פרשת פקודי | לח-מ

שמן משחת קודש, ברכת הקודש

פרשת ויקהל פקודי | שני דברים מאפיינים את הקמת המשכן: הכל נעשה ע"י משה, למרות שכל התהליך נעשה ע"י עמ"י את...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית המקדש, ובמשמעות תפקיד אריגת הפרוכת של נשות עם ישראל | השיעור...

כ - 70 דק'

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

השינוי הפתאומי במעמד המשכן

פרשת פקודי | המהפך בעת השראת השכינה בפרשתנו זוכים ישראל, לאחר תהליך ארוך של בניית המשכן, להשראת השכינה במעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

מי בונה את המשכן?

פרשת פקודי | החל מפרשת תרומה, הקב"ה ציוה את משה לבנות את המשכן ואת כליו. שאלה מרכזית העולה בהקשר זה היא מי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

זהב, כסף ונחושת

פרשות ויקהל פקודי | בפרשיות תרומה וויקהל מחלקת התורה את המשכן באופן ברור לשלושה תחומים: מה שנמצא בתוך בית...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

סיום מלאכת המשכן

פרשת פקודי | פרשה זו מלאה בעניינים טכניים על הקמת המשכן, אך יש מספר יסודות רוחניים ומידותיים שניתן ללמוד...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

כאשר ציווה ד'

פרשות ויקהל - פקודי | יבואר האם ציווי ד' הוא הטוב או שמא ד' מצווה לנו שנעשה את הטוב, וכן מדוע בניין בית המקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

"משכן העדות"

פרשת פקודי | מה פירוש המושג "משכן העדֻת"? הקדמה בתחילת פרשת פקודי (לח, כא) נאמר: "אלה פקודי המשכן, משכן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

"כאשר צוה ד' את משה"

פרשת פקודי | הקדמה הדבר הבולט ביותר בפרשתנו הוא הביטוי החוזר ונשנה: "כאשר צוה ד' את משה".          ארבע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מהי ה"עדות"?

פרשת פקודי | הקדמה נאמר בפרק מ': "ויקח ויתן את העדת אל הארן, וישם את הבדים על הארן, ויתן את הכפרת על הארן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

סיום לפרשיות המשכן ולספר שמות

א. דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות כתב הרמב"ן על השראת השכינה במשכן כחלק מגאולת עם ישראל ממצרים: "והנה הגלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

המשכן ובית המקדש והיחס בין החיצוניות והפנימיות

פרשת פקודי | | א. מדוע האריכה התורה בתחילת פרשת פקודי? בתחילת פרשת פקודי (לח, כא-כב) נאמר: "אלה פקודי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

התבגרותו הרוחנית של עמ"י לאורך ספר שמות

פרשת פקודי | פרשת פקודי זה השיא של ספר שמות, אבל דווקא אז משה רבינו קצת נעלם מהשטח. מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

"אלה פקודי"

פרשת פקודי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

לדורות ולנצח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פקודי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - שמות

יפה כלבנה ברה כחמה

פרשת ויקהל פקודי | ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד. “החודש הזה לכם ראש חודשים". במצרים הראה הקב"ה למשה לבנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

נכספה וגם כלתה נפשי

פרשת פקודי, פרשת שקלים | באמצעות התבוננות בארבע משמעויות למילה 'פקודי' נבאר במה התייחד הכסף מכל תרומת המשכן,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

איפה שוכן הקב"ה?

פרשות ויקהל פקודי | בפרשות שלנו עם ישראל בונה משכן לקב"ה. ולא מובן בכלל איך יתכן שיהיה לקב"ה מקום מסוים בעולם...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

מעלתו של הכהן הגדול הצעיר

פרשת פקודי | | פרשתנו פותחת במינוי שנראה מוכר ובכל זאת הוא בלתי צפוי: "אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

ארבעים חסר אחת

פרשות ויקהל פקודי | משה פותח את הציווי על עשיית המשכן בציווי על איסור עשיית מלאכה בשבת: "הקדים להם אזהרת שבת...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

'נתינה' ו'שֹימה'

פרשת פקודי | | השלב הבא בפרשתנו לאחר סיום עשיית כלי המשכן ובגדי הכהונה, הוא ציווי ד' למשה להקים את המשכן,...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

איזהו גיבור

פרשות ויקהל פקודי | הקמת המשכן על ידי משה בפרשיות השבוע ויקהל פקודי אנו לומדים על מושג חדש בהבנת כוחות הגוף...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שמן משחת קודש, ברכת הקודש

פרשת ויקהל פקודי | שני דברים מאפיינים את הקמת...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית...
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

השינוי הפתאומי במעמד המשכן

פרשת פקודי | המהפך בעת השראת השכינה בפרשתנו זוכים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מי בונה את המשכן?

פרשת פקודי | החל מפרשת תרומה, הקב"ה ציוה את משה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

זהב, כסף ונחושת

פרשות ויקהל פקודי | בפרשיות תרומה וויקהל מחלקת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סיום מלאכת המשכן

פרשת פקודי | פרשה זו מלאה בעניינים טכניים על הקמת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כאשר ציווה ד'

פרשות ויקהל - פקודי | יבואר האם ציווי ד' הוא הטוב...
הרב שלמה אבינר
שיעור

"משכן העדות"

פרשת פקודי | מה פירוש המושג "משכן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כאשר צוה ד' את משה"

פרשת פקודי | הקדמה הדבר הבולט ביותר בפרשתנו הוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהי ה"עדות"?

פרשת פקודי | הקדמה נאמר בפרק מ': "ויקח ויתן את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סיום לפרשיות המשכן ולספר שמות

א. דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות כתב הרמב"ן על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המשכן ובית המקדש והיחס בין החיצוניות והפנימיות

פרשת פקודי | | א. מדוע האריכה התורה בתחילת פרשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התבגרותו הרוחנית של עמ"י לאורך ספר שמות

פרשת פקודי | פרשת פקודי זה השיא של ספר שמות, אבל...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

"אלה פקודי"

פרשת פקודי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

לדורות ולנצח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת פקודי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

יפה כלבנה ברה כחמה

פרשת ויקהל פקודי | ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד....
הרב יהושע שפירא
שיעור

נכספה וגם כלתה נפשי

פרשת פקודי, פרשת שקלים | באמצעות התבוננות בארבע...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק לח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק מ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

איפה שוכן הקב"ה?

פרשות ויקהל פקודי | בפרשות שלנו עם ישראל בונה משכן...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מעלתו של הכהן הגדול הצעיר

פרשת פקודי | | פרשתנו פותחת במינוי שנראה מוכר ובכל...
הרב יוסף שילר
שיעור

ארבעים חסר אחת

פרשות ויקהל פקודי | משה פותח את הציווי על עשיית...
הרב יוסף שילר
שיעור

'נתינה' ו'שֹימה'

פרשת פקודי | | השלב הבא בפרשתנו לאחר סיום עשיית...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת פקודי - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת פקודי - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

איזהו גיבור

פרשות ויקהל פקודי | הקמת המשכן על ידי משה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי