מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

החומש של דור המדבר

שמו של החומש 'במדבר' אינו מצביע רק על אזור מסויים בו היה עם ישראל באותה התקופה. שם זה מצביע גם על דור מסויים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

יחודו של המדבר

אזורי ההתרחשות לאורך התורה לאורך התורה ישנם מספר מוקדי התרחשות. ככלל, כל חומש או קבוצת פרשיות מתרחשים סביב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

נשא והנשיאים

פרשת נשא | הלויים שמה של פרשת נשא רומז על התנשאות ורוממות מיוחדת המצויה בה. פרשה זו פותחת במפקד הלויים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הנזיר: אדם פשוט בעל כתר

פרשת נשא | בתורה קיימות שלוש מעלות של התנשאות ורוממות ביחס לשאר העם, ששלושתן קשורות לנזר על הראש: הכהן הגדול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הסדר החדש של השראת השכינה

פרשת בהעלותך | מסע הענן בספר שמות קראנו כיצד עם ישראל בונה את המשכן והשכינה שורה בו, ונגלית בצורת ענן. והנה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

משה אבי ישראל

פרשת בהעלותך | כאשר ישא האומן את היונק בפרשת בהעלותך יש פסוק מיוחד המצביע את אופי המנהיגות המיוחד של משה:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מה הפחיד את המרגלים?

פרשת שלח | הנסיגה בפרשת המרגלים חלה נסיגה מפתיעה. לפני שליחות המרגלים ברור היה לכל כי עם ישראל עומד להיכנס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מסלול ההליכה של המרגלים

פרשת שלח | הציווי על מסע מקוצר כאשר משה ציוה את המרגלים להיכנס ולתור את הארץ, הוא פירט להם מה הם האזורים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

עם ישראל בוכה

פרשת שלח | בכל אחד מחמשת חומשי התורה, ישנו חטא מרכזי ששינה את מהלך ההיסטוריה[1]. בחומש במדבר החטא המרכזי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

זעזועים בשכבות ההנהגה

פרשת קרח | חטאי השכבה העליונה של העם בפרשות האחרונות קיים רצף של חטאים בהם נכשלים דווקא גדולי האומה. תחילתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ההיגיון של קורח והטעות הבסיסית שלו

פרשת קרח | ההיגיון של קורח, והטעות הבסיסית שלו קורח טען שאין מקום להתנשאות של משה ואהרון מעל שאר בני העם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

המשמעות של מעבר נחל זרד

פרשת חוקת | מה התחדש כאשר ישראל עברו את נחל זרד בעבר הירדן המזרחי? בפרשת חוקת מתואר המעבר של נחל זרד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

המשמעות של מעבר נחל ארנון

פרשת חוקת | הפגישה הראשונית עם ארץ ישראל בפרשת חוקת מתוארים המסעות האחרונים של ישראל במדבר, בדרך אל ערבות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מי מעז להילחם בישראל?

מי הם העמים שהעזו לקום כנגד העם שהקב"ה עשה לו ניסים כה רבים? מה היה מקור האומץ של כל אחד מן העמים הללו?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מאבק ישראל ומדין

קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד הבנים שנולדו לאברהם מקטורה אותה נשא בשלב מאוחר, לאחר שכבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

פרשת פנחס | מי זכאי לנחלה - יוצאי מצרים או באי הארץ? בפרשת פנחס לאחר המפקד של עם ישראל, מצוה הקב"ה על אופן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מעלתו של שבט מנשה

פרשת מטות | הצטרפות מנשה לבני גד וראובן לאחר שמשה מסכים לבקשת בני ראובן וגד לנחול בעבר הירדן המזרחי, הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ערי המקלט – הפיתרון לגלות

פרשת מסעי | מנדודים להתיישבות בפרשת מסעי עוקבת התורה מחדש אחר נדודיהם הרבים של בני ישראל עד הגיעם אל שערי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

רגע המבחן של יתרו

פרשת בהעלותך | | כאשר ישראל קמים ונוסעים מהר סיני אל עבר ארץ ישראל, משה פנה ליתרו חותנו על מנת שימשיך ללוות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

החומש של דור המדבר

שמו של החומש 'במדבר' אינו מצביע רק על אזור מסויים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחודו של המדבר

אזורי ההתרחשות לאורך התורה לאורך התורה ישנם מספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נשא והנשיאים

פרשת נשא | הלויים שמה של פרשת נשא רומז על התנשאות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנזיר: אדם פשוט בעל כתר

פרשת נשא | בתורה קיימות שלוש מעלות של התנשאות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסדר החדש של השראת השכינה

פרשת בהעלותך | מסע הענן בספר שמות קראנו כיצד עם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

משה אבי ישראל

פרשת בהעלותך | כאשר ישא האומן את היונק בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה הפחיד את המרגלים?

פרשת שלח | הנסיגה בפרשת המרגלים חלה נסיגה מפתיעה....
הרב יואב אוריאל
שיעור

מסלול ההליכה של המרגלים

פרשת שלח | הציווי על מסע מקוצר כאשר משה ציוה את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עם ישראל בוכה

פרשת שלח | בכל אחד מחמשת חומשי התורה, ישנו חטא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

זעזועים בשכבות ההנהגה

פרשת קרח | חטאי השכבה העליונה של העם בפרשות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההיגיון של קורח והטעות הבסיסית שלו

פרשת קרח | ההיגיון של קורח, והטעות הבסיסית...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המשמעות של מעבר נחל זרד

פרשת חוקת | מה התחדש כאשר ישראל עברו את נחל זרד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המשמעות של מעבר נחל ארנון

פרשת חוקת | הפגישה הראשונית עם ארץ ישראל בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מי מעז להילחם בישראל?

מי הם העמים שהעזו לקום כנגד העם שהקב"ה עשה לו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מאבק ישראל ומדין

קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל

פרשת פנחס | מי זכאי לנחלה - יוצאי מצרים או באי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעלתו של שבט מנשה

פרשת מטות | הצטרפות מנשה לבני גד וראובן לאחר שמשה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ערי המקלט – הפיתרון לגלות

פרשת מסעי | מנדודים להתיישבות בפרשת מסעי עוקבת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

רגע המבחן של יתרו

פרשת בהעלותך | | כאשר ישראל קמים ונוסעים מהר סיני...
הרב יואב אוריאל
קשר חי