פרשת ויקהל | לה-לח

שמן משחת קודש, ברכת הקודש

פרשת ויקהל פקודי | שני דברים מאפיינים את הקמת המשכן: הכל נעשה ע"י משה, למרות שכל התהליך נעשה ע"י עמ"י את...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב קשתיאל על פרשיות שמות

כ-40 דק'

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית המקדש, ובמשמעות תפקיד אריגת הפרוכת של נשות עם ישראל | השיעור...

כ - 70 דק'

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

ההתנדבות שהיתה כחובה

פרשת ויקהל | תרומת נדבה בפרשת ויקהל מתואר הביצוע של מצוות ה' בפרשות הקודמות על בנין המשכן. האם יש בפרשה זו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

זהב, כסף ונחושת

פרשות ויקהל פקודי | בפרשיות תרומה וויקהל מחלקת התורה את המשכן באופן ברור לשלושה תחומים: מה שנמצא בתוך בית...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - שמות

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש חידוש גדול ביחס למהלך המאורעות שהתרחשו עד כה בחטא העגל.

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש שמות

7 דק'

הקמת המשכן לאחר חטא העגל

פרשת ויקהל | כיצד ניתן להמשיך כרגיל בבניית בית ה' לאחר החטא הנורא?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות שמות

כ-85 דק'

קדושת שבת וקדושת המשכן

פרשת ויקהל | הפסוקים הראשונים בפרשה מבארים את היחס בין קדושת המשכן לקדושת השבת

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

שביתה?

פרשת ויקהל | שביתה? פעמים רבות בתורה חוזר הציווי על איסור מלאכה בשבת, וחובת השביתה, כנאמר גם בפרשתנו (שמות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

כוחה של תרבות

פרשת ויקהל | כוחה של תרבות הגמרא בברכות מתייחסת לבצלאל כמנהיג: ׳אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש שמות

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות בראשונים ובאחרונים

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

מטרת הקהלת כל ישראל

פרשת ויקהל | לשם מה הקהיל משה את כל עדת בני ישראל? הקדמה: הפסוקים וחלוקתם לקבוצות בתחילת פרשתנו נאמר: א....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

המשכן והכלים - מי קודם בעשיה?

פרשת ויקהל | מדוע הוקדמה עשיית המשכן לעשיית הכלים בפרשתנו? א. סדר הדברים בפרשת תרומה, ובפרשת ויקהל פרשתנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

כפילות פרשיות המשכן

פרשת ויקהל | מדוע כפלה התורה את פרשיות מלאכת המשכן? א. הסבר הרמב"ן כתב הרמב"ן (לו, ח): "הנה החזיר בתורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

האם הבדים בלטו בפרוכת שבמשכן?

פרשת ויקהל | הקדמה נאמר בפרק ל"ז: ד. "ויעש בדי עצי שִטים ויצף אֹתם זהב. ה. ויבֵא את הבדים בטבעֹת על צלעֹת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

משמעותו של היופי בחיים

פרשת ויקהל | למה חשוב שהמשכן וכליו יהיו יפים. מה משמעות היופי בקודש?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר שמות

כ-14 דק'

השראת השכינה

פרשת ויקהל |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

חכמת לב

פרשת ויקהל |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

נדיבות לב

פרשת ויקהל |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-שמות

כ-50 דק'

יפה כלבנה ברה כחמה

פרשת ויקהל פקודי | ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד. “החודש הזה לכם ראש חודשים". במצרים הראה הקב"ה למשה לבנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

ואנפהא נהירין בנהירו עלאה

פרשת ויקהל | מהי מעלתה של השבת? מהי מעלתו של המשכן? ומה פשר הסמיכות ביניהם? נתבונן במחלוקת רבותינו בעניין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

הביאו עלי כפרה

פרשת ויקהל | חז"ל מלמדים, כי חטאת ראש חודש היא כפרה על הקב"ה, אשר מיעט את הלבנה. ויש להבין: כיצד בכוחם של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות

טעמי תימן

פרשת ויקהל | | את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם - תרגם אונקלוס: ית כל כנשתא דבני ישראל ואמר להון במהדורות...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

איפה שוכן הקב"ה?

פרשות ויקהל פקודי | בפרשות שלנו עם ישראל בונה משכן לקב"ה. ולא מובן בכלל איך יתכן שיהיה לקב"ה מקום מסוים בעולם...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

נשיאי ישראל- הנושאים והמנשאים.

פרשת ויקהל | | השלב הראשון בהקמת המשכן הוא איסוף החומרים: "קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה לַה' כֹּל נְדִיב לִבּוֹ...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

ארבעים חסר אחת

פרשות ויקהל פקודי | משה פותח את הציווי על עשיית המשכן בציווי על איסור עשיית מלאכה בשבת: "הקדים להם אזהרת שבת...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

לשון זכר או לשון נקבה?

פרשת ויקהל | | בלשון הקדש יש הבדלים רבים בין 'לשון זכר' ל'לשון נקבה': הבדל בצורת המניין; הבדל בצורות היחיד...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

'אשה אל אחותה' או 'אחת אל אחת'?

פרשות ויקהל פקודי | לאחר שבפרשות תרומה-תצוה נצטווינו בפירוט רב כיצד להקים את המשכן, וכיצד צריכים להכין את כלי...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

איזהו גיבור

פרשות ויקהל פקודי | הקמת המשכן על ידי משה בפרשיות השבוע ויקהל פקודי אנו לומדים על מושג חדש בהבנת כוחות הגוף...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שמן משחת קודש, ברכת הקודש

פרשת ויקהל פקודי | שני דברים מאפיינים את הקמת...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

הפרוכת והנשים חכמות הלב

בשיעור זה נעסוק בתפקיד הייחודי של הפרוכת בבית...
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

טבלת כלי המשכן ועבודתם

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

ההתנדבות שהיתה כחובה

פרשת ויקהל | תרומת נדבה בפרשת ויקהל מתואר הביצוע...
הרב יואב אוריאל
שיעור

זהב, כסף ונחושת

פרשות ויקהל פקודי | בפרשיות תרומה וויקהל מחלקת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חזרת בני ישראל אל משה בתחילת ויקהל

פרשת ויקהל | במילה הפותחת את הפרשה - 'ויקהל' יש...
הרב יואב אוריאל 7 דק'
שיעור

הקמת המשכן לאחר חטא העגל

פרשת ויקהל | כיצד ניתן להמשיך כרגיל בבניית בית ה'...
הרב שלמה אבינר כ-85 דק'
שיעור

קדושת שבת וקדושת המשכן

פרשת ויקהל | הפסוקים הראשונים בפרשה מבארים את היחס...
הרב שלמה אבינר
שיעור

שביתה?

פרשת ויקהל | שביתה? פעמים רבות בתורה חוזר הציווי...
הרב ערן טמיר
שיעור

כוחה של תרבות

פרשת ויקהל | כוחה של תרבות הגמרא בברכות מתייחסת...
הרב אלי אדלר
שיעור

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מטרת הקהלת כל ישראל

פרשת ויקהל | לשם מה הקהיל משה את כל עדת בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המשכן והכלים - מי קודם בעשיה?

פרשת ויקהל | מדוע הוקדמה עשיית המשכן לעשיית הכלים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כפילות פרשיות המשכן

פרשת ויקהל | מדוע כפלה התורה את פרשיות מלאכת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם הבדים בלטו בפרוכת שבמשכן?

פרשת ויקהל | הקדמה נאמר בפרק ל"ז: ד. "ויעש בדי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משמעותו של היופי בחיים

פרשת ויקהל | למה חשוב שהמשכן וכליו יהיו יפים. מה...
הרב איתן קופמן כ-14 דק'
שיעור

השראת השכינה

פרשת ויקהל |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

חכמת לב

פרשת ויקהל |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

נדיבות לב

פרשת ויקהל |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

המצווה ועושה מול מי שאינו מצווה ועושה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקהל |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

יפה כלבנה ברה כחמה

פרשת ויקהל פקודי | ראש חודש ניסן צופן בקרבו סוד....
הרב יהושע שפירא
שיעור

ואנפהא נהירין בנהירו עלאה

פרשת ויקהל | מהי מעלתה של השבת? מהי מעלתו של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הביאו עלי כפרה

פרשת ויקהל | חז"ל מלמדים, כי חטאת ראש חודש היא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

שמות מוקלט - פרק לה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמות מוקלט - פרק לח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

טעמי תימן

פרשת ויקהל | | את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם -...
הרב יהונתן עידן
שיעור

איפה שוכן הקב"ה?

פרשות ויקהל פקודי | בפרשות שלנו עם ישראל בונה משכן...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

נשיאי ישראל- הנושאים והמנשאים.

פרשת ויקהל | | השלב הראשון בהקמת המשכן הוא איסוף...
הרב יוסף שילר
שיעור

ארבעים חסר אחת

פרשות ויקהל פקודי | משה פותח את הציווי על עשיית...
הרב יוסף שילר
שיעור

לשון זכר או לשון נקבה?

פרשת ויקהל | | בלשון הקדש יש הבדלים רבים בין 'לשון...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

'אשה אל אחותה' או 'אחת אל אחת'?

פרשות ויקהל פקודי | לאחר שבפרשות תרומה-תצוה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

פרשת ויקהל - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת ויקהל - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

איזהו גיבור

פרשות ויקהל פקודי | הקמת המשכן על ידי משה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי