קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

על מקום כתיבת מצוה בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

עבר פשוט כעבר מוקדם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

שלימות התורה (הלכה - מחשבה - פרשנות)

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

הלכה לשעה דאורייתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

קרבן תודה - המצוה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תזריע |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

כבודו של יעקב וכבודו של עמרם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קדושים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

לאו שבכללות ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קדושים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אמור |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

משמעות מילה לפי מקום כתיבתה בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אמור |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

פשט ומדרש מלמדים הלכה יחדיו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בחוקתי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

על מקום כתיבת מצוה בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבר פשוט כעבר מוקדם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שלימות התורה (הלכה - מחשבה - פרשנות)

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויקרא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הלכה לשעה דאורייתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבר פשוט כעבר מוקדם במשנתו של הרמב"ן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

קרבן תודה - המצוה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לפני ואחרי במשנת רבנו עובדיה ספורנו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שמיני |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת תזריע |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סדר עבודת יום הכיפורים לשעה לדורות ולנצח

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אחרי מות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לפני ואחרי במשנת רבנו עובדיה ספורנו - איסור עריות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אחרי מות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

כבודו של יעקב וכבודו של עמרם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קדושים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לאו שבכללות ופשוטו של מקרא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קדושים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אין מקרא יוצא מדי פשוטו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אמור |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

משמעות מילה לפי מקום כתיבתה בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת אמור |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בהר |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"עמך במאכל, עמך במשתה" - ציווי או סיפור

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בהר |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פשט ומדרש מלמדים הלכה יחדיו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בחוקתי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
קשר חי