פרשת ראה | יא-טז

מה התחדש במעמד הברכות והקללות?

פרשת ראה | אחד מן העניינים המרכזיים בתורה הוא הברכות והקללות. התורה מודיעה במספר מקומות כי חיי ההווה החומריים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

איסור הכנסת דרכי העבודה הזרה למרחב עבודת ה'

פרשת ראה | בסוף פרק יב מופיע איסור מיוחד, יסודי מאד באיסורי עבודת האלילים. ישראל כבר הוזהרו פעמים רבות שאסור...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

המלחמה באלילות

פרשת ראה | "אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּן לַעֲשׂוֹת בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן ה' אֱלֹהֵי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

המקום אשר יבחר ד'

פרשת ראה | הביטוי 'יבחר ד'' מופיע על עם ישראל, על בית הבחירה ועל המלך - מה המשמעות לכך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - דברים

השמחה בתורה בכלל ובפרשת ראה בפרט

פרשת ראה | הקדמה כמה פעמים מופיעה לשון שמחה בחמשת חומשי התורה? התשובה מפתיעה ביותר: בארבעת החומשים הראשונים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"המקום אשר יבחר ד'"

פרשת ראה | הקדמה בפרשת ראה [וכן בפרשיות שופטים, כי-תבוא ווילך] מצווה התורה מצוות רבות המתייחסות אל "המקום...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"לא תעשון כן לד' אלקיכם"

פרשת ראה | הקדמה: הצגת הבעיה נאמר בפרקנו (יב, ב-ה): ב. "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע הבמות היו אסורות בזמנים מסוימים ומותרות בזמנים אחרים?

פרשת ראה | הקדמה          בפרשתנו נאמר שאסור להקריב בבמות, ונרמז שהיו זמנים שבהם היו הבמות מותרות. כך נאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע מופיעה פתיחת הברכה והקללה בפרשת ראה?

פרשת ראה | הקדמה בתחילת פרשתנו נאמר (פרק י"א): כו. "ראה, אנכי נֹתֵן לפניכם היום ברכה וקללה. כז. את הברכה -...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

פרשת נביא השקר

פרשת ראה | בפרק יג שלש פרשיות: פרשת נביא השקר, פרשת המסית לעבודה זרה, ופרשת עיר הנדחת. פרשת נביא השקר פותחת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"בנים אתם לד' אלקיכם"

פרשת ראה | הקדמה נאמר בפרק יד: א. "בנים אתם לד' אלקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת. ב. כי עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

המבנה של פרק טו בספר דברים

פרשת ראה | הקדמה: הפרשיות בפרק ט"ו בפרקנו ארבעה נושאים: שמיטת כספים (א-ו), מצות הצדקה ואיסור הימנעות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

הברכה והקללה

פרשת ראה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

בית המקדש כמקום הקרבת הקרבנות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ראה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

סוגיית בשר וחלב - המצוה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ראה |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

וכל גבולך אבני חפץ

פרשת ראה | שבע שבתות הנחמה לאחר שבתות הפורענות, הם כשטר נישואין שניתן בשנית לאחר שטר גט הכריתות שניתן לעם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

אל המנוחה ואל הנחלה

מדוע הותרו הבמות? כיצד ניתן לסקור את ההיסטוריה הישראלית לאור היתר זה?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

ישוב הארץ

פרשת ראה | מדעו יש למסור את הנפש דווקא על מצוות ישוב הארץ?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

ההבדל בין נביא למכשף

פרשת ראה | מהו תפקידם של נביאי האצת ונביא השקר בעולם?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

בנים אתם לה' אלוקיכם

פרשת ראה | | בפרשה נאמר איסור "לֹא תִתְגֹּדְדוּ וְלֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת", אבל הפסוק...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

מה בין ראייה לשמיעה

פרשת ראה | | בספר דברים, ובכלל זה בפרשתנו, משה רבנו פונה לעם ישראל פעמים רבות בציווי מקדים: 'ראה' או 'שמע',...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

א'ו'ה' או א'ב'ה' – מה זה משנה?

פרשת ראה | שמעתי אומרים, שבשפת האסקימוסים ישנם למעלה מחמישים שמות שונים לשלג, וכל שם ושם מאפיין בו משהו...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

לְבִלְתִּי יִדַּח מִמֶּנּוּ נִדָּח

פרשת ראה | | לדעת רבי אליעזר "עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר". אמנם גם לדעתו שלא...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

ברכה מול קללה

פרשת ראה | פרשת ראה פותחת בדברים שנאמרו לבני ישראל: "רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

החיים בארץ ישראל - בין קללה לברכה

מתקרבים לפרשה - פרשת ראה |

מתוך סדרת השיעורים:
מתקרבים לפרשה - סרטונים על פרשיות השבוע

"המקום אשר יבחר"

המשכנים והמקדש בפרשת ראה ובספרי נביאים ראשונים |

כ - 70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מה התחדש במעמד הברכות והקללות?

פרשת ראה | אחד מן העניינים המרכזיים בתורה הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

איסור הכנסת דרכי העבודה הזרה למרחב עבודת ה'

פרשת ראה | בסוף פרק יב מופיע איסור מיוחד, יסודי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המלחמה באלילות

פרשת ראה | "אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המקום אשר יבחר ד'

פרשת ראה | הביטוי 'יבחר ד'' מופיע על עם ישראל, על...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

השמחה בתורה בכלל ובפרשת ראה בפרט

פרשת ראה | הקדמה כמה פעמים מופיעה לשון שמחה בחמשת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"המקום אשר יבחר ד'"

פרשת ראה | הקדמה בפרשת ראה [וכן בפרשיות שופטים,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"לא תעשון כן לד' אלקיכם"

פרשת ראה | הקדמה: הצגת הבעיה נאמר בפרקנו (יב,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע הבמות היו אסורות בזמנים מסוימים ומותרות בזמנים אחרים?

פרשת ראה | הקדמה          בפרשתנו נאמר שאסור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע מופיעה פתיחת הברכה והקללה בפרשת ראה?

פרשת ראה | הקדמה בתחילת פרשתנו נאמר (פרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת נביא השקר

פרשת ראה | בפרק יג שלש פרשיות: פרשת נביא השקר,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"בנים אתם לד' אלקיכם"

פרשת ראה | הקדמה נאמר בפרק יד: א. "בנים אתם לד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המבנה של פרק טו בספר דברים

פרשת ראה | הקדמה: הפרשיות בפרק ט"ו בפרקנו ארבעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברכה והקללה

פרשת ראה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בית המקדש כמקום הקרבת הקרבנות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ראה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סוגיית בשר וחלב - המצוה המורכבת

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ראה |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

וכל גבולך אבני חפץ

פרשת ראה | שבע שבתות הנחמה לאחר שבתות הפורענות, הם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

דברים מוקלט - פרק יא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק יב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק יד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק טז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

אל המנוחה ואל הנחלה

מדוע הותרו הבמות? כיצד ניתן לסקור את ההיסטוריה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

ישוב הארץ

פרשת ראה | מדעו יש למסור את הנפש דווקא על מצוות...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ההבדל בין נביא למכשף

פרשת ראה | מהו תפקידם של נביאי האצת ונביא השקר...
הרב שלמה אבינר
שיעור

פרשת ראה - קריאה בטעמים אשכנזי

יונדב זר
שיעור

פרשת ראה - קריאה עם ביאור פשוט

יונדב זר
שיעור

בנים אתם לה' אלוקיכם

פרשת ראה | | בפרשה נאמר איסור "לֹא תִתְגֹּדְדוּ...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מה בין ראייה לשמיעה

פרשת ראה | | בספר דברים, ובכלל זה בפרשתנו, משה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

א'ו'ה' או א'ב'ה' – מה זה משנה?

פרשת ראה | שמעתי אומרים, שבשפת האסקימוסים ישנם...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

לְבִלְתִּי יִדַּח מִמֶּנּוּ נִדָּח

פרשת ראה | | לדעת רבי אליעזר "עיר הנדחת לא היתה...
הרב יוסף שילר
שיעור

ברכה מול קללה

פרשת ראה | פרשת ראה פותחת בדברים שנאמרו לבני...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

החיים בארץ ישראל - בין קללה לברכה

מתקרבים לפרשה - פרשת ראה |
שיעור

"המקום אשר יבחר"

המשכנים והמקדש בפרשת ראה ובספרי נביאים ראשונים |
הרב איתן שנדורפי כ - 70 דק'