פרשת צו | ו-ח

קרבן לד'

פרשת צו | האם הקורבן הינו קמיע שבעזרתו נתקרב לקב"ה ללא מאמץ?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

זביחת הבהמיות שבאדם

פרשת צו | מהי העבודה הפנימית שעל האדם לעשות במקביל להקרבת הקורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

המצפן

פרשת צו | קרבן העולה, כשמו כן הוא, עולה כולו על המזבח (חוץ מעור הבהמה), ומעלה את כל צדדי החיים אל הקודש. מצד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

שתי דרכים מקבילות אל הקרבנות (ויקרא וצו)

פרשת צו | פרקי הקרבנות הפרוסים על פרקים א-ז, מחולקים בתורה לשתי מערכות: פרשת ויקרא ותחילת פרשת צו (פרקים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

מה בין 'קודש' ל'קודש הקודשים'?

פרשת צו | במקומות רבים התורה מגדירה דברים שונים בתור קודש. אולם במספר מועט יותר של מקומות מופיעה מעלה גדולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

שבעת ימי המילואים

פרשת צו | מהי המטרה של הציווי שאהרון ובניו ישבו פתח אוהל מועד במשך כל שבעת ימי המילואים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ויקרא

סדר הקרבנות בפרשות ויקרא ו-צו

פרשות ויקרא - צו | מדוע השתנה סדר הקרבנות בפרשת צו מסדר הקרבנות בפרשת ויקרא? בפרשת ויקרא סדר הקרבנות הוא:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

סדר הקרבנות בתורה ובמסכת זבחים

פרשות ויקרא - צו | סדר הקרבנות בפרק ה בזבחים סדר הקרבנות במסכת זבחים פרק ה הוא כך: משנה א: פַּר וְשָעִיר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

כמה סוגי קרבנות יש?

פרשות ויקרא - צו | מנין סוגי הקרבנות של הרמב"ם? הרמב"ם בפ"א מהלכות מעשה הקרבנות ה"ב כתב: "כל הקרבנות, בין של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מה משמעות הדינים המיוחדים של קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרק ז: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לד'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מי מביא קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרקנו: "וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לד'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה חלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

האם טהור שאכל בשר שלמים טמא חיב כרת?

פרשת צו | הקדמה בפרשתנו מופיעים שלושה פסוקים שעוסקים בדיני אכילת בשר קדשים בטומאה. כך נאמר בפרק ז': יט....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

מהם האורים והתומים?

פרשת צו | בפרקנו מסופר שמשה הלביש את אהרן בבגדי הכהונה, ובין השאר נאמר: "ויתן עליו את האפוד ויחגור אותו בחשב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" בפרשת צו

פרשת צו | | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ח): א. "וידבר ד' אל משה לאמר: ב. קח את אהרן ואת בניו אִתו, ואת הבגדים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"ממצוקותיהם יושיעם"

פרשת צו | עיסוק בקורבן שלמי התודה, זבח התודה ומה המקור שלו בספר תהילים. כיצד יסוד התודה מתקשר אל ימי הפורים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

הלכה לשעה דאורייתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

קרבן תודה - המצוה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

אש תמיד

פרשת צו | בפרשה נאמר "אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה", ולא מובן מה הענין בזה? הרי מטרת...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

מיהו המשיח

פרשת צו | | בפרשתנו נמשחים המשכן, כליו, אהרן ובניו ובגדי הכהונה שלהם – כפי שנצטווה משה רבנו בפרשות עשיית...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

זריזות במצוות

פרשת צו | פרשתנו נקראת 'פרשת צו', מכיוון שהיא נפתחת בלשון קצרה זו, בדבר ד' שאומר למשה לפנות לאהרן ולבניו...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

זאת התורה

פרשת צו | | המשמעות הפשוטה של המושג 'תורה' הוא מכלול של חוקים. בדרך כלל אנו משתמשים במושג זה כלפי התורה כולה...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מדו בד

פרשת צו | | מדו - תרגם אונקלוס: לבושין כתב רמב"ן - "אונקלוס תרגם מדו לבושין, ונראה כי אצלו מדו שם יכלול כל...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קרבן לד'

פרשת צו | האם הקורבן הינו קמיע שבעזרתו נתקרב לקב"ה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

זביחת הבהמיות שבאדם

פרשת צו | מהי העבודה הפנימית שעל האדם לעשות במקביל...
הרב שלמה אבינר
שיעור

המצפן

פרשת צו | קרבן העולה, כשמו כן הוא, עולה כולו על...
הרב ערן טמיר
שיעור

שתי דרכים מקבילות אל הקרבנות (ויקרא וצו)

פרשת צו | פרקי הקרבנות הפרוסים על פרקים א-ז,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה בין 'קודש' ל'קודש הקודשים'?

פרשת צו | במקומות רבים התורה מגדירה דברים שונים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שבעת ימי המילואים

פרשת צו | מהי המטרה של הציווי שאהרון ובניו ישבו...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

סדר הקרבנות בפרשות ויקרא ו-צו

פרשות ויקרא - צו | מדוע השתנה סדר הקרבנות בפרשת צו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הקרבנות בתורה ובמסכת זבחים

פרשות ויקרא - צו | סדר הקרבנות בפרק ה בזבחים סדר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כמה סוגי קרבנות יש?

פרשות ויקרא - צו | מנין סוגי הקרבנות של...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה משמעות הדינים המיוחדים של קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרק ז: "וזאת תורת זבח השלמים אשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי מביא קרבן תודה?

פרשת צו | נאמר בפרקנו: "וזאת תורת זבח השלמים אשר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם טהור שאכל בשר שלמים טמא חיב כרת?

פרשת צו | הקדמה בפרשתנו מופיעים שלושה פסוקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מהם האורים והתומים?

פרשת צו | בפרקנו מסופר שמשה הלביש את אהרן בבגדי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" בפרשת צו

פרשת צו | | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק ח): א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ממצוקותיהם יושיעם"

פרשת צו | עיסוק בקורבן שלמי התודה, זבח התודה ומה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

הלכה לשעה דאורייתא

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבר פשוט כעבר מוקדם במשנתו של הרמב"ן

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

קרבן תודה - המצוה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת צו |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק ו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק ח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

אש תמיד

פרשת צו | בפרשה נאמר "אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מיהו המשיח

פרשת צו | | בפרשתנו נמשחים המשכן, כליו, אהרן ובניו...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

זריזות במצוות

פרשת צו | פרשתנו נקראת 'פרשת צו', מכיוון שהיא...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

זאת התורה

פרשת צו | | המשמעות הפשוטה של המושג 'תורה' הוא...
הרב יוסף שילר
שיעור

מדו בד

פרשת צו | | מדו - תרגם אונקלוס: לבושין כתב רמב"ן...
הרב יהונתן עידן
שו"ת

בין פרשת ויקרא לפרשת צו

למדתי לאחרונה את פרשת צו והבחנתי שהיא תמונת ראי של...
הרב יואב אוריאל