פרשת שלח לך | יג-טו

התרים את הארץ

הבנת חטא המרגלים על פי המקומות השונים בתנך בהם הוא מופיע | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

בדרך לארץ - זהות במשבר

הדור שיצא ממצרים היה אמור להיכנס לישראל, משבר זהות קטע את הכל. בשיעור נחפש את שורשיו ודרכי הטיפול. זאת גם...

כ - 70 דק'

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני שבט יוסף לארץ ישראל - אל מול סוגיית חטא המרגלים. נעסוק...

כ-70 דק'

בין תרים למרגלים

פרשת שלח | בין 'תרים' ל'מרגלים'   תמוה הדבר שחטאם החמור של עשרת השליחים ששלח משה לתור את הארץ - כנאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

כשל כפול (חטא המרגלים)

פרשת שלח | כשל כפול ! פרשת חטא המרגלים מהדהדת באוזנינו ומופיעה בחיינו לאורך כל ההיסטוריה.חטא זה טומן בחובו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

חטא המרגלים

פרשת שלח | שורש חטא המרגלים בזמן המדבר, והמשך חטא זה בדורנו ביחס לארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

"וימאסו בארץ חמדה"

פרשת שלח | כיצד מגבירים בקרב עם ישראל את הקשר לארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

מה הפחיד את המרגלים?

פרשת שלח | הנסיגה בפרשת המרגלים חלה נסיגה מפתיעה. לפני שליחות המרגלים ברור היה לכל כי עם ישראל עומד להיכנס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מסלול ההליכה של המרגלים

פרשת שלח | הציווי על מסע מקוצר כאשר משה ציוה את המרגלים להיכנס ולתור את הארץ, הוא פירט להם מה הם האזורים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

עם ישראל בוכה

פרשת שלח | בכל אחד מחמשת חומשי התורה, ישנו חטא מרכזי ששינה את מהלך ההיסטוריה[1]. בחומש במדבר החטא המרכזי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מבט על ארץ ישראל מבחוץ או מבפנים

פרשת שלח | מהות שליחות המרגלים לקראת חטא המרגלים עם ישראל הגיע אל מדבר פארן, קרוב מאד לארץ הנבחרת אליה ציפה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

חטא המרגלים

פרשת שלח | מה גרם לנפילה הגדולה ולעונש הכל-כך חמור בפרשית המרגלים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

תיקון חטא המרגלים

פרשת שלח | כיצד נתקן את חטא המרגלים? הקדמה בפרקנו מסופר על חטא המרגלים, החטא הנורא שבגללו נענש כל הדור ההוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מות המרגלים

פרשת שלח | האם יש לשמוח במות המרגלים או להצטער? נאמר בפרקנו (יד, לז): "וימֻתו האנשים מוצִאי דִבַּת הארץ רעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

סדר הפרשיות בסוף פרשת שלח

פרשת שלח | מדוע נכתבו המצוות שבסוף פרשת שלח דווקא שם? הקדמה בפרק ט"ו, אחרי חטא המרגלים ולפני פרשת קרח,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

פרשת ציצית - חסד ד' עלינו ואהבת ד' אותנו

פרשת שלח | | הקדמה: הפסוקים וחשיבות אמירתם בכל יום נאמר בפרשתנו בפרק ט"ו: לז. "ויאמר ד' אל משה לאמר: לח....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"סר צלם מעליהם" - קומות במושג הצל

פרשת שלח לך | מה הביטוי הזה "סר צלם מעליהם"? הבנה ע"י לימוד מהו משמעות הצל במקרא.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פרשת הנסכים

פרשת שלח לך | עם הקורבן צריך להביא כמה דברים ואחד מהם זה יין לנסך. מה עניינם של התוספות לקורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מצוות ציצית

פרשת שלח לך | המצווה היא לעשות ציצית ולא ללבוש ציצית. התכלית של המצווה הזאת היא לגרום לעשיית מצוות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

פרשת המרגלים

פרשת שלח | חטא המרגלים הוא החטא הכי משמעותי מבחינת שינוי הנהגתו של הקבה עם דור המדבר

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

המרגלים

פרשת שלח לך |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

פרשת המרגלים

פרשת שלח לך |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

שלח לך מרגלים

פרשת שלח לך |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מידה כנגד מידה בחטא המרגלים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

מנחת נסכים - אחרי חטא המרגלים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

סתם ולא פירש מיהו המקושש

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

ולקחתם מפרי הארץ

פרשת שלח לך | המרגלים הביאו עימם מפירות הארץ, אך לא נאמר מי מביניהם נשא את הפירות. הגמרא סבורה שהיו אלה עשרת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

נסך שכר לה'

פרשת שלח לך | מדוע נסמכה פרשת הנסכים לחטא המרגלים? נעמיק במהות מצוות ניסוך היין ובמקומו המהותי של פרי הגפן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

כי עין בעין יראו

פרשת שלח לך | המרגלים שיצאו לתור את הארץ חזרו ואמרו כי "ארץ זבת חלב ודבש היא" אך הוציאו דיבתה – "ארץ אוכלת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

הננו ועלינו

פרשת שלח לך | חטא המעפילים וחטא המקושש הם שני חטאים המופיעים בפרשתנו, מלבד חטא המרגלים. שניהם עומדים על קו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

בין תכלת ללבן

פרשת שלח לך | נלך בעקבות צבעי הציצית מן הלבן אל התכלת, ומן התכלת אל הלבן. ננסה להבין כיצד בכוחו של פתיל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

מצוות ציצית

פרשת שלח | מדוע נכתבה פרשת ציצית מיד לאחר חטא המרגלים? יסוד גדול נלמד מכאן לגבי ההתמודדות עם היצר

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

חטאם של המרגלים

פרשת שלח | קושיותיו של ה"מגיד מישרים" על חטא המרגלים נותנות הארה גדולה ביחס לאהבת הארץ ואופי הגאולה העתידה

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

ארבע כנפות הארץ

פרשת שלח | | בסוף הפרשה אנחנו פוגשים את המקושש – אדם שהלך ואסף עצים בשבת, ומיד אחריו את פרשת ציצית שאנחנו...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

למען תזכרו ועשיתם

פרשת שלח | | מדי יום ויום, פעמיים ביום, אנחנו קוראים את 'קריאת שמע' - שלוש פרשיות המצורפות יחד לחטיבה אחת:...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

המרגלים התרים

פרשת שלח | הנושא של פרשת שלח הוא 'חטא המרגלים' והשלכותיו, והמפרשים מסבירים כיצד גם פרשיות המצוות שלאחריו...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

תרים חופרים ומרגלים

פרשת שלח | | האם חטא המרגלים מופיע בפרשתנו? המושג 'מרגלים' או 'ריגול' לא מופיע כאן כלל, אלא משתמשים בפועל...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

עלה נעלה

פרשת שלח | אחת השאלות הגדולות בפרשת המרגלים היא סיבת החטא. התורה מדגישה שכל 12 המרגלים היו אנשים גדולים:...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

דיוק בשליחות

פרשת שלח | בפרשת שלח מתואר אחד האירועים החמורים בתולדות עם ישראל, 'פרשת המרגלים'. אירוע זה השפיע רבות על בני...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

כלב ופנחס

חז"ל מגלים לנו שכלב ופנחס הם המרגלים ששלח יהושע. מהי תכונת הנפש שגילה כלב בהתמודדותו מול מרגלי משה, אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות על פי התנ"ך

1:00:45 דק'

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התרים את הארץ

הבנת חטא המרגלים על פי המקומות השונים בתנך בהם הוא...
הרבנית דנה סליי (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

בדרך לארץ - זהות במשבר

הדור שיצא ממצרים היה אמור להיכנס לישראל, משבר זהות...
הרב מיכאל טוביאנו כ - 70 דק'
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני...
הרב דוד אמיתי כ-70 דק'
שיעור

בין תרים למרגלים

פרשת שלח | בין 'תרים' ל'מרגלים'   תמוה הדבר...
הרב ערן טמיר
שיעור

כשל כפול (חטא המרגלים)

פרשת שלח | כשל כפול ! פרשת חטא המרגלים מהדהדת...
הרב ערן טמיר
שיעור

חטא המרגלים

פרשת שלח | שורש חטא המרגלים בזמן המדבר, והמשך חטא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

פרשת שלח | כיצד מגבירים בקרב עם ישראל את הקשר לארץ...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מה הפחיד את המרגלים?

פרשת שלח | הנסיגה בפרשת המרגלים חלה נסיגה מפתיעה....
הרב יואב אוריאל
שיעור

מסלול ההליכה של המרגלים

פרשת שלח | הציווי על מסע מקוצר כאשר משה ציוה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עם ישראל בוכה

פרשת שלח | בכל אחד מחמשת חומשי התורה, ישנו חטא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מבט על ארץ ישראל מבחוץ או מבפנים

פרשת שלח | מהות שליחות המרגלים לקראת חטא המרגלים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חטא המרגלים

פרשת שלח | מה גרם לנפילה הגדולה ולעונש הכל-כך חמור...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

תיקון חטא המרגלים

פרשת שלח | כיצד נתקן את חטא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מות המרגלים

פרשת שלח | האם יש לשמוח במות המרגלים או...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הפרשיות בסוף פרשת שלח

פרשת שלח | מדוע נכתבו המצוות שבסוף פרשת שלח דווקא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פרשת ציצית - חסד ד' עלינו ואהבת ד' אותנו

פרשת שלח | | הקדמה: הפסוקים וחשיבות אמירתם בכל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"סר צלם מעליהם" - קומות במושג הצל

פרשת שלח לך | מה הביטוי הזה "סר צלם מעליהם"? הבנה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרשת הנסכים

פרשת שלח לך | עם הקורבן צריך להביא כמה דברים ואחד...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מצוות ציצית

פרשת שלח לך | המצווה היא לעשות ציצית ולא ללבוש...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

פרשת המרגלים

פרשת שלח | חטא המרגלים הוא החטא הכי משמעותי מבחינת...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

המרגלים

פרשת שלח לך |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרשת המרגלים

פרשת שלח לך |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שלח לך מרגלים

פרשת שלח לך |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מידה כנגד מידה בחטא המרגלים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מנחת נסכים - אחרי חטא המרגלים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

סתם ולא פירש מיהו המקושש

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ולקחתם מפרי הארץ

פרשת שלח לך | המרגלים הביאו עימם מפירות הארץ, אך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

נסך שכר לה'

פרשת שלח לך | מדוע נסמכה פרשת הנסכים לחטא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי עין בעין יראו

פרשת שלח לך | המרגלים שיצאו לתור את הארץ חזרו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הננו ועלינו

פרשת שלח לך | חטא המעפילים וחטא המקושש הם שני...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בין תכלת ללבן

פרשת שלח לך | נלך בעקבות צבעי הציצית מן הלבן אל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

במדבר מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק יד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מצוות ציצית

פרשת שלח | מדוע נכתבה פרשת ציצית מיד לאחר חטא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חטאם של המרגלים

פרשת שלח | קושיותיו של ה"מגיד מישרים" על חטא...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ארבע כנפות הארץ

פרשת שלח | | בסוף הפרשה אנחנו פוגשים את המקושש –...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

למען תזכרו ועשיתם

פרשת שלח | | מדי יום ויום, פעמיים ביום, אנחנו...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

המרגלים התרים

פרשת שלח | הנושא של פרשת שלח הוא 'חטא המרגלים'...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

תרים חופרים ומרגלים

פרשת שלח | | האם חטא המרגלים מופיע בפרשתנו? המושג...
הרב יוסף שילר
שיעור

עלה נעלה

פרשת שלח | אחת השאלות הגדולות בפרשת המרגלים היא...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת שלח - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

דיוק בשליחות

פרשת שלח | בפרשת שלח מתואר אחד האירועים החמורים...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

המסלול המפתיע של המרגלים

שיעור

כלב ופנחס

חז"ל מגלים לנו שכלב ופנחס הם המרגלים ששלח יהושע....
הרב אוהד תירוש 1:00:45 דק'
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

האם בני ישראל חטאו כה הרבה?

שלום רב. שתי שאלות: 1. מדוע לאורך כל התנך אין כמעט...
הרב נועם וידר
שו"ת

עונשם של דור המדבר

כתוב באיכה רבה (פתיחתא לג) ובירושלמי דף כו: (פ''ד...
הרב יוסף שילר