ספר שמואל א בעיון

פתיחה לספר שמואל

פרק א | רקע על אלקנה - איזו מדרגה הוא הקנה לעם ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

חנה ופנינה

פרק א | מהו התפקיד של פנינה ביחס לחנה והולדת שמואל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

תפילת חנה

פרק א | על מה חנה מתפללת לה'? לשם מה היא חפצה בבן?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

עמידת חנה מול עלי

פרק א | מה היה בה בחנה שעורר כל כך את עלי להתנגד לה? מה היתה טענתו כלפיה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

לידת שמואל והקדשתו לה'

פרק א | מדוע חנה איננה עולה מיד עם לידת שמואל? ומדוע מתבטא הנביא כלפי שמואל בלשון 'שאול'?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

שירת חנה

פרק ב | שירת חנה היא הודאה ושמחה בלבד, אלא זהו סימון של היעוד של הבן שנולד לה בפרט, ושל העם כולו בכלל.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

חטא בני עלי

פרק ב | בשיעור זה תתבאר שיטתם של בני עלי. מה היתה האידיאולוגיה שלהם, ובמה הם טעו וחטאו.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

דעיכת בית עלי

פרק ב | בית עלי הולך ודועך בחטאו, ושמואל, לעומתו, הולך וגדל ומתקן את המצב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

נבואת איש האלוקים על בית עלי

פרק ב | העונש שנגזר על בית עלי הוא עונש קשה, והוא מהווה מידה כנגד מידה לחטאים שהתגלו בבית זה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

הנבואה הראשונה של שמואל

פרק ג | בשיעור זה מתבארת התופעה היחודית בנבואתו הראשונה של שמואל: מדוע דוקא אצל שמואל אנו מוצאים שלא הבין...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

הבאת ארון הברית למלחמה בפלישתים ותבוסת ישראל

פרק ד | בכיבוש יריחו ארון ה' הלך עם עמ"י למלחמה. מה ההבדל בין המלחמה ביריחו לבין המלחמה הנוכחית בפלשתים? מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

החזרת ארון הברית לישראל על ידי הפלישתים

פרק ו | ארון ה' חוזר בזמן שתושבי בית שמש קוצרים את החיטים, מה המיוחד בזמן קציר חיטים, זמן ספירת העומר?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

הבאת ארון הברית והכנעת הפלישתים

פרק ז | |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

בקשת העם למלך

פרק ח |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

הכרה ורקע על שאול

פרק ט |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

משיחת שאול למלך

פרק י |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

התגרות נחש העמוני ביבש גלעד

פרק יא |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

נאום שמואל לפני עם ישראל

פרק יב |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

המשך נאום שמואל

פרק יב |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

יונתן מכה את פלישתים פעם הראשונה

פרק יג |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

היערכות למלחמה עם פלשתים

פרק יג |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

מבצע יהונתן

פרק יד |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

לכידת יהונתן ופדיונו על ידי ישראל

פרק יד |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

מלכות שאול מתבססת

פרק יד |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

ציווי על מלחמת עמלק

פרק טו |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פתיחה לספר שמואל

פרק א | רקע על אלקנה - איזו מדרגה הוא הקנה לעם...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

חנה ופנינה

פרק א | מהו התפקיד של פנינה ביחס לחנה והולדת...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

תפילת חנה

פרק א | על מה חנה מתפללת לה'? לשם מה היא חפצה...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

עמידת חנה מול עלי

פרק א | מה היה בה בחנה שעורר כל כך את עלי להתנגד...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

לידת שמואל והקדשתו לה'

פרק א | מדוע חנה איננה עולה מיד עם לידת שמואל?...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

שירת חנה

פרק ב | שירת חנה היא הודאה ושמחה בלבד, אלא זהו...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

חטא בני עלי

פרק ב | בשיעור זה תתבאר שיטתם של בני עלי. מה היתה...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

דעיכת בית עלי

פרק ב | בית עלי הולך ודועך בחטאו, ושמואל, לעומתו,...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

נבואת איש האלוקים על בית עלי

פרק ב | העונש שנגזר על בית עלי הוא עונש קשה, והוא...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

הנבואה הראשונה של שמואל

פרק ג | בשיעור זה מתבארת התופעה היחודית בנבואתו...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

הבאת ארון הברית למלחמה בפלישתים ותבוסת ישראל

פרק ד | בכיבוש יריחו ארון ה' הלך עם עמ"י למלחמה....
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

החזרת ארון הברית לישראל על ידי הפלישתים

פרק ו | ארון ה' חוזר בזמן שתושבי בית שמש קוצרים את...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

הבאת ארון הברית והכנעת הפלישתים

פרק ז | |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

בקשת העם למלך

פרק ח |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

הכרה ורקע על שאול

פרק ט |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

משיחת שאול למלך

פרק י |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

הסימנים בדרך הביתה והגם שאול בנביאים

פרק י |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

התגרות נחש העמוני ביבש גלעד

פרק יא |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

גיוס ישראל בכפייה ניצחון ישראל והכרה במלכות שאול

פרק יא |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

נאום שמואל לפני עם ישראל

פרק יב |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

המשך נאום שמואל

פרק יב |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

יונתן מכה את פלישתים פעם הראשונה

פרק יג |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

שאול לא מחכה לשמואל בהקרבת הקרבן ופלשתים סוגרים על ישראל

פרק יג |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

היערכות למלחמה עם פלשתים

פרק יג |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

מבצע יהונתן

פרק יד |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

הצטרפות שאול וישראל למלחמה וניצחון ישראל

פרק יד |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

שאול משביע את ישראל על אכילה לפני המלחמה

פרק יד |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

חטא העם ה' לא נענה לשאול ודין יהונתן

פרק יד |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

לכידת יהונתן ופדיונו על ידי ישראל

פרק יד |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

מלכות שאול מתבססת

פרק יד |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

ציווי על מלחמת עמלק

פרק טו |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

שאול אינו מקיים את הציווי במלואו ותשובת הקב"ה

פרק טו |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

תוכחת שמואל לשאול ושאול מודה בחטאו

פרק טו |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
קשר חי