פרשת וישלח |לב-לו

"ביום השלישי בהיותם כואבים"

בכל התורה כולה המילה "כאב" מופיעה רק פעם אחת: בהקשר לברית המילה של אנשי שכם. האם יש להסיק מכך שהכאב במקרא הוא...

כ - 70 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

הכל מן האישה

דמותן של דינה, אסנת ואשת פוטיפר בזיקה לגדולתו של יוסף הצדיק

כ-70 דק'

קטנתי מכל החסדים

חששו של יעקב מפני הניסים שנעשו לו מלמד על הצורך של האדם לשאוף להיות פועל ומשפיע ולא מקבל

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

להתגדל מ"קטונתי"

פרשת וישלח | להתגדל מ"קטונתי" הסיבה האמיתית לפחדו של יעקב מפגישתו עם עשו נחשפת בתפילתו אותה פתח באומרו (לב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

'עם צבא' ו'עם משפחה'

פרשת וישלח | 'עַם צבא' ו'עַם משפחה'  אופי מפגש יעקב ועשיו אינו מקרי. הוא ביטוי להבדל הנצחי שבין ישראל לעמים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

עצת ה' היא תקום

פרשת וישלח | עצת ה' היא תקום כל התהוות עם ישראל היא בדרך פלא אלוקי, כבר מהצעדים היותר ראשוניים של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

הצדיק זוכה לעולם הזה ולעולם הבא

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר: מי אלה לך, ויאמר: הילדים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

פרשת שכם

פרשת וישלח | הקדמה שאלות רבות יש לשאול על תגובות יעקב והאחים בעקבות חטיפת דינה על ידי שכם (פרק ל"ד). מאמר זה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מתי נשבע ה' לתת ליעקב את הארץ?

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (בפרק ל"ה): ט. "ויֵרָא אלקים אל יעקב עוד בבֹאו מפדן ארם, ויברך אֹתו. י....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

משמעות השמות 'בן אוני' ו'בנימין'

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (לה, יח): "ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו: 'בן אוני', ואביו קרא לו:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע עזב עשו את ארץ ישראל?

פרשת וישלח | הקדמה בסוף פרשתנו מדגישה התורה שכל אשר היה לעשו – נשיו, בניו ורכושו – היה מארץ כנען (לו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

המזבח והמציבה

פרשת וישלח | מהותם של המזבח והמציבה אצל האבות. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

שינוי שמו של יעקב ומשמעות השמות יעקב וישראל

פרשת וישלח | שינוי השם זה צומת משמעותית והתורה הולכת לעשות שימושים שונים בשמות הללו. האם יש משמעות לשימוש...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

התביעה המוסרית לאומות העולם ביחס למשפט

פרשת וישלח | שמעון ולוי הרגו את כל הזכרים של העיר בגלל שטימאו את אחותם,דינה. למה הם הרגו את כל העיר? לא כל...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

כישרון ההשתלטות של עשיו על אומות

פרשת וישלח | כאשר יעקב ועשיו היו ברחם, נאמר לרבקה כי ברחמה שני לאומים. ואכן יעקב ועשיו הקימו שניהם אומות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ניצחון של הישרדות

פרשת וישלח | לקראת הפגישה עם עשיו, יעקב נאלץ להיאבק עם מלאך באישון ליל. התוצאות של הקרב מפתיעות: למרות שבסופו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מאבק יעקב במלאך - מניין הכח של מלכות אדום

פרשת וישלח | מדוע חייהם של אברהם ויצחק היו יחסית בנחת, לעומת יעקב שכולו סיבוכיות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

ישראל יהיה שמך

פרשת וישלח | לפי פשט התורה, ליעקב אבינו ישנם שני שמות- השם "יעקב" שקיבל בעת לידתו, והשם "ישראל" שניתן לו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

דביקה, חשיקה וחפיצה

פרשת וישלח | לאחר המעשה הנורא שעשה שכם בדינה, מתפרצים בו רגשות אהבה עזים כלפיה- דביקה, חשיקה, חפיצה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

פדה בשלום נפשי

פרשת וישלח | בשלוש דרכים התכונן יעקב לקראת מפגשו עם עשו. בדורון, בתפילה ובמלחמה, אלא שבסופו של דבר לא נזקק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

מלחמת עשיו ויעקב

פרשת וישלח | מה משמעות הביטוי "מעבר יבוק"? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

פגישת עשיו ויעקב

פרשת וישלח | מדוע יעקב שולח מלאכים לעשיו? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

יעקב ועשיו

פרשת וישלח | "וארבע מאות איש עימו"- מה מסמל המספר 400?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

סוגיית נבואה לטובה ונבואה לרעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

מסיני נאסר אלא שנכתב במקומו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

מלחמות יעקב ועשיו

פרשות תולדות - וישלח | מה הוא סוד המאבק הנצחי בין יעקב ועשיו?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

מאבקי יעקב מול לבן ועשיו

פרשות ויצא - וישלח | דרכי ההתמודדות של יעקב הן מערכתיות ובעלי אופי יחודי. יעקב נלחם נגד קרובי משפחתו. מהו...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"

פרשת וישלח | מדוע מתארת התורה את אלופי עשו בכל-כך הרבה פסוקים? מכאן נלמד על העומק הגדול הנדרש מיוסף להעמיק...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר בראשית - אורות מודיעין

'מלאכים' - תרגם אונקלוס: 'איזגדין'

פרשת וישלח | | וכן תרגם במקומות נוספים, כגון "וישלח משה מלאכים" (במדבר כ יד), תרגם - "ושלח משה אזגדין". אבל...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

שרית עם אלהים

פרשת וישלח | כשיעקב חוזר לארץ, מעט לפני שעובר את מעבר יבוק בעצמו, הוא פוגש מלאך, את שרו של עשיו, כמו שרואים...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

חשיקה וחפיצה

פרשת וישלח | | מה בין "חשיקה" ל"חפיצה"?   במעשה שכם המסופר בפרשתנו, מתואר רצון שכם בדינה בכמה לשונות...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

עלות השחר

פרשת וישלח | לאחר שיעקב שולח את המנחה לעשו אחיו, ומעביר בלילה את משפחתו ואת כל אשר לו את מעבר יבוק, הוא נותר...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

אחרון אחרון חביב

פרשת וישלח | כאשר רואה יעקב את עשו, הוא מסדר את כל משפחתו לפי סדר מסוים ומכוון: "וַיָּשֶׂם אֶת הַשְּׁפָחוֹת...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

גוי אחד בארץ

פרשת וישלח | | בנימין הוא ה'צבר' היחיד מבין השבטים- רק הוא נולד בארץ. בפרשה הקודמת ראינו שיעקב לא יכול לצאת...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

בת יעקב

פרשת וישלח | בפסוק: "וַיַּעֲנוּ בְנֵי יַעֲקֹב אֶת שְׁכֶם וְאֶת חֲמוֹר אָבִיו בְּמִרְמָה" מתרגם אונקלוס...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

'מניין' ו'מספר', 'עפר הארץ' ו'חול הים'

פרשת וישלח | | בפרשתנו, מזכיר יעקב בתפילתו את ההבטחה שנאמרה לו: "וְאַתָּה אָמַרְתָּ הֵיטֵב אֵיטִיב עִמָּךְ,...

מתוך סדרת השיעורים:
גילויים בפרשה

ויחן את פני העיר

פרשת וישלח | לאחר שנפרד יעקב מעשו אחיו, הגיע לארץ ישראל וקבע את מקומו סמוך לשכם, כפי שכתוב "וַיָּבֹא יַעֲקֹב...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"ביום השלישי בהיותם כואבים"

בכל התורה כולה המילה "כאב" מופיעה רק פעם אחת:...
הרב יגאל שפרן כ - 70 דק'
שיעור

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

הכל מן האישה

דמותן של דינה, אסנת ואשת פוטיפר בזיקה לגדולתו של...
הרבנית ורדית אביחי (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

קטנתי מכל החסדים

חששו של יעקב מפני הניסים שנעשו לו מלמד על הצורך של...
הרב שלמה אבינר
שיעור

להתגדל מ"קטונתי"

פרשת וישלח | להתגדל מ"קטונתי" הסיבה האמיתית לפחדו...
הרב ערן טמיר
שיעור

'עם צבא' ו'עם משפחה'

פרשת וישלח | 'עַם צבא' ו'עַם משפחה'  אופי מפגש...
הרב אלי אדלר
שיעור

עצת ה' היא תקום

פרשת וישלח | עצת ה' היא תקום כל התהוות עם...
הרב אלי אדלר
שיעור

הצדיק זוכה לעולם הזה ולעולם הבא

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו: "וישא את עיניו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת שכם

פרשת וישלח | הקדמה שאלות רבות יש לשאול על תגובות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מתי נשבע ה' לתת ליעקב את הארץ?

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (בפרק ל"ה): ט....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משמעות השמות 'בן אוני' ו'בנימין'

פרשת וישלח | הקדמה נאמר בפרשתנו (לה, יח): "ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע עזב עשו את ארץ ישראל?

פרשת וישלח | הקדמה בסוף פרשתנו מדגישה התורה שכל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המזבח והמציבה

פרשת וישלח | מהותם של המזבח והמציבה אצל האבות. |
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

שינוי שמו של יעקב ומשמעות השמות יעקב וישראל

פרשת וישלח | שינוי השם זה צומת משמעותית והתורה...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

התביעה המוסרית לאומות העולם ביחס למשפט

פרשת וישלח | שמעון ולוי הרגו את כל הזכרים של העיר...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

כישרון ההשתלטות של עשיו על אומות

פרשת וישלח | כאשר יעקב ועשיו היו ברחם, נאמר לרבקה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ניצחון של הישרדות

פרשת וישלח | לקראת הפגישה עם עשיו, יעקב נאלץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מאבק יעקב במלאך - מניין הכח של מלכות אדום

פרשת וישלח | מדוע חייהם של אברהם ויצחק היו יחסית...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

ישראל יהיה שמך

פרשת וישלח | לפי פשט התורה, ליעקב אבינו ישנם שני...
הרב יהושע שפירא
שיעור

דביקה, חשיקה וחפיצה

פרשת וישלח | לאחר המעשה הנורא שעשה שכם בדינה,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

פדה בשלום נפשי

פרשת וישלח | בשלוש דרכים התכונן יעקב לקראת מפגשו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מלחמת עשיו ויעקב

פרשת וישלח | מה משמעות הביטוי "מעבר יבוק"? |
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

פגישת עשיו ויעקב

פרשת וישלח | מדוע יעקב שולח מלאכים לעשיו? |
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

יעקב ועשיו

פרשת וישלח | "וארבע מאות איש עימו"- מה מסמל המספר...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

סוגיית נבואה לטובה ונבואה לרעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מסיני נאסר אלא שנכתב במקומו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הדיבור הישיר משפיע על סדר הכתיבה בפסוק

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מלחמות יעקב ועשיו

פרשות תולדות - וישלח | מה הוא סוד המאבק הנצחי בין...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

מאבקי יעקב מול לבן ועשיו

פרשות ויצא - וישלח | דרכי ההתמודדות של יעקב הן...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה"

פרשת וישלח | מדוע מתארת התורה את אלופי עשו בכל-כך...
הרב מאיר נאמן
שיעור

פרשת וישלח - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת וישלח קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

'מלאכים' - תרגם אונקלוס: 'איזגדין'

פרשת וישלח | | וכן תרגם במקומות נוספים, כגון...
הרב יהונתן עידן
שיעור

שרית עם אלהים

פרשת וישלח | כשיעקב חוזר לארץ, מעט לפני שעובר את...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

חשיקה וחפיצה

פרשת וישלח | | מה בין "חשיקה" ל"חפיצה"?   במעשה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

עלות השחר

פרשת וישלח | לאחר שיעקב שולח את המנחה לעשו אחיו,...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

אחרון אחרון חביב

פרשת וישלח | כאשר רואה יעקב את עשו, הוא מסדר את כל...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

גוי אחד בארץ

פרשת וישלח | | בנימין הוא ה'צבר' היחיד מבין...
הרב יוסף שילר
שיעור

בת יעקב

פרשת וישלח | בפסוק: "וַיַּעֲנוּ בְנֵי יַעֲקֹב אֶת...
הרב יוסף שילר
שיעור

'מניין' ו'מספר', 'עפר הארץ' ו'חול הים'

פרשת וישלח | | בפרשתנו, מזכיר יעקב בתפילתו את...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

ויחן את פני העיר

פרשת וישלח | לאחר שנפרד יעקב מעשו אחיו, הגיע לארץ...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שו"ת

ההבדל בין שמעון ללוי

אם שמעון ולוי זוכים שניהם לנזיפה מיעקב בפרשת ויחי...
הרב איתן שנדורפי