פרשת בחוקותי | כו-כז

(מצגת) קבלת היסורים, ובמיוחד במלכות בית דוד

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

היחס אל החוק

פרשת בחוקותי | על הנאמר בפרשתנו "אם בחוקותי תלכו", וכהסברו של הספורנו (במקום), "חוקות הם גזירות מלך", מצאנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

החזרה אל קדושת המקדש

פרשת בחוקותי | הקדמה – סקירת מהלך חומש ויקרא בכדי לעמוד כראוי על ענייני פרשת בחוקותי, יש לשוב ולהיזכר בתוכן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

'ואולך אתכם קוממיות'

פרשת בחוקותי | 'ואולך אתכם קוממיות' פרשת בחוקותי נפתחת עם הברכות אליהן יזכו ישראל כשילכו בדרך ה'. ברכות אלו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

המבט של המקדש על החיים

פרשות בהר בחוקותי | בספר ויקרא נפרס מבט חדש על החיים, מתוך המקדש. כאשר ה' יורד לשכון בישראל ומקים לשכינתו בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

ספר הברית

פרשות בהר - בחוקותי | מדוע השמיטה היובל והקללות מסודרים בסדרות של שביעיות, ואילו הברכות לא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ויקרא

"והשמתי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם"

פרשת בחוקותי | בתוך הקללות האיומות שנאמרו בויקרא פרק כ"ו נאמר גם: "וַהֲשִמֹּתִי אני את הארץ, ושממו עליה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

חרם אשר יחרם מן האדם - על פי הרמב"ן

פרשת בחוקותי | הסברו המיוחד של הרמב"ן לפסוק "כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת" הקדמה על הפסוק "כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

"וזכרתי את בריתי יעקוב... והארץ אזכֹּר" - מה הפירוש?

פרשת בחוקותי | הקדמה נאמר בפרשת בחקתי (ויקרא כו, מב): "וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף את בריתי יצחק, ואף את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

שנת השמיטה

פרשת בהר בחוקותי | מושגי היסוד של שנת השמיטה. השוואה למקורות המקבילים בספר שמות ובספר דברים, איך כל מקור...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

עבד עברי

פרשת בהר בחוקותי | בפרשת בהר יש הפסקות קטנות. היא כולה יחידה אחת.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

השמיטה כגלות

פרשת בחוקותי | השמיטה כתוצאה וסיבה של הקללות. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

אכילה משולחן גבוה - מעשר שני

פרשת בחוקותי | מעשר מוגדר כקודש ומוציאים ממנו גאולה. מה זה "המעשר"? מדוע הוא מופיע כאן ומה הוא בא ללמד אותנו?...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

ערכין, הקדש וחרמים

פרשת בחוקותי | הפרק האחרון בספר במדבר שעוסק בחרמים, מעלה תמיה. לא ברור מה עושה כאן מבחינת הנושא שלו, ולא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

מהות החרם

פרשת בחוקותי | המשמעות של המילה חרם בימינו, כמעט אין לה קשר למשמעות החרמים שבתורה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

מי מפחד מיראת העונש

פרשת בחוקותי | למה קשה לנו לשמוע את הקללות? מה קשה לנו עם יראת העונש?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר ויקרא

כ-15 דק'

ריבית משכנתאות והכנה לשבועות

פרשת בהר בחוקותי | הנשך והריבית מתועבים בתורה. זה רווח אסור

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות ויקרא

כ-80 דק'

תורת הסוד והברכות והקללות

פרשת בחוקותי ול"ג בעומר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

הברית- "אם בחוקותי תלכו"

פרשת בחוקותי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

"אם בחוקותי תלכו"

פרשת בחוקותי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

פשט ומדרש מלמדים הלכה יחדיו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בחוקתי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

לילך עם התורה הזאת

פרשת בחוקותי | אין כאן פלפול או חידוש גדול אלא ניסיון להבין בפשטות ובהירות מהו עמל תורה, וכיצד נוכל ללכת עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

אנחנו יחד נבנה לה'

פרשת בחוקותי | פרשת ערכין וסוגיית שותפות של גוי בבניין המקדש יובילו אותנו להעמיק בערכו של יהודי ושותפותו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

רצון הארץ

פרשת בחוקותי | | "אָז תִּרְצֶה הָאָרֶץ אֶת שַׁבְּתֹתֶיהָ כֹּל יְמֵי הָשַּׁמָּה וְאַתֶּם בְּאֶרֶץ אֹיְבֵיכֶם...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

הערכה עצמית

פרשות בהר בחוקותי | בפרשה נאמרו דיני ערכים: כשאדם אומר שהוא צריך לתת לה' ערך של דבר מסוים או אדם מסוים, יש...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

חיבורי ו' החיבור

פרשת בחוקותי | | בלשון הקודש, ישנן כמה אותיות, שכאשר אחת מהן נוספת לראש מילה, נוספת משמעות למשמעות המקורית של...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מבריחי הרבים

פרשת בחוקותי | | האם הברכות של פרשתנו התקיימו כבר בעבר או שכולן עתידיות? נראה שחלקן ודאי עתידיות כפי שמפרש...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מצות השמיטה – חיזוק באמונה

פרשות בהר בחוקותי | פרשת בהר פותחת במצוה ייחודית – מצות השמיטה, כפי שכתוב: "כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

הביטחון בה' גם בגלות

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | הגלות איננה ריחוק מה' בפסוקים הקודמים להפטרה מתאר הנביא את החלטיות הגלות ואת...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

(מצגת) קבלת היסורים, ובמיוחד במלכות בית דוד

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

היחס אל החוק

פרשת בחוקותי | על הנאמר בפרשתנו "אם בחוקותי תלכו",...
הרב ערן טמיר
שיעור

החזרה אל קדושת המקדש

פרשת בחוקותי | הקדמה – סקירת מהלך חומש ויקרא בכדי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'ואולך אתכם קוממיות'

פרשת בחוקותי | 'ואולך אתכם קוממיות' פרשת בחוקותי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המבט של המקדש על החיים

פרשות בהר בחוקותי | בספר ויקרא נפרס מבט חדש על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ספר הברית

פרשות בהר - בחוקותי | מדוע השמיטה היובל והקללות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"והשמתי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם"

פרשת בחוקותי | בתוך הקללות האיומות שנאמרו בויקרא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חרם אשר יחרם מן האדם - על פי הרמב"ן

פרשת בחוקותי | הסברו המיוחד של הרמב"ן לפסוק "כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וזכרתי את בריתי יעקוב... והארץ אזכֹּר" - מה הפירוש?

פרשת בחוקותי | הקדמה נאמר בפרשת בחקתי (ויקרא כו,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שנת השמיטה

פרשת בהר בחוקותי | מושגי היסוד של שנת השמיטה....
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

עבד עברי

פרשת בהר בחוקותי | בפרשת בהר יש הפסקות קטנות. היא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

השמיטה כגלות

פרשת בחוקותי | השמיטה כתוצאה וסיבה של הקללות. |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

אכילה משולחן גבוה - מעשר שני

פרשת בחוקותי | מעשר מוגדר כקודש ומוציאים ממנו...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ערכין, הקדש וחרמים

פרשת בחוקותי | הפרק האחרון בספר במדבר שעוסק...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מהות החרם

פרשת בחוקותי | המשמעות של המילה חרם בימינו, כמעט...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מי מפחד מיראת העונש

פרשת בחוקותי | למה קשה לנו לשמוע את הקללות? מה קשה...
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

ריבית משכנתאות והכנה לשבועות

פרשת בהר בחוקותי | הנשך והריבית מתועבים בתורה. זה...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

תורת הסוד והברכות והקללות

פרשת בחוקותי ול"ג בעומר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הברית- "אם בחוקותי תלכו"

פרשת בחוקותי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

"אם בחוקותי תלכו"

פרשת בחוקותי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פשט ומדרש מלמדים הלכה יחדיו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בחוקתי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

לילך עם התורה הזאת

פרשת בחוקותי | אין כאן פלפול או חידוש גדול אלא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אנחנו יחד נבנה לה'

פרשת בחוקותי | פרשת ערכין וסוגיית שותפות של גוי...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק כו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק כז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

רצון הארץ

פרשת בחוקותי | | "אָז תִּרְצֶה הָאָרֶץ אֶת...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

הערכה עצמית

פרשות בהר בחוקותי | בפרשה נאמרו דיני ערכים: כשאדם...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

חיבורי ו' החיבור

פרשת בחוקותי | | בלשון הקודש, ישנן כמה אותיות,...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מבריחי הרבים

פרשת בחוקותי | | האם הברכות של פרשתנו התקיימו כבר...
הרב יוסף שילר
שיעור

מצות השמיטה – חיזוק באמונה

פרשות בהר בחוקותי | פרשת בהר פותחת במצוה ייחודית –...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

הביטחון בה' גם בגלות

הפטרת בחוקותי | ירמיהו טז | הגלות איננה ריחוק...
הרב יוסף הורוביץ