פרשת ויחי | מז-נ

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא במחלוקת קבועה איתם לאורך פרשיות בראשית?

כ - 45 דק'

יוסף ואחיו

פרשת ויחי | תיתכנה מחלוקות חריפות בעם ישראל. אך חשוב מאד לשמור על האחדות בעם ישראל גם כשהדעות חלוקות.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

"פקוד יפקוד" - שתי פקידות

בשתי המלים "פקד יפקוד" רמוז יסוד ההתעלות הכפול של עם ישראל בעולם

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

לראות את הפנימיות

כיצד עלינו להתבונן על תהליך הגאולה המתרחש לעינינו? מדברי רש"י בתחילת הפרשה ניתן ללמוד את היסודות לבירור זה.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

ראובן בכורי אתה - לדמותו של ראובן

ברכתו המורכבת של יעקב לראובן, פותחת צוהר, לפגישה עם היסודות העמוקים שמכוחם פעל ראובן את פעולותיו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

הברכות לאפרים ומנשה

פרשת ויחי | מדוע זכה יוסף לשני שבטים? מה משמעותה המיוחדת של מעמד הברכה של אפרים ומנשה, בנפרד משאר בני יעקב?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - בראשית

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי?"

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): א. "ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו, ויקרא: הוציאו כל איש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מפני מה זכה יהודה למלכות?

פרשת ויגש | א. ערבות יהודה על בנימין בפרק מג למדנו שיהודה אמר ליעקב שהוא יהיה ערב על בנימין: "אנכי אערבנו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע נשארו יעקב ובניו במצרים?

פרשת ויחי | הקדמה כאשר עלו אחי יוסף אל יעקב ובישרו לו שיוסף חי, אמר יעקב: "רב, עוד יוסף בני חי, אלכה ואראנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ברכת יעקב לראובן בהשוואה לנאמר בספר דברי הימים

פרשת ויחי | הקדמה בפרשתנו מסופר על ברכות יעקב אבינו לשבטים. כך אמר יעקב אבינו לראובן: "ראובן בכֹרי אתה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

קבר רחל כבסיס לציונות

פרשת ויחי | הקדמה בתחילת פרשת ויחי מספר יעקב ליוסף: "ואני בבאי מפדן, מתה עלי רחל בארץ כנען, בדרך, בעוד כברת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ברכות יעקב

פרשת ויחי | עפ"י המסורה פרשת ויחי היא המשך של פרשת ויגש ועפ"י זה שבועת הקבורה זה חלק מהמהלך של התיישבות ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

הבנת מהותו של שבט אפרים

פרשת ויחי | למה יעקב בחר להקדים את אפרים למנשה? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

יעקב אבינו לא מת - כשחיים מתוך שליחות לא מתים

פרשת ויחי | "נשמות הצדיקים צרורות בצרור החיים.." כך הרמב"ן מסיים את ספר בראשית. על מה כותב אברהם את הפיוט...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

החיים הטובים של יעקב דוקא במצרים

פרשת ויחי | | יעקב אבינו עבר לאורך חייו ניסיונות, אתגרים וקשיים. כבר מלידתו הוא היה צריך להתמודד עם עשיו הרשע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

הסיום המיוחד של חיי האבות

פרשת ויחי | | ההיסטוריה המתוארת לנו בתנ"ך מחולקת בדרך כלל לתקופות. הפסוקים עצמם מבחינים כמעט תמיד בין פרקים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ברכת יעקב ליוסף וברכת הבנים בליל שבת

פרשת ויחי | "ישימך אלוקים כאפריים וכמנשה" למה ברכת הבנים לקוחה מהפסוק הזה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

חד אמר גולה וחד אמר גאלה

פרשת ויחי |מדוע פרשת ויחי פותחת בפרשה סתומה? נתבונן בעומק דברי חז"ל, וננסה להבין כיצד הקץ הסתום והעיניים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

יששכר חמר גרם

פרשת ויחי | מיהו יששכר המשול לחמור גרם שנוטה שכמו לסבול את משאו? נתבונן בסיפור הולדתו המיוחד ובברכות שהתברך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

אבל כבד זה למצרים

פרשת ויחי | תיאור האבל על מותו של יעקב אבינו הוא תיאור יוצא דופן בכל קנה מידה מכל תיאור אבלות אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

כאחד שבטי ישראל

פרשת ויחי | האם שבט דן הוא רק עוד אחד מהשבטים, או שמא הוא יחיד ומיוחד ביניהם? נתבונן בברכתו של יעקב אבינו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

בנימין זאב יטרף

פרשת ויחי | מה פשר הדימויים השונים בברכותיו של יעקב לבניו? מה כוונת ברכתו של בנימין "זאב יטרף"? ומהו אופיו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

משמעות ברכות יעקב

פרשת ויחי | מה הסוד שיעקב מגלה לבניו? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

מות יעקב

פרשת ויחי | מתי נקרא שיעקב עולה ממצרים? בזמן קבורתו או בזמן אחר?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

ברכות יעקב לבניו

פרשת ויחי | מדוע יעקב בירך את אפרים ומנשה? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

גלגולו של 'שמע ישראל'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויחי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

ועשית עמדי חסד ואמת

פרשת ויחי | | ועשית עמדי חסד ואמת - תרגם אונקלוס: ותעביד עמי טיבו וקשוט לפעמים חסד מתורגם "טיבו" (כמו כאן....

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

זבולון והים

פרשת ויחי | בפרשתנו מברך יעקב את שבט זבולון ומתנבא על נחלת השבט: "זְבוּלֻן לְחוֹף יַמִּים יִשְׁכֹּן וְהוּא...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

הודאת יהודה

פרשת ויחי | | יעקב אבינו פותח את ברכתו ליהודה במילים "יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ". מילים אלו סתומות...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

ישועת ד'

פרשת ויחי | ברכת יעקב אבינו לדן בנו, מסתיימת בפסוק קצר בן שלוש מילים: "לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ד'" (בראשית...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

ה' הוא נחלתו

פרשת ויחי | | פרשתנו מסיימת את תקופת השבטים וקובעת את המבנה היסודי של עם ישראל. בהתאם למערכת התפקידים והיחסים...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

הרעב האידיאלי

פרשת ויחי | מיתת יעקב מביאה "אֵבֶל כָּבֵד... לְמִצְרָיִם", בניגוד לזמן המקובל של 30 ימי בכי כאן "וַיִּבְכּוּ...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

תרדמת ההרגל

פרשת ויחי | הלווייתו של יעקב היתה גדולה ורבת משתתפים, כפי שכתוב "וַיְהִי הַמַּחֲנֶה כָּבֵד מְאֹד......

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

טבלת שנות השיעבוד במצרים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

ראובן - פוחז או בכור?

הרב יהושע שפירא כ - 70 דק'
שיעור

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

יוסף ואחיו

פרשת ויחי | תיתכנה מחלוקות חריפות בעם ישראל. אך...
הרב שלמה אבינר
שיעור

"פקוד יפקוד" - שתי פקידות

בשתי המלים "פקד יפקוד" רמוז יסוד ההתעלות הכפול של...
הרב שלמה אבינר
שיעור

לראות את הפנימיות

כיצד עלינו להתבונן על תהליך הגאולה המתרחש לעינינו?...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ראובן בכורי אתה - לדמותו של ראובן

ברכתו המורכבת של יעקב לראובן, פותחת צוהר, לפגישה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הברכות לאפרים ומנשה

פרשת ויחי | מדוע זכה יוסף לשני שבטים? מה משמעותה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי?"

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): א. "ולא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מפני מה זכה יהודה למלכות?

פרשת ויגש | א. ערבות יהודה על בנימין בפרק מג...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נשארו יעקב ובניו במצרים?

פרשת ויחי | הקדמה כאשר עלו אחי יוסף אל יעקב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברכת יעקב לראובן בהשוואה לנאמר בספר דברי הימים

פרשת ויחי | הקדמה בפרשתנו מסופר על ברכות יעקב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

קבר רחל כבסיס לציונות

פרשת ויחי | הקדמה בתחילת פרשת ויחי מספר יעקב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ברכות יעקב

פרשת ויחי | עפ"י המסורה פרשת ויחי היא המשך של פרשת...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

הבנת מהותו של שבט אפרים

פרשת ויחי | למה יעקב בחר להקדים את אפרים למנשה? |...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

יעקב אבינו לא מת - כשחיים מתוך שליחות לא מתים

פרשת ויחי | "נשמות הצדיקים צרורות בצרור החיים.."...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

החיים הטובים של יעקב דוקא במצרים

פרשת ויחי | | יעקב אבינו עבר לאורך חייו ניסיונות,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסיום המיוחד של חיי האבות

פרשת ויחי | | ההיסטוריה המתוארת לנו בתנ"ך מחולקת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברכת יעקב ליוסף וברכת הבנים בליל שבת

פרשת ויחי | "ישימך אלוקים כאפריים וכמנשה" למה ברכת...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

חד אמר גולה וחד אמר גאלה

פרשת ויחי |מדוע פרשת ויחי פותחת בפרשה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

יששכר חמר גרם

פרשת ויחי | מיהו יששכר המשול לחמור גרם שנוטה שכמו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אבל כבד זה למצרים

פרשת ויחי | תיאור האבל על מותו של יעקב אבינו הוא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כאחד שבטי ישראל

פרשת ויחי | האם שבט דן הוא רק עוד אחד מהשבטים, או...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בנימין זאב יטרף

פרשת ויחי | מה פשר הדימויים השונים בברכותיו של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

משמעות ברכות יעקב

פרשת ויחי | מה הסוד שיעקב מגלה לבניו? |
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

מות יעקב

פרשת ויחי | מתי נקרא שיעקב עולה ממצרים? בזמן...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

ברכות יעקב לבניו

פרשת ויחי | מדוע יעקב בירך את אפרים ומנשה? |
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

גלגולו של 'שמע ישראל'

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויחי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק נ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

פרשת ויחי - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת ויחי קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

ועשית עמדי חסד ואמת

פרשת ויחי | | ועשית עמדי חסד ואמת - תרגם אונקלוס:...
הרב יהונתן עידן
שיעור

זבולון והים

פרשת ויחי | בפרשתנו מברך יעקב את שבט זבולון ומתנבא...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

הודאת יהודה

פרשת ויחי | | יעקב אבינו פותח את ברכתו ליהודה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

ישועת ד'

פרשת ויחי | ברכת יעקב אבינו לדן בנו, מסתיימת בפסוק...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

ה' הוא נחלתו

פרשת ויחי | | פרשתנו מסיימת את תקופת השבטים וקובעת...
הרב יוסף שילר
שיעור

הרעב האידיאלי

פרשת ויחי | מיתת יעקב מביאה "אֵבֶל כָּבֵד......
הרב יוסף שילר
שיעור

תרדמת ההרגל

פרשת ויחי | הלווייתו של יעקב היתה גדולה ורבת...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'