פרשת נצבים | כט-ל

סיכום דברי המפרשים לאורך פסוקי פרשת ניצבים

פרשת ניצבים: מהות הברית: (פס' ט') רש"י: משה רבינו כינס את כל עם ישראל כדי שיכרתו ברית עם ה'. כבר בסוף...

"מחוטב עציך עד שואב מימיך"?!

פרשת ניצבים | "מחוטב עציך עד שואב מימיך"?! פירושים שונים נאמרו ביחס לצורך התורה לפרט מי הם הבאים בברית עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים-פרשיות דברים

כל ישראל ערבים זה לזה

פרשת ניצבים | כל ישראל ערבים זה לזה הכנת העם לכניסה לארץ היא תובענית. והכנה זו קשורה גם לשנה החדשה. תנאי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש דברים

הגלות והגאולה

פרשת ניצבים | "ואמר הדור האחרון והנכרי" - מה הם אומרים? מיהו הנכרי שהפסוק מדבר עליו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - דברים

ברית של אהבה

פרשת ניצבים | הקב"ה כורת ברית עם עם ישראל. מהי הנקודה העיקרית בברית זו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

70 דק'

פרשת התשובה

פרשת ניצבים | מהי התשובה על פי התורה? מתוך בירור זה נלמד את דרכי התשובה בעבודת ה' שלנו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

60 דק'

"לעברך בברית ד' אלקיך ובאלתו"

פרשת ניצבים | א. הפסוקים בתחילת פרשת נצבים בתחילת פרשת נצבים (פרק כט) נאמר:   ט. "אתם נצבים היום כֻּלְכֶם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"כי המצוה הזאת... לא נפלאת היא ממך"

פרשת ניצבים | הקדמה בפרק ל עשרים פסוקים המחולקים לשלש פרשות: הפרשה הראשונה היא פרשת התשובה והגאולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

התורה והתשובה

פרשת ניצבים | הקדמה: דברי הרמב"ן במאמר הקודם הובאו דברי הרמב"ן על הפסוק "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

האם אנחנו מאמינים שיש בחירה חופשית ?

פרשת ניצבים וילך | למה התורה אומרת "ובחרת בחיים"? הרי זה ברור שנרצה לבחור בחיים..

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר דברים

כ-15 דק'

הברית

פרשת ניצבים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

פרשת התשובה

פרשת נצבים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

"נצבים היום כולכם"

פרשת נצבים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

הנסתרת והנגלת

פרשת ניצבים-וילך | כיצד חטאו של אדם בודד משפיע על הכלל  וכיצד בכלל ניתן לקום ממציאות נפולה ולהיגאל?  נעמיק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

לברית הבט

פרשת ניצבים-וילך | בתפילת יום הכיפורים אנו מבקשים מהקב"ה "לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר"- שיתבונן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

סיכום דברי המפרשים לאורך פסוקי פרשת ניצבים

פרשת ניצבים: מהות הברית: (פס' ט') רש"י: משה...
ושננתם
שיעור

"מחוטב עציך עד שואב מימיך"?!

פרשת ניצבים | "מחוטב עציך עד שואב...
הרב ערן טמיר
שיעור

כל ישראל ערבים זה לזה

פרשת ניצבים | כל ישראל ערבים זה לזה הכנת העם...
הרב אלי אדלר
שיעור

הגלות והגאולה

פרשת ניצבים | "ואמר הדור האחרון והנכרי" - מה הם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ברית של אהבה

פרשת ניצבים | הקב"ה כורת ברית עם עם ישראל. מהי...
הרב אוהד תירוש 70 דק'
שיעור

פרשת התשובה

פרשת ניצבים | מהי התשובה על פי התורה? מתוך בירור...
הרב אוהד תירוש 60 דק'
שיעור

"לעברך בברית ד' אלקיך ובאלתו"

פרשת ניצבים | א. הפסוקים בתחילת פרשת נצבים בתחילת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כי המצוה הזאת... לא נפלאת היא ממך"

פרשת ניצבים | הקדמה בפרק ל עשרים פסוקים המחולקים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

התורה והתשובה

פרשת ניצבים | הקדמה: דברי הרמב"ן במאמר הקודם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם אנחנו מאמינים שיש בחירה חופשית ?

פרשת ניצבים וילך | למה התורה אומרת "ובחרת בחיים"?...
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

הברית

פרשת ניצבים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרשת התשובה

פרשת נצבים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

"נצבים היום כולכם"

פרשת נצבים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הנסתרת והנגלת

פרשת ניצבים-וילך | כיצד חטאו של אדם בודד משפיע על...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לברית הבט

פרשת ניצבים-וילך | בתפילת יום הכיפורים אנו מבקשים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

דברים מוקלט - פרק כט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק ל | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

פרשת ניצבים - קריאה בטעמים אשכנזי

יונדב זר
שיעור

פרשת ניצבים - קריאה עם ביאור פשוט

יונדב זר
קשר חי