פרשת מסעי | לג-לו

ערי המקלט

מדוע לומד הרמב"ם על הגאולה מפרשת ערי מקלט? ומדוע הזדרז משה רבינו להבדיל שלוש ערי מקלט לפני מותו?

כ - 70 דק'

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני שבט יוסף לארץ ישראל - אל מול סוגיית חטא המרגלים. נעסוק...

כ-70 דק'

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

נקודת המוצא

פרשת מסעי | נקודת המוצא!   ארבעים ושניים המסעות בדרך ממצרים לארץ ישראל המתוארים בפרשתנו, נראים כרשימה טכנית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

ארבעים ושתים תחנות ממצרים לארץ ישראל

פרשת מטות - מסעי | "על פי ד' יסעו ועל פי ד' יחנו" – ה' מחנך את ישראל לגבורה במסעותיהם במדבר.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

כוחה של תפילת הצדיקים - יסוד הערבות

פרשת מסעי | כיצד תפילת הכהן הגדול יכלה להציל את הרצח בשגגה? מכאן נלמד עד כמה גדול כוחה של הערבות בעם ישראל,...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

מהי החשיבות של מסעי בני ישראל?

פרשת מסעי | חומש במדבר בכללו הוא הפתעה: היינו סוברים כי קורות עם ישראל במדבר הם בעלי חשיבות רק בתור מעבר זמני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ערי המקלט – הפיתרון לגלות

פרשת מסעי | מנדודים להתיישבות בפרשת מסעי עוקבת התורה מחדש אחר נדודיהם הרבים של בני ישראל עד הגיעם אל שערי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הסוד של רשימת הנשיאים הנוחלים

פרשות מטות מסעי | בפרשת מסעי התורה מפרטת את הנשיאים אשר ינחילו את הארץ לשבטי ישראל, לצד יהושע בן נון (לד,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ההכנות לכניסה לארץ

פרשות מטות - מסעי | פרשות אלו עוסקות בהכנות ישראל לכניסה לארץ. כיצד קשורה פרשת הנדרים להכנות אלו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת הרמב"ן

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע (פרק לג) נאמר: נ. וידבר ד' אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת רש"י

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע (פרק לג) נאמר: נ. וידבר ד' אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מה ניתן ללמוד מרשימת הנשיאים?

פרשת מסעי | בפרקנו מופיעה רשימת הנשיאים שינחילו את הארץ (יט-כט). יש לשאול מספר שאלות על רשימה זו: לפי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

נחל מצרים ונהר מצרים

פרשת מסעי | הקדמה בפרשתנו נאמר: "ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים, והיו תוצאתיו הימה" (לד, ה). ידועה המחלוקת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"ולא תחניפו את הארץ"

פרשת מסעי | פרק ל"ה עוסק בשני נושאים עיקריים: א. ציווי ד' למשה לומר לבני ישראל לתת ללויים ארבעים ושמונה ערים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

"ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר"

פרשת מסעי | בעקבות טענת בני יוסף למשה על חשש העברת נחלת בנות צלפחד לבעלים משבט אחר נאמר בפרקנו (פרק ל"ו): ה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

נדרים

פרשת מטות מסעי | יסוד הנדר והשבועה, והדינים המיוחדים שנובעים מסוגיה זאת כמו שהיא עולה כאן בהשוואה לסוגיה בספר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

גבולות ארץ ישראל- משמעות הגורל

פרשת מטות מסעי | מדוע התורה מפרטת את הגבולות? את התורה לא מעסיק דברים טכניים, אז מדוע בגבולות היא מתעסקת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מטות מסעי- האחריות הציבורית בשפיכות דמים

פרשת מטות מסעי | מי שהמית חייב למות, אין כפרה על מעשה רצח.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

תחום החיים- תחום השבת כתחום מקלט הרוצח

פרשת מסעי | פרשת מסעי מסיימת את ספר במדבר, ספר המסעות חותמת בכל המסעות. ובעיקר היא מדגישה את המקומות שעמ"י...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

עיר המקלט - גלות מכפרת [ימי בין המצרים]

פרשת מסעי | עיר מקלט, מה עומד מאחורי מושג זה? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים בספר במדבר

כ-15 דק'

מצות ירושת הארץ

פרשת מסעי | הורשתם וירשתם, יש כפילות בפסוקים. מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות מסעי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מסעות עם ישראל

פרשת מסעי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מסעות בני ישראל

פרשת מסעי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

גזירה לשעה וגזירה לדורות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מסעי |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

אשים במדבר דרך

פרשת מטות-מסעי | בפרשת מסעי חוזרת התורה ומונה את סדר מ"ב המסעות של בני ישראל במדבר. מדוע שבה ומונה התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

'והורשתם את הארץ'

פרשת מסעי | בשיעור זה יתבארו גדרי מצוות הורשת הגויים מן הארץ

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

גאולת דם

פרשת מסעי | | מה ההגיון שהתורה מתירה לגואל הדם להרוג רוצח בשוגג אם לא ברח לעיר מקלט? הרי הרוצח לא התכוון...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

ניחול הארץ וההתנחלות בה

פרשת מסעי | | בפרשתנו מצטווים עם ישראל על סדר ההתיישבות בארץ על פי חלוקת הנחלות לשבטים.  השורש נ'ח'ל' נאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

המאמינים בדרך

פרשת מסעי | | הסיכום של "מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל" חורג מדי פעם מהמבנה הבסיסי של "ויסעו מ... ויחנו ב..."...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

ייחוד ואיחוד

פרשות מטות מסעי | ספר במדבר מסתיים עם דגש רב על שבט מנשה. בפרשת פנחס מתבררת כל פרשת הנחלות דרך בנות צלפחד...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הרב יואב אוריאל 30 שיעורים
שיעור

ערי המקלט

מדוע לומד הרמב"ם על הגאולה מפרשת ערי מקלט? ומדוע...
הרב שמואל אליהו כ - 70 דק'
שיעור

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ בין השבטים?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

(מצגת) כיצד נחלקה הארץ - לדור יוצאי מצרים או לדור באי הארץ?

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני...
הרב דוד אמיתי כ-70 דק'
שיעור

טבלת מאורעות שנת הארבעים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

נקודת המוצא

פרשת מסעי | נקודת המוצא!   ארבעים ושניים המסעות...
הרב ערן טמיר
שיעור

ארבעים ושתים תחנות ממצרים לארץ ישראל

פרשת מטות - מסעי | "על פי ד' יסעו ועל פי ד' יחנו"...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כוחה של תפילת הצדיקים - יסוד הערבות

פרשת מסעי | כיצד תפילת הכהן הגדול יכלה להציל את...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מהי החשיבות של מסעי בני ישראל?

פרשת מסעי | חומש במדבר בכללו הוא הפתעה: היינו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ערי המקלט – הפיתרון לגלות

פרשת מסעי | מנדודים להתיישבות בפרשת מסעי עוקבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסוד של רשימת הנשיאים הנוחלים

פרשות מטות מסעי | בפרשת מסעי התורה מפרטת את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההכנות לכניסה לארץ

פרשות מטות - מסעי | פרשות אלו עוסקות בהכנות ישראל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת הרמב"ן

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - שיטת רש"י

פרשת מסעי | הקדמה: הקושי בפסוק נ"ג בפרשת השבוע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה ניתן ללמוד מרשימת הנשיאים?

פרשת מסעי | בפרקנו מופיעה רשימת הנשיאים שינחילו את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נחל מצרים ונהר מצרים

פרשת מסעי | הקדמה בפרשתנו נאמר: "ונסב הגבול...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא תחניפו את הארץ"

פרשת מסעי | פרק ל"ה עוסק בשני נושאים עיקריים: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר"

פרשת מסעי | בעקבות טענת בני יוסף למשה על חשש העברת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נדרים

פרשת מטות מסעי | יסוד הנדר והשבועה, והדינים...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

גבולות ארץ ישראל- משמעות הגורל

פרשת מטות מסעי | מדוע התורה מפרטת את הגבולות? את...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מטות מסעי- האחריות הציבורית בשפיכות דמים

פרשת מטות מסעי | מי שהמית חייב למות, אין כפרה על...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

תחום החיים- תחום השבת כתחום מקלט הרוצח

פרשת מסעי | פרשת מסעי מסיימת את ספר במדבר, ספר...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

עיר המקלט - גלות מכפרת [ימי בין המצרים]

פרשת מסעי | עיר מקלט, מה עומד מאחורי מושג זה? |
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

מצות ירושת הארץ

פרשת מסעי | הורשתם וירשתם, יש כפילות בפסוקים....
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות מסעי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מסעות עם ישראל

פרשת מסעי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מסעות בני ישראל

פרשת מסעי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

גזירה לשעה וגזירה לדורות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מסעי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

חידושי חז"ל בדאוריתא אחרי מתן תורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מסעי |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אשים במדבר דרך

פרשת מטות-מסעי | בפרשת מסעי חוזרת התורה ומונה את...
הרב יהושע שפירא
שיעור

במדבר מוקלט - פרק לג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק לד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק לה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק לו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

'והורשתם את הארץ'

פרשת מסעי | בשיעור זה יתבארו גדרי מצוות הורשת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

גאולת דם

פרשת מסעי | | מה ההגיון שהתורה מתירה לגואל הדם...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ניחול הארץ וההתנחלות בה

פרשת מסעי | | בפרשתנו מצטווים עם ישראל על סדר...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

המאמינים בדרך

פרשת מסעי | | הסיכום של "מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל"...
הרב יוסף שילר
שיעור

ייחוד ואיחוד

פרשות מטות מסעי | ספר במדבר מסתיים עם דגש רב על...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת מסעי - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת מסעי - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

גאולת הדם - הראשונה בסדר היום

הרב יעקב אריאל כ-45 דק'
שיעור

מסעות השנה הארבעים במדבר

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ציר זמן שנה וחצי ראשונות במדבר

קשור לרוב ספר שמות וספר במדבר וחלק מספר דברים |
הרב עמנואל בן ארצי
שו"ת

גבולות הארץ 2 שלבים

האם ברור ומוסכם שהגבולות בפרשת מסעי מצומצמים יותר...
הרב נועם וידר
שו"ת

מצוות הפרשת ערי מקלט

שלום רב! אשמח לשמוע קצת על עניינו של גואל הדם...
הרב יוסי ברינר