הרב יוסף שילר

בית חשמונאי ובית דוד

החשמונאים – מלכות שלא מבית דוד הרמב"ן בפירושו לפסוק: "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" מפרש שזהו ציווי...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בית חשמונאי ובית דוד

החשמונאים – מלכות שלא מבית דוד הרמב"ן בפירושו...
הרב יוסף שילר
שו"ת

הביטויים 'עם ישראל' 'בני ישראל' ו'עדת ישראל'

מדוע כתוב בתורה לפעמים עדת ישראל לפעמים בני ישראל...
הרב יוסף שילר
שו"ת

האם שאול ידע מיהו שמואל לפני שנפגשו?

איך יכול להיות שבשמואל א פרק ט שאול לא מכיר את...
הרב יוסף שילר
שו"ת

מדוע מרדכי מצוה על אסתר להכנס אל אחשורוש מיד?

שאלה במגילת אסתר. אחרי שנגזרת הגזירה, מרדכי רוצה...
הרב יוסף שילר
קשר חי