פרשת תרומה | כה-כז

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית המקדש, ובמשמעות תפקיד אריגת הפרוכת של נשות עם ישראל | השיעור...

כ - 70 דק'

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

ארון הקודש - המשך מתן תורה

פרשת תרומה | המצווה הראשונה בעשיית המשכן זה לעשות ארון, ולכן לדעת הרמב"ן הארון מציין את עיקר מטרת המשכן,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

השלחן והמנורה - כביטוי לשתי בחינות בעבודת ה'

פרשת תרומה | אחד ההלכות במשכן ובבית המקדש, ישנה חובה שהמנורה תהיה מול השולחן. מה משמעות חובה זו?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

מזבח הנחושת- עבודת הרגשות

פרשת תרומה | גם אם בית המקדש לא בנוי, אפשר וצריך לבנות מזבח. שולחן ומנורה לא יכולים לתפקד בלי משכן או מקדש,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

המשכן ויריעותיו - מלבושי הנפש

פרשת תרומה | המשכן עצמו זה עשר יריעות. מסביב יש המון מרכיבים- כלים, אוהל עצים.. אבל המשכן עצמו אלו הם עשר...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

תופעת ה'פנים' במשכן

בפסוקי ציווי המשכן יש דגש גדול על המושג 'פנים'. במשכן יש כמה וכמה סדרים אשר התורה מצוה שהם יבטאו בחינה של...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

ההפתעה של ציווי המשכן

פרשת תרומה | בתחילת הציווי על עשייית המשכן, הקב"ה מצוה על עשיית 'מקדש' (כה, ח): "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

בניין המשכן

פרשת תרומה | המשכן כמכון השראת שכינה זמני עד לבניין בית המקדש.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-71 דק'

נתינה מלב טהור

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארת מדרגה חדשה של עבודת ה' - נדבת הלב. זוהי המדריגה השלימה והעליונה שתתגלה בבניין בית...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

הדרך לדבקות בד'

פרשת תרומה | השראת השכינה במשכן מעלה את הצורך לברר את המדריגות השונות של דביקות בקב"ה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

בין "שלם" ל"שבור"

פרשת תרומה | בין "שלם" ל"שבור"... שלושה מכלי המשכן הנזכרים בפרשתנו הם - הארון, השולחן, ומזבח הנחושת....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

יופי ונוי במקדש ובחיים

פרשת תרומה | יופי ונוי במקדש ובחיים כינויו של בית המקדש 'נויו של עולם' (זבחים נד ב) שאנו פוגשים בציווי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

לינוק מבראשית

פרשת תרומה | לינוק מהראשית, לצפות לאחרית ולהיות מלאי אופטימיות   המשכן במדבר הוא מצד אחד ארעי והתחלתי לעומת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

מטרות העל של הכלכלה הישראלית

פרשת תרומה | מטרות העל של הכלכלה הישראלית לאחר יציאת מצרים ומתן תורה הגענו לחלק השלישי[1] של יצירת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

הציווי על המשכן

פרשת תרומה | כיצד השראת השכינה במשכן היא ביטוי להשראת השכינה שיש באומה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שמות

משמעות כלי המשכן

פרשת תרומה | הקדמה התורה האריכה מאד בתיאור כלי המשכן לפרטי פרטיהם. נשאלת השאלה: האם ניתן למצוא משמעות כללית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

איסור הסרת הבדים מן הארון

פרשת תרומה | "בטבעֹת הארֹן יהיו הבדים, לא יסֻרו ממנו" הקדמה          בפרשת תרומה מצוה ד' את משה על עשיית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

היחס בין הארון למנורה

פרשת תרומה | הקדמה בתחילת פרשת תרומה מצוה התורה על כלי המשכן, ובהם ארון הברית והמנורה (כה, י-כב; שם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

השולחן והמנורה

פרשת תרומה | הקדמה אחרי שציוה ד' את משה על עשיית שלושת הכלים הנמצאים בתוך המשכן: הארון (כה, י-כב), השולחן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות בראשונים ובאחרונים

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מה בין תרומה לגבוה ובין נדבה לנזקקים ועניים

פרשת תרומה | מה פתאום מביאים תרומה למשכן? בדרך כלל מביאים תרומה לאנשים נזקקים והקב"ה לא נזקק לנו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

תרומה בעניין הארון

פרשת תרומה | התורה חוזרת חמש פעמים על על כל כלי המשכן, מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות שמות

כ-80 דק'

המשכן שבלב

פרשת תרומה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

ציווי המשכן

פרשת תרומה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

ארון הברית

פרשת תרומה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

אין מוקדם ומאוחר בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תרומה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

בסוד אלוה עלי אהלי

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארים פרטי תבניתו של המשכן בהם גנוזים ונעלמים סודות השראת השכינה שבתחתונים. כיצד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

מבין שני הכרבים

פרשת תרומה | שני הכרובים המוצבים על הכפורת בתוך בית קודשי הקודשים, הם כעין סיסמוגרף רוחני המצייר את מצב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ מצורף'

ויקחו לי

פרשת תרומה | | ויקחו לי - תרגם אונקלוס: ויפרשון קדמי לשון הכתוב קשה, כי לכאו' עמ"י הם הנותנים ולא הלוקחים....

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

ארבע רוחות השמים

פרשת תרומה | אנחנו רגילים לומר שיש לכל חפץ ששה צדדים. למעלה, למטה, שמאל, ימין, אחורה וקדימה. הצד השביעי, צד...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

על פתח גן עדן

פרשת תרומה | | "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם", המשכן-מקדש הוא "בית ה' " שמשרה בו את שכינתו...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מרכבה במנוחה

פרשת תרומה | הציורים השונים שאנו עושים למשכן הם 'תרגום' של טקסט לאיור. הפרשה מפרטת לנו את כל חלקי המשכן עם...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מקדש ומשכן

פרשת תרומה | | בתחילת פרשת "תרומה", נאמר בייעודן של התרומות שנצטוו בני ישראל להרים (כה, ח): "וְעָשׂוּ לִי...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

חלקי המשכן

פרשת תרומה | בפרשת 'תרומה' מפורטות תבנית המשכן ותבנית רוב כליו.  שמותיהם של חלקי המשכן ושל אחדים מכליו הינם...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

עזרה והטבה לזולת

פרשת תרומה | פרשת השבוע, פרשת תרומה מתארת את התרומות והמתנות שנידבו בני ישראל למשכן. תחילה פותחת התורה בתיאור...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית...
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

ארון הקודש - המשך מתן תורה

פרשת תרומה | המצווה הראשונה בעשיית המשכן זה לעשות...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

השלחן והמנורה - כביטוי לשתי בחינות בעבודת ה'

פרשת תרומה | אחד ההלכות במשכן ובבית המקדש, ישנה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

מזבח הנחושת- עבודת הרגשות

פרשת תרומה | גם אם בית המקדש לא בנוי, אפשר וצריך...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

המשכן ויריעותיו - מלבושי הנפש

פרשת תרומה | המשכן עצמו זה עשר יריעות. מסביב יש...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

תופעת ה'פנים' במשכן

בפסוקי ציווי המשכן יש דגש גדול על המושג 'פנים'....
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההפתעה של ציווי המשכן

פרשת תרומה | בתחילת הציווי על עשייית המשכן, הקב"ה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בניין המשכן

פרשת תרומה | המשכן כמכון השראת שכינה זמני עד...
הרב שלמה אבינר כ-71 דק'
שיעור

נתינה מלב טהור

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארת מדרגה חדשה של עבודת ה'...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הדרך לדבקות בד'

פרשת תרומה | השראת השכינה במשכן מעלה את הצורך לברר...
הרב שלמה אבינר
שיעור

בין "שלם" ל"שבור"

פרשת תרומה | בין "שלם" ל"שבור"... שלושה מכלי...
הרב ערן טמיר
שיעור

יופי ונוי במקדש ובחיים

פרשת תרומה | יופי ונוי במקדש ובחיים כינויו של בית...
הרב ערן טמיר
שיעור

לינוק מבראשית

פרשת תרומה | לינוק מהראשית, לצפות לאחרית ולהיות...
הרב אלי אדלר
שיעור

מטרות העל של הכלכלה הישראלית

פרשת תרומה | מטרות העל של הכלכלה...
הרב אלי אדלר
שיעור

הציווי על המשכן

פרשת תרומה | כיצד השראת השכינה במשכן היא ביטוי...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

משמעות כלי המשכן

פרשת תרומה | הקדמה התורה האריכה מאד בתיאור כלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

איסור הסרת הבדים מן הארון

פרשת תרומה | "בטבעֹת הארֹן יהיו הבדים, לא יסֻרו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היחס בין הארון למנורה

פרשת תרומה | הקדמה בתחילת פרשת תרומה מצוה התורה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השולחן והמנורה

פרשת תרומה | הקדמה אחרי שציוה ד' את משה על עשיית...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה בין תרומה לגבוה ובין נדבה לנזקקים ועניים

פרשת תרומה | מה פתאום מביאים תרומה למשכן? בדרך כלל...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

תרומה בעניין הארון

פרשת תרומה | התורה חוזרת חמש פעמים על על כל כלי...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

המשכן שבלב

פרשת תרומה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

ציווי המשכן

פרשת תרומה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

ארון הברית

פרשת תרומה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אין מוקדם ומאוחר בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תרומה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בסוד אלוה עלי אהלי

פרשת תרומה | בפרשתנו מתוארים פרטי תבניתו של המשכן...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מבין שני הכרבים

פרשת תרומה | שני הכרובים המוצבים על הכפורת בתוך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

סיכום פרטי המשכן, כליו ובגדי הכהונה

להורדת קובץ וורד הכולל איורים לחץ על 'להורדת קובץ...
שיעור

שמות מוקלט - פרק כה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק כו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק כז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקחו לי

פרשת תרומה | | ויקחו לי - תרגם אונקלוס: ויפרשון...
הרב יהונתן עידן
שיעור

ארבע רוחות השמים

פרשת תרומה | אנחנו רגילים לומר שיש לכל חפץ ששה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

על פתח גן עדן

פרשת תרומה | | "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ...
הרב יוסף שילר
שיעור

מרכבה במנוחה

פרשת תרומה | הציורים השונים שאנו עושים למשכן הם...
הרב יוסף שילר
שיעור

מקדש ומשכן

פרשת תרומה | | בתחילת פרשת "תרומה", נאמר בייעודן...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

חלקי המשכן

פרשת תרומה | בפרשת 'תרומה' מפורטות תבנית המשכן...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת תרומה - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

עזרה והטבה לזולת

פרשת תרומה | פרשת השבוע, פרשת תרומה מתארת את...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

מדוע יש צורך בבדים לכלי המקדש הקבועים במקומם?

מדוע לדורות יש בדים לכלי המקדש - לארון ולשולחן...
הרב מנחם שחור