ישעיהו

עבודה זרה וגאוה

לרבני בני ציון שלום וברכה! שאלתי היא כללית, אך אגש אליה דרך נקודה פרטית. בספר ישעיהו פרק ב' ישנה נבואה חריפה כנגד הגאווה, 'יום לה' על כל גאה ורם' וכו', מתוך הפרק משתמע די במפורש שגאווה זו, שהגיעה מתוך רוב עושר, הובילה לחטאי עבודה זרה 'ותמלא ארצו כסף וזהב... ותמלא ארצו אלילים'. וכן בהמשך הפרק כתוב שלעתיד לבוא, ביום שבו ישברו כל הכוחות שבעולם, המגדלים החומות הבצורות וכו', עד ונשגב ה' לבדו - ובני האדם יעזבו את אלילי הכסף והזהב שלהם. דהיינו, כאשר תיפסק הגאווה יפסיקו גם חטאי עבודת האלילים. אף חז"ל אומרים שהמתגאה כעובד עבודה זרה, ורואים שהם ראו את הגאווה כשורש של עבודה זרה. שאלתי היא: מה הקשר בין גאווה לעבודת אלילים? אנחנו מכירים עבודת אלילים שמגיעה מתוך טפשות וסכלות (כבישעיה מד - חציו שרפתי במו אש וכו'), או שמגיעה מתוך דמיונות כוזבים, ורצון לפגוש דבר מציאותי, תמונה סמל ודמות כדי לפגוש את האלוקות, מצינו גם עבודה זרה שמגיעה מתוך טעויות שכליות (כדור אנוש לפי הרמב"ם) ואף עבודה זרה שמגיעה מתוך שפלות חומרית, יין זנות, ולא עבדו ישראל עבודת אלילים אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה, וכו' וכו', ונוסף על כל זה ישנו 'יצר של עבודה זרה' כעין יצר של עריות, השפעת אומות העולם, ועוד, וכמובן שיש סיבות רבות ושגרמו לעם לעבוד עבודת אלילים. אך לא הבנתי די הצורך מדוע הגאווה נתפסת כדבר הגורם לעבודת אלילים. אני מבין שגאווה גורמת לכפירה בכל מציאות אלוקית, 'ורם לבבך - ושכחת את ה' אלוהיך', אמירת כוחי ועוצם ידי גורם לאדם לחשוב שהוא מנהל את העולם ולא כוח עליון אלוקי. אמנם לא הבנתי מדוע הגאווה תגרום לאדם לכפור בקב"ה ולבחור לשעבד את עצמו לאלילים, הרי עדיין הוא משעבד את עצמו לכוחות אחרים, וא"כ לא נעשה חופשי ועצמאי מכוח היותו עובד עבודה זרה, ואדרבה הוא עכשיו משתחווה לדבר פחות ושפל, א"כ, מדוע גאוותו של האדם גורמת לו להשתעבד לעבודת אלילים? אודה לתשובה בעניין זה.

הרב יואב אוריאל
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שו"ת

עבודה זרה וגאוה

לרבני בני ציון שלום וברכה! שאלתי היא כללית, אך אגש...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

ישעיהו כולו נחמה

שלום וברכה! חז"ל במסכת ב"ב אומרים שישעיהו כולו...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

בן נכר וסריסים

בן נכר וסריסים בישעיהו הרי ידוע שאסור לגוי לשמור...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

ציון וירושלים

השאלה בענין ציון וירושלים- משמעות השמות בתנך...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

על איזו תקופה מדברות נבואות הנביאים האחרונים?

שלום. איך יודעים שנבואות הנחמה של הנביאים...
הרב מנחם שחור
שו"ת

הנבואה הקדומה על החרבת האומות בידי סנחריב

שאלה חשובה לי מאד שלא מצאתי לה תשובה...
הרב יוסף שילר
קשר חי