פרשת מקץ | מא-מד

פלך של שתיקה

למעלה מעשרים שנה היה יוסף שרוי בנתק מארצו ומבית אביו מתוכם שלוש עשרה שנה שלא מרצונו. אך תשע שנים היה משנה...

כ - 70 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד מחלוקת זו בנתה את עם ישראל? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא במחלוקת קבועה איתם לאורך פרשיות בראשית?

כ - 45 דק'

חלום פרעה

פרשת מקץ | בפרשיות יוסף הצדיק תופסים החלומות מקום מרכזי. בשיעור זה מבאר הרב את משמעותם של החלומות, וכיצד יש...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

נוהג כצאן יוסף - משמעות נסיונותיו של יוסף

נסיונותיו השונים של יוסף הצדיק מתווים לעם ישראל דרך בהתמודדות עם נסיונותיהם במהלך ההסטוריה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

גדולתו של יוסף

דרך הסיפורים על מהלך חייו של יוסף הצדיק ניתן ללמוד על מעלותיו המיוחדות

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

החלומות

כיצד יש להתייחס לעניין החלום? פעולותיו של יוסף מלמדות אותנו על הדרך הנכונה להתמודד עם החלומות

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

"תשמע חלום לפתור אותו"

כיצד פתרון החלומות מביא את יוסף למעמדו הרם במצרים? אם נעמיק בחלומות אלו ובניתוחו של יוסף אותם, ניפגש ברוח...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

חלום פרעה

פרשת מקץ | 'איש אשר רוח אלוקים בו' - ישנה רוח אלוקים המפעמת באנושות. תפקידו של עם ישראל בכלל, ושל יוסף בפרט,...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - בראשית

מידת הבטחון ובטחונו של יוסף

פרשת מקץ | הקדמה על הפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים, ופרעה חֹלֵם והנה עמד על היאור" (מא, א), דרשו חז"ל (תנחומא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא במצרים?

פרשת מקץ | א. שאלות הרמב"ן שאל הרמב"ן (מב, ט): "יש לתמוה: אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, פקיד ונגיד בבית שר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע ציוה יוסף לשים את הגביע באמתחת בנימין?

פרשת מקץ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויצו את אשר על ביתו לאמר: מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת, ושים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

השמות שנתן בנימין לבניו

פרשת מקץ | מה ניתן ללמוד מהשמות שנתן בנימין לבניו? הקדמה: פשט הפסוקים והסבר רש"י נאמר בפרשתנו (פרק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

יוסף 'מכיר' מעצמו את חלומות פרעה

פרשת מקץ | חלום פרעה הסיפור של חלום פרעה מעורר תמיהה: כיצד ידע פרעה באופן מידי שיוסף צדק בפתרון חלומו? אנו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

צפנת פענח

פרשת מקץ | מה רבש"ע רומז ליוסף על ידי שני החלומות של פרעה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

יוסף פותר החלומות

פרשת מקץ | מדוע התורה מספרת על שר האופים? הוא אפילו לא חלק מהתהליך של הוצאת יוסף מהבור

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

לשון הכתוב מול הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מקץ |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

יוסף וחלומותיו

פרשת מקץ | בשיעור זה נעקוב אחר 'חוקי החלומות' המופיעים בהקשר של יוסף.

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

מקץ - תרגם אונקלוס: מסוף

פרשת מקץ | | כתב רש"י - "ויהי מקץ - כתרגומו מסוף, וכל לשון קץ סוף הוא". ולעומת זאת דעת ראב"ע (במדבר יג כה,...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

עונש מוות על גניבה

פרשת מקץ | כשהאיש אשר על בית יוסף משיג את האחים ואומר להם שהם גנבו מבית יוסף, האחים לא מחכים לראות האם ימצא...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

שורש ההפכים אחד

פרשת מקץ | | נתבונן בשני פעלים שמשמעותם הפוכה, המופיעים בסמיכות בפרשתנו. כאשר הגיעו האחים אל יוסף, כעבור...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

נער עברי

פרשת מקץ | כאשר שר המשקים מספר לפרעה על יוסף, הוא לא קורא ליוסף בשמו, אלא מתאר אותו רק כ"נַעַר עִבְרִי עֶבֶד...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

כסאו של מלך היאור

פרשת מקץ | | פרשת מקץ חוזרת אל הראשית 'בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים'. באותו ליל ראש השנה חולם פרעה את...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

עשרה חמורים

פרשת מקץ | פרשת מקץ עומדת על 'קו פרשת המים' של חשבון הקץ. בברית בין הבתרים נאמר לאברהם: "יָדֹעַ תֵּדַע כִּי...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

חלומות פרעה וחלומות דניאל

פרשת מקץ | | פרשתנו פותחת בחלומותיו של פרעה, שבסופו של דבר הם אלו שהביאו להתגשמות חלומותיו של יוסף – שמהם...

מתוך סדרת השיעורים:
גילויים בפרשה

בתחבולות תעשה...

פרשת מקץ | לאחר שסיים לפתור את חלום פרעה, המשיך יוסף באמירה נוספת, שבמבט ראשון נראית כ"חריגה" מבקשת פרעה....

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פלך של שתיקה

למעלה מעשרים שנה היה יוסף שרוי בנתק מארצו ומבית...
הרב יהושע ון-דייק כ - 70 דק'
שיעור

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד...
הרבנית גילה שרים (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

חלום פרעה

פרשת מקץ | בפרשיות יוסף הצדיק תופסים החלומות מקום...
הרב שלמה אבינר
שיעור

נוהג כצאן יוסף - משמעות נסיונותיו של יוסף

נסיונותיו השונים של יוסף הצדיק מתווים לעם ישראל...
הרב שלמה אבינר
שיעור

גדולתו של יוסף

דרך הסיפורים על מהלך חייו של יוסף הצדיק ניתן ללמוד...
הרב שלמה אבינר
שיעור

החלומות

כיצד יש להתייחס לעניין החלום? פעולותיו של יוסף...
הרב שלמה אבינר
שיעור

"תשמע חלום לפתור אותו"

כיצד פתרון החלומות מביא את יוסף למעמדו הרם במצרים?...
שיעור

חלום פרעה

פרשת מקץ | 'איש אשר רוח אלוקים בו' - ישנה רוח...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מידת הבטחון ובטחונו של יוסף

פרשת מקץ | הקדמה על הפסוק "ויהי מקץ שנתים ימים,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא במצרים?

פרשת מקץ | א. שאלות הרמב"ן שאל הרמב"ן (מב, ט):...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוה יוסף לשים את הגביע באמתחת בנימין?

פרשת מקץ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויצו את אשר על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השמות שנתן בנימין לבניו

פרשת מקץ | מה ניתן ללמוד מהשמות שנתן בנימין...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יוסף 'מכיר' מעצמו את חלומות פרעה

פרשת מקץ | חלום פרעה הסיפור של חלום פרעה מעורר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

צפנת פענח

פרשת מקץ | מה רבש"ע רומז ליוסף על ידי שני החלומות...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

יוסף פותר החלומות

פרשת מקץ | מדוע התורה מספרת על שר האופים? הוא...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

לשון הכתוב מול הדיבור הישיר

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מקץ |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

יוסף וחלומותיו

פרשת מקץ | בשיעור זה נעקוב אחר 'חוקי החלומות'...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

פרשת מקץ - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת מקץ קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

מקץ - תרגם אונקלוס: מסוף

פרשת מקץ | | כתב רש"י - "ויהי מקץ - כתרגומו מסוף,...
הרב יהונתן עידן
שיעור

עונש מוות על גניבה

פרשת מקץ | כשהאיש אשר על בית יוסף משיג את האחים...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

שורש ההפכים אחד

פרשת מקץ | | נתבונן בשני פעלים שמשמעותם הפוכה,...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

נער עברי

פרשת מקץ | כאשר שר המשקים מספר לפרעה על יוסף, הוא...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

כסאו של מלך היאור

פרשת מקץ | | פרשת מקץ חוזרת אל הראשית 'בראש השנה...
הרב יוסף שילר
שיעור

עשרה חמורים

פרשת מקץ | פרשת מקץ עומדת על 'קו פרשת המים' של...
הרב יוסף שילר
שיעור

חלומות פרעה וחלומות דניאל

פרשת מקץ | | פרשתנו פותחת בחלומותיו של פרעה,...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

בתחבולות תעשה...

פרשת מקץ | לאחר שסיים לפתור את חלום פרעה, המשיך...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'