פרשת בהר | כה-כו

"ובשביעית יצא לחפשי"

פרשת בהר | תכונת העבדות היא תכונה נפשית, ולא בעיה מעשית. כיצד יש להשתחרר מן העבדות?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות ויקרא

בין 'שביתה' ל'שמיטה'

פרשת בהר | שני השמות המרכזיים בהם מכנה התורה את השנה השביעית במעגל הזמן השנתי, הם - 'שנת שביתה' ו'שנת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

הקדושה השלישית

פרשת בהר | קדושת המקום בפרשתנו נשלם מעגל מרכזי ומשמעותי בחומש ויקרא. בפרשת קדושים נפתח שלב חדש בחומש -...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה את ציוויי השמיטה, היובל וגאולת הקרובים. לאחר מכן מופיע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

המבט של המקדש על החיים

פרשות בהר בחוקותי | בספר ויקרא נפרס מבט חדש על החיים, מתוך המקדש. כאשר ה' יורד לשכון בישראל ומקים לשכינתו בית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הר סיני ותלותנו בחוקים

פרשות בהר - בחוקותי | הר סיני ותלות חיינו בחוקים חיבור בין פרשיות מסוימות מן הסתם איננו מקרה. פרשת בהר מביאה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש ויקרא

שמיטה ויובל

פרשת בהר | מהו הקשר המהותי בין שנת היובל ל -"במשוך היובל המה יעלו בהר"?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ויקרא

ספר הברית

פרשות בהר - בחוקותי | מדוע השמיטה היובל והקללות מסודרים בסדרות של שביעיות, ואילו הברכות לא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ויקרא

"ולא תונו איש את עמיתו"

פרשת בהר | א. הכפילות באיסור "לא תונו" נאמרו בפרקנו שני פסוקים דומים: בפסוק י"ד נאמר: "וכי תמכרו ממכר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש ויקרא

השביעית ופירותיה ויחוסם לשבת

פרשת בהר | יסודות השמיטה מהפרשה, והרחבה על יסודות השמיטה מלימוד על השבת.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

ארץ אחוזה

פרשת בהר | שמיטה ויובל, ודיני גאולה בקרקע ובאדם. מה הקשר בין שתי פרשיות אלה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

שנת השמיטה

פרשת בהר בחוקותי | מושגי היסוד של שנת השמיטה. השוואה למקורות המקבילים בספר שמות ובספר דברים, איך כל מקור...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

עבד עברי

פרשת בהר בחוקותי | בפרשת בהר יש הפסקות קטנות. היא כולה יחידה אחת.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

ריבית משכנתאות והכנה לשבועות

פרשת בהר בחוקותי | הנשך והריבית מתועבים בתורה. זה רווח אסור

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות ויקרא

כ-80 דק'

שמיטה ומשמעותה

פרשת בהר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

אני ה' רופאך

פרשת בהר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

אני ה' רופאך המשך

פרשת בהר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- ויקרא

כ-50 דק'

ואציעה שאול הנך

פרשת בהר | פרשתנו עוסקת במצבים של מחסור וחולשה. נתבונן במצבים אלו של עניות כלכלית, ערכית ורוחנית, וננסה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

גאולה תתנו לארץ

פרשת בהר | "כל השביעין חביבין"- השבת, השמיטה, ספירת העומר והיובל, כולם סובבים סביב ספירת השבע. את השבת אנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא

"כִּי לִי הָאָרֶץ"

פרשת בהר | | למה ביובל השדות חוזרות לבעלים המקוריים? אם בשמיטה לא עבדנו את האדמה בכלל, כדי לומר שהארץ שייכת...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

שנת השמיטה – על שום מה?

פרשת בהר | | פרשתנו היא הפרשה המרכזית בתורה שבה מתבארים דיני שנת השמיטה בהרחבה. לאורך כל פרשתנו, שנת השמיטה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

איסורי אונאה

פרשות בהר בחוקותי | בפרשת בהר (כה, יד-יז), אגב דיני חזרת הקרקעות לבעליהן בשנת היובל, נאמר איסור...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

דוד בן דוד

פרשת בהר | | פרשות בהר בחוקותי הן פרשות הגאולה חומריות בתורה. מושג הגאולה בתורה פרטי כמעט תמיד לגאולה שחרור...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

מצות השמיטה – חיזוק באמונה

פרשות בהר בחוקותי | פרשת בהר פותחת במצוה ייחודית – מצות השמיטה, כפי שכתוב: "כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

השמיטה והיובל

מה ענין שמיטה להר סיני? שיעור זה עוסק ביחס בין השמיטה ליובל מתוך עיון בפסוקים בפרשת בהר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השמיטה כפגישה עם התורה כולה

הרב חיים דרוקמן כ-70 דק'
שיעור

"ובשביעית יצא לחפשי"

פרשת בהר | תכונת העבדות היא תכונה נפשית, ולא בעיה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

בין 'שביתה' ל'שמיטה'

פרשת בהר | שני השמות המרכזיים בהם מכנה התורה את...
הרב ערן טמיר
שיעור

הקדושה השלישית

פרשת בהר | קדושת המקום בפרשתנו נשלם מעגל מרכזי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עם של גרים ותושבים

פרשת בהר | גירות בארץ ישראל בפרשת בהר מפרטת התורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המבט של המקדש על החיים

פרשות בהר בחוקותי | בספר ויקרא נפרס מבט חדש על...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הר סיני ותלותנו בחוקים

פרשות בהר - בחוקותי | הר סיני ותלות חיינו...
הרב אלי אדלר
שיעור

שמיטה ויובל

פרשת בהר | מהו הקשר המהותי בין שנת היובל ל -"במשוך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ספר הברית

פרשות בהר - בחוקותי | מדוע השמיטה היובל והקללות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"ולא תונו איש את עמיתו"

פרשת בהר | א. הכפילות באיסור "לא תונו" נאמרו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השביעית ופירותיה ויחוסם לשבת

פרשת בהר | יסודות השמיטה מהפרשה, והרחבה על יסודות...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ארץ אחוזה

פרשת בהר | שמיטה ויובל, ודיני גאולה בקרקע ובאדם....
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

שנת השמיטה

פרשת בהר בחוקותי | מושגי היסוד של שנת השמיטה....
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

עבד עברי

פרשת בהר בחוקותי | בפרשת בהר יש הפסקות קטנות. היא...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

ריבית משכנתאות והכנה לשבועות

פרשת בהר בחוקותי | הנשך והריבית מתועבים בתורה. זה...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

שמיטה ומשמעותה

פרשת בהר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אני ה' רופאך

פרשת בהר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אני ה' רופאך המשך

פרשת בהר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

"ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בהר |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

"עמך במאכל, עמך במשתה" - ציווי או סיפור

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בהר |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ואציעה שאול הנך

פרשת בהר | פרשתנו עוסקת במצבים של מחסור וחולשה....
הרב יהושע שפירא
שיעור

גאולה תתנו לארץ

פרשת בהר | "כל השביעין חביבין"- השבת, השמיטה,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק כה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ויקרא מוקלט - פרק כו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

"כִּי לִי הָאָרֶץ"

פרשת בהר | | למה ביובל השדות חוזרות לבעלים...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

שנת השמיטה – על שום מה?

פרשת בהר | | פרשתנו היא הפרשה המרכזית בתורה שבה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

איסורי אונאה

פרשות בהר בחוקותי | בפרשת בהר (כה, יד-יז), אגב...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

דוד בן דוד

פרשת בהר | | פרשות בהר בחוקותי הן פרשות הגאולה...
הרב יוסף שילר
שיעור

מצות השמיטה – חיזוק באמונה

פרשות בהר בחוקותי | פרשת בהר פותחת במצוה ייחודית –...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

השמיטה והיובל

מה ענין שמיטה להר סיני? שיעור זה עוסק ביחס בין...
הרב אליעזר קשתיאל
שו"ת

מיקום פרשיות בהר בחוקותי

מדוע ולמה מופיעות בסוף חומש ויקרא שתי פרשיות - בהר...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

למי שייכת ארץ ישראל?

האם ארץ ישראל היא בבעלות עם ישראל או הקב"ה? ומה...
הרב נועם וידר