פרשת עקב | ז-יא

קצב ירושת הארץ

פרשת עקב | "מעט מעט" בפרשת עקב מודיעה התורה לישראל כי הקב"ה הוא שיכבוש לישראל את הארץ בכוחו הגדול, ומצד שני...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

בין טובה לרעה

פרשת עקב | בספר דברים ישנו יעוד מרכזי אשר מתווה את דרך החיים של ישראל בארץ. משה מלמד את ישראל כי בארץ ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

מבט חדש על שנות המדבר

פרשת עקב | בתחילת פרק ח חושף משה רבנו טפח מדרכי השגחת ה' עם ישראל: "כָּל הַמִּצְוָה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

בזכות מה נכנסים ישראל לארץ?

פרשת עקב | ביאור אמירת הקב"ה שאין הוא מכניס את ישראל לארץ מחמת צדקתם, אלא מחמת אהבתו אותם ומחמת רשעת גויי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - דברים

כיצד נגיע לאהבת ה'?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כ-52 דק'

"ושמר ד' אלקיך לך את הברית ואת החסד"

פרשת עקב | הקדמה בתחילת הפרשה נאמר: יב. "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אֹתם, ושמר ד' אלקיך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מצות הענוה

פרשת עקב | א. הסבר הסמ"ג על הפסוק "השמר לך פן תשכח את ד' אלקיך, לבלתי שמֹר מצותיו ומשפטיו וחֻקֹתיו אשר אנֹכי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"ולעבדו בכל לבבכם" - איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה

פרשת עקב | הקדמה בפרשיות ואתחנן ועקב מרובות התפילות. בתחילת פרשת ואתחנן מספר משה רבנו לבני ישראל על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע נקבע יום הכפורים ליום סליחה ומחילה?

פרשת עקב | הקדמה בפרק ט ישנם עשרים ותשעה פסוקים. עשרים ושלושה מתוכם עוסקים במאה ועשרים הימים שבין עליית משה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"ארון הברית" - אחד או שנים?

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק י'): א. "בעת ההִוא אמר ד' אלי: פסל לך שני לוחֹת אבנים כראשֹנים, ועלה אלי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

גבולות הארץ

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרקנו (דברים יא, כד): "כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

גבולות הארץ ב

פרשת עקב | הקדמה גבולות הארץ מופיעים בתורה בארבעה מתוך חמשת החומשים [שאלה לקורא: היכן?]! בחלק מהחומשים יותר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

ממה בנוי הזיכרון הקולקטיבי שלנו

פרשת עקב | שלוש בעיות שפתרונם הוא הזיכרון. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר דברים

כ-15 דק'

ולמדתם אתם את בניכם

פרשת עקב | בפרשיית "והיה אם שמוע" המופיעה בפרשתנו, מופיע הציווי על חובת ההורים ללמד את בניהם ולהנחילם את דרך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

מדברה כעדן

המדבר, ארץ ישראל, מצרים וגן עדן - מה הוא סודם של מקומות אלו? ומה הוא עתידה של ארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

ארץ הרים ובקעות

פרשת עקב | | כשהקב"ה מסביר בפרשתנו, כהקדמה לפרשת והיה אם שמוע, למה צריך לקיים את המצוות כדי להשאר בארץ הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

כי משמש בארבע לשונות

פרשת עקב | | רש"י מביא במקומות רבים בפירושו לתורה, את דברי ריש לקיש, המובאים בגמ' בכמה מקומות (ראש השנה ג...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

עקב – סוף או התחלה?

פרשת עקב | פרשת 'עקב' נקראת בשם זה, משום שהמילה השנייה בפרשה היא 'עקב': "וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מי שיודע להוכיח

פרשת עקב | | ספר דברים ברובו הגדול נכתב כדיבור ישיר של משה לעם ישראל ולכן הוא משתמש בגוף ראשון כלפי משה ובגוף...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

כיצד להתבונן על הצלחות בחיים

פרשת עקב | בתחילת הפרשה מזהירה התורה מפני תופעה חמורה: "פֶּן תֹּאכַל וְשָׂבָעְתָּ וּבָתִּים טֹבִים תִּבְנֶה...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

הדיבור המפתיע של הקב"ה

מתקרבים לפרשה - פרשת עקב |

מתוך סדרת השיעורים:
מתקרבים לפרשה - סרטונים על פרשיות השבוע

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קצב ירושת הארץ

פרשת עקב | "מעט מעט" בפרשת עקב מודיעה התורה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בין טובה לרעה

פרשת עקב | בספר דברים ישנו יעוד מרכזי אשר מתווה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מבט חדש על שנות המדבר

פרשת עקב | בתחילת פרק ח חושף משה רבנו טפח מדרכי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בזכות מה נכנסים ישראל לארץ?

פרשת עקב | ביאור אמירת הקב"ה שאין הוא מכניס את...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

כיצד נגיע לאהבת ה'?

הרב איתן שנדורפי כ-52 דק'
שיעור

"ושמר ד' אלקיך לך את הברית ואת החסד"

פרשת עקב | הקדמה בתחילת הפרשה נאמר: יב. "והיה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מצות הענוה

פרשת עקב | א. הסבר הסמ"ג על הפסוק "השמר לך פן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולעבדו בכל לבבכם" - איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה

פרשת עקב | הקדמה בפרשיות ואתחנן ועקב מרובות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נקבע יום הכפורים ליום סליחה ומחילה?

פרשת עקב | הקדמה בפרק ט ישנם עשרים ותשעה פסוקים....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ארון הברית" - אחד או שנים?

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק י'): א. "בעת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גבולות הארץ

פרשת עקב | הקדמה נאמר בפרקנו (דברים יא, כד): "כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גבולות הארץ ב

פרשת עקב | הקדמה גבולות הארץ מופיעים בתורה בארבעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ממה בנוי הזיכרון הקולקטיבי שלנו

פרשת עקב | שלוש בעיות שפתרונם הוא הזיכרון. |
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

מצות תפילה - הציווי והסיפור בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת עקב |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ולמדתם אתם את בניכם

פרשת עקב | בפרשיית "והיה אם שמוע" המופיעה בפרשתנו,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

דברים מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק ח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק ט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק יא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מדברה כעדן

המדבר, ארץ ישראל, מצרים וגן עדן - מה הוא סודם של...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

פרשת עקב - קריאה עם ביאור פשוט

יונדב זר
שיעור

ארץ הרים ובקעות

פרשת עקב | | כשהקב"ה מסביר בפרשתנו, כהקדמה לפרשת...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

כי משמש בארבע לשונות

פרשת עקב | | רש"י מביא במקומות רבים בפירושו לתורה,...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

עקב – סוף או התחלה?

פרשת עקב | פרשת 'עקב' נקראת בשם זה, משום שהמילה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מי שיודע להוכיח

פרשת עקב | | ספר דברים ברובו הגדול נכתב כדיבור...
הרב יוסף שילר
שיעור

כיצד להתבונן על הצלחות בחיים

פרשת עקב | בתחילת הפרשה מזהירה התורה מפני תופעה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

הדיבור המפתיע של הקב"ה

מתקרבים לפרשה - פרשת עקב |