פרשת קורח | טז-יח

חטא קורח ולקחו

שיעור זה עוסק בדמותו של קורח, הסיבה לחטאו, מהות החטא, ותיקונו.

כ - 70 דק'

מחלוקת לא לשם שמים?!

פרשת קרח | מחלוקת לא לשם שמים?! ידועים דברי חז"ל (אבות) "איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמים זו מחלוקת קורח ועדתו"....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

פרשת קרח - "כל העדה כולם קדושים"?

פרשת קרח | האם כל אדם בישראל שרוי במדריגת הקדושה מעצם טבעו? הדרך לגילוי מדריגת הקדושה דורשת עמל ויגיעה.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

חומרת עוון המחלוקת

פרשת קרח | חומרת עוון המחלוקת ונזקיה. ולעומת זאת: באור המחלוקות בדברי חז"ל.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

חטא קורח ועדתו

פרשת קורח | כיצד קורח ועדתו, שהיו חכמים וגדולים, חלקו על משה ואהרון?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

זעזועים בשכבות ההנהגה

פרשת קרח | חטאי השכבה העליונה של העם בפרשות האחרונות קיים רצף של חטאים בהם נכשלים דווקא גדולי האומה. תחילתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ההיגיון של קורח והטעות הבסיסית שלו

פרשת קרח | ההיגיון של קורח, והטעות הבסיסית שלו קורח טען שאין מקום להתנשאות של משה ואהרון מעל שאר בני העם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

רצף החטאים של גדולי העם

פרשת קורח | בלב חומש במדבר, בפרשיות בהעלותך-שלח-קורח קיים רצף של חטאים בהם נכשלים דווקא גדולי האומה. כבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מחלוקת קרח ועדתו

פרשת קרח | מדוע השתהה קרח, ולא חלק על משה מיד כשנתמנה אליצפן בן עוזיאל לנשיא שבט לוי?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

העונש של עדת קרח

פרשת קרח | מדוע רצה ד' לכלות את כל בני ישראל בגלל קרח ומדוע רצה משה שעדת קרח תיענש בצורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"אתם המִתם את עם ד'"

פרשת קרח | הקדמה אחרי מות קרח ועדתו התלוננו בני ישראל כלפי משה ואהרן: "אתם המִתם את עם ד'" (יז, ו). הדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

דיני שמירת המקדש ומתנות כהונה

פרשת קרח | מדוע נאמרו בפרקנו דיני שמירת המקדש ודיני מתנות כהונה ולויה? בתחילת פרק י"ח מצווה ד' את משה על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מה בין תרומה וביכורים

פרשת קורח | התורה מגדירה איך צריך להראות תפקידם של הכהנים והלווים ע"י תיאור תפקידם ומתנותיהם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

השוויון אל מול הבורא

פרשת קורח | הטעות של קורח היא לא רחוקה, האמת שלה נמצאת בחיים היומיומיים שלנו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

העור כמתנת כהונה

פרשת קורח | מוקד מרכזי בסוגיית קורח ועדתו זה הכהונה והלוויה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

תרומת המעשר

פרשת קורח | הסדרת תפקידי כהונה ולוויה שהוסדרו לאחר מחלוקת קורח ועדתו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

קורח ועדתו

פרשת קורח | מה היו הטענות והמגמות של קורח ועדתו? ואיך הם חברו ביחד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מתנות הכהונה

פרשת קורח | מתנות כהונה, מדוע הם מופיעות כאן, ומה משמעותם ועניינם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

היחס בין הכהנים והלויים

פרשת קורח | מה התפקיד של הלווים? למה הם לא מקבלים נחלה עם ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מחלוקת קורח

פרשת קורח | יש אזהרה בתורה לא להחזיק במחלוקת. מה זה מחלוקת? מה כוונת האיסור?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

פרשת קורח בעניין יחסי הכהונה, הלויה וישראל

פרשת קורח | מה משמעות מעמד הכהנים שהם "הנבחרים" בתוך עם ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

קורח ועדתו

פרשת קורח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מהו החטא הגדול של קורח?

פרשת קורח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מה רצה קורח?

פרשת קורח |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

שני כתובים המכחישים זה את זה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

עבדת מתנה אתן את כהנתכם

פרשת קרח | מה פשר ריבוי מתנות הכהונה, מה הן באות ללמדנו, ומה מענה יש בהן למחלוקתו של קורח? התבוננות בסדר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

משה אמת ותורתו אמת

שלל של טענות הוטחו כנגד משה ואהרן – מה באמת עומד ביסוד המחלוקת?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

טשטוש מדרגות העולם

פרשת קרח | מהו הריקבון המוסרי שעומד מאחורי דברי קרח "כל העדה כולם קדושים"

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

דתן ואבירם

פרשת קורח | ממה נובעת התנגדותם של דתן ואבירם לאורך כל השנים למנהיגותו של משה?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

מטה אהרון

פרשת קורח | | "וְהִנֵּה פָּרַח מַטֵּֽה אַהֲרֹן לְבֵית לֵוִי וַיֹּצֵֽא פֶרַח וַיָּצֵֽץ צִיץ וַיִּגְמֹל...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

ותכל תלונתם

פרשת קורח | | לאחר שמטה אהרן פורח, בניגוד לשאר המטות, אומר ד' למשה רבנו (במדבר יז, כה): "הָשֵׁב אֶת מַטֵּה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר

פרשת קרח | לאחר שקֺרח ועדתו נקהלים על משה ואהרן ואומרים להם: "רַב לָכֶם כִּי כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

נושאי השירה

פרשת קורח | | ה'חידוש' של קרח לעומת שאר התלונות על משה שהיו לפניו ואחריו היא התעוזה לחלוק על מעמדו האישי של...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

האוצר האבוד

פרשת קרח | 'מחלוקת קרח ועדתו' נקראת על שמו של קרח למרות שהיו בה שותפים רבים. ייתכן שקרח היה היוזם והמוביל של...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

על המחלוקת

פרשת קרח | פרשתנו, פרשת קרח פותחת באחד האירועים הקשים בתולדות עם ישראל, המחלוקת המפורסמת של קרח. רש"י פותח את...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

איך העיז קורח, ולמה דוקא קטורת?

פרשת קורח |

מתוך סדרת השיעורים:
מתקרבים לפרשה - סרטונים קצרים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

חטא קורח ולקחו

שיעור זה עוסק בדמותו של קורח, הסיבה לחטאו, מהות...
הרב יחזקאל כהן כ - 70 דק'
שיעור

מחלוקת לא לשם שמים?!

פרשת קרח | מחלוקת לא לשם שמים?! ידועים דברי חז"ל...
הרב ערן טמיר
שיעור

פרשת קרח - "כל העדה כולם קדושים"?

פרשת קרח | האם כל אדם בישראל שרוי במדריגת הקדושה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חומרת עוון המחלוקת

פרשת קרח | חומרת עוון המחלוקת ונזקיה. ולעומת זאת:...
הרב שלמה אבינר
שיעור

חטא קורח ועדתו

פרשת קורח | כיצד קורח ועדתו, שהיו חכמים וגדולים,...
הרב שלמה אבינר
שיעור

זעזועים בשכבות ההנהגה

פרשת קרח | חטאי השכבה העליונה של העם בפרשות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההיגיון של קורח והטעות הבסיסית שלו

פרשת קרח | ההיגיון של קורח, והטעות הבסיסית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

רצף החטאים של גדולי העם

פרשת קורח | בלב חומש במדבר, בפרשיות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מחלוקת קרח ועדתו

פרשת קרח | מדוע השתהה קרח, ולא חלק על משה מיד...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

העונש של עדת קרח

פרשת קרח | מדוע רצה ד' לכלות את כל בני ישראל בגלל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אתם המִתם את עם ד'"

פרשת קרח | הקדמה אחרי מות קרח ועדתו התלוננו בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דיני שמירת המקדש ומתנות כהונה

פרשת קרח | מדוע נאמרו בפרקנו דיני שמירת המקדש...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה בין תרומה וביכורים

פרשת קורח | התורה מגדירה איך צריך להראות תפקידם של...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

השוויון אל מול הבורא

פרשת קורח | הטעות של קורח היא לא רחוקה, האמת שלה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

העור כמתנת כהונה

פרשת קורח | מוקד מרכזי בסוגיית קורח ועדתו זה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

תרומת המעשר

פרשת קורח | הסדרת תפקידי כהונה ולוויה שהוסדרו לאחר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

קורח ועדתו

פרשת קורח | מה היו הטענות והמגמות של קורח ועדתו?...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מתנות הכהונה

פרשת קורח | מתנות כהונה, מדוע הם מופיעות כאן, ומה...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

היחס בין הכהנים והלויים

פרשת קורח | מה התפקיד של הלווים? למה הם לא מקבלים...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מחלוקת קורח

פרשת קורח | יש אזהרה בתורה לא להחזיק במחלוקת. מה...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

פרשת קורח בעניין יחסי הכהונה, הלויה וישראל

פרשת קורח | מה משמעות מעמד הכהנים שהם "הנבחרים"...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

קורח ועדתו

פרשת קורח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מהו החטא הגדול של קורח?

פרשת קורח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מה רצה קורח?

פרשת קורח |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

דרכיה דרכי נועם

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

שני כתובים המכחישים זה את זה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת קרח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבדת מתנה אתן את כהנתכם

פרשת קרח | מה פשר ריבוי מתנות הכהונה, מה הן באות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

משה אמת ותורתו אמת

שלל של טענות הוטחו כנגד משה ואהרן – מה באמת עומד...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

במדבר מוקלט - פרק טז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק יז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

טשטוש מדרגות העולם

פרשת קרח | מהו הריקבון המוסרי שעומד מאחורי דברי...
הרב שלמה אבינר
שיעור

דתן ואבירם

פרשת קורח | ממה נובעת התנגדותם של דתן ואבירם לאורך...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מטה אהרון

פרשת קורח | | "וְהִנֵּה פָּרַח מַטֵּֽה אַהֲרֹן...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ותכל תלונתם

פרשת קורח | | לאחר שמטה אהרן פורח, בניגוד לשאר...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר

פרשת קרח | לאחר שקֺרח ועדתו נקהלים על משה ואהרן...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

נושאי השירה

פרשת קורח | | ה'חידוש' של קרח לעומת שאר התלונות על...
הרב יוסף שילר
שיעור

האוצר האבוד

פרשת קרח | 'מחלוקת קרח ועדתו' נקראת על שמו של קרח...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת קורח - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת קורח - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

על המחלוקת

פרשת קרח | פרשתנו, פרשת קרח פותחת באחד האירועים...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

איך העיז קורח, ולמה דוקא קטורת?

פרשת קורח |