקים יג-טז

ב"ה סיכום שופטים פרק י"ג – הקדשת שמשון מבטן   * מלאך ה' מתגלה לאשת מנוח העקרה ומטיל עליה מספר איסורים:...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר שופטים

סיכום שופטים פרקים יז-יט

ב"ה              הדגמות למצבו הירוד של העם{פרקים י"ז-כ"א}   סיכום שופטים פרק י"ז – פסל מיכה * מיכה{מהר...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר שופטים

סיכום שופטים פרקים כ-כא

ב"ה   סיכום שופטים פרק כ' – המלחמה נגד שבט בנימין   * 400 אלף לוחמים מישראל נקהלים במצפה, ובעלה של...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר שופטים

סיכומים שמואל א - פרק א ומבוא

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

סיכומים שמואל א - פרקים ב-ג

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

סיכומים שמואל א - פרקים ד-ה

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

סיכומים שמואל א - פרק ו

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

סיכומים שמואל א - פרק ז

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

סיכומים שמואל א - פרקים ט-יב

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

סיכומים שמואל א - פרקים יג-יד

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

סיכומים שמואל א - פרקים טו-טז

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

סיכומים שמואל א - פרקים יז-כ

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

סיכומים שמואל א - פרקים כא-כד

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

סיכומים שמואל א - פרקים כה-כו

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על שמואל א

מלכים א פרק א

מלכים א פרק א חלוקת הפרק: 1.מחלתו של דוד –                                                 א –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק ג

מלכים א פרק ג   חלוקת הפרק: 1.נשואי שלמה עם בת פרעה – א 2.התגלות ה' לשלמה בגבעון – ב-טו 3.משפט שלמה...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק ד

מלכים א פרק ג   חלוקת הפרק: 1.נשואי שלמה עם בת פרעה – א 2.התגלות ה' לשלמה בגבעון – ב-טו 3.משפט שלמה...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק ה

מלכים א פרק ה חלוקת הפרק: 1.תיאור המצב הכלכלי –             א – ג 2.תיאור המצב המדיני –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק יא

מלכים א פרק יא חטאי שלמה ועונשו חלוקת הפרק: 1.חטאי שלמה -                                         א –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק יב

מלכים א פרק יב התפלגות הממלכה חלוקת הפרק: 1.הגעתו של רחבעם (בן שלמה) לשכם...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק יג

מלכים א פרק יג   חלוקת הפרק נבואת איש האלוקים והמופת - א – ג תגובת ירבעם ובקשתו - ד – י מעשי הנביא...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק יד

מלכים א פרק יד   חלוקת הפרק מחלת אביה בן ירבעם - א – ד התוכחה ונבואת הפורענות על בית ירבעם - ה –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק טו

מלכים א  פרק טו   חלוקת הפרק: מעשי אביה בן רחבעם -  א – ח צדקתו וחסידותו של אסא מלך יהודה – ט –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק טז

מלכים א  פרק טז   חלוקת הפרק: עונשו של בעשא מלך ישראל – א – ז מלכות אלה בן בעשא - ח – יד מלכות זמרי -...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק יח

מלכים א  פרק יח   חלוקת הפרק: ציווי ה' לאליהו להראות לאחאב -                                א' –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק יט

מלכים א פרק יט   חלוקת הפרק: בריחת אליהו מאיזבל –    א – ד התגלות המלאך לאליהו –       ה – ח התגלות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק כ

מלכים א פרק כ   חלוקת הפרק: מצור בן הדד על ישראל ותשובת אחאב בראשונה – א – ד דרישת בן הדד בפנייתו...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים א פרק כא

מלכים א  פרק כא    חלוקת הפרק: בקשת אחאב את כרם נבות ותגובת נבות – א – ג תגובת אחאב על סרובו של נבות –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר מלכים א

מלכים ב פרק א

מלכים ב פרק א   חלוקת הפרק מלכות אחזיה בן אחאב, חטאו ועונשו א בקשת אחזיה לדרוש באלוהי עקרון ב –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק ד

מלכים ב פרק ד חלוקת הפרק נס השמן – א – ז אלישע בבית האשה השונמית – ח – י חסד אלישע עם האשה השונמית –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק ח

מלכים ב פרק ח   חלוקת הפרק: גורל שדה וביתה של האשה השונמית – א – ד משפט המלך בגוזלי רכוש האשה השונמית...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק י

מלכים ב פרק י   חלוקת הפרק הריגת בית אחאב ואחזיה – א – יא הריגת אחי אחזיה ושרי יהודה – יב יד הצטרפות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק יא

מלכים ב פרק יא   חלוקת הפרק מלוכת עתליה בת אחאב – א – ג המרד בעתליה והמלכת יואש למלך – ד – יב מות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק יב

מלכים ב פרק יב   חלוקת הפרק מלכות יהואש בן אחזיה – א – ד חיזוק בדק הבית - ה – יז מלחמת חזאל מלך ארם...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק יד

מלכים ב פרק יד   חלוקת הפרק: מלכות אמציה בן יהואש על יהודה –  א – ו מלחמת אמציה באדום -   ז מלחמת...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק טו

מלכים ב פרק טו   חלוקת הפרק מלכות עזריה (עוזיהו) בן אמציה ביהודה – א – ז מלכות זכריה בן ירבעם – ח –...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק טז

מלכים ב פרק טז   חלוקת הפרק: מלכות אחז בן יותם – א – ד עליית רצין מלך ארם למלחמה ביהודה – ה – ו פניית...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק יז

מלכים ב פרק יז   חלוקת הפרק: מלכות הושע בן אלה ודרכו הרוחנית - א – ב סיבות מדיניות לגלות – המרד והגלות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק יח

מלכים ב פרק יח   חלוקת הפרק: חזקיהו מתקן את שהרס אביו אחז – א – ח. מסע ממלכת אשור על ממלכות יהודה...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק יט

מלכים ב פרק יט   חלוקת הפרק: תגובת חזקיהו לדברי רבשקה   -       א'. פניית חזקיהו לישעיהו...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק כ

מלכים ב פרק כ חלוקת הפרק: מחלת חזקיהו ותפילתו – א – ג הבשורה על קבלת תפילתו ואריכות חייו – ד -...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק כא

מלכים ב פרק כא   חלוקת הפרק: מלכות מנשה וחטאיו – א – יא נבואת הפורענות על החטאים – יב – יח מלכות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק כב

מלכים ב פרק כב   חלוקת הפרק: מלכות יאשיהו בן אמון – א – ב חיזוק בדקי בית המקדש -       ג - ז מציאת...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק כג

מלכים ב פרק כג   חלוקת הפרק: כריתת הברית - א – ג טיהור המקדש מעבודה זרה – ד – ז השבתת הכהנים מעבודה...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק כד

מלכים ב פרק כד    הקדמה: במאבק שבין מלכות מצרים לבין מלכות בבל, נמצאה יהודה בתווך. עם מות יאשיהו והמלכת...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

מלכים ב פרק כה

מלכים ב פרק כה    הקדמה: פרק זה הינו המשך ישיר למאורעות שצוינו בפרק הקודם, וענינו האירועים החשובים...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מלכים ב

ישעיהו פרק א

א חֲזוֹן, יְשַׁעְיָהוּ בֶן-אָמוֹץ, אֲשֶׁר חָזָה, עַל-יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם--בִּימֵי עֻזִּיָּהוּ יוֹתָם...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק ב

א הַדָּבָר אֲשֶׁר חָזָה, יְשַׁעְיָהוּ בֶּן-אָמוֹץ, עַל-יְהוּדָה, וִירוּשָׁלִָם. ב וְהָיָה בְּאַחֲרִית...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק ה

א אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמוֹ:  כֶּרֶם הָיָה לִידִידִי, בְּקֶרֶן בֶּן-שָׁמֶן. ב...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק ו

א בִּשְׁנַת-מוֹת הַמֶּלֶךְ עֻזִּיָּהוּ, וָאֶרְאֶה אֶת-אֲדֹנָי יֹשֵׁב עַל-כִּסֵּא רָם וְנִשָּׂא;...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק ז

א וַיְהִי בִּימֵי אָחָז בֶּן-יוֹתָם בֶּן-עֻזִּיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה, עָלָה רְצִין מֶלֶךְ-אֲרָם וּפֶקַח...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק י

א הוֹי הַחֹקְקִים, חִקְקֵי-אָוֶן; וּמְכַתְּבִים עָמָל, כִּתֵּבוּ. ב לְהַטּוֹת מִדִּין, דַּלִּים,...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק יא

א וְיָצָא חֹטֶר, מִגֵּזַע יִשָׁי; וְנֵצֶר, מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה. ב וְנָחָה עָלָיו, רוּחַ יְהוָה--רוּחַ...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק יב

א וְאָמַרְתָּ, בַּיּוֹם הַהוּא, אוֹדְךָ יְהוָה, כִּי אָנַפְתָּ בִּי; יָשֹׁב אַפְּךָ, וּתְנַחֲמֵנִי. ב...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק יד

א כִּי יְרַחֵם יְהוָה אֶת-יַעֲקֹב, וּבָחַר עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל, וְהִנִּיחָם, עַל-אַדְמָתָם; וְנִלְ…

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק כב

א מַשָּׂא, גֵּיא חִזָּיוֹן:  מַה-לָּךְ אֵפוֹא, כִּי-עָלִית כֻּלָּךְ לַגַּגּוֹת. ב תְּשֻׁאוֹת מְלֵאָה,...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק ל

א הוֹי בָּנִים סוֹרְרִים, נְאֻם-יְהוָה, לַעֲשׂוֹת עֵצָה וְלֹא מִנִּי, וְלִנְסֹךְ מַסֵּכָה וְלֹא...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק לא

א הוֹי הַיֹּרְדִים מִצְרַיִם לְעֶזְרָה, עַל-סוּסִים יִשָּׁעֵנוּ; וַיִּבְטְחוּ עַל-רֶכֶב כִּי רָב, וְעַל...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק לה

א יְשֻׂשׂוּם מִדְבָּר, וְצִיָּה; וְתָגֵל עֲרָבָה וְתִפְרַח, כַּחֲבַצָּלֶת.  ב פָּרֹחַ תִּפְרַח וְתָגֵל, אַף...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק לו

א וַיְהִי בְּאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה לַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ, עָלָה סַנְחֵרִיב מֶלֶךְ-אַשּׁוּר עַל...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק לז

א וַיְהִי, כִּשְׁמֹעַ הַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ, וַיִּקְרַע, אֶת-בְּגָדָיו; וַיִּתְכַּס בַּשָּׂק, וַיָּבֹא...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק לח

א בַּיָּמִים הָהֵם, חָלָה חִזְקִיָּהוּ לָמוּת; וַיָּבוֹא אֵלָיו יְשַׁעְיָהוּ בֶן-אָמוֹץ הַנָּבִיא,...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק לט

א בָּעֵת הַהִיא שָׁלַח מְרֹדַךְ בַּלְאֲדָן בֶּן-בַּלְאֲדָן מֶלֶ…

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק מ

א נַחֲמוּ נַחֲמוּ, עַמִּי--יֹאמַר, אֱלֹהֵיכֶם. ב דַּבְּרוּ עַל-לֵב יְרוּשָׁלִַם, וְקִרְאוּ אֵלֶיהָ--כִּי...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק מב

א הֵן עַבְדִּי אֶתְמָךְ-בּוֹ, בְּחִירִי רָצְתָה נַפְשִׁי; נָתַתִּי רוּחִי עָלָיו, מִשְׁפָּט לַגּוֹיִם...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק מד

א וְעַתָּה שְׁמַע, יַעֲקֹב עַבְדִּי; וְיִשְׂרָאֵל, בָּחַרְתִּי בוֹ. ב כֹּה-אָמַר יְהוָה עֹשֶׂךָ וְיֹצֶרְךָ...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק מט

א שִׁמְעוּ אִיִּים אֵלַי, וְהַקְשִׁיבוּ לְאֻמִּים מֵרָחוֹק; יְהוָה מִבֶּטֶן קְרָאָנִי, מִמְּעֵי אִמִּי...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק נב

א עוּרִי עוּרִי לִבְשִׁי עֻזֵּךְ, צִיּוֹן:  לִבְשִׁי בִּגְדֵי תִפְאַרְתֵּךְ, יְרוּשָׁלִַם עִיר...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק נג

א מִי הֶאֱמִין, לִשְׁמֻעָתֵנוּ; וּזְרוֹעַ יְהוָה, עַל-מִי נִגְלָתָה.  ב וַיַּעַל כַּיּוֹנֵק לְפָנָיו,...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק נד

א רָנִּי עֲקָרָה, לֹא יָלָדָה; פִּצְחִי רִנָּה וְצַהֲלִי לֹא-חָלָה, כִּי-רַבִּים בְּנֵי-שׁוֹמֵמָה...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק נה

א הוֹי כָּל-צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם, וַאֲשֶׁר אֵין-לוֹ כָּסֶף; לְכוּ שִׁבְרוּ, וֶאֱכֹלוּ, וּלְכוּ שִׁבְרוּ...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

ישעיהו פרק נח

א קְרָא בְגָרוֹן אַל-תַּחְשֹׂךְ, כַּשּׁוֹפָר הָרֵם קוֹלֶךָ; וְהַגֵּד לְעַמִּי פִּשְׁעָם, וּלְבֵית יַעֲקֹב...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ישעיהו

מזמור א

מזמור א                             א אַשְׁרֵי הָאִישׁ--    אֲשֶׁר לֹא ה…

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

מזמור כג

מזמור כג   א  מִזְמוֹר לְדָוִד: יְהוָה רֹעִי, לֹא אֶחְסָר. ב  בִּנְאוֹת דֶּשֶׁא, יַרְבִּיצֵנִי; עַל-מֵי...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

מזמור כז

מזמור כז   א  לְדָוִד: יְהוָה, אוֹרִי וְיִשְׁעִי מִמִּי אִירָא; יְהוָה מָעוֹז-חַיַּי, מִמִּי אֶפְחָד....

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

מזמור מב מג

מזמור מב מג                                                      …

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

מזמור נ

מזמור…

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

מזמור נא

מזמור נא    א  לַמְנַצֵּחַ, מִזְמוֹר לְדָוִד. ב  בְּבוֹא-אֵלָיו, נָתָן הַנָּבִיא כַּאֲשֶׁר-בָּא,...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

מזמור עב

מזמור ע"ב א  לִשְׁלֹמֹה:    אֱלֹהִים--מִשְׁפָּטֶיךָ, לְמֶלֶךְ תֵּן; וְצִדְקָתְךָ לְבֶן-מֶלֶךְ. ב  יָדִין...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

מזמור עד

מזמור ע"ד א  מַשְׂכִּיל, לְאָסָף:לָמָה אֱלֹהִים, זָנַחְתָּ לָנֶצַח;    יֶעְשַׁן אַפְּךָ, בְּצֹאן...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

השוואת מזמורים עד, עט

השווה והשונה במזמורים ע"ד, ע"ט                             ע"ד...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

מזמור פד

מזמור פ"ד א  לַמְנַצֵּחַ עַל-הַגִּתִּית; לִבְנֵי-קֹרַח מִזְמוֹר.ב  מַה-יְּדִידוֹת מִשְׁכְּנוֹתֶיךָ--...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

מזמור קיד

מזמור קיד   א  בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל, מִמִּצְרָיִם;    בֵּית יַעֲקֹב, מֵעַם לֹעֵז.ב  הָיְתָה יְהוּדָה...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

מזמור קלט

מזמור קל"ט א  לַמְנַצֵּחַ, לְדָוִד מִזְמוֹר: יְהוָה חֲקַרְתַּנִי,    וַתֵּדָע. ב  אַתָּה יָדַעְתָּ,...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על מזמורי תהלים

איוב פרק א

חלוקת הפרק: א'.  א'  -  ה'.    דמותו של איוב והברכה לה זכה. ב'.  ו'   -  י"ב.  הויכוח בין ה' לשטן והרשות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ב

הקדמה: עמידתו של איוב בנסיונות ותגובתו הנחרצת, הביאו את הקב"ה בשנית ללמד זכות על איוב בפני השטן, ו…

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ג

הקדמה  -   איוב עד כאן עמד בשלושה נסיונות. א'. פגיעה ברכוש. ב'. מות הבנים. ג'. פגיעה בגופו...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ד

חלוקת הפרק: א'    -  י"א.    אל לו לאיוב לבתייאש. י"ב  -  כ"א.    החזיון של אליפז. הקדמה:       אליפז...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ה

חלוקת הפרק: פסוקים א'-ז'      -     אין טעם בזעקת איוב. פסוקים ח'-ט"ז   -     התועלת בתפילה לה' העושה...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ו

חלוקת הפרק: פסוקים א'-י':        ייסורי רבים והמוות הוא התקווה. פסוקים י"א- ל':     בגידת...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ז

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ח

מענה בלדד   חלוקת הפרק: פסוקים ב'-ז'          -     ה' אינו מעוות משפט אלא שופט בצדק. פסוקים...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ט

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק י

חלוקת הפרק: א'   - ח'.        -        טענת איוב מדוע ה' מעניש אותו. ט'   - י"ז.       -        ה' מייסר...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק יא

מענה צופר חלוקת הפרק:  א'-ו'       -     תוכחה לאיוב על דבריו.  ז'-י"ב     -     חכמת ה' מול אפסות...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק יב

תשובת איוב לצופר ולרעים פרק י"ב:  א'-ו'.      -    אין בדברי הרעים חכמה.  ז'-י"ג.     -   חכמת ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק יג

המשך תשובות איוב לרעיו החנפנים חלוקת הפרק:  א' – י"ז.        -     מה בין איוב לרעיו וטענותיו...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק יד

חלוקת הפרק:    א' -  ו'.    אפסות האדם מול ה'.  ז'  - י"ב.  אין תוחלת לאדם אחר מותו.  י"ג- י"ז.  משאלת...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק כח

החכמה חלוקת הפרק: א'-י"א.   -    חוכמת האדם. י"ב-כ"ח. -    חוכמת האלוקים. הקדמה:   יש משערים שפרק זה הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק כט

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק ל

חלוקת הפרק: א'   -   ט"ו   -  זלזול הצעירים באיוב וסבלו. ט"ז -   ל"א  -  יסורי איוב לעומת עברו...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק לא

חלוקת הפרק: מוסריותו ויראתו של איוב בתחומים הבאים: א'  -  ח'.     לא חמד, ולא הלך עם חברה רעה. ט'  -...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק לב

חלוקת הפרק: א'   -  ה'.   -  פתיח למענה אליהוא. ו'   -  כ"ב. -  תוכחה לרעים.   א'.  פתיח למענה אליהוא....

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק לח

מענה ה' והנפלאות  בבריאה חלוקת הפרק: א'  -  ג'.    נזיפת ה' באיוב. ד'  -  ו'.     גדלות ונפלאות ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק לט

מענה ה'  - תיאור הנפלאות בבריאה הקדמה: פרק זה הינו המשך פרק ל"ח, תשובת ה' לאיוב מן הסערה. גם כאן בדומה לפרק...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק מ

חלוקת הפרק: א'    –  ב'.    דרישת ה' מאיוב. ג'    -   ה'.    תשובת איוב. ו'    -   י"ד.  מענה השני של ה'...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק מא

הקדמה:   המשך תיאור הלוויתן, מתוך כוונה להשריש בלב איוב את ההכרה במיעוט ערכו והעצמת גבורת הבורא, שמתוכם...

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

איוב פרק מב

תשובת איוב למענה ה'. הקדמה:  משנתמלאה בקשת איוב בהתגלות ה' אליו כפי שביקש…

מתוך סדרת השיעורים:
סיכומים על ספר איוב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

חוברת סיכום פרשיות ויקרא

הרב עמוס נתנאל 2 שיעורים
סדרה

סיכומים על חומש במדבר

הרב שמעון לוי 9 שיעורים
סדרה

סיכומים על חומש דברים

הרב שמעון לוי 6 שיעורים
סדרה

סיכומים על ספר יהושע

הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף 1 שיעורים
סדרה

סיכומים על ספר שופטים

הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף 7 שיעורים
סדרה

סיכומים על שמואל א

הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף 11 שיעורים
סדרה

סיכומים על שמואל ב

הרב שמעון לוי 19 שיעורים
סדרה

סיכומים על ספר מלכים א

הרב שמעון לוי 17 שיעורים
סדרה

סיכומים על מלכים ב

הרב שמעון לוי 26 שיעורים
סדרה

סיכומים על ישעיהו

הרב שמעון לוי 28 שיעורים
סדרה

סיכומים על מזמורי תהלים

הרב שמעון לוי 15 שיעורים
סדרה

סיכומים על ספר איוב

הרב שמעון לוי 28 שיעורים
שיעור

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ...
שיעור

סיכום נושאי הפרקים בספר שופטים

הרב שלמה כץ
שיעור

פרשיות ויקרא - מצורע

הרב עמוס נתנאל
שיעור

פרשיות אחרי מות - בחוקותי

הרב עמוס נתנאל
שיעור

במדבר פרק ט

במדבר פרק ט חלוקת הפרק: קיום הפסח במדבר – א –...
הרב שמעון לוי
שיעור

במדבר פרק יב

במדבר פרק יב חלוקת הפרק: חטא מרים – א –...
הרב שמעון לוי
שיעור

במדבר פרק יח

במדבר פרק...
הרב שמעון לוי
שיעור

במדבר פרק יט

במדבר פרק יט פרה...
הרב שמעון לוי
שיעור

במדבר פרק כ

פרק כ חלוקת הפרק: מות מרים, חטא משה ואהרון...
הרב שמעון לוי
שיעור

במדבר פרק כב

במדבר פרק כב   חששם של המואבים והמשלחות לבלעם...
הרב שמעון לוי
שיעור

במדבר פרק כה

במדבר פרק כה   עוון פעור * עצת בלעם – בלעם יעץ...
הרב שמעון לוי
שיעור

במדבר פרק כז

במדבר פרק כז   בנות צלפחד (א – יא) בנות...
הרב שמעון לוי
שיעור

דברים פרק ד

דברים פרק ד הקדמה לפרשת ואתחנן: פרק א'-ג': דיבר...
הרב שמעון לוי
שיעור

דברים פרק יב

דברים פרק יב פתיחה (א') – כותרת לפרק: קיום...
הרב שמעון לוי
שיעור

דברים פרק יד

דברים פרק יד חלוקת הפרק: אסור גדידה וקרחה...
הרב שמעון לוי
שיעור

דברים פרק טז

דברים פרק טז פרשת המועדים ומינויי...
הרב שמעון לוי
שיעור

דברים פרק יז

דברים פרק יז   חלוקת הפרק אסור הקרבת בעל מום...
הרב שמעון לוי
שיעור

דברים פרק כ

דברים כ – דיני מלחמה   קיימת הבחנה בין שני...
הרב שמעון לוי
שיעור

סיכום יהושע פרקים

הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכום שופטים פרקים א-ב

ב"ה מבוא לספר שופטים בספר שופטים 3 חלקים...
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכום שופטים פרקים ג-ו

ב"ה    שופטים פרק ג' – עתניאל בן קנז ומלחמת השופט...
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכום שופטים פרקים ז-ח

ב"ה           סיכום שופטים פרק ז' – ברירת העם...
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכום שופטים פרקים ט-יב

ב"ה סיכום שופטים פרק ט' – השתלטות אבימלך, משל...
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכום שופטים פרקים יג-טז

ב"ה סיכום שופטים פרק י"ג – הקדשת שמשון...
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכום שופטים פרקים יז-יט

ב"ה              הדגמות למצבו הירוד של העם{פרקים...
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכום שופטים פרקים כ-כא

ב"ה   סיכום שופטים פרק כ' – המלחמה נגד שבט...
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרק א ומבוא

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרקים ב-ג

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרקים ד-ה

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרק ו

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרק ז

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרקים ט-יב

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרקים יג-יד

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרקים טו-טז

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרקים יז-כ

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרקים כא-כד

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים שמואל א - פרקים כה-כו

להורדת קובץ הוורד לחץ על 'הורד קובץ מצורף' |
הרב שמעון לוי והרב נתן מולאיוף
שיעור

סיכומים על כל ספר שמואל ב

הרב שמעון לוי
שיעור

סיכומים על כל ספר מלכים א

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק א

מלכים א פרק א חלוקת הפרק: 1.מחלתו של דוד...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק ב

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק ג

מלכים א פרק ג   חלוקת הפרק: 1.נשואי שלמה עם בת...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק ד

מלכים א פרק ג   חלוקת הפרק: 1.נשואי שלמה עם בת...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק ה

מלכים א פרק ה חלוקת הפרק: 1.תיאור המצב הכלכלי...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק יא

מלכים א פרק יא חטאי שלמה ועונשו חלוקת...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק יב

מלכים א פרק יב התפלגות הממלכה חלוקת הפרק:...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק יג

מלכים א פרק יג   חלוקת הפרק נבואת איש...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק יד

מלכים א פרק יד   חלוקת הפרק מחלת אביה בן...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק טו

מלכים א  פרק טו   חלוקת הפרק: מעשי אביה בן...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק טז

מלכים א  פרק טז   חלוקת הפרק: עונשו של בעשא...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק יז

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק יח

מלכים א  פרק יח   חלוקת הפרק: ציווי ה'...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק יט

מלכים א פרק יט   חלוקת הפרק: בריחת אליהו...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק כ

מלכים א פרק כ   חלוקת הפרק: מצור בן הדד על...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים א פרק כא

מלכים א  פרק כא    חלוקת הפרק: בקשת אחאב את...
הרב שמעון לוי
שיעור

סיכומים על כל ספר מלכים ב

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק א

מלכים ב פרק א   חלוקת הפרק מלכות אחזיה בן...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק ב

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק ג

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק ד

מלכים ב פרק ד חלוקת הפרק נס השמן – א –...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק ה

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק ו

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק ז

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק ח

מלכים ב פרק ח   חלוקת הפרק: גורל שדה וביתה...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק ט

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק י

מלכים ב פרק י   חלוקת הפרק הריגת בית אחאב...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק יא

מלכים ב פרק יא   חלוקת הפרק מלוכת עתליה בת...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק יב

מלכים ב פרק יב   חלוקת הפרק מלכות יהואש בן...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק יג

הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק יד

מלכים ב פרק יד   חלוקת הפרק: מלכות אמציה בן...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק טו

מלכים ב פרק טו   חלוקת הפרק מלכות עזריה...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק טז

מלכים ב פרק טז   חלוקת הפרק: מלכות אחז בן...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק יז

מלכים ב פרק יז   חלוקת הפרק: מלכות הושע בן...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק יח

מלכים ב פרק יח   חלוקת הפרק: חזקיהו מתקן את...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק יט

מלכים ב פרק יט   חלוקת הפרק: תגובת חזקיהו...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק כ

מלכים ב פרק כ חלוקת הפרק: מחלת חזקיהו...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק כא

מלכים ב פרק כא   חלוקת הפרק: מלכות מנשה...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק כב

מלכים ב פרק כב   חלוקת הפרק: מלכות יאשיהו בן...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק כג

מלכים ב פרק כג   חלוקת הפרק: כריתת הברית - א...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק כד

מלכים ב פרק כד    הקדמה: במאבק שבין מלכות מצרים...
הרב שמעון לוי
שיעור

מלכים ב פרק כה

מלכים ב פרק כה    הקדמה: פרק זה הינו המשך ישיר...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק א

א חֲזוֹן, יְשַׁעְיָהוּ בֶן-אָמוֹץ, אֲשֶׁר...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק ב

א הַדָּבָר אֲשֶׁר חָזָה, יְשַׁעְיָהוּ...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק ה

א אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק ו

א בִּשְׁנַת-מוֹת הַמֶּלֶךְ עֻזִּיָּהוּ,...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק ז

א וַיְהִי בִּימֵי אָחָז בֶּן-יוֹתָם...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק י

א הוֹי הַחֹקְקִים, חִקְקֵי-אָוֶן;...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק יא

א וְיָצָא חֹטֶר, מִגֵּזַע יִשָׁי; וְנֵצֶר,...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק יב

א וְאָמַרְתָּ, בַּיּוֹם הַהוּא, אוֹדְךָ...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק יד

א כִּי יְרַחֵם יְהוָה אֶת-יַעֲקֹב, וּב…
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק כב

א מַשָּׂא, גֵּיא חִזָּיוֹן:  מַה-לָּךְ אֵפוֹא,...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק ל

א הוֹי בָּנִים סוֹרְרִים, נְאֻם-יְהוָה,...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק לא

א הוֹי הַיֹּרְדִים מִצְרַיִם לְעֶזְרָה,...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק לה

א יְשֻׂשׂוּם מִדְבָּר, וְצִיָּה; וְתָגֵל עֲרָבָה...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק לו

א וַיְהִי בְּאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה לַמֶּלֶךְ...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק לז

א וַיְהִי, כִּשְׁמֹעַ הַמֶּלֶךְ חִזְקִיָּהוּ,...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק לח

א בַּיָּמִים הָהֵם, חָלָה חִזְקִיָּהוּ...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק לט

א בּ…
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק מ

א נַחֲמוּ נַחֲמוּ, עַמִּי--יֹאמַר,...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק מב

א הֵן עַבְדִּי אֶתְמָךְ-בּוֹ, בְּחִירִי רָצְתָה...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק מד

א וְעַתָּה שְׁמַע, יַעֲקֹב עַבְדִּי;...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק מט

א שִׁמְעוּ אִיִּים אֵלַי, וְהַקְשִׁיבוּ...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק נב

א עוּרִי עוּרִי לִבְשִׁי עֻזֵּךְ, צִיּוֹן:...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק נג

א מִי הֶאֱמִין, לִשְׁמֻעָתֵנוּ; וּזְרוֹעַ...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק נד

א רָנִּי עֲקָרָה, לֹא יָלָדָה; פִּצְחִי רִנָּה...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק נה

א הוֹי כָּל-צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם, וַאֲשֶׁר...
הרב שמעון לוי
שיעור

ישעיהו פרק נח

א קְרָא בְגָרוֹן אַל-תַּחְשֹׂךְ, כַּשּׁוֹפָר...
הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור א

מזמור א        …
הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור ח

הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור טו

הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור יט

הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור כג

מזמור כג   א  מִזְמוֹר לְדָוִד: יְהוָה רֹעִי,...
הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור כז

מזמור כז   א  לְדָוִד: יְהוָה, אוֹרִי...
הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור מב מג

מזמור מב…
הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור נ

הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור נא

מזמור נא    א  לַמְנַצֵּחַ, מִזְמוֹר...
הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור עב

מזמור ע"ב א  לִשְׁלֹמֹה:...
הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור עד

מזמור ע"ד א  מַשְׂכִּיל, לְאָסָף:לָמָה אֱלֹהִים,...
הרב שמעון לוי
שיעור

השוואת מזמורים עד, עט

השווה והשונה במזמורים ע"ד,...
הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור פד

מזמור פ"ד א  לַמְנַצֵּחַ עַל-הַגִּתִּית;...
הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור קיד

מזמור קיד   א  בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל,...
הרב שמעון לוי
שיעור

מזמור קלט

מזמור קל"ט א  לַמְנַצֵּחַ, לְדָוִד מִזְמוֹר:...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק א

חלוקת הפרק: א'.  א'  -  ה'.    דמותו של איוב...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ב

הקדמה: עמידתו של איוב בנסיונות ותגובתו ה…
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ג

הקדמה  -   איוב עד כאן עמד בשלושה...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ד

חלוקת הפרק: א'    -  י"א.    אל לו לאיוב...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ה

חלוקת הפרק: פסוקים א'-ז'      -     אין טעם...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ו

חלוקת הפרק: פסוקים א'-י':        ייסורי רבים...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ז

הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ח

מענה בלדד   חלוקת הפרק: פסוקים ב'-ז'...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ט

הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק י

חלוקת הפרק: א'   - ח'.        -        טענת איוב...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק יא

מענה צופר חלוקת הפרק:  א'-ו'       -...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק יב

תשובת איוב לצופר ולרעים פרק י"ב:  א'-ו'....
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק יג

המשך תשובות איוב לרעיו החנפנים חלוקת הפרק:  א'...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק יד

חלוקת הפרק:    א' -  ו'.    אפסות האדם מול...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק כח

החכמה חלוקת הפרק: א'-י"א.   -    חוכמת...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק כט

הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק ל

חלוקת הפרק: א'   -   ט"ו   -  זלזול הצעירים...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק לא

חלוקת הפרק: מוסריותו ויראתו של איוב בתחומים...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק לב

חלוקת הפרק: א'   -  ה'.   -  פתיח למענה...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק לח

מענה ה' והנפלאות  בבריאה חלוקת הפרק: א'...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק לט

מענה ה'  - תיאור הנפלאות בבריאה הקדמה: פרק זה...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק מ

חלוקת הפרק: א'    –  ב'.    דרישת ה'...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק מא

הקדמה:   המשך תיאור הלוויתן, מתוך כוונה להשריש...
הרב שמעון לוי
שיעור

איוב פרק מב

תשובת איוב למענ…
הרב שמעון לוי
קשר חי