ויקרא

טומאת הלידה ומהותה

מדוע הטומאה נלווית ללידה? מדוע זהו מאורע מטמא? בהקשר לשאלה זו יבואר מהו המושג טומאה.

7.45 דק'

'באר הבהרת' - דיני הצרעת על פי סדר הפסוקים

בחוברת זו מפורטים הדינים העיקריים של הצרעת, בבהירות ובתמצית, על פי סדר הפסוקים.

"אמת מה נהדר"

נעסוק במהות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים - על מה באה עבודתו לכפר?

כ - 70 דק'

סוגיות בפרשת קדושים

סוגיות בפרשת קדושים- ארץ וחברה, קדושה ועריות. |

כ - 70 דק'

(מצגת) קבלת היסורים, ובמיוחד במלכות בית דוד

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

שכינה בתוך החיים - ספר ויקרא

הקדמה לספר ויקרא - כיצד הדינים הפרטניים של המשכן והקרבנות הן ביטוי של השכינה בישראל

כ - 70 דק'

הדם והחלב

פרשת ויקרא | פרשת ויקרא עוסקת בקורבנות. היא באה לאחר סוף ספר שמות שעוסק בבניית המשכן, ולאחר הבניה צריך להתעסק...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

קורבנות ללא אכילה- חטאות כלליות ועולה

פרשת ויקרא | פרשה העוסקת בקורבנות, שפותחת את ספר תורת הכהנים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש ויקרא

כ-60 דק'

המקרה שאינו מקרי

פרשת ויקרא - זכור | | השבת נקרא בתורה בספר ראשון את פרשת 'ויקרא', ובספר שני את פרשיית 'זכור'. נעיין הפעם...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מאוהל מועד לאמר

פרשת ויקרא | | אפשר לחלק את התורה באופן כללי לשלושה תחומים: א. אמונה ומוסר, ב. מצוות-הלכה, ג. היסטוריה. לעומת...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

וידבר ה' אליו - תרגם אונקלוס: ומליל יי עמיה

פרשת ויקרא | | וכן "דבר אל בני ישראל" מתורגם: "מליל עם בני ישראל" אבל "ואמרת אליהם" תרגם: "ותימר להון" ולא...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

מעמדם ותפקידם של הכהנים

סיבות דחיית הבכורות והבחירה בכהנים. וכן: מהם התפקידים של הכהנים מלבד השירות והעבודה בבית המקדש?

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

הרב אבינר על פרשיות ויקרא

הרב שלמה אבינר 7 שיעורים
סדרה

הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

הרב שלמה אבינר 10 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר 8 שיעורים
סדרה

מאמרים לשולחן השבת - חומש ויקרא

הרב יואב אוריאל 23 שיעורים
סדרה

מאמרים קצרים - חומש ויקרא

הרב אלי אדלר 7 שיעורים
סדרה

שיעורים על התנ"ך - ויקרא

הרב יצחק בן שחר 6 שיעורים
סדרה

מאמרים - חומש ויקרא

הרב איתן שנדורפי 41 שיעורים
סדרה

שיעורים- חומש ויקרא

הרב אוהד תירוש 25 שיעורים
סדרה

שיעורים קצרים על ספר ויקרא

הרב איתן קופמן 6 שיעורים
סדרה

פרשיות ויקרא

הרב נתן רוטמן 4 שיעורים
סדרה

פרשת שבוע- ויקרא

הרב דוד ג'יאמי 16 שיעורים
סדרה

קדושת פשוטו של מקרא - ויקרא

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 17 שיעורים
סדרה

מאמרים על פרשיות ויקרא

הרב יהושע שפירא 27 שיעורים
סדרה

חומש ויקרא - כלל ופרט

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

ויקרא - מוקלט | ללא טעמים

הרב דן בארי 27 שיעורים
סדרה

פשט בפרשה

הרב עמנואל בן ארצי 16 שיעורים
סדרה

לשון הקודש בפרשה

הרב יהונתן מיכאלי 14 שיעורים
סדרה

עולמות חדשים בפרשה

הרב יוסף שילר 14 שיעורים
סדרה

הארות באונקלוס

הרב יהונתן עידן 4 שיעורים
סדרה

חומש ויקרא - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר 1 שיעורים
סדרה

חומש ויקרא - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר 0 שיעורים
סדרה

מידות בפרשה

הרב חגי ולוסקי 5 שיעורים
שיעור

טומאת הלידה ומהותה

מדוע הטומאה נלווית ללידה? מדוע זהו מאורע מטמא?...
הרב יוסף קלנר 7.45 דק'
שיעור

'באר הבהרת' - דיני הצרעת על פי סדר הפסוקים

בחוברת זו מפורטים הדינים העיקריים של הצרעת,...
שיעור

כמעשה ארץ מצרים

הרב יהושע ון-דייק כ - 70 דק'
שיעור

"אמת מה נהדר"

נעסוק במהות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים - על מה...
רותי שפירא - ד"ר (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

סוגיות בפרשת קדושים

סוגיות בפרשת קדושים- ארץ וחברה, קדושה ועריות. |
הרב אוהד תירוש כ - 70 דק'
שיעור

השמיטה כפגישה עם התורה כולה

הרב חיים דרוקמן כ-70 דק'
שיעור

(מצגת) קבלת היסורים, ובמיוחד במלכות בית דוד

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

ספר ויקרא עם ביאור 'ושננתם'

ושננתם
שיעור

שכינה בתוך החיים - ספר ויקרא

הקדמה לספר ויקרא - כיצד הדינים הפרטניים של המשכן...
הרב דוד חי הכהן כ - 70 דק'
שיעור

הדם והחלב

פרשת ויקרא | פרשת ויקרא עוסקת בקורבנות. היא באה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

קורבנות ללא אכילה- חטאות כלליות ועולה

פרשת ויקרא | פרשה העוסקת בקורבנות, שפותחת את ספר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

המקרה שאינו מקרי

פרשת ויקרא - זכור | | השבת נקרא בתורה בספר ראשון...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מאוהל מועד לאמר

פרשת ויקרא | | אפשר לחלק את התורה באופן כללי...
הרב יוסף שילר
שיעור

וידבר ה' אליו - תרגם אונקלוס: ומליל יי עמיה

פרשת ויקרא | | וכן "דבר אל בני ישראל" מתורגם:...
הרב יהונתן עידן
שיעור

מעמדם ותפקידם של הכהנים

סיבות דחיית הבכורות והבחירה בכהנים. וכן: מהם...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

איזה קרבנות היו לפני מתן תורה?

איזה סוגי קרבנות הקריבו לפני מתן תורה - האם...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

בין פרשת ויקרא לפרשת צו

למדתי לאחרונה את פרשת צו והבחנתי שהיא תמונת ראי של...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

צרעת - קירבה לה'

שאלה שמטרידה אותי ביחס לנגע הצרעת - מהו הפשר...
הרב נועם וידר
שו"ת

ברכת לולב

למה ומה מברכים על ארבעת המינים
הרב יוסי ברינר
שו"ת

שמיני עצרת ושמחת תורה בתנ"ך

נהוג לומר שאמת יש רק אחת והנה ב"שמיני עצרת" לא רק...
הרב איתן שנדורפי
שו"ת

מיקום פרשיות בהר בחוקותי

מדוע ולמה מופיעות בסוף חומש ויקרא שתי פרשיות - בהר...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

למי שייכת ארץ ישראל?

האם ארץ ישראל היא בבעלות עם ישראל או הקב"ה? ומה...
הרב נועם וידר