פרשת ויצא | כח-לב

בין רחל ללאה

עיון בדמויותיהן של רחל מול לאה- לבירור בניין האומה הישראלית אז והיום.

כ - 70 דק'

"ויפגע במקום ההוא"

החידוש באישיותו של יעקב אבינו המתגלה טרם צאתו לחרן בהגעתו למקום המקדש ובחלום הסולם

כ - 70 דק'

'פלך של שתיקה' - עוצמת השתיקה של רחל

בשיעור נעסוק בעוצמת השתיקה של רחל אמנו לאורך תחנות בספר בראשית ומשמעותה בבניית בית ישראל

כ-70 דק'

בשדה ועל הבאר

מפגשי יצחק ורבקה, יעקב ורחל |

כ-70 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

"ארמי אובד אבי"

פרשת ויצא | מדוע לבן כל-כך שנא את יעקב? לבן הארמי הוא שורש האנטישמיות. שנאתו ליעקב לא נבעה מסיבה מסויימת.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

ישראל והמלאכים

פרשת ויצא | ישראל והמלאכים פרשת ויצא, תחילתה במלאכים וסופה במלאכים. מסעותיו הגורליות של יעקב אבינו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

סולם יעקב

פרשת ויצא | סולם יעקב לפני כ500 שנה חידש קופרניקוס, שלא כדור הארץ נמצא במרכז, אלא השמש. זו הייתה מהפכה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

כיצד יתכן שיעקב אבינו נשא שתי אחיות?

פרשת ויצא | הקדמה בפרשתנו מסופר שיעקב אבינו נשא את רחל ואת לאה שהיו אחיות. אמנם הדבר היה לפני מתן תורה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

האם יעקב שנא את לאה?!

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק כ"ט): ל. "ויבא גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבד עמו עוד שבע שנים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"וַיִּזְכֹּר אלקים את רחל"

פרשת ויצא | א. שם "אלקים" ושם "ד'" נאמר בפרשתנו: "ויזכר אלקים את רחל, וישמע אליה אלקים, ויפתח את רחמה" (ל,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע גער יעקב ברחל?

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב: הבה לי בנים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

זהירותו של יעקב בדבורו

פרשת ויצא | א. פורענות שבאה מתוך שגגתו של יעקב נאמר בפרשתנו (פרק ל"א): כו. "ויאמר לבן ליעקב: מה עשית? ותגנב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע ירא יעקב?

פרשת ויצא | מדוע ירא יעקב? והרי ד' הבטיח לו שהוא ישמור עליו! א. דברי הגמרא במסכת ברכות          נאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

דמותו ומהותו של לבן

פרשת ויצא | מיהו לבן? מה העניין שלו? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

"ויפגע במקום", שימושי "המקום" בספר בראשית

פרשת ויצא | מה זה "המקום"? למה קוראים לו "המקום"? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

רחל ולאה- הגוף והנשמה של עם ישראל

פרשת ויצא | התורה מקפידה לכתוב על לבן "אחי אימו"-אח של רבקה, אמא של יעקב. מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

השגחת ה' על ישראל איננה ע''י מתווכים

פרשת ויצא | הסולם מסמל ליעקב שהוא שונה מכל האנשים בעולם, ומכל הצדיקים שבעולם. במה הוא שונה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

שלושה אבות - שלוש בריתות

מאמר סקירה | כל אחד משלושת האבות כרת ברית אחת עם אחד מחשובי הגויים שאיתו בא במגע. אברהם ויצחק כרתו שניהם ברית...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שתי השליחויות של יעקב בחרן

פרשת ויצא | בתחילת פרשת 'ויצא', יעקב עוזב את מגורי אבותיו ויוצא אל עבר חרן. מדוע בעצם הלך יעקב לחרן? בפסוקים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

'המקום' שמעבר לגבולות

פרשת ויצא | גילוי המקום הקדוש פרשת 'ויצא' קרויה על שם יציאת יעקב מן הארץ אשר בחר ה'. עד לשלב זה התנהלו חיי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

אויבים קרובי משפחה

פרשת ויצא | הקב"ה זימן ליעקב אויבים מזן מיוחד. האויבים של יעקב באו ממשפחתו הקרובה: אחיו עשיו וחותנו לבן....

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

המאבק בין אחים לאורך ספר בראשית - בירור הסגולה

פרשת ויצא | קין והבל, בני נח, יצחק ועשיו, המאבק בין כולם הוא סביב השאלה מי ירש את אבותיהם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

מהותו ויעודו של יעקב אבינו

פרשת ויצא | בני אברהם, זרע יצחק, עדת יעקב. מה זה אומר עדת יעקב?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות בראשית

כ80 דק'

כי יש שכר לפעלתך

פרשת ויצא | מעשה גניבת התרפים על ידי רחל מצטרף, לכאורה, לרשימת הגניבות המכובדת של יעקב. כיצד, אם כן, ניתן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

מה נורא המקום הזה

פרשת ויצא | יעקב אבינו מתעורר ירא מחלום הסולם, ומכנה את מקום המקדש "הנורא". מה פשר כינוי זה? מהי ה"נוראות"...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

והנה ה' נצב אליו

פרשת ויצא | מהי ההתגלות האלוקית המופלאה שלה זוכה יעקב אבינו בחלומו, דווקא בשעה שהוא בורח מעשו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

כרחל וכלאה

פרשת ויצא | רמאות, שקר, גניבה ואחיזת עיניים נראים לנו פסולים מעיקרם, אך כיצד ניתן להסביר את העובדה שדווקא הם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

לך אמר לבי בקשו פני

פרשת ויצא | את הפרכת של ארון הקודש בישיבתנו מעטר הפסוק "לך אמר ליבי בקשו פני את פניך ה' אבקש". שיעור זה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

רחל ולאה

פרשת ויצא | מה משמעות הביטוי "יפת תואר ויפת מראה"?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

לידת השבטים

פרשת ויצא | "כי שנואה לאה" מה אנו לומדים מביטוי זה?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

דרגת האבות בגבהם האמיתי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויצא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

יעקב ועשיו - איש אוהלים ואיש שדה

פרשת ויצא | לא לחינם עשיו ויעקב היו איש שדה ואיש אוהלים. הם מהווים המשך ישיר של שני האבות הראשונים - אברהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

מאבקי יעקב מול לבן ועשיו

פרשות ויצא - וישלח | דרכי ההתמודדות של יעקב הן מערכתיות ובעלי אופי יחודי. יעקב נלחם נגד קרובי משפחתו. מהו...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

"ויצא יעקב" - מלמד שיציאת הצדיק עושה רושם

פרשת ויצא | יציאת יעקב מבאר שבע עשתה רושם. נלמד מכך על השפעתם הגדולה של הצדיקים על סביבתם במישורים השונים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר בראשית - אורות מודיעין

וללבן שתי בנות

מהו היחס בין רחל ולאה ומהי המשמעות שלאה הגדולה ורחל הקטנה?

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-50 דק'

והנה היא לאה

מה משמעותם של נישואי יעקב ללאה במרמה? |

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-43 דק'

גם את רחל מלאה

מערכת יחסיו של יעקב עם נשותיו 'האהובה' ו"השנואה" וייחודיותם של ראובן ושמעון.

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-49 דק'

עתה הפעם ילווה אישי אלי

הופעת חלקה של לאה בבניין בית ישראל וקנאת רחל בה. ייחודיותם של השבטים לוי ויהודה

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-49 דק'

הולדת דן ונפתלי

ייחודיותם של השבטים הנולדים לרחל מבלהה |

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-68 דק'

הולדת גד ואשר

ייחודיותם של השבטים הנולדים ללאה מזלפה מתוך ההרמוניה שבין רחל ולאה

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-44 דק'

סוגיית הדודאים

מקומם של הדודאים בחיי המשפחה ומדוע הפכו לסמל שבטו של ראובן?

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-63 דק'

הולדת יששכר וזבולון

פרשת ויצא | מגמת התורה של חיבור חיי נשמה וגוף היוצאת לפועל בזיווגם של יעקב ולאה

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-45 דק'

הולדת דינה

פרשת ויצא | דמותה של דינה וייעודה בזיקה להולדת יוסף

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-26 דק'

הולדת יוסף

פרשת ויצא | השינוי שהתחולל בבית יעקב ובעולם עם הולדת יוסף

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-58 דק'

יוסף רועה את אחיו

פרשת ויצא | ייחודיותו של יוסף ביחס לאחיו |

מתוך סדרת השיעורים:
רחל, לאה והולדת השבטים (לנשים בלבד)

כ-48 דק'

יצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח / וישם / וישכב / ויחלום

פרשת ויצא | | ויצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח / וישם / וישכב / ויחלום - תרגם אונקלוס: ונפק / ואזל / וערע /...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

נכסף נכספתה

פרשת ויצא | | לאחר שלבן משיג את יעקב, הוא שואל אותו מדוע ברח כך בלי להודיע לו, והוא מסיים את דבריו בפסוק הבא:...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

אבן ישראל

פרשת ויצא | חמש עשרה פעמים נזכרת המילה אבן בספר בראשית, בהטיות שונות, וכמעט בכל הפעמים (13) היא קשורה ליעקב...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

הבה

פרשת ויצא | המילה 'הבה' נזכרת בפרשת 'ויצא' פעמיים: בפעם הראשונה, לאחר שעובד יעקב את לבן שבע שנים כדי לשאת...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

אדום לבן

פרשת ויצא | | יעקב אבינו יוצא מתוך ההתמודדות הראשונה עם עשו, והולך לחרן להתמודד עם לבן. שני האויבים של יעקב...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

התבוננות בתגובת יעקב לחלום הסולם

פרשת ויצא | | לאחר חלום הסולם, נאמר: "וַיִּיקַץ יַעֲקֹב מִשְּׁנָתוֹ וַיֹּאמֶר אָכֵן יֵשׁ ה' בַּמָּקוֹם הַזֶּה...

מתוך סדרת השיעורים:
גילויים בפרשה

תתן אמת ליעקב

פרשת ויצא | כל אחד משלושת האבות הגיע לשלמות בעבודה מיוחדת על אחת משלוש המידות היסודיות, אברהם במידת החסד,...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

כוחו של דיבור טוב

פרשת ויצא | בדרכו לחרן, מגיע יעקב לבאר מים. בקרבתה הוא רואה שלושה עדרי צאן על רועיהם רובצים סביב הבאר. יעקב...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בין רחל ללאה

עיון בדמויותיהן של רחל מול לאה- לבירור בניין האומה...
הרב ערן טמיר כ - 70 דק'
שיעור

"ויפגע במקום ההוא"

החידוש באישיותו של יעקב אבינו המתגלה טרם צאתו לחרן...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

'פלך של שתיקה' - עוצמת השתיקה של רחל

בשיעור נעסוק בעוצמת השתיקה של רחל אמנו לאורך תחנות...
הרבנית דניאלה ון-דייק (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

בשדה ועל הבאר

מפגשי יצחק ורבקה, יעקב ורחל |
הרבנית חגית אלרן (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

'יעקב שלם' - מדוע יעקב אבינו נשא שתי אחיות?

מאת הרב טוביה אריאל |
שיעור

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

"ארמי אובד אבי"

פרשת ויצא | מדוע לבן כל-כך שנא את יעקב? לבן הארמי...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ישראל והמלאכים

פרשת ויצא | ישראל והמלאכים פרשת ויצא,...
הרב אלי אדלר
שיעור

סולם יעקב

פרשת ויצא | סולם יעקב לפני כ500 שנה חידש...
הרב אלי אדלר
שיעור

כיצד יתכן שיעקב אבינו נשא שתי אחיות?

פרשת ויצא | הקדמה בפרשתנו מסופר שיעקב אבינו נשא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם יעקב שנא את לאה?!

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק כ"ט): ל....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"וַיִּזְכֹּר אלקים את רחל"

פרשת ויצא | א. שם "אלקים" ושם "ד'" נאמר בפרשתנו:...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע גער יעקב ברחל?

פרשת ויצא | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ותרא רחל כי לא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

זהירותו של יעקב בדבורו

פרשת ויצא | א. פורענות שבאה מתוך שגגתו של...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ירא יעקב?

פרשת ויצא | מדוע ירא יעקב? והרי ד' הבטיח לו שהוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דמותו ומהותו של לבן

פרשת ויצא | מיהו לבן? מה העניין שלו? |
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

"ויפגע במקום", שימושי "המקום" בספר בראשית

פרשת ויצא | מה זה "המקום"? למה קוראים לו "המקום"?...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

רחל ולאה- הגוף והנשמה של עם ישראל

פרשת ויצא | התורה מקפידה לכתוב על לבן "אחי...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

השגחת ה' על ישראל איננה ע''י מתווכים

פרשת ויצא | הסולם מסמל ליעקב שהוא שונה מכל האנשים...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

שלושה אבות - שלוש בריתות

מאמר סקירה | כל אחד משלושת האבות כרת ברית אחת עם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שתי השליחויות של יעקב בחרן

פרשת ויצא | בתחילת פרשת 'ויצא', יעקב עוזב את מגורי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'המקום' שמעבר לגבולות

פרשת ויצא | גילוי המקום הקדוש פרשת 'ויצא' קרויה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אויבים קרובי משפחה

פרשת ויצא | הקב"ה זימן ליעקב אויבים מזן מיוחד....
הרב יואב אוריאל
שיעור

המאבק בין אחים לאורך ספר בראשית - בירור הסגולה

פרשת ויצא | קין והבל, בני נח, יצחק ועשיו, המאבק...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

מהותו ויעודו של יעקב אבינו

פרשת ויצא | בני אברהם, זרע יצחק, עדת יעקב. מה זה...
הרב נתן רוטמן כ80 דק'
שיעור

כי יש שכר לפעלתך

פרשת ויצא | מעשה גניבת התרפים על ידי רחל מצטרף,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מה נורא המקום הזה

פרשת ויצא | יעקב אבינו מתעורר ירא מחלום הסולם,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

והנה ה' נצב אליו

פרשת ויצא | מהי ההתגלות האלוקית המופלאה שלה זוכה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כרחל וכלאה

פרשת ויצא | רמאות, שקר, גניבה ואחיזת עיניים נראים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לך אמר לבי בקשו פני

פרשת ויצא | את הפרכת של ארון הקודש בישיבתנו מעטר...
הרב יהושע שפירא
שיעור

רחל ולאה

פרשת ויצא | מה משמעות הביטוי "יפת תואר ויפת...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

לידת השבטים

פרשת ויצא | "כי שנואה לאה" מה אנו לומדים מביטוי...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

דרגת האבות בגבהם האמיתי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויצא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק ל | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק לב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

יעקב ועשיו - איש אוהלים ואיש שדה

פרשת ויצא | לא לחינם עשיו ויעקב היו איש שדה ואיש...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

מאבקי יעקב מול לבן ועשיו

פרשות ויצא - וישלח | דרכי ההתמודדות של יעקב הן...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

"ויצא יעקב" - מלמד שיציאת הצדיק עושה רושם

פרשת ויצא | יציאת יעקב מבאר שבע עשתה רושם. נלמד...
הרב מאיר נאמן
שיעור

וללבן שתי בנות

מהו היחס בין רחל ולאה ומהי המשמעות שלאה הגדולה...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-50 דק'
שיעור

והנה היא לאה

מה משמעותם של נישואי יעקב ללאה במרמה? |
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-43 דק'
שיעור

גם את רחל מלאה

מערכת יחסיו של יעקב עם נשותיו 'האהובה' ו"השנואה"...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-49 דק'
שיעור

עתה הפעם ילווה אישי אלי

הופעת חלקה של לאה בבניין בית ישראל וקנאת רחל בה....
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-49 דק'
שיעור

הולדת דן ונפתלי

ייחודיותם של השבטים הנולדים לרחל מבלהה |
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-68 דק'
שיעור

הולדת גד ואשר

ייחודיותם של השבטים הנולדים ללאה מזלפה מתוך...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-44 דק'
שיעור

סוגיית הדודאים

מקומם של הדודאים בחיי המשפחה ומדוע הפכו לסמל שבטו...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-63 דק'
שיעור

הולדת יששכר וזבולון

פרשת ויצא | מגמת התורה של חיבור חיי נשמה וגוף...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-45 דק'
שיעור

הולדת דינה

פרשת ויצא | דמותה של דינה וייעודה בזיקה להולדת...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-26 דק'
שיעור

הולדת יוסף

פרשת ויצא | השינוי שהתחולל בבית יעקב ובעולם עם...
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-58 דק'
שיעור

יוסף רועה את אחיו

פרשת ויצא | ייחודיותו של יוסף ביחס לאחיו |
הרבנית נורית גאל דור (לנשים) כ-48 דק'
שיעור

פרשת ויצא - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת ויצא קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

יצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח / וישם / וישכב / ויחלום

פרשת ויצא | | ויצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח /...
הרב יהונתן עידן
שיעור

נכסף נכספתה

פרשת ויצא | | לאחר שלבן משיג את יעקב, הוא שואל...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

אבן ישראל

פרשת ויצא | חמש עשרה פעמים נזכרת המילה אבן בספר...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

הבה

פרשת ויצא | המילה 'הבה' נזכרת בפרשת 'ויצא'...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

אדום לבן

פרשת ויצא | | יעקב אבינו יוצא מתוך ההתמודדות...
הרב יוסף שילר
שיעור

התבוננות בתגובת יעקב לחלום הסולם

פרשת ויצא | | לאחר חלום הסולם, נאמר: "וַיִּיקַץ...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

תתן אמת ליעקב

פרשת ויצא | כל אחד משלושת האבות הגיע לשלמות בעבודה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

כוחו של דיבור טוב

פרשת ויצא | בדרכו לחרן, מגיע יעקב לבאר מים. בקרבתה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שו"ת

לבן ביקש להשמיד את הכל

היכן בדיוק בפרשת ויצא לבן רצה להשמיד את בית יעקב?...
הרב נועם וידר
שו"ת

נצחיות שבט יהודה

במה זכו שבט יהודה שהם לא נעלמו בגלות? תודה רבה
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

נשיקת יעקב לרחל

שלום וברכה רציתי לשאול איך זה שיעקב נישק את רחל?...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

רחל ולאה בבניין בית ישראל

שלום וברכה, האם אפשר קצת לבאר את הנושא של רחל...
הרב אס"ף בנדל
שו"ת

גניבת התרפים על ידי רחל

בס"ד שלום לרבנים, שאלתי למה גנבה רחל את את...
הרב יוסי ברינר
שו"ת

למה כעס יעקב על רחל?

איך יתכן שיעקב עונה לרחל בצורת כעס על בקשתה הבה לי...
הרב עמנואל בן ארצי